1016 Nevyšloto

27. leden 2016 | 09.16 | rubrika: první rubrika

1016 Nevyšloto

27.1. 2016  7:55

Ještěnešzačnu spisovat, chci uvést, žeMárty jedalší člověk, uNěhoš simusim vefotoalbumovi udělat poznámku, žedyš řekne:

"Budutam nejposdějš dopůl."

Adopůl zbývá 25 minut, takmusim tyto minuty vynásobit libovolným číslem ot tří dopěti aještěsi klidně dopít Vařína avykouřit dva doutníčky.

Dyckydyšdu zaNim doatelijéru, takMu zavolám aVonMiseběhne votevřít. Mámto kNěmu asi 666 sekunt pěší chůzí ponohách. Smedomluvený, žefšdy, jakbudu uvrat, takMuzavolam:

"Sem tady."

 FčéraMěnapadlo, žezavolám hnet, jakvyjdu sbaráku, abychzasnemusel uvrat čekat, nešdoplácá sochu nebo vobras neboněcojinýho podobnýho alaskavě seběhne. Žeteda udělám skvělej fór, dyšřeknu:

"Semtady, aleještě nechoť. Semsice tady, aleještěne uvrat."

(afzávorcemam fšdyckysem přece někde azároveňtady). Aněkolikrát volání zvokapuju.

Celoucestubyl volaný účastník nedostupný adyšsemse konečně dovolal, stálsem uvrat.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

1015 Mámesevzájemně

27. leden 2016 | 09.14 | rubrika: první rubrika

1015 Mámesevzájemně

26.1. 2016  9:09

Vjednu chvíli, kerou nemůžu moc popisovat, abychjipak nepřečet, semJířek:

"MilujuTě"

Odpověděla:

"Avíš kdyJáTebe? Takúplněnejvíc Těmiluju, kdyšspolu nejsme, troškuTě mámráda, dyšzaMnou jedeš, alejaksmespolu, takTě nesnášim!"

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

1014 Ohřef

26. leden 2016 | 09.35 | rubrika: první rubrika

1014 Ohřef

25.1. 2016  6:06

JednaMoje, dyšsemnaNímělránozasechuť, Miřekla, žedyšJi oslovil Ňákej frajer sjasným záměrem nénaBadů, alenabaru, takMu řekla:

"Hele, víšcó? Strč siho dotopení!

Apróčjako?

Tamjetaky teplo."

Ještěmalá poznámka: Mámdoma radyjátory sosmimilimetrovým šbrdlením pouzenahorní hraně.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

1013 BavíMěto

22. leden 2016 | 15.09 | rubrika: první rubrika

1013 BavíMěto

22.1. 2016  3:53

Týden dopředusem měl vylepený plakát fkavárně teplického Monopolu, žetam budu číst aprodávat Svouknihu Klasy. Tensamý plakát sem plácnul nafejsbůk aprovozní Monopolu taky. Fčéra semtambyl. Čtení začínalo f16 hodin. Jelsem zMostu avěděl, žemám sebou jen 20 ks ataksemse ještě stavildoma avzal dalších 40. Dyšsemsedostavil, bylyfkavárně dvěholky ajeden starší pán. Zapětminut 16 semšel sknihami kpánovi ařekMu ochystaném čtení. OdpovědělMi, žejencodopije sklenku, odchází. Ahnet jitedadopil ašel. Obrátilsemse kholkám. OdpovědělyMi, žetusou ušpřesdvě hodiny ažetakydou. Zaplatily atakytedašly. Vrátilsemse fopuštěné kavárně keSvému stolku adopíjel Laté. Ftom přišla holka sklukem. Počkalsem, ašje opsluha opslouží, šel kNim ařek:

"Dobrý den, píši krátké povídky oženách a oTěch druhých. Nedávno Mivyšla kniha Klasy asemrát žestese dostavili najejí čtení."

CelýMuj krátkýproslof seusmívali. DyšsemJim podával knihy seslovy, nechťsi vyberou Klasu, keroumám přečíst jakoprvní, takMi holka stáleještěsúsměvem řekla:

"Izvynítě, požalujsta, myněpanimájem."

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

1012 Proč?

22. leden 2016 | 08.34 | rubrika: první rubrika

1012 Proč?

21.1. 2016  5:15

Čtu knihu PROČ MUŽI LŽOU a ŽENY PLÁČOU. Hnet fůvodu jezarámováno:

ŽENA SE STRACHUJE O BUDOUCNOST AŽ DO DOBY, KDY SE VDÁ. MUŽ SE O BUDOUCNOST ZAČNE BÁT VE CHVÍLI, KDY SE OŽENÍ.

A otři stránky dálje fdalšim rámečku:

STO PROCENT ROZVODŮ ZAČÍNÁ MANŽELSTVÍM.

Atím Klasu končím, protožejeto odpověť.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

1011 SledujteMě pečlivě

20. leden 2016 | 13.28 | rubrika: první rubrika

1011 SledujteMě pečlivě

20.1. 2016 6:11

Přečetsemsi nanetu, žedemenceje onemocnění mosku, jehošfunkce seMipostupně začne shoršovat. Nejčastější příčinou je Alzhajmrova choroba. Nejprve Mizačne selhávat krátkodobá paměť, přestanusetaké starat oněkteré věci fdomácnosti. Posději nebudu dokončovat myšlenky, mít problémy sroshodováním a orientací. Nakonec stratím isoběstačnost abudu otkázaný napomoc. Onemocnění senedá vyléčit, jehofšak možné díkylékům pozastavit. Nutnéje ofšem fčasné odhalení. Vesvětě lonižilo kolem 47 milionu lidí sdemencí. Počet senejspíš kašdých 20 let sdvojnásobí. Vroce 2030 bytaknaplanetě mohlomít demenci 75 milionů lidí afpolovině století přes 150 milionů.

TakžeVás fšechny prosím:

Sledujte pečlivě, sdamám postarané věci fdomácnosti, dokončuji myšlenky, mám činemám problémy srozhodováním a orintací asdasemuš náhodou nestratil soběstatečnost. Děkuji.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

1010 Šelsem fprostoru

15. leden 2016 | 09.36 | rubrika: první rubrika

1010 Šelsem fprostoru

15.1. 2016 6:00

Jednou, novíckrát, takževlastně dvakrátMě napadlo, ženěkdy jenutný přemýšlet. Jakopříklat napříklatTiteť napíšu apak přečtu větu, fkerý prohodím pár písmen. Typak trochupopřemýšlej ařekniMi, okerýsejedná. Šelsem někde fTeplicích normální chůzí ponohách nebo pomocínoch činohouch. Najednou sem musel přestat jístsi jentak takle azačítjít ňákjinak. Protože. Ateťušteda píšu ačtutuvětu:

"Prostor jekonitorovaný mamerovým systémem."

Pé es: Nenito naTebe moc lechký?

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

1009 Tenvůl jedebyl

15. leden 2016 | 06.23 | rubrika: první rubrika

1009 Tenvůl jedebyl

14.1. 2016 6:07

Stalose předefčírem fosmičce základní školy sespecifickými poruchami učení aporuchami chování fhodině dějepisu. Tématem hodiny bylo Baroko. Pančelka během výkladu taképromítala ukásky sloupů, frezek, kostelů, soch atakdále atakpodobně. Žactvosifše pečlivězapisovalo doktomusloužících sešitů. Asipopůlhodině zaslechla:

"Tyvolé, kdetojéjako? Kdeleží tenstát?

Tysešdebyl, tyvole, Barokojeměsto!

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

1008 Fpořátku, jeťte!

13. leden 2016 | 11.44 | rubrika: první rubrika

1008 Fpořátku, jeťte!

12.1. 2016 6:33

Vyprávělsem Mártymu srceryvný příběchvotom, jakMi nedávno dostříkala voda sostřikovačů. PoradilMi radu, abych měl přetjízdou pokašdý upito. Jesdilbychprýpak jakoVon, fšdy vepředu fpelotonu aneměltakvelkouspotřebutétovody. NaMou poznámku opřípadných, sbytečně otravujících policajtech, řek:

"NedávnoMě stavěli:

Paneřidiči, položilste alkohol?

NoJásem furt napitej.

Ajak Námto vysvětlíte?

Takzaprvé byMi dostříkala voda sostřikovačů azadruhé přecenemohuchodit pěšky, dyťbychse motal!?"

žádné komentáře | přidat komentář

1007 Deny

11. leden 2016 | 09.31 | rubrika: první rubrika

1007 Deny

11.1. 2016 8:44

DyšsemJí potkal, fokamžiku Miblesklo:

"Bezefšeho dotoho pudu!"

Nojo, alestalose fprosinci avenku.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

1006 Dva čestní

11. leden 2016 | 09.30 | rubrika: první rubrika

1006 Dva čestní

8.1. 2016 8:22

Něco. Vlastně nic. Idyš inic jetakyněco astoho ušbychmoch začít psát. AlezaseMěnic nenapadá. Chvilkuteda bududělat něcojinýho a uvidim, jesli uvidim. Hm, takvidim, ženicnevidim, cošje paradox, neboli pravdivá blbost, keráMě ofšem docelabaví. Holka, bertudle klasu asitak, že imistr sivopčas potřebuje votdáchnout. AJátopotřebuju zrovnateť. Sicesi votdachuju ušasi druhejden fkuse, ale itojemožné. Někdyjetřeba dlouhýho votdachu ajenutno pochopit, žemam natoprávo azasloužimsito. Jakosi některé strany zasloužej Svéčleny. Guzmický spolusRansdorfem soutotiš nadále přesvěčeni, žedokumenty, kerémají, soupravé:

"Bylajen náhoda, žese najednom místě potkal čestný rytíř ačestný komunista," dodal Slovák stím, žeječlenem rytířského řádu.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

1005 Dyjagnóza

7. leden 2016 | 09.06 | rubrika: první rubrika

1005 Dyjagnóza

6.1. 2016 9:22

VolalMi Jozef:

"Slyšelsem, žepochovali Tomáše Holíka. Nevíš, coseMu stalo?

Byl mrtvej."

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

1004 Bóbik

7. leden 2016 | 09.05 | rubrika: první rubrika

1004 Bóbik

6.1. 2016 4:44

Fčéra nebo někdyjindy povídal souset sousetce aMě:

"Dusitakle někde anajednou zjistim, žesitam seMnou takyde ňákej úplně cizípes. Dyšto zjistil ijeho páníček, taknaněj zavolal:

Bóbiku!

Avon se otočil, pakse podíval naMě, pakse znovu votočil a znovu naMě aJásiřek:

Přece musí poznat, žesem úplně cizí avrátíse kpáníčkovi. Alevon pokračoval seMnou. Mlčel, Játaky mlčel ašlisme spoludál."

Zeptalsemse:

"Apáníček taky mlčel?

Jo, taky.

Akdehomáte, Bóbika?

Fčérasmeho snědli."

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

1003 Skorogenitální vlastnost

7. leden 2016 | 08.42 | rubrika: první rubrika

1003 Skorogenitální vlastnost

5.1. 2016 6:46

Řeksem kdysi fatelijéru:

Někdybychtěldát Fšem navědomí jednuSvou vynikající, ftomto konkrétním případě skorogenitální vlastnost atotu, žedyšušněcovim, taktovim. Adybyse náhodou mělopřihodit, žebychto vědětneměl..."

Apaksemse asinahodinu odmlčel apřemýšlel votom, ževimjistě vlastněprt atímpádem bysemohlo ostatním sdát, ženikdy nemohuvědět nic. Mámtotiš takovýmenší problém stimže opčasnevim, zdafakvim, žeseněcostalo neboseMitojen fabulovalo. Márty dopověděl:

"Taktoje vyloučeno, protože taková situace nemůže nikdy nastat."

Klasa byseMi líbila ukončená přetchozí větou, ale protožesem prafdomluvný jakoten upálenej, takmusim ještěnapsat:

Nicnení vyloučeno, apak navopak, opčas jetotak, žetytosituace nastávají pořát.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

1002 Čupták

4. leden 2016 | 15.50 | rubrika: první rubrika

1002 Čupták

4.1. 2016 7:11

Bylisme navečeři Usrandovního mandlu, kde mají krásnýho a uřvanýho papoucha Aru nebo Araru anebo Araraunu. DenyMi povídá:

"Já sitaky musím pořídit nějakýho ptáka.

Nemusíš. Ušhomáš.

Jakto?

No, Jásempřece Tvuj čupták."

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

1001 Ftipnost

4. leden 2016 | 15.45 | rubrika: první rubrika

1001 Ftipnost

2.1. 2016 10:01

DíkySvé genitální inteligenci řeknu opčas ftipnost, keráneni pro přítomné žádná sranda. Vím stopro, žejedobrá,  aleNikdo ani Žádná sejí nesměje.

Jednáse, samozřejmě, ovysokou kvalitu, aletentotyp humora právě přítomné posluchačstvo nevyznává.

Vidíš atakle nějaktovypadá, dyš skončim.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

1000 Dvě hovězí

4. leden 2016 | 15.40 | rubrika: první rubrika

1000 Dvě hovězí

31.12. 2015 9:52

Ještěneš začnu spisovat, chci uvést, žesemsitohofšim. Totiš čísla tétoKlasy. Posledních pár ušsemsetotiž těšil, žesi jakoby náhodou fšimnu. Je

nomže, čímvíc seblížil dnešní dnešek, tímvícsemsi tohoto čísla chtěl fšimnout atak ušnemohlo jítofšim náhodný, ale ofšim předem fšimnutý, tedy ofšim

přetfšimnutý. Samozřejmě, že opčas nastanou ifšimy úplněnáhodné, nepřipravené atedy nepřetfšimnuté. Takových je ofšem málo asoutedy vzácné. Jeden

takový nastal, dyšsmesišli sDeny koupit něco doFontány. Přetvstupem doAlberta siNás fšimly přetvstupní prodavačky, tedy přetprodavačky parfémů azepta

lyse, zdasi nechceme čuchnout nebo přivonět. BleskověMi blesklo, žemám fkapse Bosse otHugaBosse amile semtedy odmítnul sprotinávrhem:

"Stevelice laskavé, nechceme. Alemohu Vám dát přivonět kMému parfémovi otHugaBosse, chcete?"

Svykuleným grimasem fobličejovi MijednazNich otpověděla:

"Né, nechceme, Mysmetady jendvě takový krávy, Kerýchceme prodávat anésičuchat."

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

999 Poklat

1. leden 2016 | 20.41 | rubrika: první rubrika

999 Poklat

29.12. 2015 6:44

Jeden Muj známej, kerejseňák menoval, KašdéSvé dalšíženě řek:

"TysiMuj poklat, jenom nevim, kamTě zakopat."

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)