771 Robuři a Tělnoprtky

10. září 2014 | 08.01 | rubrika: první rubrika

771 Robuři a Tělnoprtky

Kdybysi Někdo či Některá mysleli, že přestanou vznikat nová slova, tak mám pro Ně tuto Klasu. Jási myslím, žeuš znázvu je poznat, žese děj odehrává Fčechách. Napadlo Mě aleprávě, jestli je možné, abyse úplně normální člověk, apsolutně bes jakýchkoli předpokladů, mohl sčistajasna zbláznit. Myslímsi, žeto možné je. Alespoň pokut seto týká Mě. Možná sis takyuš fšimla. Takže nová slova ašpříště.

Vyhrálsemsout. Ale prachy dostanu, ašje dostanu do stanu. Toznamená, že musim koupit velkej stan sezipem, alebes děr. Jinak jetam nedostanu. Zajímá Mě, zdasi Kdokolif vminulosti, myslím vminulosti těsně poMém narození pomyslel, že budu bambilionář. Jásem nato fté době také nikdy nepomyslel. Kdyš se Měale později ptali, čím budu ašbudu, tak jsem Jim vedle kosmonauta a popeláře, také opčas předhodil, že nic dělat nebudu, protože budu milionářem. Ale tosemsi přetstavoval Toho pupkatýho s doutníkem, čili Buržousta ané držitele ZetTéPé. Aby prachy mohly přistát, taksem prostřednictvím Svého JŮDRa oznámil soudu číslo Svého účtu včetně lomítka, ale poslední čtyřčíslí sem záměrně neuvedl, abyse Moje banka nestala terčem internacionálního nebo napříklat mezinárodního útoku.

Znáteto, jakseví, kdeležej prachy...

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

770 Paranója Lusy Lů

9. září 2014 | 09.47 | rubrika: první rubrika

770 Paranója Lusy Lů

Poznali se na Badů. Bylato láska na první pohlet. Akdyšse uviděli, tak i nadruhý. Přestože měl volný byt, první sex byl fpřírodě. Fté době ještě totiš žila spřítelem anechtěla jít kNěmu atímto vlastně začalo. Apokračovalo napříklat takto:

"Nemáš u Sebe nahrávací zařízení?"

To byla otáska, kterou vyslovila pokaždé, kdyš byli spolu. Fšdycky na začátku setkání Mu pro jistotu "prošahávala" kapsy. Nejdříf si myslel, žeseHo chce pouze dotýkat abylo Muto i příjemné, aš později Mu došlo. Napříklat skoro pokašdé po skončeném, zhruba hodinovém telefonátu, ve kterém se 100x ujišťovala, žeto Jejímu příteli neřekne, tak zavěsila a vzápětí Mu znova zavolala a Její první otáska byla:

"Afak Muto neřekneš?" Avymažeš fšechny Moje fotky, správy, mejly a esemesky? Slip Mito a přísahej nasmrt fšech Svých příbuzných a přísahal bys i na Svojí smrt? Opakuj poMě, nikdy, nikdy, nikdy Muto neřeknu a nikdy semTě nenahrával..." atak pořát dokola. Aš Jí jednou řekl, žeje nemocná amělabyse léčit. KdyšMito vyprávěl, tak semsi pomyslel, že Takovéhle se vyléčit nedají ajetřebaje zabít.

Nojo, ale Vona je dost mladá aheská atak to samozřejmě nejde.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

769 Sprostá slova

8. září 2014 | 12.54 | rubrika: první rubrika

769 Sprostá slova

Ještě neš začnu číst, chci Vás poprosit, abyste nevykřikovali, pokut byste náhodou chtěli. Můžetesi pobrukovat, alené nahlas. Neska ráno Mě totiš napadlo, že kašdý člověk Fčechách  mluví sprostě. Teda, ten den, kdy bylo neska. Fto dnešní neska ušMě napadaly úplně jiný blbiny. Vono, abych byl úplně přesnej, tak Měto tenkrát neska, napadlo ušvnoci, která se postupně vneska ráno proměnila. Tak teda tehdy, kdy bylo neska, mě napadlo, že stačí pouze ubrat pár písmen aušjeto. Odeberemeli napříklat první tři písmena zeslova knihovna. Nebo zeslova sekunda stačí vzít pouze dvě. Ot obecného živočicha, který umí létat, nemusíme odebrat nic. U pyjavice ubereme posledních pět a dostaneme stejného orgána. Ve slově slepička vynecháme první tři amáme zdrobnělinku. ApřiNí semsi fspoměl, že semse na webu dočetl, jak fotbaloví fanoušci Baníku Ostrava spřirozenou inteligencí skandují s tvrdým ypsilónem pokřik:

 "Banik pyčo, Banik pyčo, FC Banik!"

Fůvodu této Klasy jsem chtěl napsat a přečíst, žepo kašdé větě, chvíli počkám, nešVám dojde, alepak semsi uvědomil, že věčina zVás chápe rychleji, nešJá čtu atak byto nebylo dobrý. Aproto semto fůvodu nenapsal a nepřečet. Také semsi fspoměl, jakMi kdysi řekla Moje tehdejší partnerka:

"Tysi totiš jenom myslíš, žesi ftipnej, ale seš trapnej!"

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

768 Úvahování

2. září 2014 | 15.41 | rubrika: první rubrika

768 Úvahování

Říkal semsi dneska ráno, cojeněco oproti něčemu jinýmu? Uvedu Ti pár příkladů. Tak napříklat:

Cojeto vyhrát 1:0 oproti 7:0? Cojeto skočit do výšky 245 cm oproti třem metrům? Hele, vím, žeto ještě nikdo neskočil a hnettak asi neskočí, ale tonic nemění na kvalitě úvahy. Cojeto mít doma jedno zvíře oproti mít jich tam víc? Acoteprf, kdyš přijdou na svět desaterčata. Jde o největší doložený počet dětí, které přišly na svět při jednom porodu. Stalose vBrazílii. Šlo o dvě holčičky a osm chlapců. Zda alespoň někteří z nich přežili, tak otom tam nic nepsali. Já semse  často pokoušel milovat i dvakrát za noc, ale pokaždé seNám narodilo jen jedno dítě.

To ofšem žije dodnes. 

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

767 Rychlá je lepší nešpomalá

14. srpen 2014 | 14.51 | rubrika: první rubrika

767 Rychlá je lepší nešpomalá

Je zajímavé, že se v dějinách ještě nikdy nestalo, aby po neděli přišlo hnet úterý. Ani seto prafděpodobně nikdy nestane apřitom byseto opčas docela hodilo. Mě teda dost často. Aněkdy bych klidně vynechal ivícdnů najednou. To bybylo velice fajn. Zvlášť kdyš naněco čekáš vícjak deset let. Někdo či Některá by vynechala ty pracovní a jen by chodili pro výplatu anebo ani to ne, výplata rovnou na účet a jen se válet u vody nebo někde jinde. Tobybylo fajn, ale opčas Mě napadá, proč Já si dělám sčímkolif starosti, kdyš ostatní mají fše naháku. Zase nadruhou stranu si myslím, že svět je natom založený. Myslím nastarostech ahácích. Jásinyní dělám trochu starosti stím, žesem oslepl. Abych se vyjádřil úplně přesně, přestal sem vidět dál nešpět metrů. Můžemese otom lechce přesvěčit. Klidně seholky, které ste odeMě dál, nešpět metrů, začněte svlékat a uvidíte. Dříf, kdyšse ve fsdálenosti, ze které sem mohl být spatřen, svlékla holka, to byste koukali, jak sem koukal. Ale neska, nic. Klidně se můžete začít svlékat aaš budete úš, řekněte úš auvidíte, že budu úplně fklidu, pokud dodržíte fsdálenost. Napadlo Mě ftéto souvislosti spojení padibušanská fsdálenost. Vím, není to zrovna slovo, jehoš význam kašdý zná. Také semho sprvu moc nechápal, ale uš semsi naněj zvyknul askoroho ichápu. Prostě hodost používám fběžném dumání a vyplňuje Mi různé významy, které neustále přibývají. Nyní jeto napříklat fsdálenost, nakterou jišnic nerozeznám. Takže vní holky můžete dělat sySvýma tělamy cokolif aJá zůstávám stále anaprosto úplně fklidu.

PříjemněMě ovšem nedávno překvapili fanoušci, jak změnili závěr Fotbalové hymny Zelená jetráva:

"...obránce náš naNěj pózor dej,

rychlá pýčka a seš stracenej."

Nevím sice fčem přesně je lepší rychlá nešpomalá, ale fanoušci pějí nadšeně ajistě ktomu mají dobrý důvot.

komentáře (1) | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 1 (1x)

766 Velice plodný dialog

2. srpen 2014 | 17.14 | rubrika: první rubrika

766 Velice plodný dialog

Zase upozorňuji na jedno slovo fúplném závěru, které tuto Klasu tímpádem uzavírá. Vyprávěl Mi fčera Jozef v Legendě jak šel se Svou ženou nakupovat něco doKauflandu akdyšuš byli blísko, tak spatřili a zaslechli, jak se naparkovišti dohadují starší, zřejmě manželé při přendavání nákupu zvozíku doauta. Dotyčná chodila vokolo auta a stále dotyčného dirigovala, peskovala a nakonec Mu říká:

"AušMi, prosímTě, nikdy nepiš žádný správy, protože toje samá hrupka."

OnJí velice klidným hlasem odpověděl:

"Abyses neposrala."

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 5 (1x)

765 Poslední kontrola

2. srpen 2014 | 10.57 | rubrika: první rubrika

765 Poslední kontrola

Zeptali seMě známí, jak Mi dopadl sout a kolik sem vyhrál. Odpověděl semJim, žeJim nemohu odpovědět, protože znám hodně případů, vekterých se vraždilo pro mnohem míň milojonů aJá bychsi rát ty prachy alespoň trochu užil.

Možná seTi zdá, žekašdou chvíli vymyslím nové slovo. Je tomutak proto, žesem při poslední kontrole zjistil, že jich strašně moc chybí. A poslední kontrolu dělám kašdou chvíli. Jak semto teť napsal, tak Mne napadlo, že slovo poslední sem mohl vynechávat, ale gumovat se nedá, to ušvíš. Myslímtím to, že poslední kontrolu je třeba dělat pořát aproto budou nová slova stále přibývat. Proti tomu se nedá nic dělat. Jazyk seuš po staletí čipotisíciletí vyvíjí, vnezávislosti na lízání čehokolif. Toje Kašdé iJim jasné anemusím setím dále zabývat. Itak toho mám dost.

Ještě věčí mám alenyní problém. Jak semsi prospěvoval fpředchozí Klase Natě, takseMi ta blbina nyní spívá furt. Nemohu sejí normálními prostřetky zbavit. Budu muset přijít na nějaké nenormální. Ale to bude vMém případě velice těšké, protože bych musel důkladně přehodnotit coje aco není normální. Ato je ftěchhle vedrech dost namáhavé. Jak seMi potí celý člověk, musím furt lést podsprchu atam seMi píše blbě.

Klasu uzavírám tím, žese Natě nesbavím ajdu na další kontrolu.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

764 Bacha na zácpu

15. červenec 2014 | 09.34 | rubrika: první rubrika

764 Bacha na zácpu

Ještě neš začnu, musím upozornit na jedno krávagární slovo, kteréseMi ftéto Klase samo přeložilo. Opčas Mě napadne otáska:

"Co bychsi bessebe počal?"

Fak nevím, jak naní odpovědět, protože si život bessebe vůbec neumím přetstavit. Spíval semsi dnes asi fpět nula pět a pět sekunt přesně tuto píseň Petera Natě:

"Chráň si chráň, tie krásne bláznofstvá,

Sktorých si Nám, stále nevyrásla."

A pretože mám fpuse pre obe reči len jeden československý jazyk, tak semsi hbitě přeložil:

"Chraň si chraň, ta krásná šílenství,

zekterých sesNám, stále nevysrala."

Mám proTebe jednu radu:

Klidně si holka chraň šílenství vjakémkolif jazyku, ale dejbacha nazácpu.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

763 Nové slovo

15. červenec 2014 | 09.33 | rubrika: první rubrika

763 Nové slovo

ZaseMě napadlo nové slovo, ale nemohu Tiho sdělit, protože jevelmi podobné jinýmu, kteréje sprosté. Teda skoro. Hele, Mě nyní ušzastak sprosté nepřipadá atak Ti ho možná zachvíli prozradím. Takjo, jeto slovo Kudipírna. Vidíš, nic sprostého vněm není. Jeto fpodstatě taková barabizna, kdese nic zajímavého neděje. Slovo jentrochu svádí ktomu, abysi doněj ňákej prasák vložil jedno písmeno ahnet by oMě říkal, žepíšu prasečínsky. Ale toJá neumím, znášMě. Také Měto hodně svádělo, ale nevložilsem. Kdo je slušnej, není prase. Dost Mě ale zajímalo, co setam děje, alefaknic. Budu proto muset něco vymyslit, cobysetam mohlo. Kudipírna, Kudipírna... kdyby to byla Kudypírna, tak byto mohl být směr, kterým jetřeba jít, chcešli prodat peří. Ale takle? Jak Mě slovo napadlo, hnet sem sitam vložil to en, ale itak Mi to nedávalo žádný smysl ani nesmysl atak nyní nevím, co stím. Napadl Měale teď text písně:

"Co děláš, to dělej rát!"

A stoho logicky plyne:

"Co neděláš, natose vykašli!"

Ale toje zase blbost. Nemusím přece kašlat na něco, čímse nezabývám. Protimluf, nebo protipiš.

Ale přivedl Mne ktomu, že se mohu vykašlat na Kudipírnu.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

762 Náhrobek

15. červenec 2014 | 09.32 | rubrika: první rubrika

762 Náhrobek

Můj známý má na fejsbůku vyfocený náhrobek Lojzíka, který se dožil 63í let. Jeho známí Mu naněj nechali napsat:

"Lojzík 63

Kdybys tolik nepil a nekouřil,

Mohl jsi tu s Námi sedět, pít a kouřit."

Bary ktomu připsal:

"Konečně něco, co dává smysl."

aJá siříkám, jestli to náhodou nemyslel irónově...

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)