667 Vernisáš

30. leden 2014 | 11.24 | rubrika: první rubrika

667 Vernisáš

Jak ten čas letí. Fčéra sembyl na vernisáži výstavy Bylo – nebylo, kterou uspořádaly její autorky:

Lenka Prunerová a Monika Hlinka.

Ne, dnes jsem na vernisáži Je – není. Vlastně, úplně správně teprf zítra půjdu na vernisáš Bude - nebude. Musím napsat ještě jednou - Jak ten čas letí.

Na vernisáži byla vystavena fantastická ňadra averšovaná písmenka. Ještěže autorky vernisáže skoncipovaly jednotlivé fotografie sveršovanými písmenky tak, že kašdá báseň byla umístěna najedno ňadro. Mohl jsem klidně působit tak, žesijen velice pozorně čtu, přemítám natobsahem veršů akozy Mě vůbec nezajímaj. Je sice oMě známo, že jsem horňák, ale vysoce intelektuální. Výstavou jsem proto neustále kroužil sematam atamasem, popíjel víno, hubal připravené, lahodné hubky dohuby apřitom sefpíjel do ňader.

Vjednu chvíli Mi Lenka řekla:

"Viděls Mě?"

Aprotože semsiJí nikde nefšiml, nechal jsem se zavést kdotyčné fotografii. KdyšMi ji ukázala a vysvětlila, že pot zmuchlaným igelitem je zmuchlaná iOna, byl jsem rát, že jsem konečně pochopil, coje objektem, respektive Kdo a ještě respektivnějš Kteráje. Předtím sem kolem fotografie prošel mnohokrát, ale fšdycky sem viděl lanýš. Podivil semse, proč je na této výstavě ihouba aproč zrovna lanýš? Šelsem fšdycky raději odněj rychle pryč kdalšímu ňadru. Kdyšsem vypil iposlední sklenku vína, snědl hubku anenašel Knihu náfštěf, vyhledalsem obě autorky ařekl Jim:

"Milé holky, přestože obě velice dobře víte, žesem vás vNaší Volné výtvarné aliterárně - estetické společnosti, Teplický Šlauch 2000, fšdycky považoval za úplné autsajtdryně, tak dnes sem oprafdu nadšen!"

Později semse sNima rozloučil ajel dom. Asisem byl lechce namazaný, protožesem kousek otbydliště sámsebou sesebou máznul naledu. Nohy letěly knebi ahlava kzemi. Kdyš semse zvedl, zjistilsem, ženevidím takúplně ostře. Pohmatem semse ujistil, žebrýle opustily Můj nos, uši atímpádem icelý obličej. Fšiml semsiale, že svítí pouliční lampy. Pootstoupilsem kousek dál ot inkriminovaného místa pádu adoufal, že uvidím odlesk. Hurááá, povedlose.

Jásám proto, že brýle Mě stály třeba Egyptský majlant, cošje poušť, tři pyramidy ajedna socha.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

665 Úplně jinej sport

30. leden 2014 | 11.23 | rubrika: první rubrika

665 Úplně jinej sport

Opčas nevím, zda jsem určitou událost zažil nebo seMi zdála anebo pouze vyfabulovala. Mám ftom nyní hokej nebo nějakej úplně jinej sport, o jehoš pravidlech vůbec nic nevím.

Napříklat fčéra jsem Veverce, při placení útraty vLegendě, zaokrouhlil na osmdesát. Zaplatil jsem papírkem akdyš Mi vrátila dvacku, dal jsem jí dokapsy ajal sejít odejít. Rozloučil jsemse abyl na otchodu. Zavolala na Mě:

"Počkej aco tohle?"

Vnatažené ruce držela dvě dvoustofky. Žil jsem celý Svůj život, aš doté doby, vnaprostém přesvětčení, že jsem si vzal pouze stofku, protože zavíc stovek ani nejsem fsoučasnosti schopen vypít.

Neuvědomil jsemsi ale, že takto srandovně prťavé bankofky, prostě nemám.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

666 Vorvaň

30. leden 2014 | 11.23 | rubrika: první rubrika

666 Vorvaň

Koukal jsem na dokument na Dvojce o Rozmnožování Vorvaňů. Hele, vlastně helou, buť to byl Vorvaň, nebo ňákej jinej velryba.

Ponořil se asi 20m pod hladinu moře a ve svislé poloze začal hulákat na celý moře toužebné a milostné, písně. Moc mu nebylo rozumět, ale patrně sliboval hory, doly nebo dost slaný vody, protožese ponějaké době kněmu přidala partnerka aploutvemi se objímali atančili. Opčas se přidá také Sok a dojde kboji aaš vítěs sepak sholkou objímá a tančí. Napadlo Mě, že totak budu také dělat.

Toužebně kvílet umím docela opstojně, to jó, ale žádná samička se keMě ještě nepřidala.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

664 Dut tádádádádá tuctuctuctuc

30. leden 2014 | 11.22 | rubrika: první rubrika

664 Dut tádádádádá tuctuctuctuc

Chci Ti nyní sdělit, že Moje sousetka zaseuš pravidelně f5:30 spouští na plný kule:

"Dut tádádádádá tuctuctuctuc, dut tádádádádá tuctuctuctuc, dut tádádádádá tuctuctuctuc, dut tádádádádá tuctuctuctuc,..."

A takle přesně to pokračuje zhruba, ňákou dobu. Buť Jí zabiju nebo ne.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

663 Almanach 2013

29. leden 2014 | 14.30 | rubrika: první rubrika

663 Almanach 2013

25.1. 2014 se f19 hodin sešla Volná výtvarná a literárně - estetická společnost, Teplický Šlauch 2000. Sešla se několik pater pot Božákem. Vystupovali zde umělkyně a umělci, kteří Mi nesahali na kotníky ani na jiné části Mého těla, ale i Takové a Tací, kteří seMi seshora opírali dlaněmi o Má ramena. Jaktotak chodí a jeto fpořádkovi, protože jsem musel lítat pro pivo o několik pater výše a fšdycky, kdyš jsem dopil, byl na řadě kotníkový umělec a mohl jsem tedy vyrazit do schodů. Jednotlivé nebudu jmenovat. Tamty kvůlivá Jejich hanbě, ostuzení a nastydnutí a tydle proto, aby nebyli ještě slafnější, neš jsemJá. Je to samozřejmě věcí názoru anaposouzení odporných komisí, které bych musel předem pečlivě vybrat a sestavit, sohledem na požadovaná hodnocení. Tato hodnocení bych Jim samozřejmě musel předem vytisknout. Pokut by ho pak dopísmenka nepřečetli či jakkoli upravili, hrozila by Jim okamžitá smrt stářím. Zato ručím. Nyní se jedná jen oMůj vlastní atedy vysoce objektivní názor, pochopitelně.

Fspomněl jsemsi právě, že jsem chtěl také poděkovat zato, že nejvyší budova fTeplicích se zavrtává i do nejhlubších hloubek. Tak tedy:

Ještěže Ti blb... tedy promiň, víš, že nepíši slova hanlivá ...ještěže komunisti, dej jim pánbu věčnou slávu (naznač, ale nekříškuj se), budovali pot kašdým Božákem fTeplicích naprosto bespečné a hluboké kryty a bunkry, aby umělkyně a umělci mohli nezávisle a besobaf ználetů veřejnosti tajně vystupovat a pít nějaké tekutiny.

Tak to bychom měli. Myslím to poděkování.

Teť byse slušelo, abych vyjmenoval fšechny dostafší se. Protože toaleje natMoje paměťové možnosti, takto neudělám, abych vynechané atedy bezvýznamné, čirou náhodou neurazil. Zkusím Ty, které právě zkusím:

Byl jsem přítomen Já (to vím skoroúplně jistě), Márty, Víťa, Rajny, chvíli Viki, Walda, Věrka, Karel, Chloé nebyla, Patrik jo, Pavel, Zbynďa, Jaromír. To je zMých paměťových možností naprosto vyčerpávající a jiš tímpádem takéjišúplně vyčerpaný seznam. Márty fšdy kašdou přítomnou umělkyni či umělce přetstavil a vyzval kvýkonu. Po jeho předvedení Jí či Mu potlapkal a předal Almanach.

Nyní tedy ještě jednou prosím Ty zvás, vynechané atudíš úplně anaprosto bezvýznamné, oprafdu se čirou náhodou, neuraste.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

643b Třeba svetr

27. leden 2014 | 11.06 | rubrika: první rubrika

643b Třeba svetr

Nevím, jestli Mi To někdo povídal nebo Já někomu nebo je to ftip:

...vrozhovorech s Mojí manželkou jsem měl fšdycky poslední slovo. Zakončoval jsem napříklat takto:

"Tak víšco? Taksi ten svetr kup!"

komentáře (1) | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

662 Sen

27. leden 2014 | 10.59 | rubrika: první rubrika

662 Sen

Dnes vnoci seMi zdál sen, že jsem spal. Ty, která Mě znáš a víš tedy, že spím špatně, takMi jistě věříš, že seMi takový sen mohl skutečně zdát. Já tomu teda věřím bezmezně. A myslím si, žeušto samo osobě si zaslouží, aby bylo zapsáno. Abyl to krásný sen. Nádech, výdech. Nádech, výdech. Nádech, výdech. Nádech, výdech... Atakto bych mohl klidně pokračovat dost dlouho, protože totak fakbylo. Aznáš Mě přece, že nikdy nelžu. Ale f5:40 snění skončilo. Probudil jsem se. Škoda. Teda, néžeby nádech, výdech přestal, to ne. Ale uš seMi to nezdálo. Uš seMi to normálně žilo. Možná Ti tento Klas připadá ašdosud dost banánový nebo banální, ale uvědomsi, že je spousta člověků, co ho poMě žádá. Jejich oprafdu tolik, že je ani nemůžu fšechny vyjmenovat. Zaprvé siJe nepamatuji a zapáté Jich plno vůbec neznám. Navíc bych musel, kvůlivá tomuto seznamu vydat další knihu. A víš, že lidi dneska moc nečtou. Abys ale viděla, že vůbec nelžu a anitrochu nefabuluji, takTi Jich pár uvedu. Opořadí moc nepřemýšlej, je napsaně i vysloveně náhodné a neúplné. Tak tedy:

Lenka Strunerová, Monika Focená-Nalinkovaná, Martin Venoušek, Věra Bartoníčková, Ota Kuppsa, Patrik Lefhart, Jaromír Příjmení, Víťa Ilustrátor, Walda Nematuška, Rajner Licousový, Zbynďa Lechce-Neoholený a Adolf Bekofka(úplně) Fousatý.

Fšichni vyjmenování toužebně očekávají Mé další Klasy. Aklidně itakovéto. Tak Jim přece nemůžu udělat, žebych Jim to neudělal. Teda promiň, žebych proNě ušžádný nenapsal.

Ještě malá poznámka ke jménům umělkyň a umělců:

Protože vím, že fšechna nemohou být tak slavná a proslulá, jakojeto Moje, tak se Jim omlouvám za případné neuvedení či nepřesnosti.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

661 Lef nebo pes?

23. leden 2014 | 18.50 | rubrika: první rubrika

661 Lef nebo pes?

Zaslechl jsem dva malý kluky fautobusu:

"Starého lva, novým kouskům nenaučíš.

Snad psa, né?

Psa ještě jó, ale lva určitě ne."

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

660 Fspomněl jsem si

23. leden 2014 | 16.01 | rubrika: první rubrika

660 Fspomněl jsem si

Fspomněl jsem si ráno a přet chvílí, že jsem si fčéra večer  fspomněl, jak jsem někdy loni vlétě dojel fdelším stoupání jednu holku a cyklistickým "Ahoj" jsem Jí posdravil. Odpověděla:

"Jééé, ahoj, seš to Ty?"

Kouk semse nasebe, hnet semse poznal a řekl:

"Jóóó, sem to Já."

Ještě Mi řekla, že Ona Mě nejdříf vůbec nepoznala. Akdyš spatřila Můj stále udivený grimas, tak přidala, že chodila nagympl oročník níš, nešJá. Pomyslil jsem si, že Jí vůbec neznám, aleže se jedná oMě, jsem věděl jistěuš otrána, přibližně ottří hodin. Šrotovaly Mi hlavou myšlenky. Udělej pauzu. Stačí, asi tak dlouho šrotovaly. Která to je? Vím, že obličeje heských holek anejen zgymplu, si pamatuji celý život. A ftom jsem sito uvědomil. Napsal jsem, obličeje heských holek si pamatuji celý život. A ftom toje. Patrně na gympl oprafdu chodila, ale zřejmě nebyla heská ušani tenkrát atak jsem si Jí prostě nemohl zapamatovat, ikdybych chtěl. Ftu chvíli jsem se spokojeně usmál. Ona ten úsměf pochopila tak, že jsemsi patrně naNí konečně fspomněl.

Nechal jsem Ji přitom a fduchu jsem zajásal, žeiMy, kluci, někdy víme víc, nešVy, holky.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

659 Nemožná logika

23. leden 2014 | 11.21 | rubrika: první rubrika

659 Nemožná logika

Uvědomil jsem si, že kdykoli si fposlední době pomyslím na jakoukoli holku, nikdy se Tato nenachází tam, kde by měla, dle Mého názoru, být. Vůbec nechápu, jak toho dosahují. Není ftom apsolutně žádná logika. Nebo ji nechápu. To je druhá možnost, která seMi sice zdá nemožná, ale uš jsem napsal, žeje, takje. Fak Bych ji alerači vyloučil, tak na ní zapoměň. Já jsemto právě udělal aTy víš, že ftomhle Mi můžeš a dalo byse skoro inapsat, že musíš věřit. Jsem vzapomínání mistr světa, coš nemusím zdůrazňovat. Přestotak pro jistotu činím, kdybych náhodou musel.

Trochu nyní odbočím. Fspoměl jsem sitotiš na větu, že kašdý den sedm hodin píše. Ten, koho mám nyní namysli, je slavný. Atak to nyní také zkouším. Do teť jsem psal jenasitak pět hodin. Co kdyš ftom je zakopaný to zvíře? Protože vím, že víš okteré se jedná, tak Ho nebudu zbytečně uvádět. Také jistě víš, že nerat dělám zbytečnosti. Dokonce je inerat píšu, čehoš sis také jistěuš fšimla. Přemýšlím nyní otom, zda má cenu, zeptat se zdravé, normální holky, jestli Mě miluje. Myslím si, že se nemá cenu ptát ani úplně nemocné na takovéto záležitosti aproto je raději jen píši a neptám se. Některé filozoflistické otásky je třeba si raději nechat proSebe. Apak je někde veřejně přečíst.

Sice ftom také nic logického není, ale o nelogice je celý tento Klas, takže doufám, žeje fše fpořádkovi.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

658 Pes

23. leden 2014 | 11.15 | rubrika: první rubrika

658 Pes

Sdál seMi sen a jen coho napíšu, budeš vědět očem byl. Teda za nějaký čas budeš vědět. Třeba teť, kdyš ho čteš, nebo teť, kdyš čtu Já. Fposlední době stále častěji narážím na problém, že mám co dělat, abych se dostal  ktomu, napsat to, co chci napsat. Fůrt seMi vnucují jiná slova a věty, které jsou taky důležitý, ale jiný, neš ty, které mám ftu samou chvíli na mysli a chci tedy napsat. Opčas fak nevím, jak stoho vybruslit atak raději jezdím nakole.

Vracím se ke snu. Vněm jsem naučil psa aportovat a jíst cibuli. Možná tomu nebudeš chtít věřit, ale fak jí jedl a dokonce Mu chutnala. Ale nedif se, On byl totiš celej ňákej divnej. Já  mám cibuli taky rát, aportovat ji fšak nehodlám atak jsemto učil Jeho. Protože ale vím, že sny trvají jen pár sekunt, tak jsem také věděl, že moc času na Jeho výcvik nemám. Ale povedlo se. Jmenoval se Pes a byl to Výmarský srstnatý noháč. Naprosto normální pes se čtyřmi ocasy, jednou nohou, čenichem, ušima a vočima. Jak píšu a říkám, naprosto normální pes. Také proto jsemhotak pojmenoval. Běhal velmi rychle, protože patrně věděl, že nemáme moc času. Také Ti chci napsat, že jsem moc rát, kdyš jsem si sen zapamatoval a mohu Ti ho poslat nebo přečíst. Hnet jsem velice bystře pochopil, že se jedná o sen, protože žádného takového psa nemám. Dokonce si trochu troufale myslím, že Nikdo takového nemá. Přesto doufám, že Mi bezmezně a besobaf věříš. Takto mám rát a počítám stím ve fšech Mých Klasech. Ten sen byl ale tak skutečnej, že dotyčný Pes vněm dokonce i několikrát zaštěkal.

Kdyš štěknul naposlet, tak Mě probudil.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

657 Informace

21. leden 2014 | 17.15 | rubrika: první rubrika

657 Informace

Požádala Mě:

"Miru, trošku to dej dohromady, ty informace, ať je pochopim."

Měla na mysli informace o Mém spánku. Hlavně o délce jeho trvání. Bude to ale trochu problém, poněvač, ani Já ušpomalu nevím, co je prafda aco jsou fabulace. Také právě nemám žádnou, která by mačkala stopky. Ale pokusím se. Fšdycky Mi uhlavy leží mob ataké nespí. Mohu setak kdykoli podívat, kolik je hodin. A dělám to prakticky celou noc i celé ráno. Je možné, že opčas klimbnu, aleto nevím jistě. Proto jsem také napsal, že se jedná o možnost. Také je možné, že nespím vůbec. Ale jeto vůbec možné? Nespat vůbec? Myslím si, že platí první možnost ažetedy opčas klimbnu. Ale jeto fkašdým případě zase dost divný, protože votom faknic nevím. Fkašdým případě mám spánek rozsekaný na malé drtě, neboli natakzvanou padrť. A stéto padrtě jdou informace jen těško složit. Ale napsal jsem, že se pokusím ajak víš, jsem prafdopisný, pokut nefabuluji. Pokusím se tedy nefabulovat a pokusit se. Teť jsem přečetl, co jsem aš dosut napsal a dospěl jsem kuzávěru, žeuš jsem se vlastně pokusil.

Co myslíš, dal jsem to trošku dohromady?

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

656 Aplaus

21. leden 2014 | 17.14 | rubrika: první rubrika

656 Aplauz

Mohutným aplauzem po přečtení předchozího Klasu, steMi potvrdili, že musím psát, ikdyš nemám co. Stačí pak pouze připojit jakoukoli poznámku a jeto. Hnet se blábol stane Klasem. Takže nyní napíši třeba todle:

Objevil jsem takový možná jen zdánlivý a tímpádem malý problém. Potí seMi lednička. Skutečně se potí její vnitřní záda. Ato tak hodně, že pot spodními nádobkami třeba na ovoce, zeleninu a třeba salámy, vznikají malá jezírka. Přidal jsem knoflíkem víc zimy a jezírka začala dokonce zamrzat. Ale holka jedna se potí stále. Těšký problém pro chlapa. Zavolal jsem holce aTa Mi řekla, že některé dospělé ledničky se oprafdu potí, ikdyž maj mraznit a ať skouším knoflíkem libovolně kroutit a najít hodnotu, při které se budou její vnitřní záda potit co nejméně azároveň se na jezírkách nebude tvořit námraza avzápětí let. Zkusil jsem tedy podle Její skvělé rady libovolně knoflíkem někam zakroutit a tak za dvě hoďky se do ní mrknu. Pokut na takovou blbost nezapomenu. Patrně ale natuty zapomenu. Nejspíš se mrknu, ašsi pudu pro něco na talíř. Pak Klas dopíšu. Tak semse přet chvílí mrknul, potí se pořát. Patrně jsem ubral mínusy atak voda nezamrzá a Já ji pomocí houbičky otsávám. Přemýšlím nyní o nějaké bombastické poznámce, kulva mohutnému aplauzu, ale zatím Mě žádná nenapadá.

Hele, musí být aplaus pokašdé?

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

655 Bekofka sbrýlemi

21. leden 2014 | 17.13 | rubrika: první rubrika

655 Bekofka sbrýlemi

Pravidelně, no, skorokašdou neděli, jezdím stojednadvacítkou k rodičům do Bystřan na obět. Úplně pokašdé na další zastáfce nastoupí dědula sbekofkou a velkými kostěnými brýlemi. Sedne si jednu sedačku za Svým místem, protože Jeho je obsazeno. Popár metrech jízdy pokašdé mává dooken paneláku, zekterých mu patrně také mává Jeho partnerka. Napsal jsem patrně, protože donich nevidím, sedím fpravé části busu a Bekofka vlevé. Po další zastáfce si přesedne na Své místo, protože vetřelec pokašdé vystoupí. Píši to proto, že jsem nic ftipného nezažil. Ale vydrš, brzy bude konec. Budeš se tomu možná divit, ale na poslední zastáfce fProseticích seto stane. Bekofka pokašdé překvapivě vystoupí. Já pokračuji dál, ašdo Máchových sadů. Ato je vlastně konec Klasu. Ještě tu mám poznámku vzávorce, původně určenou nakladatelstvím:

(Poznámka vzávorce: 1000 Ojró za řádek)

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

654 Patrně to vyjde

20. leden 2014 | 16.30 | rubrika: první rubrika

654 Patrně to vyjde

Zkouším se nyní připravit nato, že budu za chvíli milionář. Ale ňák Mito moc dobře nejde. Vonoto teda neni úplně jistý, že budu, ale co taky dnes je, úplně jistý? Proto se nato zkouším, jiš ftuto chvíli, připravit. Nikdy Mito nehrozilo tak mohutně jako nyní. A myslím si, že příprava nebude naškodu. Kór kdyšde voprachy. Jako hlavní problém seMi jeví to, že Mi hrozí kašdoměsíční vyplácení renty, takže neustálý přísun. Jakákoli konečná suma jde pochopitelně utratit, ale neustálý přísun? Stoho se asi fak zblázním. Sice radostí, ale svěrací kazajka Mne patrně stejně nemine. Budu se tedy usmívat, ale nesvéprávně. Ledaže bysMi ftom pomohla. Myslím sutrácením. Co Ty nato? Jsi pro? Pokut ano, tak Mi dej vědět. Budu se těšit. Minimálně vedvou jde i utrácení lépe. Atak by seMi mohla vyhnout kazajka a molitanové stěny. Hele, fakMi nejde vo sex. Ikdyš... ještě to trochu promyslím. Také je možné, že prachy hnettak nebudou.

Ftom případě Mě sežerou věřitelé a fše bude fpytli nebo alepoň Já se tam ocitnu.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

653 Mór nikdy nelže

20. leden 2014 | 13.54 | rubrika: první rubrika

653 Mór nikdy nelže

Hnet na začátku se prosímTě soustřeť a dobře čti nebo poslouchej. Napíšu nebo přečtu první větu Klasu a udělám delší pauzu. Vím, že je trochu paradoxní, že uš píšu a nyní tedy ičtu nebo čteš Ty a první věta, kterou mám na mysli se stále posouvá a nebude tak první. Ale měla bejt... tak teť uš jí přečtu:

Fspoměl jsem si. (Udělej si chvíli pauzu. Asi tak stačí.) protože Ty, která Mě znáš, tak víš, žekdyš Já uvedu, že jsem si vspoměl, takto musím nechat vyznít. Anyní teda uš bes pauzy. Fspoměl jsem si, že asi do páté třídy základní školy ve Střelné k nám po letních prázdninách nastoupili sourozenci Maryka a Géza nebo Gejza Lakatošovi. Géza nebo Gejza byl asi orok starší, ale protože jednou propadl, tak chodili do stejného ročníku. Maryka píši stvrdým y podle říkanky, kterou jsem patrně vymyslil ještě předtím, neš kNám přišli:

Hachekyrodutane dykotura Petyro Putare.

Na záklatce jsme totiš chodili ke školnímu lékaři, který se jmenoval křestním jménem i příjmením Petr. Takže měl na dveřích namalováno:

MUDr. Petr Petr

Podle podobné říkanky jsem v hychykyrydytyny fšdycky psal a píši tvrdé y. Původně jsem zamýšlel, že Fspoměl jsem si. (Udělej si chvíli pauzu. Asi tak stačí.)  - napíši jako okapující se literární smyčku. Kvůli tomu, abych si ono spojení dostatečně vychutnal. Řekl jsem si také, že ftom spočívá debialita autora, že dokáže napsat literární smyčku a přesně také popsat své pocity, které cíti a pociťuje. Ale jak vidíš, změnil jsem názor. Ještě Ti chci napsat, proč uvádím Géza nebo Gejza. Jeto proto, že dotyčný mluvil Mórským dialektem. Nebylo Mu tedy moc rozumět, kdyš se Nám představoval a navíc jsme také dost pochybovali, jestli zná své jméno oprafdu úplně přesně.

Vhodině českého jazyka jsme jednou dostali za úkol napsat slohovou práci na téma:

Můj heský den

Uš si nepamatuji, očem jsem tenkrát psal Já, ale fspoměl jsem si, očem psal Géza nebo Gejza. Byla to dle Mého nejslavnější slohová práce naší školy sté doby. Psal vní něco o červených šatičkách. Sice byl smutný, protože dostal kuli aže Mu nikdo nevěří, že nikdy nelže aže tedy slohovou práci neopsal.

Seděli s Marykou vjedné lavici a Jeho práce začínala slovy:

"Kdyš jsem byla malá, nosila sem ráda červené šatičky."

Ktomu ještě dodávám, že Maryka dostala asi trojku za pravopis, ale také ráda nosila červené šatičky. Ale na obranu Gézy nebo Gejzy musím ještě uvést, že Mór nikdy nelže, jenom ale, anišbyto sám tušil, stále nemluví prafdu.

žádné komentáře | přidat komentář

652 Výzva

18. leden 2014 | 16.08 | rubrika: první rubrika

652 Výzva

Musím Ti hnet na začátku sdělit, žeikdyš jsem Jí dal číslo, nejedná se o Klasu, ale oprafdu jen o Výzvu. Při psaní asi posledních třech Klas, jsem si totiš uvědomil, že postupuji jinak, neš obvykle. Dříf, kdyš jsem měl jakýkoli, třeba i celkem dost trapný nápat, tak jsem si ho hnet zapsal do notýsku nebo někam jinam. Měl-li jsem doma ušzhasnuto a válel se, se srandovním cílem usnout, tak jsem si pár vět namluvil do mobu. A další ráno jsem Klasu podle těchto záznamů napsal a upravil.

Fsoučasnosti si při nesdárných pokusech o spánek žádné nápady ani věty nikam nepíši a nenahrávám. Jen si je neustále fduchovi říkám a upravuji. Pak klimbnu, proberu se a Klasu či Klasy napíši. U posledních čtyř jsem postupoval přesně takto. Právě jsem se zamyslil a ftom Mě do zat trkla kráva. Postrčila Mě o půl metru dopředu a řekla:

"Ty bejku jeden, Tobě se zlepšuje paměť!"

Vona to teda takle přesně říct nemohla, protože přece nemůže nic vědět oJejí ztrátě. Alespoň sito myslím a proto jsem trochu Její větu upravil, ale fak řekla něco ftom smyslu, že mám paměť skvělou. Také si to myslím, ale jeto proMě velice nebespečné zhlediska Mojí soudní kauzy. Proto naTebe apeluji:

"Nikde otom nemluf!"

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

651 Tak pojť

18. leden 2014 | 16.07 | rubrika: první rubrika

651 Tak pojť

Byl jsem fpabu skámošem, kterého nebudu jmenovat, abych Ho nejmenoval. Vzávěru Klasu pochopíš proč. Fčéra Mi totiš zavolal a zeptal se, jestli jdeme s Jozefem do Stodoly. Řekl jsem Mu, že Jozef má šichtu a nechodíme uš do Stodoly, ale do Legendy. Ještě jsem mu vysvětlil, kdese Legenda nachází a za hodinu jsme se vní setkali. Fprůběhu večera se Mě zeptal, jestli stále píši a také Mi řekl, žekdyž jsme spolu byli někdy přet rokem i s Jozefem ve Stodole a On se pak vracel domů, takHo přet barákem posdravila pracovnice se slovy:

"Ahoj, nechceš holku?"

Prohlédl si Jí od pasu po krk, něco si pomyslil, ale nahlas řekl:

"Tak pojť."

Byl tou dobou singl a popár pivech nebyl zastakmoc vybíravý. Ještě přet barákem si řekla o dvě stofky. Kdyš se doma zbavili oblečení, tak sNím holka začala dělat různé uspokojivé záležitosti. Ale ať dělala, co dělalala, tak Ho neudělala. Otskočil si na toaletu akdyš se vrátil, takMu jiš oblečená řekla, že Jí utíkají kšefty aže tedy musí mazat. A skutečně mazala. Po chvíli si fšiml, že si ktěm dvěma stofkám odmázla i Jeho brýle a mobil. Oblékl se a mazal za Ní. Samozřejmě ale nikde fokolí ušnebyla. Ale byla tam spolupracovnice ze stejné fabriky. Tak seJí svěřil a Ona Mu řekla, že práci kolegyně dokončí. Protože byl stále v říji, tak ten večer podruhé prohlásil:

"Tak pojť."

Byla mnohem zkušenější, znala víc chvatů atak skutečně rozdělané dílo sdárně dokončila. Kdyš se vrátil zkoupelny, zjistil, že také sdárně zmizela. A sNí i hodinky a noutbůk. Ani Mi nemusel říkat, že na Policii nešel.

Protože Ho trochu znám a vím tedy, že aby se navíc ještě zbytečně ztrapnil, taktaké vím, že takový blb to zase není.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

650 Je dnes

18. leden 2014 | 16.06 | rubrika: první rubrika

650 Je dnes

Na zdi fejsbůku jsem měl ot Morgany rozhovor Medvídka Pů a Prasátka:

"Jaký je den?

Je dnes.

Můj nejoblíbenější den."

Toliko rozhovor. Já také dost často nevím, jaký den zrovna je a budu tedy hojně používat. Pokut na to nezapomenu, samozřejmě. Ale co je psáno, to je napsáno atedy zaznamenáno atak se snat někdy zadaří i použít. Víš, Já momentálně i mentálně nyní nevím, zda Tě tento styl Mého psaní baví, ale Mě baví dost aproto takytak píšu.  Myslím si, že nejdůležitější je, abyto bavilo právě Mě. Ty zatím nic neplatíš, tak Tito může být fuk, né? Tak vidíš. Vím, že jsem kdysi napsal Klas, který se jmenoval Sladký je den, jehoš názef jsem si vypůjčil ot textu kapely Zrní. Fté písni kluci zpívali, že Sladký je den, kdy zkouší psát. Také totak cítím aproto jsem si zase fspomněl. Nyní uš jde jen oto, aby kašdé dnes bylo také sladké. Aabych také něco sladkého napsal. Tím myslím ftipného, samozřejmě. Aspoň trochu. Protože ale nakaždém trochu, je ftipného šprochu, jak setak nebo podobně s oblibou říká. Budu se tedy snažit. Jestli ale fúnoru nevyhraji kauzu, tak se ocitnu někde foblasti pod zádama. A tam seMi bude psát dost blbě. A jestli vůbec něco napíšu, tak přečíst to jistě nepude. ToMi věř. Ikdyš Mi správně namítneš, že přečíst by mělo jít fšdycky fšechno, tak tohle fak nepůjde. A nepřemlouvej mě. Skálu také špendlíkem nerozloupneš.

Právě jsem, né takhle to musím napsat:

Přet chvílí jsem si řekl, žekdyš dosáhnu v Solitéa přes plus tisíc dolarů, tak fúnoru vyhraji soud. A teť uš tedy mohu napsat, že právě jsem dosáhl 1034 doláčů, takže to mám fkapse. Teda budu mít. Apak se budu mít. To bude jeden sladký den za druhým. Fůrt budu psát a samou prču. Ty slovo, ještěže jsem se trefil do správných kláves. Uf.

Fšdycky je třeba trefovatse do těch správných, jinak vůbec nemá žádnou cenu jakékoli Klasy psát.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

649 Jeto těšký

16. leden 2014 | 15.59 | rubrika: první rubrika

649 Jeto těšký

Milé dámy, chci Vám nyní přečíst text, který jsem někdy vminulosti napsal, takže dvojtečka:

Ještě milejší holka, kromě starého oblečení, které je vidět, mám na sobě nové boxerky a ponošku na levé noze. Ráno jsem totiš vyměnil jen levou, protože pravá ještě trochu voněla. Fšdy si kupuji ponošky po dvou stejných párech, protože nikdy nevím, která vydrží vonět dýl. Je prafdou, že si opčas v rychlosti narvu pravou na levou nebo naopak, ale jeto jedno, protože vrychlosti je zároveň síla, která tu či kterou vytvaruje dle potřeby. Atak je jedno, kterou mám na které. Hlavně, že obě voněj. Sbotama ušjeto horší. Jednak jsou drašší amám je tedy pouze v jednom provedení a druhak nejdou libovolně tvarovat. Ještě Mě ftuto chvíli napadá, že některá trika jdou také nahodit obráceně. Jen pak někdy lechce lechtá visačka na hrudi. Lechtá-li ještě doma, přetočím, ale ve městě nechám tak, jakje jak. Kdyšuš to nejde vydržet, tak se trochu poškrábu a jeto. Mám přece prsty, sekterými lze dělat ledasco. Mohl bych Ti vyprávět story, ale nebudu. Zatím ne. A toto zatím platí zatím nafurt. Ikdyš Já kdyš řeknu zatím nafurt platí, tak zachvíli se dere zgatí. Ale ještě chvíli vydrš, ještěse nedere aani neleze. Aš bude, tak Ti dám určitě vědět, neboj se.

Ftuto chvíli seMi ale dere na svět myšlenka, žese jako pravý kurtizán nabízím do minimálně pětikolového výběrového řízení, které nyní vyhlašuji veřejně pro fšechny holky, které se ho budou chtít zúčastnit. Aby chtěla alespoň jedna, tak ještě uvádím, že zatím jsem natom, jako myš skostela, ale je prafděpodobné, že brzy budu milionář.

Řízení vyhlašuji úmyslně předtím, neš setak stane, aby bylo jasné, že Mě holka chceš pro Mé vysoké charakterové vlastnosti a né pro prachy.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

648 Bes celeru

16. leden 2014 | 13.11 | rubrika: první rubrika

648 Bes celeru

Fčera, předefčírem nebo minulý týden jsem ftelevizních správách sledoval mimo jiné také jednu správu. Vní americký spisatel Dan Braun, který napsal knihu Inferno fpekle, Inferno vnebi nebo Inferno někde úplně jinde, řekl na tiskové konferenci vnašem stověžatém hlavním městě také to, že fstává každé ráno vetři apak sedm hodin píše. To Mě zaujalo, protože totak nějak podobně dělám také. Jen nefstávám úplně přesně vetři, ale o tři minuty později, jak jiš víš. V nákladech Svých knich se zatím také neschodujeme. Zatímco Dan vydává v bambilionech, Já se chystám vydat první knihu vnákladu slovy jeden kus, který, jakmile vyjde,  ihned celý skoupím. Také ftom se od Něj budu odlišovat.

Zatímco ale Jeho knihy jsou těžko ksehnání, ikdyš Jich vydává tolik, tak Tu Mou nesežene vůbec Nikdo.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

647 Asi pět

16. leden 2014 | 13.10 | rubrika: první rubrika

647 Asi pět

Fpravěku se jednomu Mému kámošovi líbila na čundru jistá holka. Nepíši žádná jména, protože si je nepamatuji. Mochbych sice jakákoli vymyslit, ale nechce seMi. Fobličejovi byla heská, to jó, ale něco Mi naNí nehrálo. Vzápětí jsemsi toho fšiml. Měla neobvyklý počet boků nebo pánví nebo bůchví čeho. Prostě byla taktrochumoc hranatá. Těch hran bylo asi pět. Byla furt fpohybu atak jsem je nemohl přesně spočítat, ale fak jich minimálně pět bylo. Jinak bych to přece nepsal dvakrát. Avíš, že přece píši pořát prafdu, coš jsem jiš párkrát podotkl. Uš nevím, jakto mezi nimi tenkrát dopadlo aani Mě to nějak zvlášť nevadí. Pětiboké nejsou foblasti Mého zájmu. I ňadra mám raději pouze dvě. Víceméně fše fobvyklém počtu, protože čeho je moc, toho je příliš. Jak říkali uš naše babičky nebo dědečkové nebo někdo úplně jiný. Někdo to ale říkat musel. Přece bych sito jinak nevymyslil. Ikdyš opčas fabuluji, tak vzásadních otáskách jsem prafdopisný. Aspoň fto doufám. Vím sice, žeto nicmoc nezaručuje, ale jistá šance tuje. Stačí, kdyšMi budeš věřit. Také Mi věř, že 12.2. 2014 se rozhodne otom, zda budu dále psát Klasy anebo takovéto pitominy. Pak Ti napíši, jakto dopadlo a co bude následovat.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

646 Těšké rozhodování

11. leden 2014 | 09.40 | rubrika: první rubrika

646 Těšké rozhodování

Kdyš jsem předchozí Klas poslal Mojí milé známé, takMi napsala:

"Miru, ale to už si psal, trochu jinak ale psal."

Kdyš jsem pochopil, že Aha, že je to fpytly aže jsem měl zbytečnou radost, kdyš jsem něco vypotil, tak seMi chtělo upadnout do ještě hlubší deprese. Ale ftom jsem si otevřel obálku od sociálky a zajásal jsem:

Fprocentní výměře Mi zvýšily důchod o 24,- Kč a vzákladní o dalších 10,- Korun.

Tak ušto bude mnohem lepší živobytí. Také splácení dluhů bude snadnější.

Jen se budu muset ještě rozhodnout, kterou výměru použiji na běžné výdaje akterou na dluhy.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

645 Dva teplouši

11. leden 2014 | 09.39 | rubrika: první rubrika

645 Dva teplouši

Kdysi fpravěku jsme s Mým kamarádem Jardou byli jiš nějaký čas oba singl. Rozhodli jsme se, že zbalíme ňáký holky a pořádně si sNima užijeme a tuto pauzu tak vynahradíme. Za tímto účelem jsme si vypůjčili asi natýden, ot společného kámoše Toma, klíče od Jeho chalupy v Levousích. Přes den jsme se chodili koupat do nedaleké Ohře a kvečeru občerstvovat a lovit do pabu. Vněm o pár stolů vedle sedávaly dvě holky, ale patrně se nám nelíbily atak jsme odcházeli zklamáni a otráveni na kutě sami. Poslední večer, kdyšuš na kráse takmoc nezáleželo a holky navíc po pár vypitých pivech prokoukly, jsme je pozvali k Našemu stolu. Po chvíli příjemné debaty, kdyš vytušily voco nám jde, řekly:

"Jééé a My jsme si myslely, že jste teplí!"

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)