743 UkašMi kde?

30. duben 2014 | 10.02 | rubrika: první rubrika

743 UkašMi kde?

VyprávělaMi známá, jaksi kráječem nachleba nařízla prst skoro dopůlky nechtu. Kdyšho ukázala ošetřující lékařce, takTa vefteřině omdlela. Vedle fordinaci přítomný lékař ošetřil lékařku, aby semohla prstu zase věnovat. Musím nyní trochu promyslet, jak Klasa dopadne, protože dál uš Její vyprávění nebylo zajímavé atak semho zapomněl. Prafděpodobně si myslím, žeJí lékařka poté, co nabyla vědomí psrt naprosto banálně ošetřila ato seMi moc nehodí, vlastně vůbec nic směšného natom  nevidím. Skoro byse dalo napsat ataké spousta začínajících spisatelů by rovnou napsala, naprostá banalita. Tak semtoteda také rovnou napsal. Možná Ti moje nynější Klasy připadají také taktrochu banální.

Nojo, ale copak se nyní něco ftipného někde děje?

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

742 Octové fotky

29. duben 2014 | 10.33 | rubrika: první rubrika

742 Octové fotky

FčeraMě kámoš, který Mne skoro kašdý den zve navečeři spívem adomácím kinem, ujistil, že Svou Kauzu určitě vyhraju apakMu fše vrátím isúroky. Ajako oprafdový kamarád, vytáhl zešuplíku notáře aJá MuHo milerát podepsal. Fakuš setotiš těším, ašbudu fšechno aFšem zvracet. Někdy přetpár dny semsi pocestě kNěmu fšiml, že kousek otchodníku leží ftrávě fejsnou kzemi nějaké fotky. Fšdy sem kolem nich prošel, jakoby Mě vůbec nezajímaly. Fčera semtaké prošel, ale pak se několik metrů vrátil, protože semsi uvědomil, žebyto mohly být akty. Osoby na nich sicebyly, ale vsamých obyčejných, naprosto octových záběrech.

Vrátil semje tedy spět, fejsnou knebi.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

741 Sájenc fikšna

29. duben 2014 | 10.31 | rubrika: první rubrika

741 Sájenc fikšna

Moje známá Mě vyzvala, abych napsal ňákou sájenc fikšnu. Sájenc fikšna je vědeckofantastický žánr, vymezený výskytem spekulativních technologií a přírodních jevů anebo dosud neznámých forem života. Děj je často mrsknut dovesmíru, budoucnosti, alternativní historie čidopopelnice. NapadloMě, že napíšu otom, jak vyhraji sout, alepak semsi uvědomil, žejeto sice také fikšna, ale trapná aže otom psát nechci. Raději se pokusím napsat fikšnu oňáké fikšně.

Taksi třeba přetstaf, že...

Přet chvílí sembyl venku adoufal vňákou, ale žádná seMi nepřihodila atak nevim, co stim. ZnášMě, že píšu pouze prafdu afikšna jefikšna, takže ušsdefinice je vidět, že půjde o zapeklitost, kterou budu muset nějak vyřešit. Právě Měale napadlo, že fikšna jevlastně opak reality, tedy výmysl. ATen seMi opčas taky napadne. Tak naňákej chvíli počkam. Připadá Mi alenyní ušdost trapný to, že bysezase letělo někam daleko dovesmíru. Proto se pude pěšky a jen kousek, abyse mohlo conejdříf začít dít. Apudese třeba do Legendy, kam velice zřítka také chodím. Takjo, semtam a přišel chlap, který také, jakoJá, chodí zřítka. Je tlustej achodí se synem, který jeještě záklatkou povinný, ale ušjeMu podobný jako vejce. Sedlisi hnet kvedlejšímu stolu. Hele, Jáuš taky nejsem proutek, ale Jeho stehno je silnější nešMůj trup anadotek má ještě druhý, takytakový. Partnerku sem ještě nikdy neviděl. Patrně neprojde dveřma... Holky, neurážejtese. Já zato nemůžu, musim psát prafdu ané nějaký domněnky. Sicesi myslím, žeklukse fšdycky něco domnívá aholkaví, žejeto jinak. Atakpak na Jeho návrh odpoví:

"Ale Milanu, fšdyť My ušspolu nekamarádíme!"

AMilanu sezase pouze domníval.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

740 Fprvním tahu

29. duben 2014 | 10.29 | rubrika: první rubrika

740 Fprvním tahu

Vyprávěl Mi Můj Mimůj, že poznal za Svého života několik Vašků a nyní Mi poví příběch jednoho znich. Tento konkrétní Václaf byl náruživý  afobličejovi itrochu nárůžovělý pravidelný sazeč sportofkových čísel 22, 6, 39, 8, 12, 43. Čísla sem napsal fpořadí datumů narození Ládi a jeho ženy. Nikdy nevyhrál vyšší pořadí, neš štvrtou. Jednouale nestihl fsadit atak jel do Prahy, ale itam přijel pozdě. Řekl sitedy, žese natach nebude koukat ačíslasi nezjistí, abyse nezbláznil, cokdyby zrovna. Dál pravidelně sázel aasi měsíc Muodhodlání vydrželo. AlepakMu začala vrtat vehlavě vrtačka. Nakonec jel doPrahy dosídla Sazky, Sportky, Matesa adalších prostopášných skopičin zjistit, která čísla fdotyčný den vyšla.

Kdyšse dozvěděl, že byly taženy Jejich datumy úplně přesně, tak mu nezbylo nešvybrat šest lidí a fprvním tahu je zabít.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

739 Vlci a kachny

22. duben 2014 | 14.08 | rubrika: první rubrika

739 Vlci a kachny

Neska sou sice hody, vejce doprovody, nedáteli malovaný, ale Já chci psát otom, že staf dnešní literární tvorby seMi sdá poněkud tristní. Pro příklat Ti vybírám ukásku oblíbeného spisatele, který se veSvém díle velice rát zabývá zoologickou tématikou. Jeho jméno neuvádím ze známých důvodů. Tobě, Která náhodou neznáš známé důvody, sděluji, žese jedná ovelice sprosté atoty, aby nebyl ještě známější nešJá. Ukáska zJeho knihy Zvířata vlese:

"Vlci zasbučí postráních akachny krákaj narybníku."

Apodobnýmami nesmysly seto fJeho knize jen hemží. Ani semJi nemohl dočíst, jak seMi to příčilo. ZnášMě. Na autorském čtení, seHo obecenstvo zeptalo, jestli nebude zejména mladé čtenářstvo poněkut zmateno. Odpověděl také otáskou:

"Jaké čtenářstvo?"

SJeho tázací odpovědí souhlasím, protože na kašdém plechu, barvy jetrochu.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

738 Rozuzlení

19. duben 2014 | 13.34 | rubrika: první rubrika

738 Rozuzlení

Dnes ráno Mě probudil souset. Řval nahlas slova znichš patrně sestavoval celé věty. Píši patrně, protože semMu vůbec nerozuměl atak Tiani nemohu napsat očem byly. Mohl bychsi sice jakákoli vymyslit, alevíš, žetoJá zásadně nedělám. Prafda jeMi nade fše. NapíšuTi tedy něco jiného, coseMi fak zažilo. Následuje delší pauza. Hele, ušdlouho Mi trvá fspomenutísi nato, coseMi fak zažilo, takže mám dvě možnosti:

1/ buď napíšu, coseMi nezažilo

Anebo za druhé si něco vyfabuluji.

Ještě uvidím jakse roshodnu apak setedy roshodnu. Ale mrzí Mě, že semto zapomněl, protože tobylo fak dobrý. Alespoň sito hodně myslim. Černá díra jeale černá díra astím nic nenadělám. Hele, Jákdyš teť cokolif napíšu, takfak nebudu vědět, jestli půjde o tamto, coseMi fak zažilo acosem chtěl původně napsat nebo oněco jinýho. Píšu Tito nyní proto, že Tyušto vůbec nemůžeš vědět. Tak abys byla fobraze. Ale protožeseš chytrá, tak uštam dávno seš. Vímto, napsal sem pro Ty ostatní, aby taky věděly vocogou. Vono je fak dost složitý cokolif psát, kdyš máš něco spamětí. Vim, vočem píšu, protože votom dost často mluvim aprotože tedy votom povídám, tak votom pak píšu. Atak pořát dokola.

Tímpádem sem vnaprosto přesném bodě, kterýseale nachází mimo obras.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

737 Ještěže tak

18. duben 2014 | 17.40 | rubrika: první rubrika

737 Ještěže tak

Opčas chci napsat větu nazákladě myšlenky, která seMi sdá skvělá ajasná. Ale jak chci začít psát, nevím dojakých kláves se přesně trefovat apůvodní myšlenka pomalu uniká. Píši Tito nyní proto, abysis uvědomila, žemoc skvělých Klas nikdy nenapíšu. Lámusi stím hlavu, ale nic spásného Mě zatím nenapadá. Díky Zvukočeštině mám sice skvělou slovní zásobu, ale anito nestačí. Mám alenyní období, kdyMě napadaj samý hovadiny, takže jeto stejně jedno. Ještěže semsi stanovil tolik Ojró zařádek.

VyšlyMi Klasy atak mám nahrabáno a mohu sitedy dovolit opčas nepsat nic.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

736 Ftip

18. duben 2014 | 17.38 | rubrika: první rubrika

736 Ftip

Jako opčas muzikant zhudební nějakou báseň, roshodl semse, žespíšu ftip. Vybral sem tenle:

Kdyš semuš vrátí spabu domů, nachytá Svou ženu vzápalu činu sesousedem. Zařve naNě:

"Cosi sakra myslíte, že asitak děláte?"

Žena ksousedovi:

"Vidíš, říkala semTi, že je úplně blbej."

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

735 To sou myšlenky!

13. duben 2014 | 09.58 | rubrika: první rubrika

735 To sou myšlenky!

Jeden herec vyprávěl historku, jakMu na nějakém venkofském divadle vypadl text vechvíli, kdy venku fprudké bouřce uhodil hrom a Onměl říct jakýsi protimluf. Byloto zrovna vmístě, kdy měl říct jednu úžasnou Komenského myšlenku:

"Je vlastností rozumnost člověka neříkat fšdy prafdu, ale pouzeto, co prospívá. Coš ofšem neznamená, žeby bylo dovoleno lhát, protože vedle mluvit prafdu a mluvit neprafdu, máme třetí možnost, totiš oprafdě nemluvit."

Hrom uhodil právě vechvíli, kdy řekl:

"Je vlastností rozumnost člověka neříkat fšdy prafdu,...

Pakměl tedy vokno, ale věděl, žese jedná o nějaký protimluf a věděltaké, že nesmí zmlknout amusí pokračovat atak stále dokola opakoval:

"Protože, kdo mluví prafdu, ten lže akdo lže, ten mluví prafdu..." a doufal, žeMu správný text naskočí.

Věděl,  že zNěj lezou nesmysly, ale nemohl zastavit, protože se nechtěl po půl hodině Komenského úžasných myšlenek přiznat, že blábolí. Tak stále opakoval, že kdo mluví prafdu, ten lže akdo lže, ten mluví prafdu.

Ftom zaslechl, jak divačka fprvní řadě, která byla hodně blísko jeviště, řekla nahlas partnerovi:

"To sou myšlenky!"

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

734 fOslu

13. duben 2014 | 09.57 | rubrika: první rubrika

734 fOslu

Myslím, že pokut dnes napíši Klasu, která nebude postrádat hlavu ani oba kotníky, takmám velkou šanci nazískání ceny "Ondrášofka litera". Vlastně semsi uvědomil, že bych ji měl obdržet jišzaminulý rok, protože sem začal psát 3.11.2012 apublikovat asi opůl roku posději. Takže semse někdy fkvětnu 2013 objevil a tímpádem bych měl získat cenu za Objef roku. Kdyš se Někdo objeví, neměla byHo cena minout.

Ale nyní semsi fšiml, že Norská policie sijejistá, žemuš objevený v prosinci fOslu je české národnosti. Já sem si také myslel, že sem Čech, nevěděl sem kolik Mije let a nenalezli Mě foslovi, ale fautě.

Norská policie se snaží zjistit totožnost muže, který umí pět jazyků, včetně češtiny, ale tvrdí, že si nemůže vzpomenout, jak se jmenuje ani odkud je. Já mám jen jeden jazyk, zato docela dlouhej ataky sem si myslel, že bydlím fdanou chvíli úplně jinde.

Hele, Já semsi toho hodně myslel špatně, coš uMě není něco zastak výjimečného ani dneska.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

733 Skleněný slon

10. duben 2014 | 16.12 | rubrika: první rubrika

733 Skleněný slon

Ftéto Klase udělám trochu malý posun. Abych nemusel stále psát:

Vyprávěl MiMůj kamarát nebo vyprávěl MiMůj známý Mého známého či podobně, tak Ho nazvu Mimůjem. Takže:

Vyprávěl MiMůj Mimůj, žekdyš byl mladý a měl ještě na hlavě vlasy, tak jel se Svou přítelkyní do Itálie náhodou přesně vden, kdy měla narozeniny. Poté, cose usadili fautobusu a nyní podotknul, že byl zrovna zarostlej, měl prostě fousy, dlouhý vlasy atak, tak najednou průvodkyně do mikrofonu oznámila, že Jeho přítelkyně má dnes narozeniny a firma Rekrea Jí odevzdá malý dárek. Fšichni zatleskali. Přišla k Nim a nesla krásnýho skleněnýho slona. Podívala se naNě a řekla:

"Prosím Vás, která ste vlastně Veronika?"

A On řek:

"To sem Já!

Tak fšechno nejlepší!"

A Vona Mu toho slona dala. Teť fšichni mlčeli, patrně si mysleli, že jeto divadlo. Oni byli stoho hotoví a domnívali se, žeto neni normální, že ta ženská asi nevidí. Ale nechali to bejt.

Kdyšpak ušbyli ftý Itálii, takse Jí zeptali, coto mělo jako znamenat aVona Jim řekla, že voprafdu nevidí ajak byla rozrušená, takMu toho slona předala.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

732 Sen

10. duben 2014 | 16.10 | rubrika: první rubrika

732 Sen

Možná Mito nebudeš věřit, ale zdál seMi sen, žeseMi uš dost dlouho nic nezdálo. Aprotože seMi tuzemoc chtělo něco zdát, tak semse vNěm pokusil něco vysnít. Nejdříf sem chtěl, aby šlo osnění heské. Ale nešlo Mito. Tak sem teda chtěl alespoň nějaké vošklivé. Taky seMi nevedlo. Tak sem slevil, žeuš jeMito jedno, ať jde otřeba úplně vobyčejnské snění. Furt nic.

PakušMě vůbec nenapadlo, co Mám navrhnout atak semse raději probudil a napsalto.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

731 Vocať pocuť

10. duben 2014 | 16.10 | rubrika: první rubrika

731 Vocať pocuť

Článek na iDnesu se přesně jmenuje "Ocuď pocuď"? a jeho autoři tvrdí, že "Speciál o češtině poradí, jak správně psát i vyslovovat". Hnet vedruhém otstafci alemají chyby:

"Pro všechno, kdo chtějí mít jednou pro vždy jasno, jsme připravili další velkou přílohu... atakdál."

Autoři zase jednou potvrdili, že Zvukočeštinu je nutné prosadit.

komentáře (1) | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

730 Asi jo

10. duben 2014 | 16.08 | rubrika: první rubrika

730 Asi jo

Dnes se keMě, přesstěnu fpaneláku, prořvala ot sousetky píseň, vníš Dalibor spívá:

"Asi semsi Jí měl fšímat míň..."

JakHo nemám rát, tak semsi uvědomil, žesem totak fpravěku také dělal. Tak dlouho sem za holkou chodil, ašsi Mého ledabylého nezájmu fšimla. Atak vám Fšem radím:

Uš nebuďte nahatý, obléknětese stylově dotanečního atančete žumbu, žumpu nebo takněco. Konec Ef a Adamitů fČechách.

Navíc - oblečeni apřipohybu schodíte vícgramů, neš vážíte, uvidíte.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

729 Do něčeho

10. duben 2014 | 16.08 | rubrika: první rubrika

729 Do něčeho

Spousta chlapů vezlosti nadává a umísťuje něco neurčitého do oblasti, kdeje naopak velice příjemně. Amyslím si, žeiOni bysetam rádi nějakou svou částí těla, končetinou či výstupkem nacházeli. Ale ušse totak fčeské kotlině ustálilo, že iJá tím směrem opčas vmírném fsteku něco vyšlu.

Věčinou, kdyš šiju a nemůžu třičtvrtě hodiny navlíknout ucho do jehly, do nitě nebo navopak. Sempak stoho uštak zmatenej, že si pletu směry, motám šesté přesdesáté avysílám dooné oblasti také.

Často sitaké pokládám otásku, zda je třeba, aby měl spisatel vysportované tělo. Ještě častěji jizvedám stím, že ne. Kluk by měl být rozeznatelný otholky, jasně. Ale ktomu slouží ijiné odlišnosti, neš bicepsi. Zvlášť sněkterými sportofkyněmi byseto stejně pletlo.

Taky simyslim, žeje fcelku naprt, že jakmile něco uděláš nějak, takušto nejde vrátit, abys mohl provést korekci či úplnej navopak. Ateť nemám fúmyslu takovýta blbá roshodnutí. Myslim i naty dobrá. Stejně se říká:

"Fšechno dobré se časem vezlé obrátí anebo taky ne."

Hele, vimžeseto říká jinak, ale toseMi nechtělo napsat. No anavíc My, co máme taxu jen tisíc Ojró za řádek si můžeme psát, co chceme.

Povědělsem, otom fšem, Svému dobrému kamarádovi ana závěr Mu řekl:

"To sem neřekl ani Své současné milence!

Dyť žádnou nemáš?!

Notak vidíš, žeTi nelžu."

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

727 Spověť naturisty

10. duben 2014 | 16.07 | rubrika: první rubrika

727 Spověť naturisty

Já semto skusil ušjako malej. Fše sem zažil na Šeberáku a fAmerice na vlastní kůži, vlasy ipinďoura. Pak semale vyrost apinďour ne. Taksem stím přestal.

komentáře (1) | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

728 Nasin kchomprés

10. duben 2014 | 16.07 | rubrika: první rubrika

728 Nasin kchomprés

Dneska ráno Mi spívala fuších, vlastně vmosku píseň ot nějaké spěvačky. Přetpokládám, že se píseň jmenuje Nasin kchomprés. Hbitě semsi přeložil, že proMě holka nemá Žádný kompresory a docela Mětím pobavila. Vůbec nevím, cobych snima dělal atak semse ilechce pousmál.

Bohužel semale nepochopil, pročMi to spívá tak tesklivě.

komentáře (2) | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

726 Café Exil

10. duben 2014 | 16.06 | rubrika: první rubrika

726 Café Exil

Vnázvu Klasy se konalo autorské čtení, které pořádalo nakladatelství Pravěk fPraze, vesvé domofské kavárně, vinárně a pivárně. Vyrazili sme sVíťou uš fpůl druhé, protože Onsi ještě musel přetakcí zajet doPísku vyhrát jeden konkurs. Vysadil Mě umetra Hradčanská, coš jejen malý kousek otCafé Exil. Ujistil semse, žetam večer čtení bude ašelse podívat nastrojárnu, kdesem kdysi studoval. Nakatedře sem páternosterem projel fšechna patra atasi prošel vlastníma nohama. Našelsem idvě jména profesorů CéeSCé, kteří u Mě tenkrát studovali a dělali zápočty askoušky. Pak semse šel projít poDejvicích. Apřetstafsi, že fbufetu Sklizeň nabízejí "Oprafdové jídlo". Zase mají Pražáci výhodu – oprafdové jídlo anavíc fpouhém bufetu, kousek ot ČVUT. Měl sem ještě dovečera čas atak sem nafštívil nejbližší pab, abych sidal řezané aposilnil setak navečerní čtení. Pak semse vrátil doCafé Exil apokračoval fposilňování. Kdyš dorazil i Willhelm Grasslich, dal Mi ještě teplé výtisky Klas, které semsi objednal. Fprvní části večera sem četl asi jako pátý apokašdé Klase se osazenstvo smálo a plácalo dlaněmi osebe. Četl sempak ještě vedvou zbývajícich částech programu astále velký aplaus. Možná seTi zdá, žese moc chválím, aleopak je prafdou. Sem totiš velice skromný spisatel. A prafdopisný. Po skončení třetí části večera, si vystáli frontu všichni, kdoš chtěli odeMě věnování doprávě zakoupené knihy.

Tak semho, milerát, Danovi vepsal.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)