826 Fšichni sme vedle

28. únor 2015 | 17.17 | rubrika: první rubrika

826 Fšichni sme vedle

Zúčastnilsemse ušpárkrát autorského čtení veFokusu fTeplicích aaš teť semsi fspomněl, žetammají prověčinu populace velice inteligentně označené tojlety. Panďulačku muže sešipkou fpravo apopisem "Muži sou vedle" a panďuláčka ženu sešipkou vlevo apopisem "Ženy sou vedle". Vyzkoušelsem obě místnosti. Naliché malé semchodil k panďuláčkovi ansudé k panďulačce. Nebo navopak, ušsito moc nepamatuju.

Prostě semse řídil šipkama, podle toho Kím nebo Kterou semse zrovna ftu chvíli cítil ajak kterou informaci pochopil.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

825 Zuj železo

28. únor 2015 | 17.16 | rubrika: první rubrika

825 Zuj železo

Říkáse:

"Zuj železo, dokutmá boty."

Vonosetomožná takle úplněpřesně neříká, alepakde voněco úplně jinýho. Takyje aledocela zajímavý, uš sdlouhým ypsilónem azjinýho sudu, ženosim užasi půlroku jednodenní vločky afurt snima vidim fšechny kuželky nakoulingu vMetropoli. Hlavní aleje, žetam vidim ifšechny heský holky. Aže Jich tamje! Fpodstatě sedá napsat ipřečíst, že fšechny, kerý tam vidim,  souheský. Notak dobře, ne úplně fšechny, ale napsat ipřečíst setodalo. Hlavníaleje, žefšdycky jeněkde jedna, kerá jeúplně nejhesčí.

Atoje stoprocentně prafdivá prafda, pokut tamteda taková nějaká holkaje.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

824 SBT LANDN

28. únor 2015 | 17.15 | rubrika: první rubrika

824 SBT LANDN

Neska ráno, dyšsemse podíval najeden zMých obyčejných účtů, taksemsi fšim, žesem fčéra několikrát zasebou platil stejně vysoké částky. Ze zajímavosti, kteráMě ftu chvíly začala zajímat, semse podíval inapředefčírek ataké podobně vysoké azase stejné částky, několikrát zasebou okapované. Mrknulsem namísto platby avonTitam byl namalovanej SBT LANDN. Mám sice trochu slabší paměť, aležesem fčéra ani předefčírkem fAngliji nebyl, tosem tušil skoro jistě. Zajelsemsi zaboulet kouling apak naobídek. Tam Mizavrtala vrtačka ataksem zamířil dobaňky, abych zjistil, voco běží.

Nebuduto ňák dlouho natahovat, mastilo voto, žeMi SBT LANDN pěkně, vlastně hnusně, skoro dva měsíce mastil účet. 

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

823 Někdyjeto docela příjemné

27. únor 2015 | 07.17 | rubrika: první rubrika

823 Někdyjeto docela příjemné

Fčera neboněkdyjindy Mivolala paní zRajfky jestlisem nezapomněl naschůsku sNí aMilošem. Fduchu semse potichu zasmál. Samozřejměsem vůbec nevěděl vocode. Nahlas semaleřek:

"Nezapomnělsem atěšímse."

Zavolalsem Milošovi azjistilsem, že jde oto, abych měsíčně posílal do Raifky ňákou sumu na běžné poplatky, abyseMi ten půlmilion, který tam mám, zhodnocoval mastným procentem. Poplatkysou vRajfce zdarma. Votom půlmilionu sem samozřejmě ušnic netušil. Poslalsemhotam zřejměasihnet pochvíli, jakMiprachy votvyhranýho soudu dorazily na účet.

Někdyje docela příjemné, mít trochu horší paměť.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

822 Stojíto stoosmdesát

27. únor 2015 | 07.16 | rubrika: první rubrika

822 Stojíto stoosmdesát

Přestěhovalsemse sTeplic doTeplic. Jakozhnusný části doheský. StáleMiale opčas přistane dopis vhnusný schránce. Mámsice klíče, ale nechce seMitam přescelé město jezdit atak semjel napoštu nahlásit změnu adresy. Kdyš přišlo Méčíslo nařadu, šelsem kdotyčnému vokýnku ařeksem, žechci nahlásit trvalou změnu adresy. Paní Mi šoupla "Žádost / opatření adresáta v souvislosti s dodáním poštovních zásilek a poukázaných peněžních částek v místě určeném v poštovní adrese" ařekla, žeto stojí 180,- Korun naměsíc.

"Mladá pani, Chcito napořát. Já setam zaměsíc nevrátím.

Nojó, ale stojíto 180.- na měsíc.

Takže Já budu doživotně platit 180,- měsíčně, protože semse přestěhoval?"

UsmálasenaMě apokrčila rameny. Vzalsem "Žádost / opatření" arozloučilsemse. Doma Mě napadlo, žepůjdu namagistrát zamilou, krásnou anavíc chytrou známou azeptámseJí, jaktomám  vyřešit.

JistěMi dobře poradí, protoževífšechno. PoradilaMi aťsizajdu napoštu azařídímsi nechatsipoštu určenou nastarobylou adresu ležet ladem napoště, dokutsi pro ni nepřijdu. Anabáze spoštou dopadla výborně.

Budusi poštu nechávat na poště a vyzvednusiji spošty, ašpudu nebopojedu vokoloní, kdejinde?

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

821 Stresující přetstava anoční hmys

23. únor 2015 | 09.04 | rubrika: první rubrika

821 Stresující přetstava anoční hmys

Četlsem na webu studii onevěře. Psalo sevní, žemužům vadí tělesná nevěra aženám fstach muže sjinou ženou. Prochlapa jeprý

nejvíce stresující přetstava Jeho partnerky souložící sjiným chlapem. Tady musím fsunout fsufku, žeproMě jenejhorší, ikdyšjen skorostresující, přetstava chlapa souložícího sjiným chlapem. Klacek do klacku prostě nepasuje. Konec fsufky. Nepřetstavitelnost přetstavy partnerky souložící sJiným panterem jeprý logická proto, žeNám pakhrozí následná investice docizích genů ažesety Našetřeba ani nerozšíří. Říkámsi, žepokut holka usoudí, žetyNaše stojí zaprt, takjich není potřeba dále šířit amělibychombýt rádi, žemůžeme vychovávat tycizí atedy dalekonadějnější.

Ajakým největším nočním hmyzem trpí ženy? Ženy nejvíc stresuje přetstavaJejich pantera, procházejícíhose přiměsíčku rukuvruce sJinou. Důvot? Romantická procházka signalizuje zamilovanost. Kdyšsimuš užije někde mimo, neznamenáto, žehnet opustí rodinu, alekdyšse zamiluje, jeto skoro stopro.

Nevěrníci seale nerozvádějí, cošje dobrá nebo špatná správa. Podle toho proKoho čiproKterou. Muš, který investoval city, energii, čas apeníze doSvé anebo cizí rodiny, oto nechce přijít. Pokutseale nezamiluje. Ikdyš anipaknení nic straceno činalezeno. Zamilovanost jemaximálně dvouletý staf poblouznění, který vyprchá, ať chceme, nebo ne. Někteří psychologové proto radí ženám, abyseknevěrníkovi chovaly, jakobybyl nemocný adoufaly, žesebrzy "odmiluje a odnevěrní".

"Nojo, dodávám Já, ale cokdyš podvou letech projde kolem jiná kočka."

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

820 Klatit partou

21. únor 2015 | 09.55 | rubrika: první rubrika

820 Klatit partou

JednousiJedna mladá, krásná holka četla Mou Klasu azeptalase, cojeto "verzálka". NapadloMětehdy, žebude třeba kašdé takovéto slovo vysvětlit fpřilehnuté závorce. Jenženom paksemsi uvědomil, žeprovíc mlačích asamozřejmě tímpádem krásných holek, budetřebapotřeba vysvětlovat víc takových slov. Jensenyní obávám, aby Moje kniha nebyla moc tlustá. Čtunyní bychly omosku ot indického neurologa, kterámá přes300 stránek textu adalších necelých 100 setýká slovníku pojmů, poznámek avysvětlivek.

AlechciTinyní napsat aneboipřečíst, žesem fčera těsně přet placením vNostalgii dopíjel švesku apromýšlel, zdabudu platit kartou nebo zastaralým způsobem. Chtělsem aleplatit holce ané klukovi (vzávorce siskusím vysvětlifku: servírce ané servírovi). Jenže holka zrovna papala, taksem musel trochudýl promýšlet způsob, jakbudu platit ahlavně, jakmile ainteligentně Jíto řeknu. Rozhodl semse, žebudu platit kartou akdyš dojedla, řeksemJí:

"Budu klatit partou."

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

818 Skladníci

20. únor 2015 | 08.08 | rubrika: první rubrika

818 Skladníci

PřišlaMi sAska eSeMeska, žeMoje zakázka jepřipravena kvyzvednutí. Jelsemtam, anišbych věděl ojakou zakáskude. Naprodejněsme asipohodině vydedukovali, žesejedná vo písístůl. VyprintliMi kopiji faktury ataksemsi zajel keSkladu - Výdeji zboží. Asi hodinu semčekal naskladníka apaksem 2x zazvonil uvokýnka, protože začárusepot trestem smrti nesmí. Kdyš se skladník přiloudal, šoupnul semMu kopiji aVon další hodinu čučel dopísí. Pak čapnul vozejk avodjel kregálům. Zase pohodině sevrátil sprázdnou. Nějakou dobu znovučučel dopísí apak někam volal. Kdyš konečně vyšel skukaně, řeklMi:

"Promiňte, Von kolega Miten Váš stůl zaskladnil aJá teť nevím, kde je. Takho budu chvíli veskladu hledat."

Zajelsemsi do Nostalgije navobět, doma sidal Vařína apak teprf semse odvážil doskladu firmy Asko – Dóbytek, promiň Asko – Nábytek vrátit.

Tensamý skladník Mi súsměvem řekl:

"Kdeste chlape? Uš dvě hodiny tu naVás čekáme!"

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

817 Memídek

20. únor 2015 | 08.07 | rubrika: první rubrika

817 Memídek

NapsalaMi holčička poté, co nafštívila doktorku:

"Tak jestli tě to, Memídku, zajímá, dostala jsem antibiotika, takže ti nejspíš neumřu atři smajlíci

Škoda, už jsem si mnul ruce...

Ty seš ale...

...Memídek

Zlobivej Memídek

Nene, Memídek nemůže nikdy zlobit, protože to neumí

Počkat...tak to ty asi nemůžeš být Memídek atři smajlíci

Ale ano, jsem a dvojitej

Dvojitej Memídek? Jak takové monstrum vypadá? atři smajlíci

Úplně stejně, jako já

Ty brďooooo

A máme vyřešeno

Uf, to se mi ulevilo atři smajlíci

Mě také.

Pět smajlíků."

A těmato pětimami smajlíkamima pro Memídka Klasu ukončuji, uštak jichbylo dost.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

816 Tisíce srdíček

17. únor 2015 | 07.57 | rubrika: první rubrika

816 Tisíce srdíček

Trochunyní přemýšlím otom, jak napsat něco, cose teprf stane zároveň stím, coseMi zrovna fabuluje. Abys byla fobraze, právě semsi namaloval dodiáře srdíčko apřipsal kněmu dvojku. Ašse holčička zapár hodin probudí, takJí súsměvem natváři oznámím, žeposkočila asio125 míst dopředu vžebříku MHP (vzávorce čti eMejčPí arozuměj Moje Holčičky). Pí je převzaté ztenisákového ejTýPý. Ještě malá vysvětlifka kpořadí žebříku:

Mělsem hodně Jednohubek.

Taktedy ašnynísitrochu zafabuluji, co nastane. Zaprvé jeMi jasné, žebude mít obrofskou radost. Přecijen takový monstrskok seKašdé nepovede. Jense trochu obávám, abysenezeptala, kolikátá právěje. Tobybyl trochu malý, ale zapečený otazník. Protožesifak nemohu fspomenout, kolik bylo Dvojhubek, Trojhubek a Čtyřhubek. U Těch dalších ušmám jinou koncofku, takže bych pokračoval:

 ...Pětihubiček atakdál. Musel bych došanonů, které ušnemám, takžeto nejde zjistit.

Počet míst 125 semuvedl jen proto, žejednajednička plus dvědvojky serovná pět.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

815 Valentýn

15. únor 2015 | 22.21 | rubrika: první rubrika

815 Valentýn

Takmám vyřešeno. Jestli semTi někdy vminulosti psal nebočet, žespim špatně, přerušovaně neboňák jinak, tak podnešku ušvim, costim. Bylsem naValentýnovo singlspárty. Mraky ivoblaka krásnejch holek afšechny zřejměfak neboasimožnáurčitě singls. Mám napěchovanej mob číslama akřestníma ménama. Ijednoho klukatammam. Byldost heskej atancoval sNáma, taksemsiHo taky uložil. Fšichni sme něco pili apochvílismesetim nebo ňákym jinympádem ukládali.

Ještěse vrátím ktomu vyměňování mobů. Naštěstí semtoteť napsal blbě adobíjím tenSvuj. Vyměňovali smesi pouze čísla. Vimžesto pochopila, uvedlsem proTypomalejší fúsudku. Pilsem Hajnekena apotvrzuji, žeitahle značka jelék. Usnulsem rychle amožnáse iprobouzel, alemám takovej balkon nebo něco jinýho, sčeho sedá koukat ven, žesitofak nepamatuju. Takžesem nadnešek spal skvěle. Schválně skusim neska nic nepít auvidim, jestli zítra během noci ahlavně rána něco ucejtim, uslyšim aspatřim. Nebovlastně někdyjindy skusim. Neskamaj totiš vefšech Mejch pabech votvíračku i votvíráky.

Tyvole, vlastněholka, teťMě napadlo, žeasiprafděpodobně neskusim nikdy. Uvědomilsemsi totiš, žefšdycky maj někde votvíráky.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

814 Spýdování

14. únor 2015 | 18.16 | rubrika: první rubrika

814 Spýdování

FčéraMi holka asipo 11i letém (nebo sejedná ohodiny?) fstahu napsala:

"Dobrý večer,moc se mi libíte. Co takhle to spolu roztočit?"

ByloMihnet anaprosto jasný, žeOnoNěco nabere veliké otáčky. NechceseMi alečekat, ašbudemít frý, protože neskaje Svátek zamilovaných neboli Svatý Valentýn. Potřebuji atímpádem jenanejvýš důležité rostáčet neska. Sice zatím nechápu, cobudeme, hlavněaleať rostočíme rychle, protože, kdyšuš semáněco točit, takmusí spýdovat. Jinak tofak nemácenu. Sicese vopčas říká:

"Cosevleče, neuteče."

Ale ktomu Já dodávám, žekdyš něco spýduje, budetotam dříf.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

813 Fšeje iki

13. únor 2015 | 11.25 | rubrika: první rubrika

813 Fšeje iki

Fčérasem šel nakutě asi fpůl jedenáctý. Dvanáct minut popůlnoci semse poprvé probudil avědělsem, cojeneska zapondělí ažedu tímpádem sJozefem aJardou keKráťovi. Také semsi fspomněl, žekdyš sembyl fčera Podlampou na večeři, taksem projistotu, která zase znamená zichr, potvrdil zamluvenku stolu nadnešek. Ftu chvílisem takévěděl, žesem zamluvenku dohodl iden přettím, coš byla středa, sMarkétou. Natotofše semsi fspomněl ipři Mém druhém probuzení ve 2:02, ale píšito aš nyní v6:06, kdyuš psát, žesemsi fspomněl nemusím, protožetím, žeuštofšechno rovnoupíšu, dokazuji, žesemsi fspomenout musel.

Alenyní semsi ještětaké fspomněl nato, žekdyš semse ještě nacházel vhlubinách soudního sporu, takseMi kašdýden přetusnutím přetstavovalo vzávitech, žeaš vyhraju, budu mít paměť perfektní apřemýšlelo seMi otom, jakto budu maskovat. Nyní ušto nastalo amaskovat nemusím, protože, jaksem jiš napsal fKlase:

 807 Oznámení ozásilce

Vekterémsepíše blablablabla, ale poslední věta je fantastycká:

Vzhledem ke stavu a charakteru onemocnění upouštím od dalších kontrol.

Podepsaná MUDr. Vlasta Hubáčková

Taksinyní mohu psát, cochci avorentu nepřijdu, coš seMi docela hodí, protožeprachy potřebuju utrácet zavěci, které seMi líbí aJá jetedy dost nutně potřebuji, cošje heský závěr atímpádem Klasu ukončuji.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

812 Poslední věta Klasy

10. únor 2015 | 22.18 | rubrika: první rubrika

812 Poslední věta Klasy

ZaseJinámánaprofilu:

"Život je jen jeden, tak proto:

-       Porušuj pravidla

-       Odpouštěj rychle

-       Líbej pomalu

-       Miluj celým svým srdcem

-       Směj se nekontrolovatelně

-       Nikdy nelituj ničeho, co tě rozesmálo

-       A hlavně nikdy nelituj toho, co si udělal nebo jen řekl, protože v té chvíli si to tak chtěl"

Poslední radaje discotabilní. Ušpárkrátsem dědulům podrazil nohu. Padali fšdycky srandovně, ale lituju toho. Atěch blábolů, cosem nakecal. Ikdyšpokašdé ifšdycky byly inteligentní arozuměl semjim, holky opčasne. Nebojo, ale jinak. Prostě jinej mozek. Jednésemchtěl ukázat, jaksemsi vmobu nastavil oznámení správy. Nejvíc seMi líbil čéps, jakholátko piští:

"Mám hlad!"

Vhlavě slyším dokonale, ale napodobit neumím ani zdánlivě. Řekla Mi:

"Stačí, žesi dobrej ftom, co umíš.

Jenženom, Jáchci bejt dobrej iftom, co neumim. Vlastně ftom hlavně bychchtělbejt dobrej. Ftom, fčemsem dobrej, ftom semdobrej, tojejasný. Tobyuměl každej trouba. Ale bejt dobrej ftom, co neumim, toje umění, neboli kumšt ajak říkáme My, co příliš neznáme ingliš:

át."

Ftom simyslim, žeje zakopaný zvíře. Vyniknout ftom, fčem nejsem dobrej abejt tímpádem dokonalej. Jásisice vovlastní dokonalosti vopčas něco myslim, ale jakřikáme My, kteří toho voSobě víme nejvíc zeFšech, ještěNám něco málo chybí. Aneberto nyní fžádném případě jako nějaké vytahování.

Ušmnohokrát vminulosti sempsal, žeto neumím, protožesem jišotpřirození velice skromný.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

811 Fšem zakručelo

9. únor 2015 | 12.32 | rubrika: první rubrika

811 Fšem zakručelo

Zasesemsi fspomněl, žejednousem někdečet, žepokut člověk něco hodněmocchce, věřífto anepřestává oto usilovat, takmuto jednou nebo později vyjde. Aprotože Jányní kašdou chvíli něcochci, věřímfto aneustále oto usiluji, takjeto naspadnutí. Játotiš někdyvopčas věřím fto, cosi někde přečtu. Alemusíjít oto, coseMi zrovna hodí, jinaknato samozřejmě kašlu.

Měla napsáno na profilu:

"Život utíká a je dobré umět ho žít."

Ktomusenyní přikláním ipokládám asnažímse. Nevím jistě, jestlisprávně, jakmyslela, aletakle Mětobaví. Dělámsi cochci anedělám, co ne. Fšdycky podle toho, jestli mám ponošky nebo svítí slunce. Jasně, někdy jemám, ikdyš svítí. Myslelsem, kdyšsvítí hodně. Takjeto vůbec nejlepší. Holky choděj po ulicích skoro nahatý aJá nevím, kamsvočima. Alenejlepšínatom jeto "skoro nahatý", protožesimůžu fduchovi cokolif přetstavovat. AJámám fantastickou imaginaci, obrazotvornost ipřetstavivost.

Jednou vlétě, kdyšsemsi takle fantazíroval naterásce nějakýho pabu, prošla kolem dvounohá kočka. Fšichni chlapi stichli azačalise vrtět. Jednomu zakručelo vžaludku. Mě vžaludovi.

Fšdycky Mivněm zakručí, projdeli taková kočičí fantazie.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

810 Cojeneska zapondělí?

7. únor 2015 | 12.32 | rubrika: první rubrika

810 Cojeneska zapondělí?

Holka seMě zeptala:

"Co je dneska za pondělí?"

Odpovědělsem poprafdě, okteré sembyl ftuchvíli přesvěčen, žeje zapondělí čtvrtek.

"Neptej seMě ale zítra, protože zítrauš čtvrtek patrně nebude.

Nééé acobude?

ToTi řeknu ašzítra, (psáno vzávorce - pokut zasebudu očemkolif přesvěčen)."

komentáře (1) | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

809 Jednoduchí

6. únor 2015 | 05.46 | rubrika: první rubrika

809 Jednoduchí

Je dobré, kdyš fšem Svým holkám můžeš klidně ibesobaf říc oTěch dalších. Fčéra semto Jedné řek uvečeře anáramně smese bavili. Kdyšsemtosamé řek předtím Téprvní, dalaMi necelých pět dní nato, abych fšechny další fstahy ukončil, jinak končíme. Sem zvědaf, cořeknou Ty, Kterým semještě nic neřek. Ataké Ty, Které teprf poznám. Sem fpodstatě fšdycky trochu zvědaf, coJakákolif řekne nato, cořeknu. Amyslímsi, ževotomtoje. Jakjefšechno jednoduché, kdyšseto napíše. Teda, kdyš Játo napíšu. Fpodstatě veškeré hlubokomyslnosti, kdyšje napíšu Já, jsou jednoduché. Ajetomutak proto, proto, protože:

Semtak složitej, žeto skoro aninejde vysvětlit slovama, rukama anohama, natoš klávesama. Pokusímsealenyní takle:

Semtak složitě poskládanej, ževýsledná hmota jeúplně jednoduchá. Fpodstatě sedá vlastně napsat, žesme fšichni chlapi takoví. Myslím tak složití, ašsemůže holkám zdánlivě zdát, žesme úplně jednoduchí, psáno scháčkem aměkím íčkem. Ajeto dobře, ženástak viděj. Můžem sipak psát, říkat idělat cokolif.

Tedavlastně jenJámůžu astrašně, respektive velicehesky Měto baví.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

808 Cose vmládí naučíš…

3. únor 2015 | 10.57 | rubrika: první rubrika

808 Cose vmládí naučíš...

Fčéra nebo někdy jindy sembyl postoletech lyžovat. Zajelsemsi doTelnice, zaplatil Skipas na4hodiny avyjel sedačkovou lanofkou nasvach. Vybralsemsi pomocnou sjesdofku pro invalidní důchotce. 8x semji bespádu sjel aani jednou sempřitom neupat. Paksem dostal hlad nachuť aňáké jídlo, takse zeptal, kdeje najdu. Kbufetu sem musel projet profesionální sjesdofkou. Nešsemse kněmu dostal, 3x semseválel asvalama, které mám vlevé dolní části zad, sem vohnul hůlku.

Ještě dnes sedím nakřivo.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 2 (1x)

807 Oznámení ozásilce

3. únor 2015 | 05.55 | rubrika: první rubrika

807 Oznámení ozásilce

DnesMi zavolal nový vlastník Mého starého bytu, že mám veschránce Oznámení ozásilce. Mělsemtam štyry. Přet chvílí semje postupně rosbalil a přečetl ftomto pořadí:

1.     Ot OSSZ Teplice – Posudek o invalydytě

Píše se vněm blablablabla, ale poslední věta je fantastycká:

Vzhledem kestavu acharakteru onemocnění upouštím otdalších kontrol.

Podepsaná MUDr. Vlasta Hubáčková

Přejmenoval bychJi na Vlastičku Hubičkovou.

                                                                           

2.     Ot OSSZ Teplice – Pozvánka ke kontrolní lékařské prohlídce

OznámiliMi:

Vážený pane,

Jste poživatelem invalidního důchodu. Posuzování otásky dalšího trvání Vaší invalidity přísluší pověřenému lékaři OSSZ.

Dostavte se dne 22.1.2015, v 9 hodin 30 minut do místnosti č. 219, I. Patro budovy OSSZ Teplice, Přítkovská 1576.

Jestliže se z vážných důvodů nejste schopen dostavit, tak nechoďte.

Podepsaná Martina Krollová, kterou přemenovávat nebudu.

3.     Ot Úřadu práce České republiky – Výzva k prokázání nároku na průkaz osoby se zdravotním postižením

Zase spousta blablabla, ale poslední věta zase fantastická:

Poučení o možných následcích:

Nárok naprůkas osoby sezdravotním postižením je osoba povinna uplatnit a prokázat ot 1.1.2015 nejpozdějido 31.12.2015, jinak tento nárok zaniká.

Podepsaná Dagmar Radošová, kterou také přemenovávat nebudu.

4.     Ot ČSSZ Praha – Úprava invalidního důchodu

Procentní výměra se zvyšuje o 95 Kč a základní výměra o 60 Kč. Celkem Vám náleží 8 385.- Kč.

Podepsaná Ing. Marie Nováková, kterou přejmenuji na Inženýrku Maryji, protože toJejí příjmení senedá zapamatovat.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

806 AniJáne

1. únor 2015 | 15.41 | rubrika: první rubrika

806 AniJáne

Jednousem někde čet, žepokut člověk něco, vlastně Některou trochuhodněmoc chce anepřestává oNi usilovat, takMutosNí jednou nebo později vyjde. Apokutpak TétoSvé vyvolené řekne prafdu:

"Podívejse holka, NikdoTi nemůže dát to, coJáTi mohu slíbit... udělej trochudelší pauzu a dodej: AniJáne."

PakbytosNí mělmít jistý napořát. Atobymělobýt natuty, boty i krátké kalhoty, neboli kraťasy. Azáleží pakuš pouze natom, zdasou slaclem amají ňákou barvu. TaktohleMi lítalo hlavou vrestauraci veStřelné, kdyšsemtam bylnaobědě. Objednalsemsi uvrchní jídlo apak seto stalo:

Prošla, respektive provalilase hodněmladá servírka. IhnetMě napadla správa sČerné kroniky:

Zalehnut, rozmačkán audušen vrestauraci

Kdyby totiš zakopla, nemohlo byto dopadnout jinak. Vůbec nechápu, kde takovéto slečny schánějí oblečení. Kdyš prošla podruhé, bylo naNí, nachudince vidět, žeuš nemůže. Fobličejovi červená, jak prasátko anejen touto barvou Mi onoho živočicha připoměla.

Holky, nezloptese naMě, Já prostě musím psát prafdu.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)