941 Stejně ftipná

30. říjen 2015 | 07.50 | rubrika: první rubrika

941 Stejně ftipná

28.10. 2015 8:41

Fčérasem hrál naBarče tréninkově 12jamek sJirkouMaršíčkem omalou plzeň. Kdyšsem prohrál adopili venku přidoutníčku, taksem vracel pulitry avedveřích septám servírky:

"Chcete jenapult, nebo nechat venku?”

OnaMi, skorostejně ftipně, jakto umí iNěkdo Jiný, odpověděla:

"Kdyšuš stetady, takje nechte venku.”

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

940 Mincema tonejde

26. říjen 2015 | 07.11 | rubrika: první rubrika

940 Mincema tonejde

25.10. 2015 5:55

Účastnilsemse fčéra HruškaKapu naBarče aještěpřet kanónstartem semseseznámil sjedním známým, Jehoš jméno sempak zapoměl atakhonyní nemohu uvést. VyprávělMi, žemá známého, Jehoš jméno zná, aleJá zase neuvádím, zeznámých důvodů. ATento Jeho známý je profšechny ostatní známéznámý tím, žepravidelně strácíklíče. Takse jednouroshot, žeje fšechny sundá stoho kolečka avysází napoličku, kterou mádoma. AkdyšproNěj potomMůj známý dorazil, žepůjdou někam, takJeho známý řek:

"Votauta nepotřebuju, vot schránky nepotřebuju, vot sklepa nepotřebuju. Potřebuju jenvotbytu avot fchodu.”

Taksivzal tydva klíče astrčilje dokapsy. Šli dohospody, tamse neskutečně najebali ašli domu. CestouHo prokontrolu skontroloval kontrolní otáskou nadotyčné klíče. Onsipoklepal nakapsu ařek:

"Jó, supr, mám voba, jeto oukej.”

Druhejden sehozeptal:

"Takcó, dorazils?

No, dofchodu semdošel, aledveře votbytu néane votevřít. Takzvonim, ale manželka spala, nefvsbudil semJi. Taksem usnul narohošce aspalnaní.

Ajakto dopadlo?

Ráno sefsbudim avruce držim pětikorunu!”

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

939 Základní zásada

22. říjen 2015 | 09.23 | rubrika: první rubrika

939 Základní zásada

21.10. 2015 5:33

Fčérabylo fTeplickém výsluní přebuchtíno. Jardu fté souvislosti logicky napadlo, žemezi základní vybavení kašdéhopabu byměla patřit hrasda aďůlek. Jemněsem opravil Jeho návrch napřesnější hrasda, patr, míček ajamka. Možná byto mohlo vypadat, žeJardařekďůlek proto, žeJá něco hraji, ale nebylo tomutak. Uvetho proto, žekdysi hrál golf chudejch, čilikuličky.

Paksmešli čučet narevyzyjonystycký western Elijota Silvrstejna - Muš, zvaný kůň, vněmš krásná, mladá indyjánka ukázala ařekla, žeještě nemá díruvmokasínu, coš prozasvěcené značilo, žejeještě panna. Ale ještěTi musim napsat apřečíst, žeMárty zřejmě nikdy neopustí zamilovaný popěvek, kerýsme spolu složili, protožeMi otNěj právě dorazila esemeska:

"Tóóósou kecy kvjééécy

aftomTihoftam flak.

Male dobrouseni

Brusuzbrusu.

MKofB”

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

938 Veliceskromný, ale talentovaný

20. říjen 2015 | 16.41 | rubrika: první rubrika

938 Veliceskromný, ale talentovaný

20.10. 2015 5:55

Nejsemsi nyní úplnějistej, jak přesně, alezároveň prafdivě popsat to, cochci napsat, abyto fžádném případě ňák nevypadalo. Otpátku doneděle semse zúčastnil tří golfových turnajů avefšechsem skončil naprvním místě fkategorii. Kupřesnění pro golfové komentátory ahistoriky ještě uvádím přesné počty hráčů fdanékategorii:

Fpátek 1, slovy jeden, tedy Já.

Fsobotu 9, slovy devět

Vneděli 4, slovy štyry

Ještě malá poznámka: hlavně fsobotu bylo oprafdu heské počasí.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

937 Slavná vítěství agel

18. říjen 2015 | 08.12 | rubrika: první rubrika

937 Slavná vítěství agel

18.10. 2015 4:22

Kdyšsme fčéra popíjeli aklábosili sJardou fTeplickém výsluní, taksemMu poshrubatakasipřibližně dvouhodinách této bohulibé, hlubokomyslné avysokodvojsdvyžné činosti skromně oznámil, žesem vyhrál ojeden stejbl abyltedy první sdevíti fkategorii naBarbora Golf TůrOupn. VonMinato, téš veliceskromněřek, žebyl takyprvní vefčerejším kulturistickém klání, kteréseklánilo fTeplicích - Šanově. Sicebyl uNějfbaráku, vesklepní fitnesbódyposilovněsám, alevyhráltam, narosdíl vodeMě, naprosto přesvěčivě.

TakéMi poskyt velicezajímavou kulturní informaci soblasti kultury asportu atotu, žebude natočen film proFšechny příznifce Ronalda avlasového gelu.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

936 Troche filozoflie

18. říjen 2015 | 08.08 | rubrika: první rubrika

936 Troche filozoflie

16.10. 2015 6:56

Cotakle, troche, filozoflie?

Tóóósou kecy kvjééécy

aftom Tiho ftamdám aftom Tiho ftamdám aftom Tiho ftamdám...

(Afzávorce mam namalováno, žese dotyčnáfilozoflie urodila zlidové národní lidofky finkognitoatelijéru, protože MihoMárty zakázal ((afdvojitý závorce mam: nevimproč?)) menovat).

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

935 Přesná data donavyjáku

15. říjen 2015 | 10.17 | rubrika: první rubrika

935 Přesná data donavyjáku

15.10. 2015 4:44

Vedvědvacetdva semse probudil seménem Lejla Schwarcelniuk vehlavě apřet chvílí sedalším ménem Jarmulka Těšná. Vůbec tyholky neznám anevimtedy, cooNich napsat. AniGůgl toneví. Kdybyšlo oLejlu Abbasovou aJarmilku Těsnou, něcomálobych věděl, aletakle sibudumuset ajakMěznáš hodněprotisvévůli, trochu vymýšlet. Jakotřeba sMártym dyšbylofčéra přetchvílí adyšsemseHo zeptal, kde přesně bydlí. Dalisme dohromady přesná data, kerá zadám donavyjáku:

"Teplice, Budulínská 305.”

Ještě chci uvést nasprávnýhoMíru toto:

Kdybyto někdy, čirounáhodou vňáké Klase zdánlivě lechce vypadalo, žese vytahuji aněcosi voSobě myslim, taktomutak není, protože nemám žádnouhrazdu afšechno voSoběvim.

žádné komentáře | přidat komentář

934 Není cododat

12. říjen 2015 | 09.51 | rubrika: první rubrika

934 Není cododat

11.10. 2015 6:26

FčéraMě nahřiště nefpustili sodůvodněním, žese konalo Mistrovstí ČéeR slapších hráček ahráčů.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

933 Tosnataninenimožný

12. říjen 2015 | 06.41 | rubrika: první rubrika

933 Tosnataninenimožný

11.10. 2015 7:23

Tuto Klasu píšu ačtu Těm, KdošMi bezmezně věří kašdé písmenko, takževlastně fšem. Bylsem naBarče nadruhé jamce asi 20metrů přetvodou. Hrálsem trojkou dřevem scílem ašnagrýn. První rána seMivrátila otstromu dvametry doprava adozádu otmísta otpalu. Zasesemse nastavil správně adruhá rána seMivrátila otstejnéhostromu dvametry doleva adozádu otmísta otpalu. Fduchovi semsi pomyslel, žetosnataninenimožný anatřetíránusemse úplnějinak našteloval:

Šlazase dostejnýho stromu, alevodusem konečně překonal. Možná, žebysi pár jedinek ajedinců mohlo přát, abyseMi třetí rána vrátila - trefila dohlavy, ale tosefak nestalo aJápíšu pouze prafdu.

Původně sem Klasu chtěl ukončit tímto otazníkem:

Takco, věříšMiji?

Alepak semji projistotu přečet taťkovi, kterýMifak bezmezně věří kašdé písmenko. Onse pootazníkovi dlouzenapil kávy, podívalsenaMě pohledem azeptalse:

"Jaksi říkal, žebylten strom daleko ajakýbyl jeho průměr?

Stálsem odněj asi 20metrů aprůměrměl takmetr.”

Taťkasenapár sekunt zamyslel, paksenamě podíval ařek:

"No, teoreticky bytošlo, ale jestlitam dooprafdytakovýstrom stojí, takMiho musíšukázat!”

Abych nestratil otcovu důvěru, taknyní váhám, jestlimám přestat psát stáleprafdu azačítsi opčas vymýšlet.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

932 Jetřeba sehodně flákat

10. říjen 2015 | 16.34 | rubrika: první rubrika

932 Jetřeba sehodně flákat

10.10. 2015 8:58

Jaksemsi jednou, dyšbylo fčéra, celý zbytek cesty vokapoval:

"Kolombia Bukaramangu”

Tak ftopravý fčéra Márty fateliéru pospěvoval skorotosamý, jentedy zhudebněný:

"Kolombia Bukaramanga, Bukaramanga

Kolombia Bukaramanga, Bukaramanga, buk”

Řeksem:

"Tynatosloš palbu aJá napíšu Klasu.”

Pakzase Mártyřek ňákou větu, aleNikdojí pořádně neslyšel, takjíteť napíšu apak, vlastnětedatakyteť přečtu:

"Tady vidíš, žeteprf přidostatečně dlouhý době flákání přijdeš na věci, kerý stojej zato.”

NaMojí otásku, zdasemji zvokapoval správně, odpověděl:

"Jóitak setodáříc” avypustilspusy kouř.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

931 Ámenvole

9. říjen 2015 | 09.14 | rubrika: první rubrika

931 Ámenvole

9.10. 2015 5:51

Koupilsemsi sMártym praženou zrnkovou kávu Kolombia Bukaramanga fprodejně wéwéwé U dědouška.cz ašlismeJi hnet ochutnat. Cestou MiMárty řek:

"Hele, ašseTě fatelijéru zeptám, copijem, takMito musíš říct.”

Odpovědělsem Mu:

"TakyHele, toproMěnení zaseaštakový problém, dyštovim dopředu. Jensito musim pořádně našprtat.”

Acelý zbytek cestysemsi okapoval:

"Kolombia Bukaramanga, Kolombia Bukaramanga, Kolombia Bukaramanga”

... atakpořát dokola, zepředu idozadu, ašdoatelijéru. Dyšsmesepak usadili, fšechno sinalili azapálili doutníčky, takseMě Márty zeptal:

"Copijem?”

AJá sem Mu odpověděl:

"Pastys.”

Natopak Mártyřek ušjen poslední větu Klasy:

"Vejménu otce, syna iduchasvatého, Ámenvole.”

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

930 Šlauši

9. říjen 2015 | 07.57 | rubrika: první rubrika

930 Šlauši

6.10. 2015 17:17

DostalaseMi dorukou kníška Rybář na řece Ogh ispřipsaným věnováním ot Martina Davida. Lechce semdoní nahlít apřečetsi někde fpůlce:

"Hrábě, motyky a nůžky

si na záhonech otevřely

Kadeřnictví.”

Čirou náhodou semjipak doma otevřel nastraně 118 apřečet semto znova. Řeksemsi, že2xzasebou čirá náhoda není náhoda ataksemse roshot, žesijí přečtu celou, ikdyš seMi nebude líbit. JeštěTi alemusím napsat, ženapondělním Šlauchu siNám Márty postěžoval, dyšřek:

Ještě Nikdo ani Žádná ze Šlaušů, dyš vydali knihu, tak vní neuvedli, žejetaktomu proto, proto, protožese opčas zúčastní pravidelného setkání Teplický Šlauch 2000, které se koná kašdé první pondělí vměsíci jiš 16ým rokem. Jeto Jeho (afzávorce mám poznamenáno Mártyho), již několik let celoživotní toužebné přání, abyto Kdokolif či Kterákolif uvedli.

Neustále, dyš nato přijde, taképřemítám otom, jaknapsat apak přečíst, žeTa i Ten jedním výrazem (afzávorce mám zase poznamenáno toto: Šlauša jesiceHermafrodit, též obojetník, toznamená živočich schopný produkovat současně vajíčka i spermie). Ale Šlauši zase vedou ktomu, žese jedná okluky, protože jeTen Šlauša adyšjeTen Šlauša, takTaŠlauška. Ani ZvukočeštinaMi ftomto případě nepomůže.

JeštěMěleda napadá To Šlauša ataktotedy bude správná ajediné výras, keré budu vot těťka používat.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

929 Jak jde život učitelky

7. říjen 2015 | 06.12 | rubrika: první rubrika

929  Jak jde život učitelky

6.10. 2015 8:88

Ještě, neš začnu spisovat, takjen malá poznámka khodinámaminutám:

Fčéra bylo prvnípondělí vměsíci atak proběhlo skoro ašdodneška pravidelné setkání Šlaušů (afzávorce mám napsáno: jednáse ohermafrodytní útvar) fpabu, zvaném Blek Ket. Taktobybylo ateťuš teda začnu:

Vňáký jiný fčéra Mi Jarda, celým ménem, jakOnse fšdycky píše, J. Korb, dal fpabu papír, kerej opsal, sestavil avytisk sKnihy apsencí ZŠ Bystřany anazvalho:

Jak jde život učitelky

-          Popálení při pokusu

-          Otrava ruky

-          Vyrážka

-          Průjem

-          Opaření

-          Úraz na saních

-          Gynekologické léčení

-          Žaludeční neuróza

-          Angina + těhotenství

-          Vdává se

-          Mateřská dovolená

-          Ztráta hlasu

-          Úraz – přepadení

-          Nemoc dítěte

-          Nervový záchvat

-          Úmrtí manžela

-          Hlava se točí

-          Úraz pádem

-          Ochrnutí ruky

-          Celková vyčerpanost

-          Ústavní léčba

DalMiho zřejmě proto, abych viděl, jakje fpráci vytíženej, protožejeteprf 6ýho řína aušmá skorocelou áštyřku apsencí. Fšdycky, jakmile mátotiš jakákoli pančelka apsenci, takJi musí J. Korb zastoupit anemůže sihrát fkanceláři napočítači.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

928 Strašně lhala

5. říjen 2015 | 07.47 | rubrika: první rubrika

928 Strašně lhala

5.10. 2015 6:34

Dyšsembyl fčéra, čirounáhodou, fpabu, taksem votvedlejšího stolu zaslech, jakjednapani povídá druhé:

"Dyšsem byla ještě mladá, krásná aštíhlá fpase, taksem měla plnou almaru nápadníků.”

Dálušsemto neposlouchal, protože zaprvé Jínevěřim, žebyla krásná. Krásná snat mohla být Ta, která fsoučasnosti není úplně strašidelná. Zadruhé Jínevěřím ten štíhlýpas. Zatřetí Jínevěřim plnou almaru nápadníků. Možnátak almaru jednoho nápadníka, Kerej byl takytak tlustej, že byla plná. No azaštvrtýJí nevěřim, žebyla mladá.

Myslím, žedyšse narodila, byloJítakpadesát.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

927 Skáču dobře, skáčurát

5. říjen 2015 | 07.47 | rubrika: první rubrika

927 Skáču dobře, skáčurát

4.10. 2015 6:34

Bavilismese fčéra staťkou ukafe aVon vjednuchvíli povídá:

"Dyšbudu ještě jednou malovat, takbych chtěl udělat zapadající slunce anadním jakoty rudý, červený barvy natý obloze azároveň jehoodras trochu...”

Pakse zadíval naobraz, který přetčasem dokončil ařek:

"Já nevim, Kerej umělec todělal, nechcisevytahovat, ale docela dobrý toje.”

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

926 Takle tobudu dělat

3. říjen 2015 | 08.00 | rubrika: první rubrika

926 Takle tobudu dělat

3.10. 2015 5:47

Bylsem fčéra navečeři Potlampou atamMi velice milá servírkovací žena Iveta, kterésem věnoval KLASY II., řekla:

"Podívejse, dočetlasemto ašdotéto Klasy”, keroumezitím nalistovala. (Afzávorce mám napsáno Klasa 636).

"Vůbec seMito nelíbí, saméblábolení, anito nebudu číst dál, ale jenjednavěta jedocela dobrá atakMiji, prosím Tě, vytiskni isvěnováním. Tadyje:

"Ale protože zřejmě správně předpokládám, že mám kdispozici pouze jeden život, taksi ho musím užít atedy se na šichtu do mrazu těšit.”

Přemýšlím nyní otom, žebudu, samozřejmě, psát celé Klasy, alepakjedám přečíst Ivetě, Tafšdy vybere jednuvětu ateprfTu sepak pokusím někde vydat.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

925 Proč zrovnaJá

1. říjen 2015 | 17.08 | rubrika: první rubrika

925 Proč zrovnaJá

1.10. 2015 3:33

Neska, fpůl štvrtý ráno (afžávorce mám napsáno: atři minuty) semse probudil apřetpár desítkama let, fpřesně stejný čas, takénarodil. Píšutoproto, abychmoch přečíst pro žurnalisty aliterární historiky atakyproto, abych příští rok dostal ještěvíc dárků apus. Takésimyslím, žebynárod měl znát dny aminuty narození Svých spisatelů. Nebo alespoň tenMujden aminuty. Né, žebych si voSobě něco myslel, víš přece, žesem skromný, ale tenMujden aminuty dou dobře našprtat.

ANěkým sepřecezačít musí.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

924 Stále semi zlepšuje paměť

1. říjen 2015 | 17.06 | rubrika: první rubrika

924 Stále semi zlepšuje paměť

30.9. 2015 5:26

Duparkem vedleKulturního domu avimže někam docela pospíchám. Jenženom semměl důležitý telefonystycký roshovor sMártym oknize, kterou právěvydávám adyšsme skončili, taksem chvíli aninetušil, vekerém městěsenacházím acotam dělám. DeprotiMě heská holka, takseJí ptám:

"Dobrýden slečno, nevítenáhodou, kam teťko du?

Nototeda vážně nevím.

TaktosteMi moc nepomohla. Naschledanou.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

923 Mártyho pravý charakter

1. říjen 2015 | 17.05 | rubrika: první rubrika

923 Mártyho pravý charakter

29.9. 2015 8:26

Protože píšu pouze prafdu, podle pravidla štyřPé, takmusím itohle:

Dyš seměl Mártymu narodit Jeníček, jakodyšuš bylnacestě, takVon, namísto, abybyl uSvý ženy, taksi klidně jel drnkatahulákat naPortu. Tenkrát, vroce 78 byla fOlomouci ajak byli naSobě muzikanti závislí (afzávorce mám napsáno – víc, nešnaSvých gravidních ženách - protože jeden, dyšvypadne, takjeprej celákapela fčoudu). Takžetam jel aVoni, jako celá kapela, tuPortu poprvé vyhráli. Hnalse domu, aby vítězoslavně oznámil slavné vítěství. Bydleli fčinžovním domě, kerý měl 4apůl metru vysoký stropy, takže Márty, celej šťastnej, žetuPortu vyhráli, letěl potěch schodech nahoru apotřech jebral. Vyběch nahoru azazvonil, aby Jim řek tušťastnou novinu, ževyhráli celostátní Portu. Aleto vůbec netušil, žÉva ušje dávno fporodnici. Takže zazvonil avotevřela tchýně, kerá neměla žádnou mimiku, takjen koukala skrsNěj aVon celej roszářenej, ževyhráli, vykřik:

"Máme Portu!!!”

Atchýně ledovým hlasem:

"Acosimyslíš, žeasi dělala Tvoje žena?! Místo, abysibyl doma anejezdil potěch Tvejch blbejch Portách, takbysi věděl, žemáš syna!”

Abyloto. Márty čuměl, alestálevesele aradovalseteda isToho syna. Ale byloMu to sděleno takovým spůsobem, jakoby snat ani nebylJeho.

Apokut náhodou byl, takzatoco udělal, vlastně neudělal, takušnebude.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)