850 Stryptýs

29. duben 2015 | 08.06 | rubrika: první rubrika

850 Stryptýs

Vybíralsem, cosi nanetu přečtu azaujalMě nadpis:

"Přivodila si zranění při předvádění striptýzu”

Před příjezdem hlídky účastníci oslavy odešli, ale osmašedesátiletá majitelka bytu skončila v péči záchranářů. Přivodila si totiž zranění hlavy při předvádění striptýzu, popsala situaci mluvčí.

Anise nebudu rozepisovat, jakasi ktomu mohlo dojít, protožesi nechcinic přetstavovat, spíšMě, alejen lechce zajímá, komu stryptýs předváděla ajak dotyčnou vůbec mohlo napadnout něco takového dělat. Holka, Já ušotom raději nic dálpsát nebudu, protože sebojim těch předstaf.

Sicejebába zatím stále vzástěře, ale nebududál pokoušet.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

849 Salám

29. duben 2015 | 08.03 | rubrika: první rubrika

849 Salám

Potkalsem fparku Araba, jenš právě říkal mobilovi tři slova:

"Haló”, "Salám” a "Lajkuj”.

Věčinou Jim nerozumim, ale tomudle fšechno.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

848 Proč?

29. duben 2015 | 07.12 | rubrika: první rubrika

848 Proč?

Holka má na profilu:

"Neřeš minulost, stejně ji nezměníš a čas nevrátíš!

Neplánuj budoucnost, nikdy nevíš, co se může stat!

Žij přítomností! Žij pro tento okamžik, protože to, co prožiješ teď, už nikdy prožít nemusíš!”

Ale taky tam má:

Nemá smysl si tu psát... už jsem toho tady slyšela až až... a vážně stačilo... tak raději už nic...

AnaMůj tipickí otazník se samíma měkíma íma neodpověděla.

Říkámsi, tak pročtuje?

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

847 Ukradli Mi auto

28. duben 2015 | 06.43 | rubrika: první rubrika

847 Ukradli Mi auto

Pořídilsemsi pěkný a rychlý auto. Do fčera sem jezdil ještě na zimních gumách apaksem usoudil, že lyžovat uštuto zimu nebudu a roshodl setedy přezout. Fspoměl semsi na kámošovo radu, která sedávolně přeložit, žejakože šaty dělaj člověka, tak kola auto. Vybral sem fAutobestu nejhesčí kola a nechal naně obout letňáky. Cena mého vozu stoupla o dvěstě tisíc, ikdyž sem platil asi5xmíň.

Včerasem měl schůzku vNostalgii a auto sem nechal zaparkované přední. Holka kránu odjela svým fárem. Jásemsi ještě poležel a pakse chystal jet na kouling. Pamatoval semsi, kde parkuji a šeltedy směrem kNostalgii, ale auto tam nebylo. Prošelsemsi celou ulici ještě jednou tam izpět, protože vím o své paměti skoro fšechno, ale auto nikde. Zavolal semtedy známému kriminálníkovi, promiň kriminalistovi, žeMi ukradli auto. OnMiřek, ať zkusím zavolat Měšťáky, žesifšim, že bylo uMě čištění ulice a jestliMiho tedy neodtáhli. Nebudu zdržovat:

AutoMi ukradla Městská Policie, ale naštěstí Miho zaparkovala na hlídaném parkovišti aza menší bakšiš prodala spět.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

846 Koukáme nato

25. duben 2015 | 17.32 | rubrika: první rubrika

846 Koukáme nato

Čekalsem fautoservisu na opravu auta. Fpozadí hrálo radio Eminema aJá popíjel kávu. Zdánlivá pohoda. Najednou sčistajasna spustila televize prima tuSvou nadpozemskou produkci. Chtělsem to nechat okamžitě vypnout, ale ftom semsi fšiml, že zavelkou kytkou sedí starší pár úplně starých lidí. Dědula si četl časopis a bábule mobilovala anavíc stejně nemohli přestukytku nic vidět. ŘeksemJim, že to nechám vypnout abábule, že fžádném případě, že Oninato koukají.

"Madam, fšdyť pán si čte, Vy neustále píšete esemes aste zakytkou?!

Nojó, ale koukáme nato!”

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

845 111

25. duben 2015 | 17.31 | rubrika: první rubrika

845 111

Jednousem přišel na kouling a na první dráze uškouleli dvě bábule se svýma dědulama. Při přezouvání semsifšim, žefšichni došli aš kčáře roskmitali kouli a poslali ji. Šelsemtedy ašna šestku adálemse věnoval ušpouze Své dráze. Ponějaké chvíli bábule sdědulama skončili a otcházeli. Chtělsem zrovna koulet, ale cítilsem nazádech, jakse jedna bábule zastavila apozoruje, conakoulim. Skoro pokaždé, kdyšmne takto Někdo, takmrsknu žlábek, ale tentokrát semi povet strajk.

"Pěkně steto hodil, mladý pane. Jaký máte rekord?

Nedávno semdal 193.

To je heské, Já 220.”

A odešla. Dodneška sem Její rekord nepřekonal, takmám stale motivaci. Alesem mladý pán ahrát sedá do 220i. Teťsemsifšim, že neska jeden 111, coš jeprima číslo, kterýmá jentenleten jednadvacátej duben. PřipomělMi Moje číslo zalomítkem. Mámtam 1234. Ale vrátímse ke 111ce. Keroukolif heskou holku neska potkám, takseJí zeptám, jestliví kolikátej je neska den vroce. Té, která bude vědět, nabídnu tikání aTé, která ne, takTéne. Řeknu Jí:

"Škoda, kdybysteto věděla, mohli smesi tikat.”

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

844 Zavřené pusy a armádní důstojník

25. duben 2015 | 17.31 | rubrika: první rubrika

844 Zavřené pusy a armádní důstojník

Nevím, jestlisem ušnenapsal, ale právě poslouchám brněnskou kapelu Furré, která vjedné písni spívá:

"Není-li se divit čemu, je to k ničemu.”

Ato semi líbí furt, jak slyšim a říkámsi, že jednou napíšu, abybyla kapela ještě slavnější. Aprotože právě nyní poslouchám, takpíšu. Zase nadruhou stranu simyslim, žeby nebylo špatný, kdybychomse tak pět dní ftýdnu nemuseli divit ničemu a být lechce vykulení jenpo zbývající dva dny. Alejen trochu, jaksem jiš napsal, abyNám zůstali voči fďůlcích apusa zavřená, protože takNámto sluší víc.

Doufám, žeiJásem měl nyní pusu zavřenou, kdyšsemsi přečetl fpředmětu nevyžádaného mailu, že "fandění na nové televizi zvýší šance našich hokejistů na mistroství světa”.

ToMitotiš připadá snad ještě fantastičtější slogan, nešsouty naprací prášky. Ale musím Ti nyní sdělit, žesemsi pučil ot indického lékaře Ramachandrana Jeho slova:

"Když jsem se kupříkladu zeptal svého pacinta, který popíral ochrnutí levé ruky:

Proč tou rukou nepohybujete, jak jsem vás žádal?

Jsem armádní důstojník, pane doktore, já žádné rozkazy poslouchat nemusím.”

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

843 NepokašNámto

17. duben 2015 | 08.14 | rubrika: první rubrika

843 NepokašNámto

Dnesem potkal vNostalgii při obědě holku, která seMi nikdy anitrochu nelíbila. Apřišla skolíkem. Vonteda taky nebyl žádnej frajer, ale kolíktobyl, jaksem jiš napsal. Přivedlo Měto kúvaze, že ineheské mají Své kolíky anavopak. AleJá nyní uštrochudelšíchvíli nic. Tak fčemjetedy zakopanej pudl? Bylsem narentgenu celýho těla ažádnej pes ani jiný zvíře senaněm nezobrazilo. Ale nyní musím fsunout fsufku:

OpčasMi totiš přijde mejl, vněmš Mějiš fpředmětu žádají:

"Nepokaž nám to a pošli to dále i MNĚ (koluje už od 16.05.2003) - je to kouzelné”

Takovéto apodobné totiš okamžitě mažu. Ani Mě nijak zvlášť netrápí, jestli tím cokolif kouzelného pokazím, páč jeli-to jelito kouzelné, nemůže se pokazit. Zřejměje navíc posíláno fšem kontaktům fadresáři, takžese nemůže nic pokazit, kdyš jeden, tedy Já, selžu.

Doufám, žesitomyslím správně atímpádem tedy nelžu?

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

842 Tautologie

6. duben 2015 | 13.23 | rubrika: první rubrika

842 Tautologie

Probudil semse přet chvílí sTautologií vhlavě. Holka, vimženemusim vysvětlovat, žeto přetchvílí nebylo. Taktedy techdy, kdyšbylo taksem věděl, žetoslovo něco znamená, jenomne, co. Jenženom, My, comáme gůgla, takpo ošmrdlání fkoupelně a uklohnění Vařína, víme fše.

Tautologie jetedy fpodstatě výpověď otomtéš. Jeto fšdytak, besohledu naprafdivostní hodnotu jednotlivých částí takového výroku. Příkladem tautologie jenapříklat výrok:

"Buď bude zítra pršet, nebo zítra pršet nebude."

anebonebo:

"Buď pudu zítra napifko, nebo ne."

Ktomu ofšem musím dodat, žekdyš nepudu napifko, tak pudu naněco jinýho. Jiným případem sou nepravé tautologie, teda výroky, kterésou samy osobě tautologické, ale fsouvislosti skontextem získávají konkrétní význam. Příklat napříklat:

Výrok: ašto bude, takto bude, ve skutečnosti zhruba znamená: Nedáseto urychlit, musíš počkat ašbudu.

Výrok: dětisouděti, získá svůj význam fdialogu:

"Vysvětloval sem Mu, ženesmí sám přecházet silnici, alevůbecMě neposlouchá.

Tovíš, dětisouděti."

Mlufčítím mánamysli, ženeposlušnost jeproděti charakteristická atudíš vyplývá jiš zesamotného označení těchto osůbek. Vrcholnou tautologii semsi připravil na uzávěr Klasy:

"Buď semfak dobrej spisatel, nebone.”

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

841 Někeré aspekty numerické kvadratury

5. duben 2015 | 08.36 | rubrika: první rubrika

841 Někeré aspekty numerické kvadratury

Tehdy, kdyš bylo fčéra, takMi Lojza fpabu vyprávěl, žekdyš studoval napajdáku, takMu starší studenti poradili, abysi vybral téma diplomky, okerym vůbecnic neví u profesora matematiky Zdráhala aTenMuprý nakonzultacích fpodstatě skoro celou diplomku nadiktuje. Vybralsitedy téma:

"Někeré aspekty numerické kvadratury"

Šel zaNím poprvé, řek jaké témasivybral  azeptalse očemto vlastně pojednává, coto vlastně vůbecje? Zdráhal odpověděl:

"Taksi votom něco přečtěte.

Aco?

Noňákou knihu.

Ajakou?                                                                                           

Noňákou, kerá votomto tématu pojednává.

TakVám teda pěkně děkuju.

Naschledanou.

Naschledanou." 

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

840 Čivava

4. duben 2015 | 13.56 | rubrika: první rubrika

840 Čivava

Právě někdy Mi Soňa poslala článek omuži, kterého vzrušovala čivava Jeho manželky. Článek semenoval:

"Pes ho vzrušuje víc než manželka"

Píše se vněm, že jednašedesatiletý muš opakovaně sexuálně zneužíval čivavu Své ženy. Jenže chudák ftom vzruchu opakovaně zapomínal, žemají vdomě nainstalované kamery. Kdyšsitedy Jeho žena pustila záznam, obrátila se ihnet napolicii azároveň podala žádost orozvod. Muš dostal rok spodmínkou akapitán otpolicie prohlásil:

"Byli bychom rači, kdyby takoví lidé zůstávali vevězení."

Nesouhlasím sNím, protože pokut má Někdo takmalé nádobíčko, že sním může lechtat čivavu, je potrestán ušdost.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

839 Coje acone

4. duben 2015 | 08.58 | rubrika: první rubrika

839 Coje acone

Pučilsemsi kitátot Laega Mortemira:

"To, že ti ostatní nerozumí, neznamená, že jsi umělec.

To, že něčemu nerozumíš, neznamená, že je to umění."

ToseMi faklíbí atak stotožňuji. Opčas sitotiš pokládám otazníka:

"CotaMoje písmenka?"

Taky jim dost často nerozumím ani Já. Atak bych pokračoval vLaegovi:

"To, že něčemu nerozumím ani Já, neznamená, že to umění neni."

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)