805 Ušdlouho nejela

30. leden 2015 | 11.34 | rubrika: první rubrika

805 Ušdlouho nejela

Znovusemvezl synofce doÚstí nadLabem nazubní operaci. Napřechodu prochotce achotkyně semnechal projít tlustoprtku. Muselsemto napsat takle, protože nejdříf šlobřicho aaš zapět minut zbytek. Atěhotná, gravidní ani vjiném stavu určitě nebyla. Radek směremkNí poznamenal:

"Tadymáš námět, jakse skluka stane gej."

Kdyšmepak byli fčekárně Ústní, čelistní a obličejové chirurgie, taksemsisjel doprvního patra prokafe. Přinávratu uvýtahu stála maminka sholčinou. Nastoupily první amaminka zmáčkla ňáké číslo. Nikam smeseale nerozjeli. Podívalsemse jaké číslo mačká podruhé aprotože tobyla jednička (vzávorce napsáno: prafděpodobnězase), tak semse zeptal:

"Mladápani, dojakého patra chcetejet?

Dodvojky.

Takzmáčkněte dvojku.

Jejahá, promiňte, jáušsem dlouho výtahem nejela."

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

804 Meteoryt

29. leden 2015 | 10.22 | rubrika: první rubrika

804 Meteoryt

Muj taťka honašel asi přetměsícem nazahradě. Něco tam dělal anajednou ftrávě žuchlej meteorit. Takhovzal apoložil nařímsu venkovního krbu. Pakdál nazahradě lopotil azapoměl naněj. Fčéra nebo někdyjindy sifspoměl adalMiho. Vzalsemho domu ataké naněj párdnů zapoměl. Paksem zavolal Mártymu adomluvilse sNím, žeMuho přijedu ukázat. Márty je mimojiné dispiclíny také vynikající sochař, takže šutry má vmalíčku, palci, fukazováčku nebo vňákym jinym prstu. Meteoryt seMu moclíbil adoporučilMi, abychhošel ukázat doMuzea. Nanetu semsi zjistil kontakt achystalse tamjet, aleprotože přidotyku stále špinil, muselsemho omýt. Pustil semnaň tekoucí vodu skohouta domácího avonse, potvora jeden meteoritní, začal pomalu rozpouštět. Okamžitě jsem kohouta zastavil, abyse očekávané miliony úplně nerospustily amazal do Muzea.

 Přetchvílí semse vrátil. Pan Radoň - odporník našutry, Minapsal pro taťku naoficijální pejpr:

"Hnědouhelná drť (vzávorce mour), druhotně spevněná aspříměsí písčitého tmelu. Vzorek opsahuje úlomky hnědého uhlí stypyckým lasturnatým lomem amastným leskem."

Apodepsalse.

Jetoškoda provědu, pana Radoně, protaťku, proMě afšechny naše příbuzné aznámé. Chtělsem přetchozí větou Klasu ukončit, pakMi ale taťka řekl, žemám vmejlu Jeho odpověď:

"Von ten Radoň taky neni nic moc. Slyšel jsem, že za celý svůj život mu prý někdo jednou údajně nějaký kousek donesl, ale do dneska si neni jistej co to bylo. Až příště ňákej kus najdu, určitě s ním nepoběžím za Radoňem. Vsadil bych se, že ho zase nepozná. Táta."

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

803 Pindíci

29. leden 2015 | 10.21 | rubrika: první rubrika

803 Pindíci

Četsemsi pojednání oPatriku Linhartovi azaujaloMě, že S Hugo Hugem, Pavlem Jazykem, Albertem Krásnem, Petrem Tygrem, Venědiktem Tropinočkinem, Luxem von Duxem, Patrikem Vetruginem adalšími mimojiné sbírají ifigurky zehry Člověče, nezlop se! avroce 2014 ušměli 4 256 pindíků.

Kdyby připočetli itysvoje, mělibyjich mnohemvíc.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

802 Van Bír

28. leden 2015 | 05.21 | rubrika: první rubrika

802 Van Bír

Ještě jednou sevrátím doEgypta. Fspomělsemsi totiš, jaksemsitam poprvé vevenkovním baru objednal pivo.  Řeksem:

"Van bír, plís."

Dostalsem ho dokelímku. Kdyšsemsi šel pro druhé, řeksem:

"Van bír, intu eglás."

Adostalsem dvědodvou sklenic. Taksem potom jednu tajně vrátil adruhou ašpři objenání JEDNOHO (dalšího) piva.

Ještě několikrát sempak začínal sedvěma sklenicemi...

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

801 Kartářka - závěr

28. leden 2015 | 05.19 | rubrika: první rubrika

Píšu na počítači povídky a žiju z renty, nemusím pracovat.

Je nutný tonějak srovnat, abyste měl cíl, Vyho nemáte.

Jámám cíl.

Jakej?

Vydat knihu.

Tak se podíváme, jakto dopadne... Kníška vyjde.

Překládatse sice nebude, ale domase zNí stane besceler. Už tenhleten rok."

TakatoMi stačí. Jen trochu upřesním, žekniha vyjde besceleru, alejinak ušJí věřim úplně fšechno.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

801 Kartářka

28. leden 2015 | 05.13 | rubrika: první rubrika

801 Kartářka

Fčera nebo někdy jindy semsi sednul vedle kartářky. Nikdy předtím sem neseděl, takušsem musel. Chtělsem zjistit, jestlifak vědíprt nebo něco podobnýho. Kdyšsemse uvelebil, řekla:

"Teť si uděláme takovej jakoby nástin auvidim, co uvidim, coje potřeba rozebrat adyštak potom nechám konkrétní otázky naVás. Řekněte Mi Vaše znamení?

Váhy."

PakMě poprosila ozamíchání karet asejmutí nadvě hromádky. Chvíli snima něco dělala apak řekla:

"Vyto tadymáte takový nějaký NE úplně uspořádaný. Vjakým znamení je partnerka? Není také Býk?

Já momentálně žádnou partnerku nemám.

Ale Já Někoho vidim. Tam není vůbec žádný fstach? Někdo tuje aje konkrétní. Jefaktže jetoněco, coje, jakbychto řekla? Jakobyste potýdlectý stránce neměl úplně jasnej směr, ňákou vizi, konkrétní cíl. Tady bybylo dobrý, kdybystese vlastně dotoho jako trošičku vobul. Ona jeto vlastně Vaše záležitost. Vyto jakoby úplně nepouštíte. Fakt jeten, žeTy ženský, tady je něco, comáte tendenci jakoby rosběhnout, alepakVásto srazí spátky, jakobystese něčeho bál?

Tosi nemyslim.

Spíšdevoto, žeJáVás vidim, že potkáte ještě dvě ženy avlastně ašta druhá jevidět jakobyňáká stálejší. Prafda je, žei tenhleten fstach první, kterej tady vidim aje poměrně nedaleko, jetakovej ňákej, jakřikám, hesky seto rosbíhá, ale tady někde tomá tendenci takjakoby skřípat ajít takjakoby spětně. Jakobyste Vysám dával vodtoho trošičku tyruce pryč.

Tone, to si nemyslim.

No faktje, no faktježe ono, kdyš vlastně spětně, jakto máme nastavený My, tak přestože třebasme bespartnera amoc ho chceme, taktu samotu si podvědomě vybíráme. Toje voprafdu Naše záležitost, Nikoho Jinýho. Nikomu není daný, bejt sám. Spíš devoto, žetam hraje ňákou roli ego, ňákou roli skušenosti, hraje tam ňákou roli karma, jetam toho hodně, cose dotoho vlastně jaksi fkládá. Alejetoněco, coje oNás astimVy potřebujete teťko trošku pracovat. Vybystese měl pokusit odblokovat podvědomí. Slyšelste votom někdy?

Neslyšel anemyslim sito.

Aletoje záležitost aktuální ateť je nutný, abyste došel do toho bodu, kdy to budete mít snahu voprafdu udržet. Abyto fungovalo.

Tositaky nemyslim, žebych neměl snahu fstach udržet.

Zase, Vymáte ňákou přetstavu a partnerka prostě jinou.

Takjeto přece fšdycky, ne?

Tak jistě, pochopitelně. Alejak řikám, udělejte kompromis, tojeto todůležitý. Najít tu správnou rovinu. Víte, todleto tosedá rozklíčovat poměrně brzy. Adeto voprafdu ušnasamym začátku. Zjistit, jestli jetoono ajestliste ochoten protohoto člověka něco obětovat. AdátMu ňákej prostor, Vaši energii. Votomto právě celýje. Vytady vůbec máte vidět dost zvláštní minulost. Jáse podívám trochu blíš. Pět, šest... Cosedělo fpětadvaceti, fšestadvaceti?

Tosem studoval adělo setoho hodně. Co přesně máte namysli?

Neproběhlo tam ušněco vážnýho?

Myslíte fstach?

Ano. Tadyse vytvořil první blok. Paksoutu ňáký další překášky, tojeněco kolem zdraví.

Navejšce semměl normální fstahy, ale konkrétně ušnevim, co bylo fpětadvaceti, fšestadvaceti. Aleikdyš sije ušmoc nepamatuju, vímjistě, žebyly úplně normální.

Víte, ale toje přesně vono, cobybylo dobrý teť ftuhle chvíli rozklíčovat. Kolik jeVám nyní let?

Padesát.

Tady vlastně kašdej ten člověk má ňákou rovinu, kteráde ftakovejch zvláštních vlnách  amá období, kdyse vlastně tenživot láme a vytváříse vlastně ňáký nový karmický úkoly. Jeto fšechno votom, cosisem neseme dotoho života. Stím smese narodili. Ale jak říkám, fstahová stránka věci a zdravotní stránka – tady jeněco, conení úplně standartní. Krční páteř, záda? Tyzáda by vůbec chtělo hlídat.

ZádaMě vůbec netrápěj.

Pak se ptala na problémy s očima, ledvinama, játrama a biftekama..."

Chvílisme plkali, alepakse vrátili khlavnímu tématu, kdyš řekla:

"Poznáte ještě dvě ženy.

Už jenom dvě, jo?

Ano.

Atadruhá ušbude nafurt?

Vypadá, žeby mohla voprafdu vydržet.

Acokdyby vydržela ušta první?

Ta nevydrží, ale zase, tosou Vaše karty, né karty partnerky.

Takže Játo spůsobim, že nevydrží?

Ano, uVás jevidět, jak začínáte pochybovat. Jak začínáte mít tendenci jít odtoho rači pryč.

TosiJá nemyslim. Naopak, pokutby teť něco začalo, takJá to budu chtít udržet.

Itodlencto můžebýt ale problém.

Játo nemyslím udržet pomocí řetězů, chci volný fstach, ale budu se snažit, aby byl aco nejdýl.

Je potřeba, abyste votom popřemejšlel, protože šanci máte. Šanci poznat Někoho, máte poměrně brzy. Ajak řikám, dokonce ušvedle Vás Někoho vidim.

Myslíte Některou?

Jo, jasně, myslím ženu. Vyseušmusíte sNěkým znát, to není možný.

Známse se spoustou lidí. Myslíte jako sTou ženou?

Ano. 

CoMi oNí ještě povíte?

Znamení nebo ascendent fsduchu, podobně jakoVy, nemusí tobýt nutně znamení Váhy, Vodnáři, Blíženci. Né asi úplně srovnaná minulost. Vypadáto, že něco sesNí ještě vleče. Buďto vrozvodovým řízení, eventuélně fstach, kterej není ještě úplně ukončenej.  Můžetam být přítel. Má snejvěčí prafděpodobností rodinu aje samostatná, soběstačná.  A vypadáto na brunetku. Takteť popřemejšlejte, kdoje vedle Vás.

Ale teť je nutný, abysteto pustil. Máto velkou naději, ten fstach.

Iten první?

Ano, iten první.           

Já bychbyl rači, kdyby ten první. Protože přeceho nezačnu stím, ževím, že skončí...

Striktně není daný nic. Karty vidí, jakste nastavenej. Jakým spůsobem ktomu budete přistupovat, proto Vámto tady řikám, že bybylo dobrý stim pracovat. Jeto oVás aVy byste měl vyhledat něco, coVás odblokuje adáVám možnost sedotoho ponořit úplně na 100 procent. Ne na50, na60, alebudetam voprafdu tastofka.

Dobře. JáVásnyní trochu zastavim. AbychVám věřil, mohlabysteMi říct, cosem dosud prožil? Nějaké hlavní události zMého života?

Jako minulost?

Ano.

Tak zminulosti něco vidět, JáVám asi nebudu schopná říct, cose dělo, spíšde voto, žeJá vidim něco, comě příde důležitý zhlediska Vašeho vývoje. ProVástoale směrodatný být nemusí.

Jetu jedna událost, která byla směrodatná akdyšjí vykartujete, pak budu věřit tomu, co říkáte.

Vystesi prošel ňákou nemocí, zdraví?

JáVám to neřeknu, chci, abyste to řeklaVy, skaret.

No, JáVámto nejsem schopná takhle rozklíčovat.

Tosi právě myslim, žeto nejde.

Takjeto zdraví, zdravotní stránka?

Játo nechci říctJá. Kdyš Vámto řeknuJá, takušto tímpádem neřekneteVy. Neboto pouze zvokapujete atouš nebude vono.

No, zvokapuju... Vy potřebujete vědět, jaká bude Vaše budoucnost. Minulost není důležitá. Fkašdým případě teť, pokutse zasekneme tady, jakřikám jevidět něco kolem zdraví. Jevidět pohybovej aparát. Máte tady vidět tekutiny. Jetu vidět lymfatickej systém. Nebyltam někdy ňákej problém s míchou?

Ne.

Takcose dělo?

Měse stále neptejte, vidíteto přece fkartách. Jávím, že něco mezi nebem azemí je. Ale zrovna tomu, coděláte vy, Jánevěřim. Továm říkám narovinu.

Aproč ste tady?

Protožesem nikdy nebyl a chcisi ověřit domněnky. AkdybysteMi alespoň obecně řekla, coseMipřihodilo, takVám možná začnu trochuněco věřit.

No obecně, zdraví. Zdravotní stránka věci Vástu teťko brzdí a ot 25ého, 26ého roku věku. Víte, VyMě tady skoušíte. Jásem kartářka. Jářikám lidem, coje čeká. Já vidím, co bude ané, cobylo.

TakMi řekněte, co bude.

Jakříkám, soutu vidět ještě dvě partnerky. První nevychází sňákýho důvodu, cose odehrává veVašem podvědomí. Tonetušim, tomusíte rosklíčovat Vy. Druhej fstach je otrošičku sice lepší, ale fakjeten, že vlastně ani tohleto není vidět, jako trvalá záležitost.

Tím chcete říct, že nebude ušnikdy trvalá?

Opět Vámtady opakuju, žetoje něco, coje Vaše volba. Přestožeto takle nevidíte. Tak vysito vyberete. Pochopteto. Žetoje voprafdu oVás. Toneni o partnerech, ookolnostech. Fšechnoje oVás. AniVáš úras nebyl náhoda. Věci senedějou náhodně. Fšechno jedaný.  Jeto sdělení a konkrétní sdělení. Právě proVás. Cose odehrává veVašem podvědomí netušim. Po pracovní stránce, Vy děláte na zkrácený úvazek nebo čimse živíte?

Nedělám vůbec nic.

Tady něco vidětje, ale jeto něco, coneni stálý. Vy pracujete s počítačema nebo svirtualitou?

Píšu na počítači povídky a žiju z renty, nemusím pracovat.

komentáře (4) | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

800 IQ Mínus

22. leden 2015 | 11.36 | rubrika: první rubrika

800 IQ Mínus

Neurologové avývojoví chemici vestátech siuvědomili, žepitomci aidioti tvoří většinu populace světa. Aže chytřejší jentak nebudou aprotose musíme změnit My, jelikošsme vmenšině. Vyvinuli zatímúčelem tabletu, která dokáže člověku natrvalo snížit IQ. Vnabídce mají Mínus10, Mínus30 a nejsilnější Mínus50. Naotásku, proč bysmesiji měli vzít odpovídají:

"Protožeje život jednodušší asvět kolem veselejší, kdyšsme hloupí."

Adoporučují snížit IQ na shruba 70, protože sidál budeme moct zavázat tkaničky anapsat průměrnou rapovou píseň. Také budeme moct dálčíst bulvár asledovat seriály. Aráno seuš probudíme hloupější, nešsme byli fčera. Svět kolem Nás bude mnohem jasnější, kdyšnebudeme mít takjasno. Serijózněsem otomto návrhu přemýšlel, ale ani Jejich nejsilnější Mínus byMi nestačil, takže jsem fpytly.

Pées: Doufámžesi nemyslíš, žesi oSobě něco myslim.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 2 (1x)

799 Turnaj

22. leden 2015 | 08.02 | rubrika: první rubrika

799 Turnaj

FčéraMi Jarda vyprávěl, žebyl seSvým školním družstvem nacelodenním turnaji ve fotbale. Fprvním zápase jeho kluci remizovali 5:5. Vedruhém prohráli 1:7. Vetřetím 0:12 afposledním zápase dostali 25 banánů anefstíli anijeden. Kdyšse vrátili, takseHo ženský vezborovně zeptali:

"Jakste hráli?

Mohli sme i vyhrát...

Jooo?

Kdybysme měli úplně jiný mužstvo!"

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

798 Špatný počítače

21. leden 2015 | 11.09 | rubrika: první rubrika

798 Špatný počítače

Mému kámošovi, ješmá fopčance inkognitové  jméno Jaroslaf Korb, sepřihodila tato příhoda:

Jeho dcerka Johanka se pokusila bosou nožkou vykopnout do fsduchu prách ot dveří pokojíčku. Nepovedlo seJíto. Zato práchovi sepovedlo zranit Johance prstík. Protože bydlíme fTeplicích, jelidonemocnice teplické. Amy, coJiznáme, takJiznáme. Tosem takto uvedl hlavně proto, abyste Vy, cojineznáte, takabysteji mohli nepoznat apokut museli amohli jet kamkoli jinam, jelitam.

Abyse mohla podrobit rentgenovému vyšetření, museli vyplnit žádanku naJohanky jméno astou jít labyrintem chodep (fzávorce ičlověku sneporaněnýma nohami trvá tato cesta asipůl hodiny). Na rentgenu zjistili, že žádanka je vyplněná na cizí jméno. Takje poslali pro novou (fzávorce připomínám 2x30 minut). Touš šel Jarda sám atam mu vytiskli novou, kterousi cestou zpět projistotu, která znamená zichr, přečetl azjistil, žejimá proňákou Kokyjovou, kterou vůbec nezná. Takse vrátil, žemá zase špatnou žádanku. Dotyčná opsluha několikrát mohutně zakroutila vočima ařekla:

"Špatný počítače."

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

797 Malý pokus ovysvětelní

20. leden 2015 | 06.17 | rubrika: první rubrika

797 Malý pokus ovysvětelní

Vím, žesem velice skromný muš, který opčas tuto aspoustu dalších svýchmilých vlastností musí sdělit světu. Kdyštak otom nyní přemýšlím, uvědomil semsi, žejeto někdy proNás, kteřísme skromní azároveň genitální vjakémkoli oboru litské činnosti, dost zapeklitý otazník. Smeli totiš zároveň prafdomluvní, jak máme dát okolnímu světu vědět, kterýmišto skvělými vlastnostmi oplýváme, abyto fžádném případě nevypadalo, žese vytahujeme? I proMě, těžce položený otazník, který musím lechce zvednout. Naše největší neštěstí ale spočívá ftom, ženikdy nepoznáme tolikžen, kolikbychom měli azasloužilisi. Aftom jetaké zakopaný pudl nebo ňáký jiný zvíře. Totiš ftom počtu. Fšdycky je zvíře vněčem takovym zakopaný.

AJá semtam sNim.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

796 Další svatá prafda

20. leden 2015 | 06.15 | rubrika: první rubrika

796 Další svatá prafda

Kašdý den si několikrát pouštím video, na kterém kočička zUkrajiny předvádí "Balanc na proljuke". Na fejsbůku sem kněmu připsal, žesem netušil, že někdo dokáže víc, než já... Navíc je holka velmi pěkná amá modrý voči. MoniMi kvideu napsala:

"Lidi, co se nám líbí jsou vždy šikovnější než ti, co ne."

Ato bych dal vytesat doněčeho hodně cenného, protožetoje svatá prafda sef uprostřet.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

795 Kolos

13. leden 2015 | 10.06 | rubrika: první rubrika

795 Kolos

Fčera, minulý týden čiměsíc anebo to bylo úplně jindy, sem měl jednu ženu vhledáčku. Na profilu heský obličej akdyš semse nenápadně zeptal naproporce, odvětila mi, žeje promne akorát "do ruky". Do Félixu, kdesmese sešli, přišel kolos, kterýMě klidně mohl slupnout kekafi namísto zákusku. Velicemile semschůsku conejrychleji ukončil, abych nepřišel oživot...

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

794 Šarm el Šeik

9. leden 2015 | 05.25 | rubrika: první rubrika

794 Šarm el Šeik

Bylsem sDavidem oJeho zimních prázdninách fEgyptě i fEgyptu. PřekvapiloMě, jakje chudý. Teda stát možná ne, ale lidé určitě. Mělsem sice pár dolarů fkapse, kouřil opčas doutníčky a popíjel alkohol zdarma, ale topřece není důvot, aby keMě kluci vzhlíželi, jako kFaraónovi. Holky nevzlíželi, protože tam nežijou. Nebo jsou neviditelné. Jásemteda nespatřil jedinou, ani zahalenou, natož nahou. Vůbec nehápu, jakse kluci rozmnožujou. Zřejmě sejedná oňáký děsně tajný tajemství, pocházející zdoby Tutanchámona. Anebosou holky schovaný fpyramidách, protože dovnitř sme nesměli. Jeto jasný, sou fpyramidách atamse rozmnožují. Sice nevím kdy, protožese furt modlí atouš otrána. Svolávajíse ukrutným řevem pomocí ampliónů namířených dofšech stran, aby slyšeli ihluchoněmí azavrtaní fpoušti. První svolávání je večtyři ráno. Chtělsem jít taky, ale nevědělsem kam, taksem nešel. Jiný den, ale také ve čtyři, Mě vbudil pokojový telefon azesluchátka sem zaslechl arabštinu. Vůbec sem nerozuměl ataksem zavěsil. Kdyš zvonil podruhé, vyvěsilsemho. Zachvíli Mi zavolala naše průvodkyně mobem, že musíme rychle fstát amazat dorecepce, protože nám letí letadlo do Káhiry. Koupili smesi totiš výlet na pyramidy, ale protožesem nato trochu zapoměl, tak semto vůbec nevěděl. Nakonec sme fše stihli a přeletěli Suezský průplaf a piramidy užnaNás čekaly. Vrámci prohlídky byla i možnost projíšďky na vemlbloudovi. Samozřejmě sme jeli. Říká se přece, žekdo nejel na vembloudovi apyramidě, nebyl fEgyptě. Trochu semse divil, žesmesi jako jediní scelé výpravy projížďku zaplatili, ale vzápětí sem pochopil. Vemlbloud, mrcha jeden, zřejmě proto, že musí makat, snažil se nás celou dobu schodit ze svého jediného hrbu. Hlavně při postupu skopce seMuto skoro, při každém kroku, podařilo. Ale drželi smese jako klíšťata nebo nějaká jiná zvířata, kteráse umějí dobře držet vemblouda. Nespadli sme, nezabili se amohlisetedy na druhý den zabít na čtyřkolkách.

Ale také senámto nepovedlo atak budu muset přijít nanějaký jiný způsob.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)