922 Wůdy Alen

28. září 2015 | 07.20 | rubrika: první rubrika

922 Wůdy Alen

28.9. 2015 5:26

Začalsem číst jeho knihu "Bespeří”, kdehnet fúvodu afzávorce píše:

"Deník bude vydán posmrtně anebopo autorově smrti, podle toho kčemu dojde dříf.”

Musel semTito napsat, abys viděla, žeTen genitální umělec jeúplně stejně ftipnej jakoJá.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

921 Éje emcénadruhou

27. září 2015 | 09.01 | rubrika: první rubrika

921 Éje emcénadruhou

27.9. 2015 5:26

Bavilisedva vysoce fundovaní fotbaloví experti vrestauraci Podlampou, poschlédnutí zápasu Plzeň – Liberec, otaktyce fotbalové hry. Během roshovoru přišli nato, žebybylo dobrý dyby trenéři nasadili takovou taktyku, abyhráči pochopili, ževyhrají pouze techdy, dají-li ogóla víc, neš soupeř. Aabysedalo koukat nakašdý zápas, takaby tuto taktyku nasadili trenéři fšechnašich mušstef. Apaktedy fšichni vyhrajou. Josefse alezeptal:

"Nojo, ale jakbytopak dopadlo?”

Odpověděl sem Mu:

"Tonení matematická záležitost. Myslíš, žesou fšichni fotbalisti chápaví? Ti, copochopí vyhrajou.

Acokdyšto pochopí správně obě mušstva?

Josef, tonejde, fšdyckyto někerý nepochopí úplně správně, akdyš sebude jednat ostejný blbce, takmáš remízu.

Acokdyš se potkaj Našedvě mušstva? Tvojidaj ogóla víc, Moji taky ajeto fprdeli.

Neni – nová taktyka – odva góly víc!”

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

920 Prsa fakci

26. září 2015 | 09.14 | rubrika: první rubrika

920 Prsa fakci

26.9. 2015 6:46

VMaďarskusme sVlastíkem neskutečně hladověli. Mělisme sice ekskluzifku, alechudou. Úplně prásdný švétský stoly. Opčas malýkousek kůrky ot chleba, nakousnuté japko ajen někdy trochu tekla rezavá voda skohoutku. Zacelý pobytsem zhubnul 5 kilo. Takže jakmilesme přejeli české hranice, vrhlismese doByly, chvilku smetam pobyly aněcosi koupyly. Dyšsemšel kekase, taksem zaslech, jakse mladýzákazník ptá mladéprodavačky:

"Dobrý den, mladá pani, máte prsa fakci?”

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

919 Bykfyrde

25. září 2015 | 09.44 | rubrika: první rubrika

919 Bykfyrde

25.9. 2015 5:44

Bylsem ašdofčéra sVlastíkem Knapíkem naGolfent Spapobytu vBykfyrde, psáno maďarsky sesamýma přehláskama nad fšema samohláskama, jaktosnatumí jen Maďarky aMaďaři. Ubytováni smebyli fGrýnfíld hotelu Golfent Spa. Mělismetam kašdýden 25 stupňů nadnulou amodrou oblohu inebe. Hrálisme ftričku afkraťasech apodvou jamkách seNám potil celýčlověk. Jednousme asinaštvrtý nebo pátý jamce došli jednoho Rakušáka. Žetobyl zrovna Rakušák sem bystře poznal podle toho, žemluvil rakouskou němčinou amenovalse Bruno. (afzávorce mám napsáno, žesemto, takébystře, poznal ještěpodletoho, ženaparkovišti byly samý rakouský espézetky aněmecká anijedna). Sedmá jamka byla umístěna asinanejhesčím grýnu celého hřiště – mezi dvěma rybníčky srákosím adoutníčky. Prvnímíček Bruno otpálil dopravého rybníčka adruhý prozměnu dolevého. Zandalsihůl dobegu, tenhodil dolevého rybníčka abezeslof otcházel směrem kparkovišti.

Pochvíli sevrátil. Svléksi svršky, vylovil bag, vyndal zněj klíče vodauta, hodil hospátky dovody ašel.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

918 Tosebudem mít!

20. září 2015 | 06.30 | rubrika: první rubrika

918 Tosebudem mít!

19.9. 2015 5:55

Jentak mimo fšechny Klasy:

Kdyšsembyl schodou okolností fčéra unašich, tak přes fšechnyMé příkazy, zákazy adoporučení ohledně politiky ftelevizi, setam zasetamrcha procpala aJá zaslech, jakjeden vysoce inteligentní komunista řek:

"Naši poslanci nebudou blokovat jednorázovou výplatu šetset korun prodůchotce, abysezvýšila koupěschopnost obyvatelstva.”

Ktomu ušnemácenu cokolif ftipného dodávat.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

917 Slušné dámy

20. září 2015 | 06.29 | rubrika: první rubrika

917 Slušné dámy

18.9. 2015 5:25

Tensamý Márty ještě na výjezdním Šlauchu vMostu ivMostě povídal:

"ProsimTě Míro, cobychTi vyprávěl, jedu naVysočinu - pátek, sobota, neděle. Tamje oslava sedumdesátin Mýho šváry. ČiliTiřeknu             

fšechno, jaktobude aašse vrátim, takTito jenom potvrdim.

Tobudeš řikat teť?

Ano, jistě. Jávim, jaktobude.”

Trochusenapil azamyslel aJá ftuchvíli zaslech, jakJaromír povídá Karlovi:

"Dámesiještě jednopivo, abysmese sfázovali sRajnerem. Tentam ucucává toposlední, takabysmeHo nenechali veštychu. Atady

Alča (Italka, poznamenal Maďar) má jenom jednu čárku.

Buďme rádi, žetam má jenom tujednu čárku, jakomají fšechnyslušné dámy, kdybyjich tam měla jakoMy, tobysme Jí pomlouvali!”

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

916 Přetstavení

17. září 2015 | 07.51 | rubrika: první rubrika

916 Přetstavení

17.9. 2015 5:45

Kdyšušměl Márty vdržení Svouprvní ženu, aleneměl Jiještě vzatou, taksejel přetstavit Jejím rodičům, abyseJim předvet. Budoucí tchán koukal natelevizi aještě nafotbal. Taksitakéset aNaši zrovnadali góla. ProtožejeMárty entuzijasta, takvyskočil, vystřelil ruce nathlavu aještěchtěl zařvat gól, aletouš nestich. Protožemá srukama skoro šest metrů dovšech světových stran, tak rostřelil lustr, kterýse skládal asisosmi skleněných kuželek. Tyse roshodily, zachvilku sezastavily apakšlyzase ksobě. Ozvalo se:

Kchchchch!!!

Úplně Mártyho zasypaly afšechnyserosekaly. Tchán jen poznamenal:

"Atomudle debilovi Jámám dát Svojí ceru!”

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

915 Anča Lotrová

16. září 2015 | 17.42 | rubrika: první rubrika

915 Anča Lotrová

15.9. 2015 6:36

Někdyjindy, nešfčera MiVyprávěl taťka:

"Bylisme smámou fčera na oslavě Jindrovo dvaasedumdesátých narozenin. Vonseděl vedleMě azačalMi vyprávět opotlachu, který opčas veHrobech nafštěvuje:

Čoveče, Ten kytarista byl uplnej blázen, tobysmusel vidět, šílenec. Tonebylomožný, coTen dělal, viť mámo a obrátil sena manželku. Tobyl cvok, nemožnej cvok.

Na mou otásku, jakseto projevovalo, odpověděl jen, tosenedá říc, tobysmusel oprafdu vidět, opakoval znova.

Alebudešhoznát stelevize. Spívala sNim Taspěvačka, Tá sOstravy.

Špinarová, řeksemrychle abyMě nikdo nepřetběch.

NéTané. Tadruhá.

Marie Rotrová, přetběhlaMě manželka.

No Lotrová, procedil skrs chybějicí zuby švagr azamlaskal. Pěkná ženská.

Rotrová a né Lotrová, ozvalase švagrová aTy uš nechlastej neboTibude zase blbě.

Lotrová nebo Rottrová, nedalse švagr, hlavněžejeto pěkná ženská amáráda pejsky.

TosiJí zase pleteš sKubišovou aTaneni Marie, ale Marta.

Tomášfuk, nedalse švagr. Marie nebo Marta. Martá, Martá, Tuzná celáparta... Hlavněžeje pěkná avykreslil dlaněmi Její postavu. Pakse krátce zasnil ařek:

Jó Anča, Tabyla avýznamně naMě zamrkal. JenTiteť nevim, jakVonasevlastně menovala.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

914 Experiment

15. září 2015 | 07.52 | rubrika: první rubrika

914 Experiment

15.9. 2015 5:35

Možná ušMi nebudeš takmoc věřit, alezase Jarda azase fčera. Bylisme Pod hvěsdama nanějakém nápoji aVonMitam řek, žepotkal Našehospolečnéhoznámého akámoše Jirku, keréhosem Já nepotkal, cochodim kdekolif. Nějakoudobusi normálně povídali apakMu Jirkařek, žechce vyskoušet objevný experimentální pokus, kerýse nazývá:

"Pobyt ve tmě.”

JardaMu odpověděl:

"ToJá dělám kašdej večer, zhasnu adu spát.”

Ihnetsemseroshot, žetotakyněkdy vyskoušim.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

913 Nikdybychto doněj neřek

14. září 2015 | 16.29 | rubrika: první rubrika

913 Nikdybychto doněj neřek

14.9. 2015 15:25

LeošMareš Mineska neboněkdyjindy řek, ževětci zjistili, želitský mozek sesnaží fšeřešit tak, abyvydal conejmenší mnošství energie. Toznamená kupříkladu inapříklat, žeikdyš chciJá podat conejvěčí výkon, takvonMě fšdycky brzdí avydává navopak povely, abychbyl conejlínější. Hele, von vysloveně neřiká, abych neskočil dva metry dovýšky, alejakmilesechci rosběhnout, tak vydá příkas:

"Uklohnisi Vařína arosbal čokoládu!”

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

912 Maglajs

14. září 2015 | 07.43 | rubrika: první rubrika

912 Maglajs

12.9. 2015 4:25

Ještěsemneměl přetcházející Klasu napsanou abylsem schodou okolností nanáfštěvě ukámoše apřevyprávělsemMu, coMi Márty povídal dvojtečka

"Jardo, bylsem fatelijéru Mártyho aVonMi udoutníčku akávy sPapui Noví Gvíneji povídal, žebyl naoslavě 60ých narozenin tchána nebo děda nebo Někoho, komubylo přesně tolik. Ještěsipamatuju, žesemenoval Míra, protože Jásemenuju podobně. Ateť natý voslavě byla Jeho nová žena, kterámádvě mámy akašdá taJejí mámamá taky dvě mámy. TakžeTymámy sedoprostoru šířej geometrickou řadou. Ty, jako výborný matematik, jistě víš, coto znamená. Aleto ještě nevíš, že Tymámy ato kašdá zNich, maj taky podvou cerách. Takže další řada. Aještě nevíš, žeTen Míramá taky dvě mámy, kerýmaj taky dvě cery aještěJeho. Jako oběmaj ještěJeho. Anavíc jeMíra podruhé ženatý aJeho ženamá taky dvěmámy advě cery. Afšechny tydlety mámy acery tamnatý oslavě byly aléčilysi staré křifdy abolístky. Jak, kdysi Míra koupil Jedné štěně, druhé andulku apátá sinavobě zvířata musela tvrdě vydělat. Noprostě maglajs tamprejbyl. Ateť sivem, žeMi nařídil, abychTiho převyprávěl.”

Taksemho rači zapsal anyní přečet, abytobylo jistý.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

911 60ka Míry

14. září 2015 | 07.42 | rubrika: první rubrika

911 60ka Míry

11.9. 2015 6:20

Zasefčéra MiMárty řek:

"Bylsem naoslavě 60tky Mýho kámoše. Tenmá novou ženu, teťasi tři léta. Abylisme veStarý Olešce. Byloto výborný, výtečnou baštu smeměli, heský tobylo. Atakovýtogró týspolečnosti tambylo zestrany TýJeho nový ženy. Ateť tam byla Její máma aJejí ségra. Jako máma, ségra mámyJejí, žejo, jó. ATa máma Její máJí aještě ségru. Takžetosou jako dvě ségry kTý mámě Její, žejo. Alé vódTý mámy ségra, Tamá taky dvě ségry, takžeTytam takybyly.

Jáuš sevNich nevyznam, uštomu vůbec nerozumim.

Poslouchej! Poslouchej!

Aletonestačilo, žetambyly vlastně jakoby štyry ségry vot dvou mam, rozumíš. Protože Tamáma byla Její apak Jejítetatoje, žejo, tojejako, žejo. Aleto nestačilo.

Né, Martine, toje Její zeťák, ne?

Alehovno, vole. NedělejMi ftom bordel.

Tojen, abys věděl, jakej Jáftom mam bordel.

Aleto nestačilo, žetam byly štyry cery vot různých jakomam, žejo. Vona, protože sivzala Míru auš měla děti, takžetoje Jeho druhá žena. Takže Vona ušměla skrátka Svuj život, taksiJí vzal ušjako později. Já nevím, kolikJí ušmůže být. Jítaky bude ušjako k 50ce jó. Takžemá taky dvě dcery!

Ten Míra?

NoTajeho žena má dvě cery. Afšechny tydlety cery, čili šestcer tam bylo. Ateť, jak ubíhal čas ajak měli pod čepicí nasypáno tím chlastem, taktam najednou vyrůstaly ty křifdy sdětství. Žejedna simusela naten kabátek vydělat. Akdyšho konečně měla, takTy rodiče viděli, žejednamá kabátek adruháne. TakJího takykoupili. Ateť jedna povídá:

Jásemsi naněj musela vydělat aVonaho dostala zadarmo!

Ateť druhá:

Hihihi!

Ještěneska sesmála. Atakovýdle historky tamlítaly celej večer. Ty, Já normálně vytřeštěný voči auši. Tobyla lahůtka, normálně. Tosinežral, úplně genitální. Šestcer atakovýdle témata.

Takže taková byla 60ka Míry ve Starý Olešce.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

910 Důležitýjebít zavodou

10. září 2015 | 07.00 | rubrika: první rubrika

910Důležitýjebít zavodou                                        

10.9. 2015 6:06

MártyMi fčéra nebo někdyjindyřek, coseMu přihodilo sirkacirka přetštyrma rokemidvojtečka

"11.11. jeSvatýho Martina, tosemJá Sv. Martin sPodsudety. Vyrazilsem tenkrát sdomova  apotřebovalsem zaparkovat někde udivadla nebokde. Taksem zaparkoval někde udivadla nebokde, teť přesně nevim aduktomu automatu, abych řádně zaplatil jako spořádaný opčan. Vrazilsem desetikorunu, zmáčkl zelený knoflík avyjelo 11ého 11ý, 11 hodin 11 minut. No aten lístek, jako důkas, Timohu kdykolif předložit. Mámhodoma.”

Dyš skončil, taksemHo požádal oftipnou větu na uzávěr Klasy. ŘekMi tuto:

"Fdnešní době jedůležitý mít hodně vody. Akdyš tuvodu máš, takseš zavodou.”

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

909 Klacek doklacku nepasuje

3. září 2015 | 06.23 | rubrika: první rubrika

909 Klacek doklacku nepasuje

2.9. 2015 23:45

Fanfulíni naBadů Mi změnili úvodní větu fprofilu na:

"Chci jít na rande s někým, kdo je ve věku 36-46.”

Hnetsem měl pár návrhů vot "kluků” fuvozofkách amuselsemJim tedy poslat tuto Klasu ajemně upozornit naJejí názef.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

908 Stopro

3. září 2015 | 06.20 | rubrika: první rubrika

908 Stopro

31.8. 2015 6:35

Četsem vRespektu článek "Rubeš a jeho foťák”, vněmšse mimojiné píše otom, jakse fkradl vroce 2007 fpřestrojení za reportéra eMTýVý na soutěš "Muš roku”, abytam anglicky spovídal různé celeBrity aceleAngličanky. Jedna naše celkem známá pypyna, uvedu jenJejí křestní méno, Agáta, sedrze přiznává, abych zase použil Cimrmany, že:

"Kdyš chce být holka fČesku bohatá, nesbýváJí neš sinajít nějakého boháče.”

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

907 Vinaři

3. září 2015 | 06.19 | rubrika: první rubrika

907 Vinaři

31.8. 2015 5:25

Četsem fTýVýMagazínu roshovora sšachamatickým ischarismatickým hercem Hynkem Čermákem. Vněm dostal mimojiné ivotásku:

"Přet chvílí sembyl světkem scény, kdybylo vidět, žese fšichni členové štábu ipřítomní herci, fčetně Vás, výborně bavíte, bude druhá řada "Vinařů” takytak zábavná ipro diváky? Pokutse pamatuju, zůstala první řada nepochopena zejména morafskými vinaři.

Nepochopení spočívalo hlavně ftom, žepůvodně mělojít obláznivou komedyji. Jenomže Myjako tvůrci sinemůžeme stěžovat, ženěco nebylo náležitě pochopeno. Naším úkolemje, abytobylo pochopeno okamžitě. Myslímsi, žechybou první řady seryjálu bylo, že ačkolif scénárysta Petr Kolečko napsal celkem solidní komedyji, takta byla uchopena televyzí Pryma jakoběžná soupopera, jakotakzvaný rodinný seryjál. Jestliže máte sytuacy, kdyse farář roshodne darovat sperma, protože zjistí, žeje malá porodnost, aleprotožeje farář, musího darovat jménem místního polycysty, kašdému musíbýt jasné, žeto nemůžeme myslet vážně. Takže fdruhé řadě smese pokusili samiSebe dostat takvysoko, abydiváctvu bylo okamžitě jasné, jakým spůsobem má seryjál vnímat.”

Specijálně fserýjálech naPrymě dosahují hérečky aherci obrofských výšek, aleJáse určitě nepodívám.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)