753 Svos a rozvos

25. květen 2014 | 08.20 | rubrika: první rubrika

753 Svos a rozvos

Na zádi jednoho auta semsi přečetl nápisy:

SVOZ UHYNULÝCH ZVÍŘAT

776 699 274

Ahnet pod ním:

ROZVOZ OBĚDŮ

603 828 655

Doufám, ževařej alespoň sčerstvě uhynulejch.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 1 (1x)

752 Finidevótní

19. květen 2014 | 11.17 | rubrika: první rubrika

752 Finidevótní

NapadloMě určitě skvělé slovo, finidevótní. Ale nevědělsem, co znamená. Net pro výraz finidevótní nenalezl žádné výsledky a navrhlMi, abych hledal návrhy:

Ujistěte se, že všechna slova jsou napsána správně

Zkuste jiná klíčová slova

Zkuste více obecná klíčová slova

Zkuste méně obecná klíčová slova

Ještě seMě zeptal, jestli mám IQ nad 130? A dodal, že hokejisté ho mají vysoké. Nejsem si jistej, jestli mu mám věřit, že fšichni hokejisté a nevím také, proč Mi sděloval právě toto. Jakokdyby Měto mělo zajímat. Myslím sitedy, žebudu muset finidevótnímu nějaký význam určit. Trochu nebo hodněse zamyslím a určím. Tak hodněse zamyslím. Vydrš. Samozřejmě, žeMě to svádí ke skamenělině slova definitivní, ale toby bylo dost jednoduchý atrapný řešení problému atak se ktakovému významu nemohu snížit. Pokusímse vymyslit nový význam. Nové slovo - nový význam. Aleto bude nadýl. Vono seMi totiš slovo víc líbí, neš mu rozumím. FakMě zatím nic nenapadá, věřMi. Hele, vím, žekdyš Já napíšu zatím nebo vydrš, takTobě jeto fuk, ale Já prostě píšu fšechno, aby kniha byla tlustá a tímpádem drahá.

Devotní je vlezdoprdelství, krásný český ekvivalent apřitom samotný výraz devótní evokuje určitou vznešenost a ono je to skutečně jenom apouze vlezdoprdelství.

Takže, kdyšsi uvědomíme, že fin je konec, tak máme význam konec vlezdoprdelství atímpádem začátek lezení donějaké jiné části těla.

komentáře (3) | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

751 No, nezabila bysje?

17. květen 2014 | 09.12 | rubrika: první rubrika

751 No, nezabila bysje?

Stalo se večtvrtek nebo ňákej jinej den ftýdnu. Semsi fklidu doma anajednou zazvoní Jozef acoseděje, žeMu celejden neodpovídám na esemes? JeštěMi do mluvítka řekl, že zachvíli hrajeme vLegendě hokej sKanadou aže jde napřet. Chtěl semse podívat natu esemesku, ale mobil sem měl vybitej. Naházel sem na sebe voblečení ašel sem. Kdyšsme dokoukali hokej afklídku popíjeli, přišel Jordy acoseděje, žeMu celejden neodpovídám na esemes?

Úplně stejná věta, no, nezabila bysje?

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

750 Skrs krk

17. květen 2014 | 09.11 | rubrika: první rubrika

750 Skrs krk

Fspomněl semsi na písníčku Jalibora Dandy, vníš spívá, jaksi hrál kličkovanou skamarádem afurt vyhrával. Jenby mě zajímalo, co vyhrával akde jí vlastně hráli. Na silnici? Já kličkovanou neznám, taknevim, jak Jalibor vyhrával. Ještě Mě napadlo, žeby mohlo jít ozavázánísi tkaniček, ale tím bychse vdospělosti moc nechlubil. Noale Jalibor je Danda, takco Já vím, coseMu honí vehlavě.

Důležitý podleMě jeto, že slovo chlapa se může askoro seMi sem tlačí napsat, žemusí opčas změnit. Svět se také neustále proměňuje, tak i slovo semění. Důležitý totiš neníto, jakto řekne, ale jakto myslí. Aftom je dost potstatný rosdíl. Někdy totiš něco myslíš ňák aňákto řekneš. Ajindy to myslíš úplně jinak ařekneš tu samou blbost. Tady vidíš, že chlap musí mít právo na korekce. Iježek byje měl mít. Třeba veslovu popíchá:

"Běží liška kTáboru, nese pytel zázvoru

Ježek zaNí pospíchá, že jí trochu popíchá."

Kdyš semsi fduchu pospěvoval, takšel protiMě na chodníku chlap. Fpravý ruce držel nakousnutou Tatranku alevou si přidržoval na pravém uchu mobil. Nic neříkal, takže nejspíš jen poslouchal příkazy, co fše udělat a zařídit.

Taksem vduchu lechce pokračoval:

Strč prs skrs krk. Vůbec ale nechápu, jak lze ňadro prostrčit krkem. Některé jazykolamy jsou nelogické. Ikdyby se operace nakonec povedla, nevím kčemu by sloužila.

Nevidím vůbec žádné výhody takovéhoto počínání.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

749 Pišsi čárky

14. květen 2014 | 13.34 | rubrika: první rubrika

749 Pišsi čárky

Kdyšsem ještě studoval fPraze, bydlel sem na koleji Blanice naJižním městě. Docházeli smese tam občerstvovat dookolních vesnic, Šeberova a Kunratic. Ušnevím, vekteré konkrétně, ale vjedné znich byl pab, který se jmenoval "U Zavadilů" a vněm opsluhoval pingl, který byl fuzávěru večera uštak vožralej, žesme si museli psát čárky na lístek sami. Kdyš měl šichtu, bylo fšdycky narváno. Jistě je prafda, žené Kašdý si psal čárky úplně poctivě. Byl tam aletaké jeden blb, který si psal víc čárek, neš vypil. Měl prachy a vytahovalse. Stejněale nevyrovnal nás ostatní, kteřísme tolik peněs napoctivost neměli. Další semestr, kdyšsme hnet mazali kZavadilům, fočekávání malé útraty, byl ušTento nadějný inovátor vyměněn za pingla – apstinenta. Měl totiš uštak velkou Manku, žeMu naJeho zavedený spůsop čárkování vedoucí přišel apropustilHo.

Doufám, žeMi věříš, žesemsi na Něj fak fspomněl a nevyfabuloval siHo.

748 Chudinka Romana

14. květen 2014 | 13.33 | rubrika: první rubrika

748 Chudinka Romana

ŘeklMi taťka uVařína:

"Já kdybych si tenkrát nevzal Tvojí mámu a vzalsi Romanu...

Taksemoch být třeba vyšší, inteligentnější a hesčí.

Nebo bystu vůbec nebyl."

Nato semMu podal informaci sčété24, že děti, které se rodí dnes, půjdou do důchodu aš fpětasedmdesáti letech. Astále sebude otchot do důchodu dle stávajíci legislativy o několik měsíců posouvat. Takže Tyděti cose narodí později, nepůjdou do důchodu nikdy. Umřou fpráci ataky si nikdy nevezmou Romanu.

Azapáté semMu řekl, že máli Někdo světu tohotolikco napsat a říct, takse prostě narodí, aťsi Někdo vezme Kteroukolif.

žádné komentáře | přidat komentář

747 Zacvičtesi

9. květen 2014 | 08.34 | rubrika: první rubrika

747 Zacvičtesi

Protože tuto Klasu píši ašnyní, domnívámse, žeJi mohu směle označit jako další sájenc fikšnu. Posuť sama:

Fpravěku, kdyšsme studovali na PF fÚstí MatFys, jeli sme s Jordym naňákou skoušku půjčeným autem otMého taťky. Kladl mi na hrudník, ať večer přijedu, protože ráno auto potřebuje. Obasme skoušku složili atak smeji šli zapít do pabu. Bavili smese náramně akdyš nás spabu vykopli, tak semsi fspomněl, žesme tu tátovo autem acoMi nakladl. Nedifse, fté době sem si ještě uměl fspomenout. Tak co sem měl dělat? Nasedli sme a vyrazili. Sveselou náladou sme pokračovali naTeplice, kdyš ftom nás vChabařovicích zastavila červená baterka:

"Dobrý den, pane řidiči, kontrola dokladů."

Jakmile sem na příslušníka votevřel vokýnko, vyvalily se naň výpary, pojal podezření a požilMi otásku:

"Pane řidič, položilste alkohol?

No, jedno malý semsi kobědu dal, ale touš určitě vyprchalo..."

Ftom seMu ozvalo ve vysílačce:

"Franto, máme bouračku na Klíši, seš nejblíš, tak upaluj!"

AtakMi milý Franta ještě nařídil, ať si zacvičím a zmizím. Zapnul houkáky a majáky a mastil na Klíše. Udělalsem 5 dřepů, nic sem nezapnul a mastilisme dom.

Ještě malá poznámka:

fChabařovicích sem původně chtěl uplatnit prohos na fBachařovicích, alepak semsi uvědomil, že vzeměpisných názvech se guláš dělat nemá.

komentáře (1) | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

746 Vernysáš

8. květen 2014 | 10.15 | rubrika: první rubrika

746 Vernysáš

Holčička Mi oznámila, žednes máme výletní Šlauch v Lounech. Doposlední chvíle odpolední semto nevěděl a myslel, žeMě nechce na Šlauchu ani vidět aproto Mě láká na Rajnyho vernysáš do Loun. Ušsemse lek, že budu mít béčko nebo žetko. Ale dopadlo todobře a nakonec Mitam tenzadek icelý zbytek MéhoMě dokonce vodvezla Svým fárem. Atakteť ušTi mohu napsat, že vernysáš byla velmi vydařená. Konečně totiš, po Mém vysvětlení, Rajny pochopil, jak vlastně Svá díla tvoří. Má totiš přesně matematicky spočítáno kamkterý čtvereček nahodile nalepí a jakým otstínem ho vybarví. Ještěžesem kdysi chvíli studoval matematiku. Hnet seMu bude otovíce dařit atoMu vřele přeju.

Taky semsi teť uvědomil ataké semto fčera řekl některým zúčastněným, že semse ladoce těšil nato, jak začnu opčas prohazovat slabiky skrs síto. Atotak, že sitoho opčas ani nefšimneš. Někdy aniJá ne. Zatímco Jiné spisatelské člověčenstvo sesnaží oco nejsnadnější vyjádření hluboké myšlenky, Já vycházím sapaku. Co nejtěšíma věty vyjádřit úplnou blbost. Neníto vůbec nic snadného ani proMě, nemyslisi. Také byMě ladoce zajímalo, jestli přímení Jasmina Ščuka jde Bosňansky či Hercegoviňansky takétak hesky skomolit jako česky. Tuto větu sem napsal také proto, abysis oživila ladoce. Použil semho ušpodruhý, ať si naněj zvyknem. Ale nebojse, Játo nedubu požívat fkašdém slově. Zatímto mám promyšlené tak, že první voslo ve větě nebo idruhé bude fšdycky přísně podle pravidel Zvukočeštiny aašpak se opčas mihne nějakéto prohození. Nemám fúmyslu, abysMi nerozuměla. Apak je prafdou. Chci, abys rozuměla ještě dříf, nešse vyjádřím. Třeba vevětách:

"Podobnost je špinavě nehodná.

Vytřeštil naMě dálkový světla.

Co můžeš udělat zítra nebo iklidně třeba zatýden, nikdy nedělej hnet!

Kočky by, dle reklamy, kupovaly visky, ale Jádu rači dopabu na řezaný."

žádný prohozy nebudou, abyjim bylo rozuměthnet. Protože si myslim, že pakušby nešlo oKlasy, ale oguláš. Atoho se hodlám vavyrovat. Jde tomu zatím rozumět, žejo?

Je proMě dost důležité, abyto loby proTebe srozumitelné.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

745 Slyle (Napínavý film)

8. květen 2014 | 10.14 | rubrika: první rubrika

745 Slyle (Napínavý film)

Bylsem zasejednou u Mého známého na domácím kině. Tento Můj známý je velice dobře známý meziVšemi Svými známými. Také Jeho příbuzní jej doceladobře znají. Ten večer sme skoukli film Útěk z Alkatrazu. Teda skoro skoukli. Tento fascinující slyle Nás zavedl do jednoho znejbespečnějších a nejstřeženějších vězení světa – Alkatrazu, odkut ještě nikdyNikdo neuprchl... Mazaný vězeň Klint Ýstvůt fšak vymyslí geniální, dokonale propracovaný, plán úniku. Jenže film byl na web uložen schybou, takže bes posledních asi 5i minut.

Protože sme to předem ani dopředu nevěděli, taksme čuměli skoro dvě hodiny ateť stejně nevíme, jestliuš zase točí ňákej film neboHo lapli azase bručí.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

744 Zúčastnil se vlastní sebevrašdy

8. květen 2014 | 10.13 | rubrika: první rubrika

744 Zúčastnil se vlastní sebevrašdy

Nejraději znašich komentátorů mám Daniela Fakáče. Ušjen to naNěm obdivuji, jakse mohl stakovým příjmením dostat veřejně naveřejnost. Zřejměje naSvé přetky hrdý atoje dobře. Protože "Kdo je hrdý, ten jetvrdý."

Na netu semsi právě přečetl, že se šípem vehlavě skončil ve čtvrtek večer vnemocnici 29iletý muž zeLhoty pod Radčem na Rokycansku. Zatím není jasné, jak ke zranění přišel, ale rozhodně jetaké dost tvrdý. Policie zatím nechce k případu sdělovat žádné podrobnosti.

"Prověřujeme okolnosti poranění hlavy. Zahájili jsme úkony trestního řízení propodezření spřečinu účasti na sebevraždě. Víc ktomu zatím zveřejňovat nebudeme," uvedla policistka Jana Kroftová.

Atoje škoda, protože tobyMě fak zajímalo, jakby toho mohl dotyčný dosáhnout sebevražedným přečinem. Podle informací Práva jde totišo zhruba 35 centimetrů dlouhý kovový šíp vystřelený skuše. Muže zasáhl těsně naduchem. Když na místo přijeli záchranáři, hlavu měl prostřelenou skrs naskrs ašíp byl ftéto Jeho hlavě uvízlý. Stát se to mělo fgaráži rodinného domu a údajně utoho byla ještě nějaká žena.

"Pacient komunikoval adokonce sesám pohyboval," uvedla mluvčí krajské záchranné služby Lenka Ptáčková. Muže vrtulník převezl do nemocnice.

"Já otom moc nevím. Přijela jsem fčera  pozdě večer spráce aušbylo pofšem," reagovala starostka opce, Jana Jinochová.

Mužeprý nakonec unesli, odvezli dolesa, zbili a pak přejeli autem, čímš byl sebevražedný přečin jasně potvrzen adokonán.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)