838 Studená barva

27. březen 2015 | 14.07 | rubrika: první rubrika

838 Studená barva

Abych nemusel furt psát:

Fčéra nebo někdy jindy... tak napíšu vminulostiMě docela pobavila správa, že Ňákej Kanaďan maluje obrazy svým přirozením. Ve sbírce má prýiObamu, kerýHo také namaloval tímsamým zařízením. Takže Barák ušneníjen skutečnej, ale inamalovanej. Kanatský striptér apornoherec Brent Rej Frejzr totiš SámSebe označuje zaprvního pornomalíře světa. Živíse prodejem obrazů, fotografijí, pornografických videjí aprezidentů, jež vznikají pomocí jeho nádobíčka.

Osvé práci říká:

"Jakmile Mě nějaké umění osloví nebosemi líbí, okamžitě se vzruším. Erekci mámtak téměř pořát, kdyš přijdu dogalerie čina výstavu. Alekdyš maluji, musím siho podvázat, protože barvaje studená a erekce bynevydržela," uvedl Frejzr vroshovoru pro Toronto San.

Tak auštomu nevěřim, protože Mě studená barva udržuje nafurt.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

837 Pfff

25. březen 2015 | 09.03 | rubrika: první rubrika

837 Pfff

Jedna holka měla na profilu vránu na větvi, kerý kouká zvočí:

"Nečum na mě tímle tónem!"

Přesněto poránu potřebuji.  Vlastně kdykoli během dne, zlepšit náladu. Uš nevim vokerou holku šlo, ale vim jistě, že okluka ne, protože klukum naprofily kulva nepasujícímsi klackům nelezu. Ale fspoměl semsi teťka, coMi vyprávěl známý ovodáckém kurzu, keréhose kdysi zůčastnil. Byli tenkrát rosděleni dodvojic, fšdy kluk sholkou. Nemohlisi vybrat aměl tedy přidělenu ňákou, kerou vůbec neznal. Kluk seděl fšdy vzádu aholka naháčku. Tenden pádlovali proti proudu. Nyní musím fsunout fsufku:

Denpřet byli, jako fšechny večery, samozřejmě fpabu a opčerstvovalise.  Atento Můj známý, jaktotak chodí, snědl něco hodně hnusnýho kvečeři. Aránoto stále cítil fbřichovi anestihl odefsdat přírodě atakto stále držel  adoufal, že brzy někde zakotví a Onsi otskočí. Konec fsufky.

Apak jednou zabral tím pádlem, ozvalose pfff afšechno bylo fplafkách. Takna skoro úplně klidný vodě rozkmital loďku, ašji převrátil. Holka pištěla aOnřek, že tambyl ňákej kámen nebovír neboněco jinýho apodvodou pakměl trochu práce splafkama.

NikdoHo naštěstí neodhalil ařeka vzápětí smázla fšechny stopy. 

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

836 Dvanáct vstrkováků

22. březen 2015 | 06.38 | rubrika: první rubrika

836 Dvanáct vstrkováků

Popíjelsem fčéra Pod lampou se známým abavili smese o Klase, vekteré sempsal opoužívání 12i vstrkováků. Píšu seznámým, který má hafo dětí smnoha ženami, ale nemohu Ho menovat, abych Ho nemenoval. Onse totiž pochvíli trochu zamyslel ařekMi:

"Ty, počkej, řikals dvanáct? Deset prstů, jazyk a ten dvanáctej je co?

Fak nevíš?

No faknevim...

Ačim čůráš?

Ajóóó tyvole!"

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

835 Furt vyhrávám

22. březen 2015 | 06.36 | rubrika: první rubrika

835 Furt vyhrávám

Zase něco musim napsat. Nechcise, anitovlastně neumim, vytahovat, protožesem fak skromnej, alefčerasem vRokáči vyhrál triko Dablin. Novyhrál... porazilsem pět Pitbulů sviskou aservírka Mě odvlekla kbaru apředalaMi cenu. Akomusedávaj ceny? Vítězům. Tak vidíš, že vyhrál. Játotiš nyní vyhrávám pořát. Přetobědem semsibyl zaboulet koulink ajentak semsi vetřetí hře vyhrál 193. Bylsemtam sám ale tímpádem Nikdo nezaboulel víc, takžesem zase vyhrál.

Večerdu sVíťou Podlampu, taksem zvědaf, cotam zase vyhraju.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

834 Dírky apočátky tývý

22. březen 2015 | 06.32 | rubrika: první rubrika

834 Dírky apočátky tývý

Hele, vimže todle není Klasa, ale Játo prostě musim napsat. Koukalisme sJardou naňákej díl Bánšíavněm ohlásila dozorkyně vženské věznici budíček takle:

"Ječas vyndat prsty sdírek azačít velebit pána!"

Připojím ještě pár písmenek. Četsem kníšku ot Patrika Ouředníka Europeana, kde Patrik hnetněkde nazačátku píše ozačátcích televizního vysílání fČechách. Někteří staří lidé měliprý vezvyku odpovídat na otázky moderujících. Kdyštedy zazněla stelevize napříklat otáska:

"Ajak si myslíte, žeto dopadlo?"

TakTito lidičkové odpověděli:

"Taktoteda vážně nevím."

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

833 Rudolfovo číslo

20. březen 2015 | 04.59 | rubrika: první rubrika

833 Rudolfovo číslo

Fpátek Mi zavolal Radek:

"Codybysmese neska trochu pobavili asbalili ňáký tutofky?"

Roshodně azásaditě semsNím nesouhlasil azeptalse, fkolik akdese sesejdeme. Večersme prolezli pár barů, ale po tutofkách anividu, anislechu, aničuchu aani ničeho jiného. Nakonecsme skončili naLuně, kdesme potkali Jeho skvělou akrásnou známou sdoby, kdyšbyli ještě mnohem mlačí, nešsou teť. AleprotožeseNám ušnevešlo pivo dobřicha, přešlisme sRadkem na Redbula sviskou aSoňa přešla sNáma ikdyš žádnýpivo nikde ftěle neměla. Mělsemjich nakonec asi dvanáct nebo patnáct amláďata taky ňáktak. Znám Rudolfovo číslo Pí na dvacet desetinných míst, ale přesný počet Pitbulů sinepamatuju.

Cosiale pamatuju jeto, žesemse neska ráno dozvěděl odJardy, žePíje obrofsky zajímavé číslo. ŘekMi totiš:

"Fčísle Pí najdeš jakejkolif sled čísel, jakkolif dlouhej. Napříklat:

3,2,8,6,15 ...tentam zaručeněje ajakejkolif jinej jetam taky, kdyšho budeš dostatečně dlouho hledat. Kdyšsi vočísluješ abecedu, tak tam najdeš třeba slovo Soňa. Toto slovo tamtotiš taky zaručeněje, protožejetam jakejkolif sled písmen atedy jetam ijakákolif věta, kterou si vymyslíš. Takže teoreticky avlastně iprakticky jetam třeba celej román Švejk otprvního doposledního písmena přesně napsanej. Anaprosto beschyby. Kdybysis daltu práci, očísloval každé písmeno fobou dílech anapsalto zasebou včíslicích, taktařada číslic ftom pí přesněje. A nejen Švejk, soutam ifšechny další knihy, kerýkdy byly napsány adokonce tamsou ušteť ifšechny knihy, kterýteprf napsaný budou.

Takžejetam itaMoje?

Jo. Ipovídka, kterou chceš neska napsat, takta uštam někde je. Jetam totiš prostě úplně fšechno."

TakatoMi stačí. Tím Klasu ukončuji, ikdyš není ftipná. JeJEN, psáno velkými písmeny, fantastická anapsal semtedy další fikšnu.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

832 Velikost tenisu

10. březen 2015 | 08.40 | rubrika: první rubrika

832 Velikost tenisu

Větci opět měřili tenisové dvorce, aby našli průměr. Změřili jich na 15 tisíc ajejich cílem bylo ulechčit klučičím obavám znedostatečné vybavenosti. Zjistili, žeprůměrná délka tenisového dvorce beserekce jeněco málo přes 9 centimetrů, serekcí trochu přes 13 centimetrů.

Délka tenisu trápí podle výskumů spíškluky nešjejich partnerky. Redaktor listu Ňůjork Tájms například zjistil, žetenis je nejvyhledávanějším slovem fGůglu, pokut jde očásti lidského těla. Na každých 100 hledaných tenisů připadá jen 67 srcí, 57 očí, 40 hlaf a pouhých 5 mosků. Asdeseti hledání slovního spojení "můj tenis" zahrnovalo plných devět velikost. Zadáními "jak zvětšit tenis", "jak velký je můj tenis" čilítostivým a odevzdaně znějícím dotazem "proč je můj tenis takmalý" se internet podle článku jen hemží.

Jeden bostonský urolog stím souhlasí. Zasvou šestadvacetiletou praxi mu prošly pod rukama avedle nohou tisíce pacientů atvrdí, že "prafděpodobně nebyl ani jediný, kterýby nevěnoval pozornost velikosti svého tenisu". Většina kluků přitom má podle něj tendenci věřit tomu, žejejich tenis jemenší, neš průměr. Pro chorobné obavy kluků ohledně této věci existuje dokonce odporné označení "syndrom malého tenisu" a vnejtěším případě mohou vést aš ksyndromu nespokojenosti sesvým tenisovým kurtem. A tato psychická choroba může obnášet deprese adokonce isebevražedné chování.

Větci zdůrazňují, žezapotceňování vlastních tenisů může kromě jejich srovnávání spornoherci isprostá věc:

Kluci vidí vlastní údy z nevýhodné pozice. Spohledu shora setotiš tenis zdá být menší. Spředního pohledu aspozice ze strany "naroste". Pokud tedy vlastní tenis poměřujeme znašeho nevýhodného úhlu aporovnáváme stenisy ostatních kluků, kteří mají výhodu Našeho předního či postranního pohledu, jezřejmé, kdo vyjde stohoto klání vítězně.

                                                                           

Ipozorování větců byla pečlivá, tenisové kurty jetotiš zajímaly scelkem pěti ohledů. Nejprve měřili průměrnou délku tenisu fochablém stavu avyšlo jim číslo 9,14 centimetru. Poté fochablém, ale nataženém stavu, cošdalo 13,23 centimetru, pak při erekci, která ochablý tenis fprůměru prodloužila na 13,12 centimetru. Následně sezaměřili naprůměrný obvot tenisových kurtů. Ten vyšel na 9,3 centimetru fochablém stavu ana 11,66 centimetru vevzrušeném. Mezi délkou ašířkou byla přitom jen malá souvislost.

Velikost tenisu přitom leží vhlavě spíše Nám, klukům neš holkám. Například studie zroku 2006, vníš autoři spovídali přes 52 tisíc heterosexuálních kluků aholek, zjistila, že zatímco 85 procent holek bylo spokojeno svelikostí tenisů svých partnerů, svlastním tenisovým kurtem bylo spokojeno jen 55 procent kluků. Spokojenost sepřitom svěkem neměnila, ale záleželo natom, jak byli kluci obecně spokojení sesvým fshledem. Větci tedy dovozují, žeto, jak Mykluci vnímáme vlastní tenis, souvisí seNaším sebevědomím.

Takco Kluci, ste spokojeni svelikostí svého tenisu? Jásem poněkolikátém pokusu zapíchl pravítko takhluboko, ašsemho sice málem zlomil ostytkou kost, alenaměřilsemtak celkem uspokojivou hodnotu.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

831 FROM

10. březen 2015 | 08.39 | rubrika: první rubrika

831 FROM

Moni fčera okomentovala odkas:

"FROM jsou nejlepší!”

Apřidala smajlovýho Emotikona.Připsal sem:

"Moni, chápu tě, ale nejsou.

Miru, chápu tě, ale jsou.

cha che chi cho chu

Hy chy ky ry dy ty ny a taky umim pes se veze a dále: Lev leze do tramvaje, žere mandle a loupe si je. Ano, nejlepší je vždy subjektivní dojem a smát se je vždy lepší opravdově.

přestože sTebou milerát souhlasím, tak nejsou

Stejně jako ty a rád to o sobě říkáš, stejně tak to ráda řeknu já  "jsou NEJLEPŠÍ"

Moni, holčičko, nikdy sem oSobě neřek, žesem nejlepší. Žesem dost dobrej, to víme všichni. Ale nejlepší? Takotom sem Nikdy nepřemýšlel.

Asizačnu...”

Myslelsemsi, že přetchozí větou Klasu ukončím, ale paksemji zase přečetl Mártymu aOn podotkl:

From? Dobrý, ale ty texty jsou slabý. Von teda řek, že stojej za sprostý slovo, aletosem zásaditě napsat nemoch.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

830 Přejmesi

10. březen 2015 | 08.38 | rubrika: první rubrika

830 Přejmesi

Stálesi nemohu úplně dost dobře zvyknout nato, žepoMém druhém Vařínovi ještě není ráno. Sem fšdycky vněčem tak zahrabanej, žepokašdé, kdyšMi blikne, tak Některou či Někoho fsbudim. Ty aTi, ješ budim pravidelně siuš zvykli. Nebofto alespoň doufám. Fkašdym případovi seJim touto Klasou omlouvám hlavně zabudoucí budíky, protože ty minulé sou dle naší stávající nebo tý Mojí budoucí judikatury dávno promlčeny. Teť Mě napadlo, že prohlašuji promlčenými ity futurystycký budíky, abychsezaně nemusel donekonečna omlouvat.

Ktomu Mi fčéra upifka Víťa řek:

"TyseNám ušfak omlouvat nemusíš. ZnámeTě a myslímeto sTebou dobře.

Jasně, aleJá to seMnou myslím líp."

Zasmáli smese, ale Jásinyní myslím, že fpodstatě to s Sebou seSebou fšichni myslíme nejlíp, protože sme jišot přirození takoví.

Myslím nyní takoví, žekdyšuš něco heského přejeme Jiným, tak Sobě, samozřejmě, něco ještě hesčího.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

829 Náramek

5. březen 2015 | 18.33 | rubrika: první rubrika

829 Náramek

Onanujte a nabíjejte. TakleMě lákal neska ráno klip ot společnosti Wánk Bánd našikovný náramek. Tento náramekprý umožní Nám chlapům zachránit planetu tím, coděláme nejrači. Novinka dokáže generovat elektřinu spřírodního zdroje, lidské síly, kterou vyvíjíme ve chvílích, kdynení poblíš žádná holka adělámesitedy radost sami. Fpásku jeváleček smalým závažím, který vyrábí a uchovává elektřinu připohybu ruky nahoru adolů. Zatím není jasné, kdyse náramek dostane na trh, právě teď probíhá jeho testování. Ale ušaby měli dotestováno.

Rozhodlsemse totiš, žebudu podnikat apřebytečnou energii, kterou kašdou chvíli vyrobím, prodávat.

Myslelsemsi, že Klasu přetchozí větou ukončím, ale pak sem Ji přečetl Mártymu a On pronesl:

"Jenomže hlapci zWánk Bándu nedomysleli, žejakmile senáramky dostanou natrch nastane takovej energetickej bum, žeblikne blekaut akonečněsetedy dočkáme konce světa."

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

828 Řiťse příslovim

5. březen 2015 | 18.32 | rubrika: první rubrika

828 Řiťse příslovim

Uvědomilsemsi, ževýjimečných případů jedalekovíc, neštěch obyčejnejch. Zase nadruhou stranuvim, comám dělat, kdyš potkám

nejkrásnější holku nasvětě. Vycházím totiš ze základního postulátu:

"Žena potřebuje víc lásky, neš člověk."

Někdyse pod pojmem láska, rozumí sex. Ajindy sejedná oněco úplně jinýho. Fkašdym případě jechlape potřeba izapotřebí zout

železo, dokut máboty, jakušsem napsal dříf. Kterákolif iKašdej setotiš dříf nebo později rozejde. Vlastně siteť uvědomuju, žesem

tomoch napsat tak, žejenom Kterákolif serozejde. Nebo rozjede? Fkašdym případě, kdyš Kterákolif, tak tímpádem iKašdej.

Tosemvlastně ušnemusel psát aničíst, protože toje automatystycky, sesamýma tvrdýma ýma jasný.

Teda doufám, žeTobějeto jasný, protoževeMěse zrovnatodle takmele, žesem úplně mimomísu iMíšu.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

827 Auš nikdynic

2. březen 2015 | 06.56 | rubrika: první rubrika

827 Auš nikdynic

Sedělsem Pod lampou azaslechl otvedlějšího stolku telefonystycký rozhovor:

"JásemTi řekla:

Podívejse, říkám Ti naposlet, žesemTito řekla ušmilionkrát avíckrát Tito říkat nebudu.

... teť tumam třitečky avzávorce: (patrně něco genitálního odpověděl).

No, abys pak někde neřek, žesem Tito neřekla.

Touš byTipak nemělovůbec žádnoucenu cokolif říkat auš nikdy bychTi tedanic neřekla."

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)