1056 Břicho ačokoláda

31. březen 2016 | 16.52 | rubrika: první rubrika

1056 Břicho ačokoláda

30.3. 2016 18.01

Možnástesi ušfšimli, žedyš sem nahý, taksemusim přetklonit, abychsemochpodívat potbřicho. Nemůžu zato, navině ječokoláda. TaMrchaMi furt leze dopusy aJáseneumím nijak bránit. Stokrát semse rozhot, žesiji nekoupim, alepak musim dokrámu proněco jinýho avečer ušzase žeru. Jetofak Mrcha svelkym eM. Anedá setomu hodování nijak zabránit. Potřebujiji jakfet nebo jakokojenec mateřské mléko. Někdy, cošjevlastně pořát,  ivíc.

Ještě, žemám dlouhý pásky shodněma dírkami, jinak bychbyl někde.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

1055 Ideální borec

31. březen 2016 | 16.51 | rubrika: první rubrika

1055 Ideální borec

29.3. 2016 9:04

Fčérasmese úžasně pomilovali. Pln natšení asmilým úsměvem semseJí zeptal:

"Miláčku, chybíMi snat něco knaprostý dokonalosti?"

Suše otpověděla:

"Úplně fšechno."

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

1054 Společné zájmy

31. březen 2016 | 16.50 | rubrika: první rubrika

1054 Společné zájmy

24.3. 2016 7:44

ZeptalsemseJardy naJeho nynějšífstach. Otpověděl:

"Dyšmáš ňákou novou ženskou - novou známost, takseTi spočátku snaží přispůsobit, chameleonským spůsobem. Příklat – muzyka.

Jsou tři fáze:

První fáze – počáteční, přetstíraný zájem. Fšechno seJílíbí. Ofše, coJí pustíš seživě zajímá, chodí sTebou na koncerty, kerý seJí takylíběj. Pak, pourčitý době soužití, přichází fáze dvě atoje tichá tolerance. UšsTebou naty koncerty nechodí, ale nevadí, dyštamdeš. Muzyku, dyšsidoma pustíš, takjako nic neřekne, ale Samasi ušpouští jinou, tuSvojí, kerouTy tiše protrpíš. Noapodalší době ušnastane třetí fáze, kterásedá schrnout dostručnýho:

Vypniten hroznej kravál!

No atakle jeto fpodstatě vefšech oblastech Tvýho zájmu atoJá ušnemám zapotřebí."

Malá poznámka:

Právěsenacházejí fprvní fázi.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

1053 Setkání

31. březen 2016 | 16.49 | rubrika: první rubrika

1053 Setkání

18.3. 2016 7:07

ChciVám vysvětlit proč Klasa 1052 má pouze číslo ajebesnázvu. Jetomutak proto proto, protože semnedávno potkal fparku hluchoněmého aTenMi poté, cosmese seznámili, vyprávěl velice ftipnou historku, keráměla mít točíslo anázef. Protože mám nějakou paměť, taksináměty nahrávám apakje, někdy fbudoucnu, spisuji. Nahrávánísem měl puštěné, alepřiSvé obrofské inteligenci semsineuvědomil, žesiteť pustím ticho. Sprvusem vůbec nevěděl, vocošlogou, alepaksem vjednu chvíli promluviJá afspomnělsemsi. Bohužel ale ušnenato, coMivykládal.

Příště, ašhopotkam, pustim kameru apaksenasmějeme.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

1052

31. březen 2016 | 16.48 | rubrika: první rubrika

1052

17.3. 2016 6:06

žádné komentáře | přidat komentář

1051 Já

14. březen 2016 | 08.39 | rubrika: první rubrika

1051 Já

13.3. 2016 8:08

Fspomělsemsi napříhodu, keráseMi přihodila. Šelsemsikdysi normálně někde, obyčejnou chůzí ponohách achodníku. Ftom vidim, žeslyšim známý hlas, kerýsemuš dlouho neviděl aneslyšel. Chvilkusem zjišťoval přemýšlením Komupatří, alenepřišel semnato. Byltoteda nejspíš Někdocizí. Řeklale toto:

"Vůbecnevim, kdebychtoměl hledat!?"

Řeklabysis:

"Úplně normální věta Někoho cizího."

Dyšsiale uvědomíš, žeJá situdle větu říkám praktyckyfšdyckydyš nemůžuněconajít, cošseděje kašdouchvíli, tak pochopíš, žesemse musel ohlídnout apodívat, jestlito náhodou nejsemJá...

No, nebylsemto, alebylMi dost podobnej. Takyměl hlavu – ušivočinospusu atělosrukama anohyma.

Alehlavně atojezásadní – nevěděl,  kdemělněco hledat!

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

1050 Malý Petřík

14. březen 2016 | 08.37 | rubrika: první rubrika

1050 Malý Petřík

12.3. 2016 11:11

Vroce 1955 seněkdy kolem úterý potkala maminka Malého Petříka smaminkou Někoho Jiného kdesi fPraze nachodníku. Povídalysy amluvily. Alecočert nechtěl – Malý Petřík senezastavil, nezapovídal anezapojilani žádným jiným spůsobem. Namístotohose úplněbezmyšlenkovitě atímpádem hloupě, stratil. Maminky sezoufale roshlížely fšemima směrami anakonec spatřily polycystku Sboru Národní neBezpečnosti veslušivém zeleném oblečku. PopsalyJí popis Malého Petříka a ihnetse rozjela akce naJeho dopadení akonečnélapení.

Drama mělo nakonec přecejen šťastný konec - Malého Petříka našla velká příslušnice.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

1049 Důvot

14. březen 2016 | 08.36 | rubrika: první rubrika

1049 Důvot

10.3. 2016 16:44

Jišněkolikrát Měnapadlo, žespíšu Klasu oZvukočeštině aspůsobu mého psaní. Čili afpotstatě ovzniku jednotlivéKlasy. Chtělbych, samozřejmě, abybyla ftipná, alezároveň vystihovala důvot, pročtak píšu. TožeMě oní požádalo samo Ministerstvo školství, abymělyděti lepší známky sdyktátů, taktosemjiš vminulostisepsal. Sicejetopravý, alene úplněpočáteční důvot. Natensi ušasi přesně nefspomenu. Myslímsiale, žeseMi sprvu někerý slova jen trochuvíc líbyla, nešta spisovný. Atak totedy začalo. Samozřejmě, žeŽádanku otMinisterstva mám doma velicedobře schovanou. Jenomnevim, kde. Aleneska Mě takto spisovat spíšbaví, nešžebych plnil nějaký aještě ktomuzadaný úkol. FšdyckyMě totiž vícbaví, cosi vymyslím či zaslechnu achci sepsat, nešcomusím. Ftomsem stejnej jakoTy. Ale fčemsem Jinej, jeto, žetotakfak ioprafdudělam. Adost Mětobaví. Jen opčas nevim, costoho vyleze. MártyMi ktomu řek:

"Jensi stimletim zahrávej nebo nezahrávej, žesefurt necháváš inspirovat tim, coTikdo řekne nebojen zaslechneš. Jetototiš votom, žejednoho krásnýho dne nebovečera se ocitneš přet Tim Svatym Petrem aVonTi řekne:

"Mírku, cotady děláš?

Atybudeš koukat, coTito říká? Fšdyť přece jakoKaždej sistam vystál tufrontu akonečně naTebe přišla řada. Avon zase:

Mírku, znovuseTě ptám, cotady děláš?"

Aty:

"Neblázni, dyť semtoho hodně sepsal?"

Dyť Tysi nic nesepsal, Tysi jenom fšechno vopšlech.

Alesepsal asdělilsemto vostatním, širšímu publiku.

Stejněsevrať, ještě musíš dlouho pracovat. Auš žádnej vopšlech!"

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

1048 Málem

11. březen 2016 | 16.41 | rubrika: první rubrika

1048 Málem

11.3. 2016 8:44

Potkalsem fden Šlauchu fparku, kousek votDivadla, Svatavu Antošovou amálemsem volal Mártymu, žesemzajistil Její účast navečerní čtení. PoložilsemJí totiš posdraf avotazník:

"Ahoj Svatavo, půjdeš večer naŠlauch?"

Napsalsem správně, žemálemževolal, protože otpověděla:

"Ne."

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

1047 Chčípnutí

11. březen 2016 | 16.40 | rubrika: první rubrika

1047 Chčípnutí

10.3. 2016 7:51

Fpřestáfce koulení naBoulingu šlonaMě kýchnutí zrovna vechvíli, kdysemsi zapálil doutníčka. Abychmoch oběma rukami najednou prohledat, skerý kapsy vytáhnu potřebný kapesníček, nechalsem doutníčka váletse fpuse. Ajak semse soustředil nato vytahování, takMěkýchnutí přešlo. Řeksem:

"Deny, Já ušvim, jakto budu dělat. FšdyckydyšnaMěpude chčípnutí, dámsi doutníčka dopusy abudusenaněco soustředit."

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

1046 Divnej

11. březen 2016 | 16.39 | rubrika: první rubrika

1046 Divnej

9.3. 2016                 16:22

Krátceponehodě sem párlet nicnechápal asdáloseMi fšechno divný. Skoro po19iletech uMártyho nakafi sempřišel nato, žeTen divnej semJá. Dyšsemto řekDeny, takMi položila votazník:

"Apokolika letech seMnou si uvědomíš, žesi ivedleMě divnej, dyšTitodošlo po19iletech uMártyho nakafi?"

Ani nečekala navotpověť apřipojila:

"Vonoto alevlastnětakle nebude, protože fšechnyty divnosti přenesešnaMě adojdeTi, žejediná, Kerá jetady divná, semJá!"

Dyšsemto pochopil, takseMi uvědomilo, žeMitovlastně vyhovuje, protože vím, žejsem genitální tímpádem Fšichni vostatní azejménatedaDeny, jedivná!

Ještějednou připojila:

"AJáse natudobutěším, protože Tybudeš úžasný aJá divná."

Anyní sidovolím iJá jedno připojení, řeksem:

"JestlitopodleTebe bude úžasný, takcotopotom budepodleMě?"

Zasmáli smese, alenakonec sidovolila ještě jedno, úplně poslední připojení:

"Tysiteťmyslíš, žesi ftipnej, aleseš zasetrapnej aještě ktomuDivnej!"

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

1045 Krásnývíkent

11. březen 2016 | 16.38 | rubrika: první rubrika

1045 Krásnývíkent

9.3. 2016 8:44

Jéňa fpátek esemes Daniele:

"Miláčku, neudělámesi krásnývíkent?

Samozřejmě, lásko.

Takpa fpondělí."

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

1044 Nákyp

11. březen 2016 | 16.37 | rubrika: první rubrika

1044 Nákyp

6.3. 2016 9:32

Trochusem upravil asepsal roshovor sKájou nakoulingu. ZeptalseMě:

"Kdojelepší kuchař?"

AninaMě nečekal ahnetsisám otpověděl:

"Nosamozřejmě chlap, protože zjednohobuřta advouvajíček uvařínákyp nadevět měsíců.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

1043 Rtěnka

3. březen 2016 | 15.32 | rubrika: první rubrika

1043 Rtěnka

3.3. 2016 6:32

Vezlsem ráno Ádu doškoly apůvodněměl odjet doTeplic. Jenže seMi zachtělo vrátitse doNašeho Mosteckého sídla. Vystoupilsem sigelitkou, vekerý byl pytlíček sdárky votAdel. Dyšsemsito uvědomil achtělji vrátit doauta, taksemsevotočil aspatřil ženu, Kerá zrovnakolem Mýho fára procházela. Došelsem kněmu anazemi udveří spatřil červenýhoněco. Dyšsemto zvet, zjistilsem, žedevortěnku. Zavolalsem naženskou:

"Mladá pani, není Vaše?"

ŠelsemJí naproti aVonaMišla také naproti. Dyšsme Vobadošli astálitedaproti, takřekla:

"Ne."

Hlavou Mi blesknul blesk, žejaksemsisbíraldárky votAdel zestolu astrkalje dopytlíku, taksemsiasi, samozřejměvomylem atedy nechtěně, zastrčil irtěnku Deny auauta Mivypadla. Přicházím tedy světou:

"Tomu nebudeš věřit, stalaseMitotiš neuvěřitelná věc:

Chtělsem tašku, kerousemměl nasedačce spolujesdce, dát zasedačku řidiče, tamkam fšydávámfše, ale vystoupilsem sní adupřes silnici. Ftomsemsito uvědomil achtělji tamvrátit. Ateť bychmoch skopčit, jaksemse votočil aspatřilženu atakdál. Alenemohu, protožesemtotak úplněpřesněneřek. Deny Mitotiš pokládala doplňující votásky aJásesmojí vynikající pamětí trochu zamotal. Nakonecsezeptala:

"A ty si někdy někoho vezl?

Ne, nikdy."

Stálesem přitomdržel vruce dotyčnou rtěnku ajako Kašdej správnej asamozřeměnevinej chlap, nicnechápal...

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

1042 Roshovory

3. březen 2016 | 15.28 | rubrika: první rubrika

1042 Roshovory

29.2. 2016 5:52

SMojí partnerkou tomáme skvěle vyřešený. Anemusím ani pokládat žádné otazníky. Smeli totiš spolu, taksenaMějenpodívá ashruba ftřísekundových intervalech odpovídá:

Ne...ne...ne...ne...ne...ne... ne... ne... ne... ne... ne... ne... ne... ne...

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

1041 Spíš?

3. březen 2016 | 15.27 | rubrika: první rubrika

1041 Spíš?

27.2. 2016 5:55

Fpět hodin ráno fstával abudil Ji poprvé:

"Dáňo, fstávej!

PročMě budíš?

NoJá semtady ušdlouho sám ajeMismutno (je fobývákovi asleduje studyjo Kamarát).

Tosi děláš srandu – jepět ráno aTyMě budíš, abychse sTebou koukala napohátky?

Besotpovědi sezvet aodjel dopráce.

Dáňa znovu usne svidinou, žesi konečně otpočine adospí přerušený spánek. Dyš usne tvrdě, zvoní telefon. Rozespalým hlasem povídá:

"Nó?

Asdruhého konce se ozve:

Tyspíš?

No ušne, co potřebuješ?

Nonic, jenom ti volám, takspidál.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)