725 Klasy

27. březen 2014 | 11.18 | rubrika: první rubrika

725 Klasy

Dnes večer se uskuteční autorské čtení nakladatelství Pravěk fKafé Exil, fPraze – Dejvicích. Budu tam číst zMé prvotiny Klasy, kterou právě Pravěk vydává. Píšu dopředu, ale zleva doprava, žečekám velký úspěch. Akdybyse náhodou nedostavil, taksiho vymyslim. ToMi problém nedělá. Tys tam, teťušto mohu napsat, nebyla  atak nemůžeš nic vědět. Ani Tys tam nebyl. Jaktak na vás koukám, Nikdo stetam nebyli. Byli tam nejspíš samé Pražandy aPražáci. Tak rovnou píši, že úspěch byl oprafdu obrofský. Nyní si uvědomuji, že tam byl iMůj dvorní ilustrátor Víťa, ale Tomuje jedno, copíšu abestak ilustruje. Kde tedy není důkas, taktam důkas chybí aJási zase mohu psát, cochci. Sice píši Klasy zatím besceleru. Ne, tosem napsal špatně. Ani vjedné Klase se žádný celer nenachází. Taky nedobře. MůžuTi potvrdit, protože semsi vyhledal fšechny celery fcelém blogu afšdy sou myšleny pouze obráskově. Hele, nebudu se ftom dál patlat.

Vím, žeKlasy jednou budou "D Bést Cele", alezase jakofšdy, úplně bes celeru.

komentáře (10) | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

724 Právě

26. březen 2014 | 18.05 | rubrika: první rubrika

724 Právě

Právě Mi blesklo hlavou fspomínání, kdyže semto dostal ten genitální nápat začít psát Zvukočeštinou. Protože mám perfektní paměť, taksemse dopídil ktomu, žeto bylo někdy plusmínus kolem Klasy "Ftom Zvukočeština". VNí sem ostatně i napsal důvod, pročtak píšu. Klasu sem sepsal 3.10. 2013. Takže sedá dneska směle napsat, žetakto píšu jiš skoro půlroku. Ale nějaké náznaky tohoto genitálního jazyka sejistě objevily ifKlasách přet. Nazačátku Mé spisatelské karijéry sempsal naprosto obyčejnskou, spisovnou staročeštinou. Opčas se možná blýsklo nalepší časy, alefšdy sejednalo pouze onáhodné výjimky anesmělé náznaky. Teprf nyní se domnívám, že Zvukočeština dosahuje vrcholu. Everest to nejspíš ještě nebude, ale Sněška jistě. Pro vyspělou čtenářskou obec či velkoměsto, tak jistě přetstavuje slastné prožitky. Jednáse samozřejmě pouze o tu část, která Mě ještě vydrží číst čiposlouchat.

Ještěsechci trochu pozastavit uvýznamu slůfka "právě". KdyšJá napíšu někdy "právě", jednáse ojistou sekundu, kterou mám ftu chvíli právě namysli. Alekdyš Typak Klasu čteš nebo posloucháš, takuš jde oúplně jiné "právě". Vono fpodstatě vůbec nejde někomu sdělit, že něco dokonavého je právě, protože fšdycky ušnení. Nechci se ftom dál zamotávat, abyseMi třeba nerostočila hlava. Jen semTito chtěl právě sdělit, abys byla fobraze nebo na fotce.

A nemrkej, ať vypadáš skvěle.

komentáře (1) | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

723 Vočem chceme ajak chceme

25. březen 2014 | 16.30 | rubrika: první rubrika

723 Vočem chceme ajak chceme

Kamarát Midal triko, najehoš ramenech jenapsáno:

Koláborejšn ent virtuelájzejšn vidaut bórders. Čéndžink d vejvý vérk, lájf, pléjndlén.

Kdyšsemto uviděl, řekl semsi, že přeložím anapíšu:

Spolupráce a virtualizace bez hranic. Měníme způsob naší práce na: žít, hrát si a učit se.

Alenic seMi zatím psát neví. Asi semto měl přeložit úplně jinak, aby vědělo. Překladatel tedy zeMě patrně nebude. Napadá Mě jediné, použiji jen "hrát si". Také si spísmenky hraji, tak uvidíme nebo uslyšíme. Furt seMi neví, tak nechám na zítra. Snat bude taky ňákejden. Řítím seheslem:

Neš psát blbiny, rači nepsat vůbec!

Teť Měnapadlo:

Položilasis někdy otásku? Jási furt ňákou pokládám. Aněkdy, kdyš vím jak, takji i zvednu. Víckrát jí ofšem nechávám válet bespofšimnutí. ToMi vyhovuje nejvíc. Položit anechat válet. Hodně věcí takétak často pokládám apak nechám válet. IJáserát opčas položím anechám válet, ale toje něcojiného.

Fšdyckykdyšchci cokolif říc auvědomímsi, žeto protějšek nemusí zastak moc zajímat, musím to zvážit. Znám-li pak přibližnou hmotnost, řeknuto. Mluvit se musí ikdyš myšlenka chybí. Nejhorší jeticho. Jakje totiš doma ticho, sousedi ho hnet slyšej azvoněj naMě, jestli sem ušumřel. Kdyš Jim otevřu, sou sklamaný ačekaj snadějí na další ticho. Fspomněl semsi ftom smyslu na Cimrmanůf prvek očekávání aprvek sklamání. Ale nyní semsi také uvědomil, že spousta znás, spisatelek a spisatelů žehrá na dnešní dobu. Totiš, že dnes nikdo moc nečte atak seNám, co píšeme daří chudě. JáJim nato říkám:

Máme ale zase jednu velikánskou výhodu – můžeme si psát, co chceme. Podívejtese napříklat naMě. Třebas natuto Klasu. A nejen na tuto. Na fšechny se podívejte. Koukliste?

Tak vidíte, vočem adokonce ijak, chceme.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

722 Hampejzy

25. březen 2014 | 16.29 | rubrika: první rubrika

722 Hampejzy

Ladislav Barák Mi nasdílel nafejsbůku odkas zhistorie pražských hampejzů:

Omakání koziček                                   5,-

Vzpřímení ohonu                                    7,50

Sáhnutí na popelníček                5,-

Prohlídka popelníčka                  10,-

Štych obyčejný                          20,-

Štych zezadu                             30,-

Štych na zvláštní přání                50,-

Štych falešný                             20,-

Štych s asistencí druhé dámy      50,-

Vojsko a trampové                     30% sleva

Ostatní práce, jako česání, ondulování, lízání, parfumování atd. je v cenách nepatrných.

Ceny rozumí se včetně mýdla a ručníku.

Pozámka pod čarou: Abonentům zvláštní výhody.

Tak ktomu neníco dodat.

žádné komentáře | přidat komentář

721 Pivo jako topivo

24. březen 2014 | 11.27 | rubrika: první rubrika

721 Pivo jako topivo

Potkal sem fčéra Karla Matěje Kopeckého. Řekl Mi, žeasi mám fOstravě příbuzného. Jmenuje se prý také Apurk, ale křestním, psáným zleva doprava, Milan. Tento Milan prý používá pivo jako topivo.

"To pivo!

Zase jsem se opil tím pivem

To pivo

je mým topivem."

 "Dutý jako bambus

 jsem díky pivu Argus."

"Bumbal, bumbal, bumbal, bum......... bal

Potom spáchal harakiri a vytopil kumbál!"

"Než napsal svoje

eseje a stati

kolik toho musel vychlastati."

Uvedené ukásky semsi našel na webu akonstatuji, žekdyby byly úplně oněčem jiném, tak bychom mohli být příbuzní. Ale takle? Dyť Já přece vůbec nepiju! Adále semsi také přečetl, že:

"Chodím stále fspřímený, protože jakse trochu předkloním, teče zeMě pivo."

Takto to napsal Bohumil Hrabal svému příteli, jehoš jméno sem zapoměl. Snad Maryškovi, ale možná to taky napsal Maryška Hrabalovi. Možná Někdo Jinej, Někomu Jinýmu, touš taky nevim úplně jistě.

Fkašdým případě to alenemá sMým případným pitím nic společnýho aklidně bych moch chodit po rukou, kdybychto uměl.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

720 Neska

23. březen 2014 | 18.41 | rubrika: první rubrika

720 Neska

Sem nic nenapsal.  Vlastně jo, ale jen todle.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 1 (2x)

719 Ottržení

23. březen 2014 | 10.57 | rubrika: první rubrika

719 Ottržení

Jsem pro ottržení. Ještěse musím roshodnout pro jaké, či otčeho. Ale fkašdém případě sempro. Vyhlásím fšelidové referendum abudeme hlasovat. Pak se fšichni vyjádříme aJá doufám, že budeme trhat. Něco otněčeho je třeba kašdou chvíli ottrhnout. Třeba Teplice otústeckýho kraje. Nebo kluka otholky. Ttaktady začneme. Dálpak můžeme postupovat dál.

Někde seholt začít musí.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

718 Nahá jóga

23. březen 2014 | 10.56 | rubrika: první rubrika

718 Nahá jóga

Na webu je video, vněmš je ukázáno studio nahé jógy New Yorku. Stydlíni mohou cvičit polonazí isčepicí přesobličej. Majitelé studia blízko Menhetnu Joši Švarc aMonika Vernerová seroshodli nabízet hodiny jógy promuže iženy úplně besoblečení. Oblečení podle nich svazuje achtěli by přimět Američany ktomu, aby neměli snahotou problém.

"Sundal semsi oblečení, kdyžsem cvičil jógu doma abyloto hodně zábavné. Navíc semse cítil daleko víc propojený svlastním tělem," říká Joši.

Atoje podleMě to nejdůležitější. Být propojený svlastním tělem. Já sem totiš stále odpojený apodletoho totaky vypadá. Nezacvičím si nahej ani sámdoma, natoš někde přetlidma. Budu muset najít nějaký fhodný šňůry a propojitse buť sMým vlastním nebo prostě sňákym tělem. Ftom propojení bude určitě zakopanej pudl isjádrem. Jenještě vědět, kde. Důležitý aleje, že semseuš roshot. Propojímse abudu cvičit nahej. Docela Mě ftomto směru zajímá, cose děje, kdyš cvičení skončí. Ženský nahý, mužský taky. Anavíc samí atleti a modelky. No počkámsi, co vypukne tady.

Přecijen sme rodílný morálky imorálkové atěla máme také trochu tlustčí nešta, cosem viděl navideu.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 1 (1x)

717 Svatá prafda

23. březen 2014 | 10.55 | rubrika: první rubrika

717 Svatá prafda

Lucie I. Morgana má na fejsbůku napsáno:

Být ženou je tak strašně složité, že to zvládne jedině žena!

Radek Deák ktomu připsal:

To je pravda. Já bych to určitě nezvládl a tak jsem raději mužem a žádný chlapy mne neotravují a nekoketují se mnou, ani nemám periodu atd.

A Petr Macek:

Svatá pravda...

Fčéra sem byl na náfštěvě u kámoše, kterýse nedávno rozešel seženou. Byli spolu 18 let. Mají spolu dvě děti. On celých 18 let vařil, pral, žehlil, luxoval atakdál. Ona jen dvakrát porodila, jinak skoro nanic nešáhla.

Fčem tedy spočívá tasvatá prafda?

komentáře (2) | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

716 První rande

22. březen 2014 | 13.52 | rubrika: první rubrika

716 První rande

ŘeklMi Jirka, žeMi poví námět na napsání Klasy. Kdyšbyl ještě svobodný, takse jednou seznámil snádhernou dífkou. Dali si první schůsku uMušle, na lavičce fparku. Jirka si naní sedl a čekal. Přišla asi opůl hodiny posději. Začalisi povídat apochvíli Mu řekla, jestli by Jí nekoupil hodinky, aby příště přišla fčas. Odpověděl Jí, že časem byJí třeba mohl nějaké koupit.

"Jé, tak toje krásný a také ráda jezdím na kole. Nekoupil bysMi i horský kolo? Mohli bychom pak spolu jezdit jako milenci na kolech. To by byla paráda, viť?

No JáTi nevím, sme tu spolu chvilku a shodinek seuš vyklubalo kolo...

Seš přece hodnej kluk arát kupuješ holkám dárky, né?

Jaksi nato přišla?

Hodný kluci rádi kupujou holkám dárky."

Pak sme si chvilku povídali a nejednou řekla, že by chtěla ject do Španělska ajestlibysme spolu nezašli doRekrei anezaplatil bychJí ten zájezd.

"Počkej, začalas hodinkama, pak kolo, teť Španělsko, prosímTě podívej seMi na čelo, jestli tam nemám náhodou napsáno Kretén?"

AVona seTi na Mě podívala, asi půlminuty Mi zírala načelo apovídá:

"Jé, nictam nemáš?

No, takže Tiasi žádnej zájezd nekoupim.

No toje škoda a nechceš totam napsat?"

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

715 Abeceda

20. březen 2014 | 13.24 | rubrika: první rubrika

715 Abeceda

Naše abeceda se na základě nařízení BISky 15.5. 2015 posune o jednu pozici. Toznamená, že místo A bude B a místo Ž budezase A. I čísla se posunou. Místo nuly bude jednička atakdál. Máme shruba rok napřípravu. To fše kvůli špiónům, aby nevěděli, cose uNás děje. Mluvit můžeme normálně, ale psát otom, pouze o písmeno. Nařízení se týká pouze dospělých. Děti mohou dál dělat ve školách normální chyby. Kdyš si uvědomíš, že napříklat AHOJ se změní na BCHPK, tak pochopíš, že by učitelstvo mělo obrofskou práci sopravami. Napříklat Ti nyní napíšu a přečtu pouze názef článku:

Abdbťfl kbřb cvďf ťfqmz b šmvňfdňz, qsjtťj ťzďfň šf pimbďj b žbťbchňf.

A nyní Ti ho přečtu fpůvodní, uštak dost nelogické, ale nezašifrované podobě:

Začátek jara bude teplý a slunečný, příští týden se ochladí a zatáhne.

Vidíš, žebybylo fak těžký opravovat delší diktát. Ale vono vyluštit i třeba jen kračí, ale celkem běžnou otásku by myslím nebylo úplně snadné. Schválně:

Ňflfdfk, afš nfm kfň ťsj!

Nezašifrovaná podoba:

Nekecej, žes měl jen tři!

Přemýšlím nyní otom, že by Klasa mohla skončit, takjo, konec.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

714 Vlastní příběch

20. březen 2014 | 13.23 | rubrika: první rubrika

714 Vlastní příběch

SeMi žádný nepřiběhnul atak ho musím vymyslit, cošMě bude stát strašný úsilí. Věčinou musím počkat, nešMě popadne. Ale zatím furtnic. Tak čekáme. Máme čas, ne? Jáho mám teda dost, tak nespěchej. Kdo moc spěchá, netrefíse přesně do... doprostřetka. Apaksi holka stěžuje, kdyš se zbrklý netrefí. Né zadarmo se říká:

Dvakrát tref, pak jednou nemusíš.

Stálsem na zastáfce a čekal na bus. Přišel houf pididětí spaní vychovatelkou. Seřadila si pět sprůkaskou dopředu a zbytek, celých patnáct kousků besprůkasky dozadu. Průkasky otpípaly a začala vhazovat mince. Řidič pomáhal. Trvalo asi 15 minut, nešse fše sdárně podařilo. Tomuse říká oprafdu vymakaná vychytáfka. Jel sem tenden na pohovor do agentury sprostředkovací. Paní pročítala Můj životopis a kdyš semJí odpověděl, že ČVUT sem vystudaval fPraze, zeptala seMě:

"Umíte zvednout bednu?

Jednu, lechkou, snatano."

Dál se neptala. Kdyš založila Můj životopis do šanonu, takMi řekla, že někdy práce půl roku není apakse rostrhne pytel.

Pomyslil semsi, že práce sice dál neni a fpytli je díra, ale rozloučil semse srdečně.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

713 Portský víno

19. březen 2014 | 10.18 | rubrika: první rubrika

713 Portský víno

Známý, Ješje zrovna singl, si na seznamce přečetl, že holka, Která seMu líbila, má fprofilu napsáno:

Mám ráda prochásky fdešti, teplou sprchu, Robího Wilijemse, portský víno a filmy.

Tak Jí napsal:

Právě semse vrátil sprochásky fdešti, dal si teplou sprchu, pustil Robího Wilijemse apak sinalil kfilmu skleničku portskýho.

Zeptal semseHo:

"Ajak to sNí dopadlo?

Nonalejno."

komentáře (1) | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

712 Pro šťastný fstach

17. březen 2014 | 14.10 | rubrika: první rubrika

712 Pro šťastný fstach

Lákala Mě seznamka:

"Je to jako jít do cukrárny. Každá barva očí, profese, výška, geografie, duchovno, smysl pro humor a vášně čekat na vás, když se přihlásíte na stránkách. Svým způsobem, je to fantazie stává skutečností - vše, co musíte udělat, je vybrat. Tam už není potřeba jít do hospody nebo do knihovny a doufám, že váš dokonalý člověk prochází dveřmi. Můžete se rozhodnout, v detailu, kteří k hledání, a to až do velikosti ní nebo jeho boty. Ještě jednou potkáte daleko od obrazovky, realita sady palců, jak můžete vědět, jestli vaše data je dobrou volbou?"

SamozřejměMě nejvíc lákala Její čeština. Takani Já nedokážu psát, ikdyš se oto snažím sebevíc. Ještě jednu větu sem vybral:

"Smysl pro humor je jedním z více různých vlastností lidstvo má."

Myslím, že Klasa může klidně skončit.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

711 Konec

17. březen 2014 | 14.09 | rubrika: první rubrika

711 Konec

Posteskli si Naši novináři:

Škodaže sezóna uš končí – Naše lyžařka, Šárka Strachová, totiš mohla být natřetím místě, alenakonec skončila sedmá. Napsal a komentoval bych tuto skutečnost ještě trochu lépe:

Kdyby sezóna nekončila, takby Šárka mohla být i první, to je jasný. Kdyby totiš fšdyckyněco zbytečně nekončilo, mohlo byto dopadnout jinak.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

710 Mob

16. březen 2014 | 10.05 | rubrika: první rubrika

710 Mob

Splnou roshodností semse roshodl, žekdyšMi nezavolá, takJího nezvednu.

Ber tuto Klasu tak, žesijen skouším, cofše bysedalo speněžit.

Připsala Mi komentář čtenářka:

"Tomu říkám slovo chlapa!

Na druhou stranu ...když zavoláš Ty jí, možná Ti ho nejen zvedne. Ona Ti ho i postaví!"

Vůbec nechápu, jakby chtěla zaoblený mobil postavit. FšdyckyMi spadne.

komentáře (3) | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

709 Tik

16. březen 2014 | 09.51 | rubrika: první rubrika

709 Tik

Na webu jsou tiky popisovány jako opakující se, nerytmické, vůlí částečně ovlivnitelné, rychlé pohyby (neboi hlasové projevy), které nemají žádný účel a nejsou podmíněny nějakou neurologickou ani neurohloupou poruchou.

Jel sem trolejbusem do velkoměsta a fšimlsi, že paní sedící pár sedaček předeMnou neustále trhala hlavou. Dvakrát prutce doprava a vzápětí třikrát doleva. Seděl sem fúplně poslední řadě sedaček, docela Měto uklidňovalo a pochvíli ušse naNí tedy nemoch koukat. Tak semse podíval úplně doleva. Noatam semměl vevýhledu druhou, která při natočení hlavy doprava atedy směrem keMě, vyplázla skorocelý jazyk a vehementně sijím olízla pravý koutek úst. Co udělala při natočení hlavy doleva sem naštěstí vidět nemohl. Předpokládám, že si sestejnou precizností olízla ilevý koutek. Při návratu fpravo zopakovala důrazné olíznutí pravého. Raději ušsemse moc nerozhlížel, abych nemusel měnit Svůj psychostaf. Nadalší zastávce vystoupila kočička shlubokým výstřihem a šla podél trolejbusu.

Také sem tedy důrazně tiknul. Ale pouze jednou, dlouze ajendoprava.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

708 Píp

16. březen 2014 | 09.49 | rubrika: první rubrika

708 Píp

Řekl sem kámošovi, že napíšu Klasu o výběrovém řízení na skladníka do firmy Tojota. Vyprávěl Mi totiš o něm Můj jiný kámoš, který seho zúčastnil. Těm méně chápavým sděluji, že Klasa bude ftipná ažesetedy mohou smát i fprůběhu běhu.

Na základě hledánísi práce, poslal svůj životopis do firmy Tojota, která sídlí vModlanech. Po měsíci Mu zavolali, aby se dostavil k výběrovému řízení. Posadili uchazeče do místnosti a začali Jim vyprávět úplnýhovadiny, ftom smyslu jako cofše firma vybudovala, buduje a fbudoucnu ještě hodlá vybudovat. To uchazeče strašně zajímalo abylo Jim úplně jedno, co ta práce obnáší a zakolik. Později se dozvěděli, žekdyš uspějí tak budou dostávat 11 000,- čistého měsíčně ažeJe nyní vezmou rovnou doprovozu. Fprovozu bylo fšechno na pípnutí. Strašný, kámoš byl prý úplně fšoku. Řekli Jim, že si mohou 2x za šichtu na 5 minut otpípnout pití, WéCé je na pípnutí, jídlo také na pípnutí. Mají také pípák, který fpřípadě, že deset minut aninepípneš, oznámí, že musíš napsat výkas práce, proč neexistuješ. Na WC Ti pípnutí oznámí, kdyš čůráš moc dlouho amáš tedyuš přestat. Zrovnatak prkýnko má vsobě čidlo, které Ti otpípne konec ažemáš tedy spláchnout. Máš uSebe jakousi navigaci, která eviduje, kde přesně se pohybuješ. Pracovníci fprovozu se spolu vůbec nebavili. Průvodce Jim také řekl:

"My tady trpíme starého člověka. Vonje ušúplně pomalej aMy Hotady stále trpíme. Taková je firma Tojota! Ale voprafdu líný ušsme vyštvali."

Pak Jim ukázal velkou tabuli, kde mohli vidět:

Pepík je nadovolený. Franta marodí. Jindra zrovna sedí a pije pití. Ten je na záchodě, Ten zrovna na tom úseku a Tamten na tamtom vyklízí bordel.

Řekl si fduchu, taktoje fprdeli. Von Jim vyprávěl samí úplně nehorázný věci. Nejhorší bylo, že siHo pozvali jako prvního, protože Jim na začátku řekl, že musím brzy odejít. Byl úplně rozhozenej a věděl, žetu práci vůbec nechce. Jeden vzal doruky Jeho životopis a řekl, že siho vymyslel. Odpověděl Mu, jak Ho může nařknout, že siho vymyslel, kdyš věděl, že siho nevymyslel. Nevěřil Mu také, žemá papíry na ještěrku. Fpřesvětčení, že práci nechce, řekl, že sještěrkou jezdil málo aže navíc furt marodí. Žemá fak nepříjemnou nemoc.

 Byli zNěho nejspíš fšoku atak Mu řekli:

"Řekněte Nám, proč zrovna Vás si máme vybrat. Prodejtese! Dokašte to, prodejetese."

Odpověděl:

"Nó, sem člověk. Ráno fstanu, to je důležitý a žiju.

A co ty peníze? Líběj seVám?

Abych Vám řekl prafdu, jeto katastrofa. Za 11 000,- ovládat několik ještěrek a naučit se celý systém, šílený. A veskladu je fšdycky manko..."

Byl rát, kdyšMu zavolali, žeHo neberou. Aby měl nervy, že kaká dlouho, takzato Mu 11 tisíc oprafdu nestojí.

Dále Mi řekl:

"Na tabuli byl i domeček, ve kterém byli umístěni Ti, co zrovna nejsou fpráci a jsou tedy doma. Byla tam i oblast dovolená, kde ses mohl dovědět, žeTenje narybách, Tamten třeba veŠpanělsku. Aby fšichni věděli, kdeje Jejich spolupracovník.

Řekl semMu, žede voto, kdyby jeden čůral moc dlouho, aby mohli povolat Toho ze Španělska, aby práce nestála. Netrefil semto úplně přesně. Upřesnil mi tedy, že se nejedná o čůrání, ale opřípat dlouhého kakání ažeby volali Toho, ješje zrovna u babičky, která bydlí blísko firmy."

Na tabuli se uvádělo, který pracovník je zrovna nejlepší akterý neni. Samozřejmě nechyběl aniúdaj o úplně nejhorších pracovnících. Ten poslední musí fšdycky napsat výkas, proč je nejhorší.

Nazávěr Mu řekli:

"Kdyš budete perfektní a fšechno zvládnete, tak Vám po roce možná pět stovek přidáme!"

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

707 Triky a Pověry

14. březen 2014 | 11.47 | rubrika: první rubrika

707 Triky a Pověry

Vminulé Klase sem psal oSvé dokonalosti. Musím se ftom případě trochu ukojit. Jednu chybu sem nyní objevil. Jaksi voSobě něco myslím anyní Tihnet iprozradím, co, taktonení zastak úplně prafda. ChciTi třeba napsat Můj titěrný pocit ajak si někdy libuji, že dokáži napsat fše, tak jindy Mito nejde. Ještě asi budu muset Mé nesporné kvality trochu prověřit. Ale neboj, nebuduto přehánět. Myslímto prověřování. Vím, žeto není zastak důležitý akvalitu mám fakobrofskou. I papeš napříklat prohlásil, žeje hříšníkem! Apak věř Boha.

Musímale nyní změnit téma. Začínám totiš dědovatět. Moje sousetka zase, lechce poobědě, začala pouštět na celý barák a jeho okolí tySvý italský lejnosongy zminulého tisíciletí. Abych Jí nemusel jítzabít, šel semse jetprojet na kole. Alebylato letos Moje první jízda atak Mě uš po hodině začalo bolet sedlo. Vrátil semse dom a sousetky lejna furt vyřvávaly. Tentokrát semJí zabít šel, ale neotevřelaMi. Jako správný bonzák semsi šel postěžovat domovnici a šli sme Ji zabít ve dvou. Fprůběhu milého roshovoru se Nás holka zeptala:

"Vyste nikdy nebyli mladí?"

Uvědomil semsi, že sem kdysi mladej byl. Také semsi fspomněl, že inaMě si fpaneláku stěžovali, že pouštím nahlas muziku, kdyšsembyl Sám doma. Nojo, ale Já si pouštěl avantgardní, punkovou, psychedelickou a andrgrandovou muziku ato bylo něco zásadně jinýho. Už tenkrát jsem vysloveně nesnášel Davida, Gotvalda a Hloška a Triky a Pověry a další exkrementy. AVona to řve dneska!

Hele Já semsi teda fspoměl a chtěl semJíto iříct, ale ušMi nevotevřela. TakTi musím nakonec napsat, že takynakonec Mi přet chvílí votevřela aJá setak moch přiznat, že na Mě vmládí také chodili Mojimilí sousedové bušit kulva randálu z repráků.

JáTito teda napsat takmoc nemusel, ale chci, abysis oMě nemyslela něco, ale abysis myslela něco jinýho.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

706 Strašně ftipnej

14. březen 2014 | 11.46 | rubrika: první rubrika

706 Strašně ftipnej

Tak semseTi přet chvílí trochudýl pozoroval. Jestli, třebajen úplnou náhodou, nedělám nějakou chybu. Nažádnou, ani mrňavou, semale nenarazil atak pokračuji besobaf. Víš, je dobrý, kdyšsi uvědomíš, žesi úplně dokonalá. Nyní sice byla řečoMě, ale převádím naTebe, abysisto skusila ataké, alespoň chvilku, užila.

JednouMi jeden literární krtek napsal, žené kašdý Klas musí být ftipný. Jásiale myslím levý vopak. Naštěstí semale strašně ftipnej ušotpřirození atak si mohu psát, cochci astejně jeto dobrý. Strašně ftipnej sem převzal sroshovoru několika čtenářů Mé prvotiny Klasy, oMé veličkosti:

"On si oSobě myslí, že jeftipnej, ale je strašnej!"

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

705 Půlhupka

12. březen 2014 | 10.34 | rubrika: první rubrika

705 Půlhupka

Hodně rát jím dobrá jídla. Ale nejenom jídla. Ve Svém životě sem poznal více iméně intimně hodně holek. Holky na jednu noc sipracovně nazývám Jednohupky. Na věčinu zNich často arát fspomínám. Některé, Ty opzvlášť šťavnaté sivybavím idneska.

NaJednu velmi vydařenou alenezapomenu, sjistými menšími rospaky, nikdy fživotě. Budu si Jí zřejmě pamatovat iposmrti, ašbudu úplně celej mrtvej abudutak naNí mít víc času. Často arát si naNípak zafspomínám. Byla oprafdu krásná, inteligentní, ftipná, milá. Prostě dokonalá potěle inaduchu.

Tenkrát semseJí uvečeře zeptal, sda má při milování rači něhu nebo prfky mírného sadistického potěšení. OdpovědělaMi, žeseJí líbí obojí. Má-li prý Někoho ftu chvíli oprafdu ráda čiHo jentak naoko, abyse neřeklo, miluje, tak prý klidně vytrpí iněhu a vychutnási jakkoli bolestivé sado iskažené maso. Kdyšsmesepak ten večer sbavili oblečení, tak semJí vjednu chvíli nejdříf prdelku políbil a pak iněžně rafnul. AVona siMiTi ftu chvíli pšoukla zásach přímorovnou doprostřetka obličeje. Lechce podotýkám, že kvečeři sme měli králíka načesneku.

Uznáš, žesem musel ihnet vyvětrat, nemohla uMě zůstat ašdosnídaně astala setak pouhou Půlhupkou. 

komentáře (3) | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

704 Hat

12. březen 2014 | 10.33 | rubrika: první rubrika

704 Hat

Hele, nejsem si úplně jistej, jestli fše, co píšu fposlední době si zaslouží být Klasou, ale Můj přítel znakladatelství Pravěk, Willhelm Grasslich řekl, že aš čtenáři roshodnou otom, co je Klasou acone. TakJá prostě píšu fše. Napříklat itoto:

Jel sem nakole Svou obvyklou trasou a ftom vidím, jak po silnici, pokteré se řítím, leze hat. Přibrsdil sem, abych Ho nepřejel, jako pravý ochránce podobné havěti. Tento Můj manévr spatřila jedna paní pozorovací. Řekla Mi:

"Jé toste hodnej, žeste Ho nepřejel."

Já semsi ale fspomněl, jaksemse vminulosti, po přejetí jiného hada, vyflákal a utrpěl různá poranění. Řekl semJí, žeMi šlo hlavně oto, abych se jako posledně, fpodobné situaci, nevyflákal. Ještě zaMnou zvolala:

"Taktoste teda pěknej hat!"

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

703 Hlavně, že si rozumíme

12. březen 2014 | 10.31 | rubrika: první rubrika

703 Hlavně, že si rozumíme

Potkal sem ve městě mobilujícího chlapíka. Neustále říkal:

"Já Vám rozumím, ano, Já Vám rozumím, jo, Já Vám rozumím, jistě, rozumím Vám, Já Vám ale rozumím..."

Kdyš smese míjeli, poradil semMu:

"Řekněte, že úplně přesně chápete, co tím myslí. Zřejmě nerozumí významu slova rozumět.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

702 Přebrepty

12. březen 2014 | 10.30 | rubrika: první rubrika

702 Přebrepty

Cestou do Legendy koloběškovala protiMě holčička a posdravila Mě. ZaNí cupitala Její babička. Tu sem zase posdravil Já první a řekl sem:

"Touš se dneska nediví, aby děti sdravili jako první.

No, učíme Jí totak."

Já se ftom případě nevidím, co fše je kolem Sebe možno divět.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

701 Pravej prs

12. březen 2014 | 10.29 | rubrika: první rubrika

701 Pravej prs

Kdysi sem napsal Klas Píchá Mě prso a vNěm semsi stěžoval, žeMě při hlubším nádechu píchá vlevém prsovi nebo vmyokardovi anebo tamněkde. Dnes sem zjistil, žeMě nepíchá vlevém, ale fpravém prsovi. Ato skoro úplně přesně. Také sice při hlupším nádechu, ale tentokrát uš s péčkem uprostřet slova. Sem jinej, neš běžnej opčan. Anemyslím to nijak vychloubačně, ikdyšto bytakéšlo. Běžnýho opčana píchá maximálně pod levým, Mě těsně natpravým. Toje důkas atak vidíš, že sem fakjinej. Kdybychomtaky byli fšichni stejní, nebylobyto ono. Lumpové byse blbě stopovali, chlapy bysi nemohli dobře vybrat a ženský ušvůbec. Anavíc bypak byly úplně kničemu identifikace mrtvol ajiné podobné záležitosti. Napříklat byTitak mohl kašdej den přijít do kutlochu Jinej mušskej neboTobězase Jiná holka. Prostě byseto pletlo. Tak vidíš, žetofak nejde. MusímTi ale nyní sdělit, žesem vymyslil nové slovo. Pokut ušteda náhodou neexistuje. Asice Hůlejové. Mohl bytobýt třeba nárot, který žije někde, kde ještě nikdonikdy nebyl. Hele, fakde vonový slovo. Šoupnul semho do gůgla a tenMi napsal:

Vaše hledání Hůlejové neodpovídaly s žádnými webovými výsledky.

Apak, žesem úplně kničemu. Ničema možná, ale kničemu, takto fžádném případě.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

700 Selfýs

10. březen 2014 | 08.04 | rubrika: první rubrika

700 Selfýs

Právě semse na webu dočetl, že lemuři zlondýnské zoó dousdobou, pořizují sitotiš selfýs. Mimochodem dousdobou je supr. Původně semale napsal "Momochodem", coš je taky dobrý.

Takzvané selfýs, tedy autoportréty pořízené mobilem či fotoaparátem, jsou jednoduše fkurzu. Mluví se onich fšude aproto ani lemuři zlondýnské zoó nemohli prý zůstat pozadu. Jeden zNich siot ošetřovatelky vypůjčil fotoaparát apořídil několik povedených autoportrétů. No vypůjčil, schválně Mu ho tam jakoby zapomněli a doufali, že začne mačkat tak, jakHoto přettím dva měsíce učili.

Selfý je fotografie sebe sama nebo sebe samotného, běžně pořízená buť chytrým telefonem nebo hloupou webkamerou a nahrána na sociální síť.

"Víte co, selfýs jsou fkurzu a bylo jen otáskou času, nešnato přijdou ilemuři."

Vysvětluje Lusy Haulejová, ošetřovatelka z londýnské zoó. Ošetřovatelé prý běžně fotí zvířata nejen kvůli snímkům, které následně putují na webové stránky zoó, ale také v rámci kontroly jejich zdravotního stavu a jestli náhodou nejsou vjináči. To se týká samozřejmě samiček.

Ale ošetřovatelé opčas fotí isamce, Kteří maj tak malý pinďoury, že nejdou otsamiček vůbec rozeznat.

komentáře (3) | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

699 Legální vrašda

10. březen 2014 | 08.03 | rubrika: první rubrika

699 Legální vrašda

Fživém vysílíání čt24 sem zaslechl požadavek některých legálních radních na legalizaci herních automatů. Chtějí takpak zlegálních her mít legální prachy, zekterých budou hradit legální části chodu spravovaného území. Vono jeto na posouzení. Co je dneska vůbec legální? Ftomto směru Mě také docela zajímá, jací byli legální hrdinové doby. Myslím napříklat Tito:

Šárl Bukowski, Albert Camy, Karel Čapek, Lórenc Ferlinghetti, Jaroslav Hašek, Prvý Hemingway, Bohumil Hrabal a další. Nebudu je fšechny jmenovat. Nepamatuji si Je atak by se mohli někteří urazit aJiní ne.

Tak zajímá Mě, zdase třeba náhodou nešťourali opčas vnose, kdyš nebyl poruce kapesník nebo neonanovali alespoň jednou denně. Nikde seto oNich nedá dočíst apřitom šlo o normální člověky. JakosiTy anebo třeba Já. Já, Který se taky napříklat opčas někdy šťournu, ikdyš mám kapesník zrovna vruce. Holubům seale ftu chvíli zrovna nechce dosvěta ani zanic. No avoonaniji Ti toho můžu napsat klidně kolik chceš. Prakticky neonanuji pouze ve chvílích, kdy píšu. Azasetak často nepíši, abych naNí neměl čas. Spíš jeto navopak. Ale touš otomto problému stačí, protože zase, nejsem tak velký prase.

Malý jo, tojo, ale velký ne, tone.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

698 Naspět do urny

10. březen 2014 | 08.00 | rubrika: první rubrika

698 Naspět do urny

Fčera semse napozvání přátel zNakladatelství Pravěk zúčastnil večera autorského čtení fČarovně literární vLovosicích. Fprvní části, přetpřestáfkou sem četl pár ukázek zknihy Klasy, kterájeprávě ftisku Pravěku achechtali smese fšichni, fčetně Mě. Zazmínku ještě stojí vystoupení fantasy písničkáře, Laega Mortemira a Willhelma Grasslicha, Mého nakladatele. Ještě vystupovali idalší, aleTy sem si nezapamatoval.

Po přestáfce sempodruhé, napožádání publika četl další Klasy spřipravované knihy azase smese fšichni nahlas chechtali. Protože si obecenstvo stále žádalo další adalší Klas, přečetl sem pár názvů a nechal je vybrat poslední, který přečtu. Uhrovatý mladík chtěl piču atak sem přečetl Klas Piču, piču, piču, piču. Po jeho skončení přilétla kMým nohám zhluku krásných mladých holek tu podprsenka, tu kalhotka atam i třeba jiná část oděvu. Vzhledem ktomu, že semale přet nějakou chvílí přečetl iKlas Distingovaný, musel sem zachovat dekolt. Jednu zNich semsi později vybral a šli smese projít. Byla to samozřejmě Ta nejsečtělejší, nejinteligentnější a nejmíň oblečená. Tady bych mohl Klas zvesela ukončit, ale ještě Ti chci napsat a přečíst, jak jsou Ty holky dneska parafínový. Byli jsme jiš venku, prstama propleteni vSebe, kdyš Mi položila velice parafínovanou otásku:

"Kolik Tije let?

Za čtyřicet Mi ještě nebude devadesát."

Na mobilu si vykalkulačkovala, kolik to činí právě dnes a poslalaMě naspět dourny.

komentáře (3) | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

697 Chodí - nechodí

10. březen 2014 | 07.58 | rubrika: první rubrika

697 Chodí - nechodí

Někdy něco vypadá krásně apochvíli to krásné není. A někdy sdálky vypadá pěkně a sblíska ještě líp. Jindy se něco jiného nesdá apak je supr. Atofše i fpřípadě, žese jedná o holku. Neboi odvě. MochbychTi otom vyprávět story. Ale nebudu. Klas úplně postačí. Potkal sem kluka, který se rozešel sholkou, sekterou začal chodit poté, cose rozešla seMnou. ŘeklMi:

"Víš, že nyní chodí sJirkou?

Ne, rozešla se sNím achodí sPavlem, pokut se sNím teda nerozešla a nechodí sNěkým Jiným."

Odpověděl semMu. Vyšetřovatelé se ftěchto Jejích případech zabývají několika možnými verzemi.

Jáse zase zabývám jinými verzemi ato těmi, že pověčinu života bývávám platonicky zamilovaný. Afšdycky do Ňáký holky. Fposlední době jeMi alejen velice zřítkakdy opláceno stejnou desetikorunou. Kdyšuš Jí nejsem úplně odpornej, takse buť nesejdem asitak ipřibližně odvacet let nebo Jí nevyhovují Moje morálně – volský vlastnosti. Coš seJí zasetakmoc nedivím. Vlastnosti hovězího dobytka, kterými hojně oplývám, nejsou zřejmě topravé vořechové pro fstach. Nojo, ale mám ijiné, které se dle Mého objektivního názoru, který seMi dostavuje obvykle kvečeru, docela dofstahu hodí. Jeto na posouzení, samozřejmě. A natom Mém nejspíš zastak moc nezáleží, cošuš tak samozřejmé, samozřejmě není.

Zkusím nyní napsat to, coMě nenapadá. Protože Mě fsoučasnosti věčinou nenapadá nic, takani nemohu postupovat jinak abudeto snat jednoduché. Ale napsat nic – jde to vůbec? Pokusím se. Čím víc seMi daří popisovat nic, tím víc písmen vidím atak si nejsem jist, jestli seMi Můj záměr oprafdu daří. Ale jako dokonalý vynálesce musím vydržet.

Kašdý objef chvíli trvá, nešse objeví.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

696 Daň sůroku

5. březen 2014 | 10.54 | rubrika: první rubrika

696 Daň sůroku

Právě Mě nadchla Moje banka. Oznámila Mi totiš, že:

Zúčtování kladných úroků  je 0,03 CZK

Výpočet:

Částka: 0,04

Daň z úroku: 0,01

Amůžu zase na pivo!

komentáře (1) | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

695 Záleží nadohodě

5. březen 2014 | 10.53 | rubrika: první rubrika

695 Záleží nadohodě

Někdy jeto trochu problém. Kdyš něco mám dát a nedámto hnet, takuš topak nedám. Ajindy, kdyšto dám hnet, takto dát nemám nebo nesmím. Říkám sipak, žeto vyjde nastejno, ať to dám nebo nedám, hnet nebo potom. Ale není totak. Na fšem záleží, protože holka má úplně jinak vymyšlenou konstrukci přemýšlení a způsob uvažování, který se nedá logicky pochopit. Tedadá, ale rozumět mu nejde. Takže ikdyš Jí pochopíš, vůbec nevíš oco jde. Apak se máš racionálně roshodnout. Si fpytli, ať se nacházíš kdekolif. Atak raději vůbec nemysli adělej, coTě momentálně napadne a třebato vyjde. Ne kašdý si fšak zaslouží skvělou holku. I vMém případě, který by mělbýt naprosto bespochyp. KdyšTi napříklat zavolá, žemáš zaNí přijít do nové restaurace vsousetství a zeptáš seJí:

"Ajak se tam dostanu?

Z nádraží pudeš tam, co pudou fšichni, pak zahneš doleva apudeš rovně..."

Zvlaku seMnou vystoupili dva spolucestující, jeden šel doprava a druhej doleva. Sešpak natom úplně stejně, jako kdyšTi pořadatel akce řekne:

"Dostaneš půlku ze fstupnýho."

Ty na akci zjistíš, že žádný fstupný neni, ale pořadatel trvá na původních podmínkách.

komentáře (1) | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

694 Trocha úvahování

5. březen 2014 | 10.52 | rubrika: první rubrika

694 Trocha úvahování

Navrhuji, poděkovat rodičům. Vímže se jedná o vošajslich téma, dokterého se Nikomu nechce atak doněj du. Chci Jim poděkovat zato, žeMě vrhli do víru tohoto revíru. Jetu sice draze, ale mámse blaze. Stala seMi přet chvílí taková zvláštní, skoroaš nemilá věc – holka Mě přinutila kúvahování. Napsal semJí, že aš vyhraju prachy, tak se zblázním. A OnaMi odpověděla, no jenom to ne. Pak naMou otásku:

Víš, jak skvělý Klasy budu psát?

Napsala:

Ale ty prachy si neužiješ, když budeš blázen.

Takto budu muset trochu promyslet. Ale jen trochu, protože fšeho moc je embéčko. Ušmám promyšleno. Jestli ještě nejsem, tak doufám, že brzybudu. Člověk, Který neví co sprachama, takTen semusí zbláznit, jinakto přece nejde. Anavíc, Kašdý uštaktrochu blázenje. Jeden do muziky, druhý doaut, třetí třeba dohvěsd. AKašdý chvíli idoholky. Napsal sem chvíli, protože seto moc dlouho vydržet nedá. Pod vodou taky vydržíš jen pár minut. Myslím bes kyslíku. Namítneš Mi, že se ftěchto případech jedná víceméně o normální stavy.

Ftom případě se zblázním normálně a budu tak úplně normální anaprosto zdravý blázen.

komentáře (1) | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)