1040 Dárky

25. únor 2016 | 09.34 | rubrika: první rubrika

1040 Dárky

25.2. 2016 4:52

Fčérasmesi usnídaně povídali odárcích kvýročí. BlížíseNámtotiš todvouměsíční. Teťnevim, copřesně Deny řekla, sda:

"Jámám proTebe dárek."

Nebo:

"Jávim, coTikoupim."

Fkašdym případovi vim, cosemsi pohotově vymyslelJá ařeksem:

"Já ušhomam proTebe taky."

Áda řekla:

"Kecáš."

Deny přidala:

"Jáho nechci. Nechci dostat dárek, kerejMi pak zase vemeš."

FtuchvíliMězase, velicepohotově, fspomělo anapadlo, žesem fšem přetchozím partnerkám fšdycky dávaldárky, kerý semJim poroschodu zase odebíral amám jetedy fšechny nahromaděné fbytě, otkerýho mam doma klíče. Atímpádemsi Deny můžedokonce vybrat.

Jen bude trochu menší problém fspomenoutsi, kdese danýbyt nachází.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

1039 Záchranář

24. únor 2016 | 09.37 | rubrika: první rubrika

1039 Záchranář

24.2. 2016 6:04

Kájapovídal naboulinku:

"Fčérasem Svojí ženě zachránil život. Řeksem, žeJí ksmrti pomiluju apak semJi zachránil.

Ajak?

Usnulsem."

Anička ktomu poznamenala:

"ToVonMě takle zachraňuje pořát."

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

1038 Srdíčko

23. únor 2016 | 12.22 | rubrika: první rubrika

1038 Srdíčko

22.2. 2016 5:44

Opčas seMi sdá, žesi Někdo myslí, žesivoSobě něco myslim. Samozřejmě, žetomutakneni. Nemůžusinic myslet, dyš fšechno voSobě vim. Leoš Mareš Mi třebanedávnořek, že průměrný český pár promiluje zajeden rok 48 hodin. Nevim teda, jak Muto měřil, aleJá jsem sDeny aniné 2 měsíce aušsme sportovali, podle počtu srdíček fdiáři, 35x. Stopky sem bohužel puštěný neměl, alemyslím, žefČechách ušmáme splněno. Ašpojedem do Anglyje, tak přidáme, počítám takdoměsíce, další dvadny abudeme splňovat i angličanský krytérijum.

Hele atosiještě nejsem úplnějistej, žesemto srdíčko namaloval pokašdý.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

1037 Honďour

22. únor 2016 | 08.42 | rubrika: první rubrika

1037 Honďour

22.2. 2016 14:48

Volalsem Jardovi, žebychomšli zítra tančit, alestále Mito nebral. Deny Miřekla:

"Vonsiasi pindí honďoura, takTito nezvedá."

Mrksemnačas auvědomilsi, žeftudobuseušnicjinýho dělat nedá.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

1036 Otpočiňsi!

22. únor 2016 | 08.40 | rubrika: první rubrika

1036 Otpočiňsi!

21.2. 2016 14:48

Deny dostala esemes otJéni:

"Holka, nespi fkuse, otpočiňsi!"

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

1035 Unyverzála

20. únor 2016 | 13.52 | rubrika: první rubrika

1035 Unyverzála

16.2. 2016 8:48

Mělisme asišesnáctý, monotémastatystycký roshovor vokonci Našehofstahu. ŘeksemJí:

Vymyslelsem unyverzálu, kerátoroshodne. Ale votočímeto. Nejdříf musíš otpovědět. Amůžeš libovolně ijakkoli:

"Ano" nebo "Ne" apakteprfjipoložím. Řekla:

"Tak ne."

Položilsem:

"Končíme?"

Skusila druhou možnost:

"Ano."

Položilsem:

"Pokračujeme?"

Trochusmese zachechtali.

Poznámka: Nazačátku semJíneřek jednu důležitou důležitost – nauniverzálu jetřeba otpovědět pouze jednou ané skoušet fšechnymožný inemožnýmožnosti.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

1034 Háda

20. únor 2016 | 13.51 | rubrika: první rubrika

1034 Háda

16.2. 2016 8:08

Jednou usnídaně Midala Ádanka hádu:

"Nakerym stromě rostou kočičky?"

JetoJíva?

Ne. Víš cotoje?

Taknevim... Acototedaje?"

Ukázaladlaně stropu, súsměvem zakoulela vočkama ařekla:

"Nopřece Jíva."

Aroschechtalase.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

1033 Oslabená síla

17. únor 2016 | 09.00 | rubrika: první rubrika

1033 Oslabená síla

16.2. 2016 6:55

DyšMě vlekla spabudomu, řeksemJí:

"Deny, JáTiteť musimříct něco důležitýho."

Zbystřila, comoudrého zeMězase vypadne aJádopověděl:

"SdáseMi, žemam vícneškdyjindy, oslabenou protialkoholní sílu."

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

1032 Divný přání

17. únor 2016 | 08.57 | rubrika: první rubrika

1032 Divný přání

12.2. 2016 13:23

Boulelsem kouling. Fpravo odeMě parta chlapů avlevo banda ženských. Jeden sparty řek, samozřejmě nechtěně, nahlas:

"Mám 32 zubů ajednoho pinďoura. Škoda, žeto nemam obráceně!"

Ženskýsechichotaly aJásemJim snechápavým výrazem fobličejovi položil otazník:

"Vůbec nechápu, coby chtěl stolika pinďourama fpuse ajedním zubem mezinohama, dělat?"

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

1031 Příména aftip

17. únor 2016 | 08.45 | rubrika: první rubrika

1031 Příména aftip

12.2. 2016 6:33

Sout sprostil Trnku aPůlpytla obžaloby zezneužívání dotací. PůvodněMězajímalo, jakse druhý sproštěný menuje, sda Půlpytl nebo Půlpytel? Comyslíš?

Ale ušjeMitofuk. VícMě zaujalo méno komentíra, Kerej byl pozvanej do ŠtyryaDvacítky, aby vokomentoval primárky veSpojených nádobách. Menujese Danijel Anýš. Totišmenoval. Nyníse, coje veStátech, menuje Deny Lanýš. Abyto nebyla úplně suchá Klasa vosamejch příménech, taknazávěr spíšu jeden ftip sinternátu:

Povídá učitel mamče:

"Váš synmá mimořádný hudební sluch. MusíteseMu vícevěnovat, jinak zNěj bude muzikant."

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

1030 Moje přání

11. únor 2016 | 09.12 | rubrika: první rubrika

1030 Moje přání

(Fshledem ktomu, žesevemem)

11.2. 2016  7:17

Kašdý den, dyšjeneska, siřikám:

"Neska seMižije skvěle. Můžusitotiš dělat cochci anedělat, cone. Achovám setak praktycky fšdycky. Pokutjeteda neska. Dyšsi totiž uvědomim, jakse skoro fšichni lopotěj, abyseňák měli, jeMiJichlíto. Jánelopatim amamse výtečně. Teť spíšu jednuvětu, abysteMě nezabili:

Stratilsem 15let života adíkyMé skvělé paměti strácím furt další akdeco.

Aleteť Tizasemusim skopčit toto:

"Záběry jako z hloupého filmu se před pár dny objevily na internetu. Lékaři odvážejí na vozíku mrtvého muže, ke kterému je po sexu stále "připojená" i prostitutka! Oddělit je musel chirurg."

Přesnětak sipřeju jednou odejít. AlesMojí ženou aprosím neotdělovat!

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

1029 Zloděj

10. únor 2016 | 09.37 | rubrika: první rubrika

1029 Zloděj

10.2. 2016  8:18

ZaseTensamý David zase babičce, dyš seděl navětvy meruňky:

"Babi, víšže Mujtáta je zloděj?

Coto povídáš?

Fakbabi, ušMu ukradli tři motorky!"

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

1028 Žížaly

10. únor 2016 | 09.36 | rubrika: první rubrika

1028 Žížaly

10.2. 2016  5:52

Tensamý David mámě, dyšHo vedla doškoly. Bylo podešti afšude kolem lezly žížaly:

"Mami, víšžežížaly sou užitečný?"

Amaminasi fduchu řekla: Coasimoudrého ftý škole zase probírali? ADavid dopoví:

"Protože uměj chytat ryby!"

Zasemalá poznámka: David byl sdědou ovíkendu narybách anapichovalMu žížaly naháček.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

1027 DěČÍNA

10. únor 2016 | 09.35 | rubrika: první rubrika

1027 DěČÍNA

10.2. 2016  3:52

Zeptalase babička Míla svého vnoučka:

"Davide, kam jedete navýlet?

Alebabi, prosimtě, někam hrozně daleko, aš kČíně.

Malá poznámka: rodiče Davida mají chalupu u DěČÍNA.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

1026 Tranzistor

8. únor 2016 | 09.33 | rubrika: první rubrika

1026 Tranzistor

8.2. 2016  8:55

Dyšsemsi sezalíbením oňufával hornídíl Jejího intimního prádýlka, řeklaMi:

"Víšnacosetěšim?

Ne.

Ašbudešmít takypotprdu, jakoJá.

Có, Jápřecenikdy nebudu žádnej tranzistor!"

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

1025 Přišelsem nato

8. únor 2016 | 09.31 | rubrika: první rubrika

1025 Přišelsem nato

8.2. 2016  8:55

Začalsem intenzívně sportovat:

Kautudufšdyckypěšky!

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

1024 Fakmam strach

8. únor 2016 | 09.29 | rubrika: první rubrika

1024 Fakmam strach

8.2. 2016  7:55

ŘeklaMi:

"Tyfurt takstrašně kecáš, žeMijednou vykecáš orgasmus."

Nojotojo. Alepočkej, tohopak budešmít takvykecanej, žesebojim, abyses udržela anevyskočila zvokna!"

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

1023 Naležáka

8. únor 2016 | 09.28 | rubrika: první rubrika

1023 Naležáka

7.2. 2016  7:22

Fčéra smeTi měli zvláštní Trojku:

"Milovalismese aJástál celoudobu zadveřma.

Paksmešli Naležáka. Skvělývečer. Atonejenproto, žešla Deny seMnou, aletaké proto, ževystoupil ifantastický Pražák Tomáš Míka. Mimojiné, sežárofkou načele, přečet:

"Staré výkaly uvolňují místo mladším - Je tomu přesně naopak, než jak by to mělo být v tramvajích.

Má-li tvá pračka zvuk jako míchačka, je možné, že se zanedlouho budeš oblékat do betonu či malty.

Buď fit a zelená je tráva – tu nekuř! Kde by hráli Inter s Juventusem, kdyby jim tobě podobní vykouřili trávu pod nohama?

V mladém těle sídlí stará duše. Máš zájem jen o to první."

Vystoupili také Fšichni tradyční ahvěsdní Naležákové, fčetněMě, aleTomášesem musel uvést jako prvního, protožese umístil nanejvyšším stupínku.

Celý večer sefak povet, aledyšse asifpůldruhý začaly projevovat promile aMy otcházeli, takse Patrik, Áda, Tomáš aStejsky loučili sDeny anechtěliJi pustit. Jáklidněpidně aťsidu, aleJiJimtammam nechat. Řeksem:

"Pánové, Keroukoli Jinou ano, aleMojí Deny - fžádném případě!"

Projistotusemnyní nakouk doložnice, pomlčka, ještědělá, žespí.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

1022 Pomáhat, chránit arozesmívat

8. únor 2016 | 09.27 | rubrika: první rubrika

1022 Pomáhat, chránit arozesmívat

5.2. 2016  10:55

Muj známý kriminalista uveřejnil nafejsu Hlášky spolicejních hlášení. Pársemjich proTebe vybral:

"Připouštím, žetobyl omyl, jenže ftu chvíli tobyl ten nejlepšínápat, kerý semměl.

Zastavilisme rychlejedoucí auto, jenžemálo, takže pokračovalodál vjísdě nepřiměřenou rychlostí.

Pachatel zanechal namístěčinu mnoho otisků, znichšMu aležádný nepatřil.

Poněkolika dalších metrech zabočil sledovaný vpravo, coš sme ale nepřetpokládali a pokračovali dál rovně."

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

1021 Hovězí sex

8. únor 2016 | 09.26 | rubrika: první rubrika

1021 Hovězí sex

3.2. 2016  5:44

ŘeklaMi rekordmanka na koulingu:

"Víte, cojeto hovězí sex?

Sem nadrženej jakobejk, čekám naNi jakvůl aTakrávaMi stejněnedá."

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

1020 Takjeto

2. únor 2016 | 08.11 | rubrika: první rubrika

1020 Takjeto

2.2. 2016  6:49

"Aletovůbec nevadí, žesetomu Nikdo ani Žádná nesměje. Jeto fšdycky ftipný, protožesto napsalTy."

Řekla Mojeholka, kteráMě nejvíc miluje, dyšseMnou neni. PřipoměloMito Mártyho větu:

"TyTvoje fóry, toneni žádná sranda."

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

1019 Ftip

2. únor 2016 | 08.06 | rubrika: první rubrika

1019 Ftip

2.2. 2016  3:52

ŘekMi Kája na boulingu:

"Mám strašně hodnou ženu, aleje lítostivá. JakJipraštim, hnet brečí."

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

1018 222jka

2. únor 2016 | 08.04 | rubrika: první rubrika

1018 222jka

1.2. 2016  5:58

NaHněvíně vrestauraci mělimeny otstofky dotříset. SDeny smesi obavybrali 222jku. Dyšseservír zeptal, cosidáme, takprotožeMě fpravěku bavilopočítání, vynásobilsem výběrdvěma ařek správný výsledek:

"Dámesi 444."

Kroutil vočima, stálestálnastejném místě abyl němý. Taksemto zasepěkněspětně vydělil a objednal 2x. Dyšto pochvíli pochopil, mazal dokuchyně.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

1017 Otpověť

1. únor 2016 | 11.02 | rubrika: první rubrika

1017 Otpověť

28.1. 2016  6:22

Dyšsevrátila shodiny dosborovny, řekla pančelka ostatním:

"Jásem položila otásku dítěti, VonosenaMě skroutícíhlavoupodívalo ařeklo:

Notoje otáska teda, asi takna - najednu minutu?"

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)