636 Zásadní zásada

27. listopad 2013 | 14.23 | rubrika: první rubrika

636 Zásadní zásada

Opčas Mě neustále žádají anebo napsaně i vysloveně prosí Mé a Moji známí, abych vymyslil a sformulizoval pár hlavních atedy zásadních myšlenek. Pokusímse nyní ftomto Klasu. Vnaší společnosti vyfstává velice důležitá a naléhavá potřeba, aby si movité a majetní našli Svou spisatelku či Svého spisatele a zasponzorovali vydání Jejich knich. Je to nutné, protože je. Spisatelé nemohou schánět prachy na vydávání Svých knížek, protože musí stále psát další. Nemají tedy nato pochopitelně čas. Ale nemusí se fšdycky zadařit, hlavně kdyš bude kapat. A votom to je. Řekl Mi fčéra Pavel, že náš společný kámoš Milan je se želvou na prochásce. Zeptal jsem se Ho:

"A kdy vodešel?

Odpověděl Mi:

Fzáří."

Jiš končí listopad atak pokut prochásku přežije On i želva, mohli bychom pak společně zajít do pabu, popít a pobavit se otom. Nebo i oněčem jiném. Jaksetak otakových otáskách fpabech klábosí. Třeba oholkách nebo opolitice. Ikdyš oté se bavit nechci. Ta je díky jejím aktérkám a Těm druhejm ušdávno fté části těla, která se používá ksezení. Atam se Mi nechce.

TakMi nezbývá, neš si trochu zafilozloflovat o fstazích holek sklukama. To Měale baví atak du dotoho. Nejdříf ale použiji část textu kapely Zrní:

"Je Mi líto fšech lidí, kteří musí být venku, kdyš sněží."

Mě je líto Mě, protože jdu dnes i zítra na noční 12ku, ale nepleťsi s pivem, protože ftéto 12ce budu střídavě 6 hodin venku a 6 hodin fteple. Ale protože zřejmě správně předpokládám, že mám kdispozici pouze jeden život, taksi ho musím užít atedy se na šichtu do mrazu těšit. Chcešli si užívat, MUSÍŠ se těšit i do nepříznivých podmínek.

To je zásadní zásada, která je naprosto zásadní a je třeba se jí držet fšema rukama. Budu se jí tedy držet fšema těma Svýma dvouma, protože nejsem pavouk. Ale slíbil jsem Ti filozoflování o fstazích holek sklukama.

Takže si to probereme popořadě povopicích. Opičí kluk doráží, ale holka ho odmítá. Ovšem ne tak úplně, coš je možno vidět napříklat fdokumentu o životě vopic a symbolizováno tím, že samice si samce přitáhne a pak ho hnetka provokativně zase odkopne. Když kluk vytrvá a snaží se dostatečně dlouho, možná dojde k tomu, co chce. Je ovšem potřeba trpělivosti. Jakmile kTOMU skutečně dojde, trvá to asi tři sekundy. No, a pak už je na řadě lehárko. Úkol splněn.

Kožich šmarjá, Ty vopice se po Nás fak vopičej.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

635 Frupulentní holka

26. listopad 2013 | 09.32 | rubrika: první rubrika

635 Frupulentní holka

Fšdycky ráno, kdyš nejdu do práce, píšu Klasy. Ano, pochopilas, dnes a zítra mám frý a vestředudu bes dud ašna nočník, tak budu ráno také psát. Dnes Ti napíši tento, který právě píši. Aš Ho dopíši, tak Ti teprf budu moct napsat, že jsem Ho napsal. Ještě Ti musím sdělit, že jsem se chvíli pokoušel psát ve staročeštině, ale protože jsem měl sčeského jazyka fšdycky zajedna, tak inyní musím dodržovat Zvukočeštinu. Nedá se nic jiného dělat. Tedadá, ale nechce seMi.

Partnerství je fstach mezi lidmi, kteří vlastní vlastní, jako soukromé pohlaví. A čímho mají hesčí, tím je fstach pevnější a delší.

Právě jsemsi ale uvědomil, že neznám význam slova frupulentní atak musím hnet, mrknout nanet. Ten Mi navrhnul, nechť zkusím jiný tvar. Tak jsem ho upravil na frupulence a Von Mi nabídl Inzerát související s frupulence: kocovina. Coš jeuš úplná ptákovina atak to vzdávám a zároveň si chrochtám, že jsem zase jednou přispěl k vývoji moderního jazyka, tedy Zvukočeštiny. Ještě sejen musím napadnout co frupulence znamená. Aprotože seMi Moje nové slovo velice líbí, bude i jeho význam velmi Heský s velkým H...

Jak by se Ti líbilo spojení: Frupulentní holka

Nedal jsem otazník, protože Mě se toto spojení líbí dost. Ijiná různá spojení seMi líbí velice. Předstaf si představu, žebyse zrovna o Tobě říkalo, žes frupulentní. Nádhera. Já stím hnet dnes, aš půjdu s Jozefem do pabu, začnu. Ale nepleť si frupulentní skorpulentní, protože to je slovo, které jsem nevymyslel a znamená tedy ňákou blbost.

Chci Ti ještě napsat to, že jsem si právě vspomněl, žeMi říkal kamarát Pavel, jak navojně jezdil se zásobovacím vozem a vozil hlavně vodu a potraviny. Měl tedy jako jediný možnost dostat se mezi lidi civilní a fungoval tedy jako propojovák vojáků se ženskýma. Třeba tam byla krásná holka fdrogériji sčernýma vlasama a černýma, velikýma a kulatýma vočima, heskýma, která seMu líbila. Tak si tam u ní fšdycky kupoval mejdlo, protože jí chtěl zabalit. Neřekl Mi ale dočeho, takto nemohu napsat. Víš, že si nerad cokolif vymýšlím. Napíši Ti tak ušjen poslední větu, kterou Mi řekl:

"Já měl mejdel plnou skřínku a ani jsemsi nečuch!"

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

634 Partnerství

21. listopad 2013 | 07.51 | rubrika: první rubrika

634 Partnerství

Nyní mám na mysli fstach mezi dvěma lidmi, na kterém se Tito obalidi podílí. Pověčinou, vlastně fšdycky, se ale tohoto fstahu účastní daleko více osop. Vjednom konkrétním partnerství se skrátka vyskytuje kdejaká, kdekdo i ledasco. Zkrátka, co se nachomejtne a je ksvětu, tojetu. Myslím jako tam, fdotyčným fstahovi. Život máme fšichni jen jeden ajak řekl tuším Horňas, kdyšuš ho máme, tak koukejme aby Byl a Já dodávám - s velkým Bé. A ktomu dva lidi nestačí. Chvíli teda jo, ale dlouho ne a celej zbytek ušvůbec. Nemůžeš se přece nudit a být kašdou chvíli naštvaná. A zvlášť teť, kdyšsi ještě šťavnatá. Považuji za trestuhodně nehorázný staf, kdyš je holka ksvětu a jen pro jednoho kluka jetu. To je i zmatematického hlediska chyba. Jiš na gymplu jsem vypočítal, že 1 + 1 = 69. A to je o hodně víc, neš dva, čili pár. A stoho tedy plyne, že pouze dva, je fakmálo.

Samozřejmě, žese tuatam vyskytne partnerství, vekterém se fšem zúčastněným zdá, žesi vystačí ipotrochu delší čas. Ale jeto úplně fpořádkovi? Jistě ne atak není třeba vícepísmen. Minimálně opčasné střídání seMi jeví jako naprosto nutné. Kór, kdyšsi uvědomíš, že zrovna Já jsem akorát ftu chvíli singllls. To jepak střídání přímo nevyhnutelné. Samozřejmě zMého objektivního pohledu na danou problematiku. Fšdycky se totiš na jakýkolif problém dívám velice objektivně a můj subjektivní názor Mě fpodstatě nezajímá. Objektivita je vMém případě fšdy na prvním místě. Jinak to se Mnou snadani nejde. Teda de, ale otom psát nechci atak nebudu ani číst, jakje Mým dobrým zvykem. Těško také mohu přečíst to, co napsat nechci a tímpádem jsem nenapsal.

Ou i kej, deme kzávěru. Nasprosto jiná situejšn totiš nastane, budeli se jednat o Můj fstach. Aprotože jiš víš, jak vysoce jsem objektivní, nemusím se rozepisovat a Klas ukončuji.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

633 Na fakturu

20. listopad 2013 | 10.31 | rubrika: první rubrika

633 Na fakturu

Můj kamarát Pavel byl na vojně fkasárnách vJihlavě u jednotky chemiků. Vyprávěl Mi, že jednou šel skapitánem nakoupit do obchoďáku pro mikrofony, sekterými se u bojový jednotky měří radiace, chemickou ochranu. Natyto mikrofony se používal prezervatif. Opsluhovala je mladá holka a kapitán povídá:

"Dobrý den, Já jsem kapitán tenaten a potřebujeme pánskou ochranu.

Ano, máme. Chcete balíček, dva?

Patnácet.

Proboha, na co?

No na fakturu."

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

632 Špačci a holubi

16. listopad 2013 | 13.34 | rubrika: první rubrika

632 Špačci a holubi

Málem jsme mohli mít veliké štěstí. Fspomněl jsem si totiš, že Ti chci napsat něco velice důležitého, co seMi zažilo. Jenže jsem zapomněl, voco šlo. Tak semsi přečetl, že Řím pokryla vrstva špaččích výkalů a jeho radnice nemá na boj stěmito lumpy peníze. Italská metropole zažila nálet špačků. Ti sice fyzicky nikoho nenapadli, svými výkaly fšak zbombardovali ulice a radnice nemá na boj snimi fondy ani peníze. Situace zašla aštak daleko, že Římané vycházejí na ulice spánvemi a pokličkami a snaží se ptáky zaplašit. Ale nedaří se Jimto atak se vracejí domů snepořízenou, pro deštníky. Ve věčném městě přezimuje každý rok asi čtyři miliony špačků, píše server BýBýSý.

Moskvu zase bombardují svým trusem Zombíholubi a v Bulharsku padají z nebe rovnou celí. Myslím celí, jako celímrtví ptáci. Nevím sice proč ajaktoho dosahují, ale BýBýSýmovi věřím atak se ftom nebudu dál šťourat. Prostě padaj a lidi uhýbaj. BýBýSý nenapsal kolik Jich padá, ale itak maj Bulharky s Bulharama co dělat, aby je ńákej nefláknul po hlavě. Vono nemysli si, dostat mrtvým holubem spořádný vějšky zobákem do voka, může trochu bolet. Dost často opčas přemýšlím otom, jakasi skončí život na zemi. Hičkokovi to zřejmě bylo jasné.

Mě se ofšem nechce moc věřit tomu, žeby nás měli vyřídit zrovna špačci a holubi.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

631 Líbání

16. listopad 2013 | 13.32 | rubrika: první rubrika

631 Líbání

Nevěděl jsem, co psát atak nic číst nebudu. Anebo jó, přečtu třeba todle:

Zeptala se Mě holka u baru:

"Myslíš, že na líbání je něco špatného?

Není, naopak.

Tak Mi polib prdel!"

Milerát bychto udělal, ale otočilase napotpatku a odešla.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

630 Slušný řidič

16. listopad 2013 | 13.32 | rubrika: první rubrika

630 Slušný řidič

Jel jsem na kole vjednosměrce vevelice těsné vzdálenosti od zaparkovaných aut. Za Mnou jela dodáfka a kopírovala Mou rychlost. Řekl jsem si fduchovi:

"Zase další slušný řídič."

Jako fšdy, kdyš se dostanu do takovéto anebo podobné svízelnosti, tak jsem rát, že žiju fČechách, kde se vyskytují Samí takovíto řídiči. Mám pak mnohem věčí radost zjízdy. Vmomentě kdy Mne předjížděl, stáhl vokýnko a nahlas vyslovil Mým směrem nějaká cizí slova, kterým jsem nerozuměl atak si je nezapamatoval. Pro úplnou jistotu jsem Jeho směrem vyslal Flákače a klidně jsem Mu sdělil, že pokut má potřebu, tak nechťji vykoná. Nejspíš Mě ale při plném provozu neslyšel. Stále ještě totiš votvíral pusu a Já Mu řekl Svou radu normální hlasitostí.

Ikdyby měl Kdokolif špatnou paměť, stačíkdyš se zúčastní provozu a fšdycky si fspomene, vekteré zemi žije.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

629 Umělý brzlík

12. listopad 2013 | 09.32 | rubrika: první rubrika

629 Umělý brzlík

Musely jít po chodníku zaSebou, protože vedle Sebese nevešly. Nenapsal jsem proč, protože se Jí nelíbí, kdyšto napíšu. Češi vyvíjí unikátní umělý brzlík, který pomůže lidem se slabou imunitou i holkám, jdoucím pochodníku. Vůbec poprvé se větci pokoušejí vyrobit umělý orgán lidského těla, jenš se bude skládat z nanovláken a na nich ukotvených kmenových buněk. Lidem s oslabenou imunitou pomůže, aby neumírali na banální choroby a začali mnohem častěji a rádi umírat na nějaké závažné a těžké. Svět bude hnet zábavnější a veselý, kdyš budeme umírat sradostí ané nas, naslobený se s. Jde o umělý brzlík, tedy orgán, který dospělí nemají, protože se strácí fpubertě. Ofšem kdyby ho měli, významně by jim pomohl zlepšit imunitu a rozměry těla. Umožnil by lidem napříklat s HIV pozitivitou nezemřít naty banální choroby. Umřít na banalitu je trapný. Kdyšuš, tak na něco pořádnýho, aby bylo fpabech a médiích očem diskutovat. Podobný význam by mohl mít brzlík  ipro pacienty po transplantacích a pro všechny, kdo mají narušenou imunitu a váhu těla. Pak iTěm, Které nemohou jít vedle sebe pochodníku, pomůže. V deseti letech věku začíná brzlík postupně mizet, aš je prakticky nerozpoznatelný, neviditelný, čili úplně zmizelý. Takový brzlík jepak úplně kničemu a nemůže Nám ani Žádné, Nikomu a Ničemu pomoct, kdyš není. To je úplně Fšem napro100 jasné atak ani nevím, proč jsem to napsal a přečetl. Chtěl jsem původně napsat, proč to píšu a čtu, ale pak jsem si uvědomil, žekdyš něco píšu, takuš jsem to vlastně napsal. Akdyš něco čtu, takzrovnatak. Nemůžu přečíst, že něco čtu, kdyšuš jsemto tímpádem přečet. Toje paradoxní situace. Vlastně byla. Ajetotu zase. Vlastně zase bylo. Ty vole, tofak nejde napsat správně, abyto bylo dobře. Rači toho nechám a napíšu a vlastně přečetl jsem něco jiného. Ne, todle fak nejde. Toho nechám, napíšu a vlastně přečetl vjedné větě.

Ale jeto oprafdu blbost nebo nejvyšší inteligence, co myslíš?

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

628 Futůrologie

12. listopad 2013 | 04.28 | rubrika: první rubrika

628 Futůrologie

Fšechno je kněčemu dobrý, nebo neni. Atoje vlastně celá, stálese vyvíjející filozoflie života. Na poslední Šlauch mělo dorazit obrofské překvapení. Vlastně ani né tak překvapení, jako spíš obrofské a vzácné něco jiného. Nakonec ale nedorazilo nic. Rajner Mi ktomu řekl:

"Tovíš, vonoTo bydlí daleko."

Myslím si, že pokut zrovna nejsem raketou vystartován do vesmíru a jsem ohlášen coby obrofský cokolif, cosemá dostavit na Šlauch, jehoš se účastní takové hvězdy, jako napříklat My fšichni, coseho účastníme, tak musím přijít, ikdybych nemoch. Ota naMě fuzávěru jiného večera, tedy kránu asi 500x položil otásku, zda jsem básník. Přesně 720x jsem jitedy zvedl, že nejsem. A pro Ty zVás, Kteří neumíte či nechcete umět číst Zvukočeštinu, mám skvělou správu:

Rozhodl jsem se, že vyrobím DýVýDý, na kterém budu natočen sprava a zezadu, jak čtu Své Klasy pořátcích zleva a doprava. Směr kamery sprava a zezadu určily odpornice na Estetiku a Krásno. Jedna zNich úplně přesně popsala danou situaci, ješcelý problém shrnuje:

"Jedině sprava a zezadu jemožné Ho (jakoMě) natočit."

Vývoj ktomu spěje. Spisatelé budou vyrábět DýVýDý a zečtenářek se stanou diváci a poslouchači. Bude to tak lepšejší, protože si původně zamýšlenou knihu budou moct fbudoucnu pořídit i negramotní: gramotka a gramot. Zapadá Mi do této Futůrologie i rozhovor sežačkou páté třídy experimentální pražské základní futůrologistické školy:

"Místo učebnic používáme tablety. Jeto pro Nás obrofská výhoda, protože nemusíme používat mozek."

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

627 Květy fBožáku

10. listopad 2013 | 11.14 | rubrika: první rubrika

627 Květy fBožáku

Přemýšlel jsem chvilku co akam, ale nakonec jsem se domáknul toho, jak zařídit, abych nefstával ve 3:03. Plaval jsem fčéra spát ve 4:04 nebo tak nějak. Jeto vlastně úplně jednoduché. Jako ostatně veškeré dokonalosti života. Prostě půjdu fšdycky spát později, neš fstanu ajeto. Kdyš si fspomenu, jak dlouho Měto trápilo, mohu se stoho pousmát. Zakládal jsem různé filozoflistické teorie. Stále dokonalejší. A řídil jsem se jimi. Fšdycky vyhaprovaly. Myslel jsem si, jak jsou neprůstřelné, ale život Mě zase jednou trochu převýšil Svou močí. Asi o půl metru. Uvědomil jsem si, že fšdycky úplně postačí chvíli nebo pár let naJeho moč počkat. A nebudeš pak dělat úplně zbytečné, napsaně i vysloveně, trapné omyly a chyby. Tímpádem také stoupne Tvá hodnota a Já mohu požadovat víc Ojró za řádek. Hele, jeto jedno, buť Já nebo APV. Máme společný účet. Důležité ftomto ohledu jeto, že On nic nepotřebuje a Já fšechno. A podpisový vzor se řídí Mojí rukou.

Byl jsem ot fčéra do dneška fBožáku na Květech. Teda fbaru do dneška. A seznámil setam sKamilou a Martinem. Oba byli a jsou stále úžasní. Martin naléval fšem zdarma zelenou, červenou a třeba hnědou a řekl dnešní příhodu, která se fbaru přihodila:

"Ta holka řekla: Chceš jít domu?

A frajer: jo, Já bych rát!

Tak se seber a běš!"

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

626 Rajnerůf přípat

10. listopad 2013 | 10.06 | rubrika: první rubrika

626 Rajnerůf přípat

Vmládí jsem hrál závodnicky fotbal a dovolenkově provozoval fšechny sporty smíčem, pukem, lukem i šípem. Dělal jsem kdeco i cokde. Fsoučasné době považuji za velmi zdařilý sportovní výkon, když dojdu do Legendy, zvané opčas Sportofka a jsem jen lehce unaven a zvládámtak sledovat velkoplošnou televizi, naníš běží třeba fotbal a ještě přitom pokuřovat a bumbat. Zvlášť, kdyšsi uvědomím, že budu muset ještě apsolvovat celou azároveň mnohem delší cestu naspátek.

Některé Mé čtenářky a poslouchači kvitujíto, žese Klasy netýkají pouze jednoho ubohého tématu. Ale apaknaopak, že fkaždém sejich vystřídá hnet několik. Ato někdy vrychlém sledu. Jetomutak iproto, že furčité chvíli dopiji Vařína. Následuje hygienistické kolečko po bytě, během něhoš si uklohním dalšího a pakteprf pokračuji vepsaní. Je Ti jasné, že původní myšlenka je dávno stracená. Navíc Mne během kolečka napadne nová, která je knapsání ještěvíc fhodná. Jiné Mé čtenářky a poslouchače tose, vlastně seto, Jim nelíbí.

Napříklat zrovna teť Mne napat Rajnerůf přípat, který Nám vyprávěl Sám dotyčný afousatý Rajner na posledním setkání Šlaušek a Šlauchů U Černé Kočky, zvané Blekket. Úplnou náhodou byl jednou večer doma ve Svém bytě a něco tam dělal. Ftom zazvonil zvonek, že Některá či Někdo něco chce. Pomocí mluvítka a slyšítka zjistil, že se jednalo o Některou ato přímo oJeho konkrétní sousetku. Šel Jí tedy laskavě dolu votevřít dveře. Co jiného laskavého setakédá ftu chvíli udělat? Byla celá ubrečená, že stratila klíče atak nemohl jinak, neš Ji fpustit do Svého, dvoupatrového kamrlíku 6+2+3+4+5. Jen se u Něj trochu uvelebila, hnet začala spívat písničky:

"Zajíček v Své jamce

Sedí sááám

Sedí sááám

Ubooožáááčku, co je Ti

Že nemůžeš atakdááál...

Nebo:

Šli panenky silnicííí...

Anebo:

Nááá týýý louce zeeelenýýý..."

Aještě spoustu dalších, které trochu znala. Kdyš dopila meltu, zapěla i ty, které neznala tak dobře. Vjedné chvíli, kdyse Máňa nadechovala kdalší písňové produkci, se Jí Rajner rychle zeptal na mobil Jejího syna. Napsal jsem rovnouš Máňa, abych nemusel psát sousetka, která obsahuje mnohem víc kláves. Odpověděla, že syn má mobil heský, ale číslo si nepamatuje, protože má vehlavě jen písničky a hnet spustila další. Ještěže mám tolik pokojů, pomyslil si Rajner. Později siale uvědomil, že zastak laskavý, aby Mu spívala ašdo rána a navíc písničky, které ušvůbec neumí, tak taktak laskavý, zas přecijen není.

Jenženom, jeli Někdo ušnějaký, je takový pocelý život a máli navíc jakékoli fousy, spívá u Něj Máňa dodnes.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

625 Láska a leš

8. listopad 2013 | 08.41 | rubrika: první rubrika

625 Láska a leš

Někdy to zdánlivě nevypadá jasně, ale jindy jede na koni nebo na jiném zvířeti Ta, která se spočátku netvářila vůbec nijak. Natoš přívětivě. Pakjeto ofšem právěTa, Která se směje naposlet. Tím myslím, žese směje úplně stejně, jakoTa poslední. Vím bespečně, že minimálně Jedna Taková mezi Námi je, protože minimální nula je matematický nesmysl. A ikdyš Mě takovéto a podobné záležitosti také velice interesují, tak minimální holka, Která je jakékoli číslo, Mě zajímá přecijen otrochu víc.

Jel jsem eMHáDéčákem do KopyŠopu vytisknout pár Klasů do Almanachu 2000. Dotýkal jsem se zády a nohama sedačky, kdyš nastoupila. Bus byl napěchovanej sedícíma stařenami a chlapyma vJejich věku, kteří také dřepěli. Jediné volné místo nebylo. Kdyš Jí další nastupující dotlačili aš ke Mě, přestal jsem se dotýkat Své sedačky a nabídl, aby se dotýkala Ona. Sprvu se bránila, ale kdyš jsem přísahal na smrt nějakého zvířete, že jsem džetlllmen jišot přirození nahoru i dolu, tak si sedla. Hele, kdyby se jednalo o škaretku, patrně bychsi Jí nefšiml a nechal dálstát, protože fšdycky přemýšlím o nějaké hluboko či širokosložité filozoflii života. Také je možné, že přemýšlím o blbině, ale velice hluboce. Fobou případech jedu o stanici i dvě dál neš původně chci, podle toho, vjaké hloupce se ocitnu. Kolikrát se Mi istane, žepak tímpádem nafštívím jiné místo, neš jsem původně zamýšlel. Ale neboj, vůbec to nevadí, protože i tam se dá něco dělat. A tamkam jsem chtěl původně, se dá zajet jindy. Fšdycky to jde. Dělám totak jišroky, léta i pár měsíců a ještě se nic vážného nestalo. Teda možná istalo, ale Já se otom nikdynic nedověděl, takžejeto fuk i šumák.

Hlavní proMěje, že jsem zjistil, že stále sftipňuji, nebo ještě lépese vyslovuje spifťňuji psaní ažetedy jsou Mé Klasy ještě lepšejší nešdříf. Je to tak neskutečné, žese Mi nechce pomalu ani rychle věřit, že se stále ještě jedná o prafdu. Jedné jsem Slíbil, že ušnikdy nebudu psát sprostě. Někdy se aletak naperu, že vím dopředu, že se stoho zezadu, ve chvíli kdysi pudu sednout do voňavé místnosti, rychle uvnolním.

Stál jsem tedy dost zastávek nad dotyčnou krásnou holkou a mohl, vlastně musel na Ni kašdou chvíli civět. Čučel jsem ale velice inteligentně, protože to ani jinak neumím. Každý civí, takjak čučí a Ona se na Mě zato, jak jsem civěl a čučel na Ni, opčas usmála. Kdyš jsme spolu vystoupili a vyřídili Její záležitost, šli jsme do kavárny, protože tam se daleko lépe seznamuje neš ftrolejbuse. Natom jsme se shodli. Ftomto ohledu je dost zajímavé, jakse fprvních sekundách seznamovatelky a seznamovatelé vzácně schodují na kašdém schodu. A to i fpřípadě, že jedou výtahem. Mou záležitost jsme nevyřídili, protože jsem dávnojiš zapoměl, o jakou se jednalo. Ale to Mi vůbec nevadilo. Vyřídil jsem nějakou jinou a svět se zase nezbořil. Jiš fkavárně jsme si padli dovočí i do uší a bylo tedy jasné, že spolu strávíme zbytky životů.

O pár let později Mi řekla, že se Jí nelíbí, že pořát píši o tlustých holkách. No jo. Snažil jsem se Jíto vysvětlit:

"Podívej, protože píši pouze prafdu otom, co kdykolif zažiju s holkou, která je tlustá, tak co můžu dělat? Jakmile totiš spisatel učiní životní rozhodnutí, že bude celý svůj život sepisovat prafdu, tak Mu nic jiného nezbývá, neš ji psát. Aprotože tlustých holek je víc neš lidí, tak se opčas o nějaké z Nich zmíním. Vono tlustých kluků je ještě víc. A tlustých dětí, Těch je úplně nejvíc. Fšdycky zajásám, kdyš potkám Některou, Někoho či Něco, co sprofilu nevidím. Zdá se Ti to nemožné, ale fak zajásám. Nenapsal bychto, neučinif životního rozhodnutí. Mé čtenářky, poslouchačky a Mí čtenáři, poslouchači ušjsou zvyklí nato, že píši pouze prafdu ajak bychse spronevěřil a napsal leš, přestali by Mi věřit a kupovat Mé knihy. Nemělo by pakuš vůbec žádnou cenu, abychse fbudoucnu kčemukolif roshodoval. Takové roshodnutí byfak nebylo kničemu? Uvědom si, že fšichni, co velice rádi zaplatí 1000,- Ojró za řádek vyžadují pouze prafdu a žádné fabulace je nezajímají. Nedif se Jim. Knihy vydávám tlusté, aprotože tlusté mají hodně řádků, tak si Mě vnaší zemi může dovolit pouze horních 10 milionů čtenářek a poslouchačů."

Klas ukončuji provoláním:

"Láska a leš, zvítězí nad prafdou a nenávistí, jak ušdávno řekl Václaf, opravil Tonda a Já teť napsal a přečet."

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

624 O Pindíkovi a Pipince

8. listopad 2013 | 08.40 | rubrika: první rubrika

624 O Pindíkovi a Pipince

Albert Krásno mimojiné napsal:

"A tobě Doro, moji spolužáci, inženýři Velička a Hlaváček Petrové, hravě dokáží, kdyby ovšem chtěli, že jsem vždy byl vzorem normality. My všichni jsme si totiž své ekonomické these zkoušeli na pindících."

Ktomu dodávám, že nejenom tyto teze se naNěm dají zkoušet. Myslím si, že se dá zkoušet ledasco i ledacosi. Kolikrát ani nevím, co právě na Něm skouším, ale  iftu chvíli si říkám, žejeto jistě kněčemu dobré. A vono takyjo. Fčéra jsem napříklat skoušel, jestli bych mohl přebrat jakoukoli chytrou myšlenku Někoho, ani Mito nyní skoro nejde napsat, no Někoho chytřejšího. Na žádného takového, ani Jemu podobného jsem ale nenarazil. Ftom případě Mi nezbývá nic jiného a budusi muset psát dál, co chci. Dnes to tedy bude O Pindíkovi a Pipince.

Odporníci Nám sice věčinou radí, abychom pohlaví nazývali pravými jmény, tedy penis a vagina, ale tyto termíny Nám nejdou příliš spusy. Fpabu ještě, ale doma a přet dětma ušne. Podle posledního průskumu učíme děti říkat Svému nebo i cizímu přirození nejčastěji Pindík a Pipinka. Zřejmě po vzoru Pejsek a Kočička.

Odporníci tvrdí, že záleží předefším na rozhodnutí rodičů. Mělo by jít fšak o názvy, které budou specifikované, jedinečné a nezaměnitelné. Pokud napříklat babička řekne vnučce:

"Pojď, dáme zrní pipinkám,"

může být pětiletá holčička dost zmatená, když jí maminka večer předtím zdůrazňovala, aby si nezapomněla "pipinku" umýt.

Narozdíl ot odporníků se domnívám, že pětiletá maminku i babičku brzy poučí, jakse věci dovoprafdy mají a pohlaví nazývají.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 5 (3x)

623 Filozoflie číslo tři

3. listopad 2013 | 16.18 | rubrika: první rubrika

623 Filozoflie číslo tři

Nemusím psát jen o holkách. Klidně mohu napsat jakékoli filozoflistické pojednání o čemkolif. Ale holky se Mi prostě líběj víc neš kluci aproto nemůžu furt psát o něčem jiném. Teda můžu, ale číst to nepude. Vlastně také pude, ale poslouchat se to bude blbě. Veškerá Moje filozoflie se stáčí, jako ipivo fpabech, hlavně k a kvůli Nim. Takže opčas to o Nich bude stále. Každý velký spisatel měl a má Svá oblíbená témata a těm se hlavně věnoval a věnuje. Samozřejmě okrajově se zabýval a zabývá i blbinama, ale v nejtlusčích atedy stěžejních bichlých se příliš nevzdaloval a současný nevzdaluje od nosného tématu. Takto bylo, je a bude furt. Aani vMém spisatelském případovi tomu není jinak. Vím, žese itak jedná odost velikou zapeklitost, ale vyřeším ji, nebojse. Jen Mne nech ještětak hoďku číst a uvidíš i uslyšíš, že pokud bude kmitat proud, tak Mne budeš stále vidět i slyšet.

Ještěse alemusím krátce vrátit k myšlence, kterou jsem si půjčil od Zrní. Teda nemusím, ale chceseMi. Zrní si fosiřelém městě kreslí na zem lidi, co mají rovnou zhlavy nohy i ruce. To Mě obrofsky zajímá. Hnet Mne také Mé uvědomění upozornilo, žebyse ušetřila spousta látky napak úplně zbytečné oblečení trupů. Akdyš si představím, jakby ta hlava a vlastně celý nový živočich vypadal, takMi připomíná obrofského pavouka, ikdyš jen se čtyřma končetinami. Stejně siHo ale vybavuji jako živočicha fspřímeného a tedy chodícího, kdyšuš má nohy. Tytedy vedou shlavy dolu, směrem kzemi, jak jinak. A stoho samozřejmě vyplývá, že připlácnutý ruce plandaj po stranách. Dostávám se ke fteřinovým, psáno dost sprostě sekundárním, pohlavním znakům a tady se dostavuje dost velký průkak, kdyš chybí tělo. Totiš kam sňadry? Hnet vedle uší je blbost a fláknout je nastehna seMi také nechce. Trochu jsem to promyslel a Mé myšlení dospělo ktomu, že ňadra budou zleva a sprava těsně přilípnuty hnet vedle orgánu, kvůli kterému se otáčí zeměkoule kolem své osy. Živočiši se přece musí množit, takaby to neměli zastakmoc složité.

Klučičí pohlavní znak šoupnu rovnou mezi uši, protože tam sluší aKaždá živočiška hnet uvidí, jestli jo anebo ano.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

622 Intersexuálka

3. listopad 2013 | 08.36 | rubrika: první rubrika

622 Intersexuálka

Probudil jsem se stouto sumarizující větou, ješ sečítá fšechny následné, které přijdou ve chvíli, kdy budou přečteny. Jednáse otyto:

Docela Mne zajímá, co nastane, když spisatel, který je celosvětově známý tím, že je nadpozemsky ftipný, se rozhodne napsat a přečíst Klas, který postrádá barvu, kontrast i jas. Chci vidět, jak se budeš tvářit. Abys totiš neřekla, že píši pořát jen o holkách. Připraf se ale nato, že o klukách to nebude nic heskýho. Heskej kluk není nicmoc Samo o Sobě. Je totiš teplej apokut né, tak brzo bude.

Chci Ti nyní napsat a přečíst, že jsem ještě přet chvílí ležel na gauči a nesledoval puštěnou televizi. Spadla tedy na zem a Mě napadlo, že napíši takový Klas, kde kašdá jeho věta bude sama o sobě ftipná. Ano jedná se o tento Klas ajak vidíš, Můj záměr seMi docela dobře daří. Ušjen, jakmile si představíš, že jsem někde ležel a o něco se nesnažil, je dost ftipné. No aže Mě něco napadlo, takto ušje úplná psina. Tak vidíš apak, žeto nejde. Nevím sice, proč se vemluvené řeči ustálilo zrovna slůfko psina ané třeba slepičina či žábovina, ale nechám nyní tak, jakjejak. Také jsem si řekl, že ikdyš Klas nebude moc ftipný, tak bude aspoň sranda Tě sledovat, jak si fduchovi říkáš: tak, teť to určitě přijde. A vono furtnic.

Ještě napíšu i přečtu, že jsem zaslechl jednu dvojitou ženu, jak říká fautobuse Té hubenější:

"Dneska je taková blbá doba, že Ty holky, co nemaj děti, jsou úplně vyšachovaný ze společnosti. Vony se teda některý vyčleňujou Samy, protože je nechtěj mít. Ale, to je doba, co?"

Souhlasím sdvojitou, protože jsem si právě vspoměl, že intersexualitu ušuznali po Austrálii i fDojčlandu. Jen pro úplnou jistotu uvádím, že intersexuálka je kosmonaut, který letí vesmírem z planety Žena na planetu Muš. No a intersexuál je tedy kosmonautka, letící opačným směrem. A Já budujen doufat, že je fkosmu dost místa, aby se náhodou nepotkali a nezačali spolu plodit.

Hlavně proto, žeprotože ještě nemám pro Jejich případné potomky aninázef aani pojmenování či žádné jiné označení, abych je moch nějak oslovovat, titulovat či poNich cokoli chtít.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

621 200,- za hodinu

1. listopad 2013 | 18.12 | rubrika: první rubrika

621 200,- za hodinu

Jedna Moje známá, Která fakuš nevím Která to byla, Mi řekla o akci, kde si mohu vydělat dvě stofky za hodinu poslechem ukázek rádií.

Furčený den jsem vyrazil pěšmo na místo. Po chvíli za Mnou klapala Nějaká na šteklích. Trochu jsem přidal, ale klapající také. Tak jsem se vzdal akdyš míjela, vyzývavě se na Mě usmála. Řekl jsem:

"Madam, být o 20 let mlačí, tak fšechno, ale takle?

Tsss." – odpověděla.

Nepochopila patrně, že myslím Sebe. Uvědomil jsem si ftu chvíli velmi rozumné a zlaté pravidlo Našich předků, že totiš:

"Mlčet znamená Nic neříkat."

Šel jsem dál a dorazil ke smíšené skupince mladých lidí, jako holek a kluků pohromadě. Jeden stál uprostřed a odpočítával:

"Jeden, dva, ééé. Jeden, dva, ééé.

Takto máte dost času." – poznamenal jsem a pokračoval vchůzi.

Po chvíli Mne minulo auto s reklamou:

"Zítra podáte, fčéra dodáme."

Nepochopil jsem, jak můžou dopředu vědět, že něco zítra podám, když sito třeba ještě večer rozmyslím. Ajak chtějí zařídit, abych byl fčéra doma, takto ušMě vůbec nezajímalo.

Kdyš jsem dorazil na určené místo, tak dva technici jiš zapojovali kabely do noutbuků. Jakmile měli fše připraveno a dvoustofek chtivé a chtiví rozesazeni, tak Ten patrně chytřejší technik a zároveň velitel akce vyhlásil:

"Musíte dotazník vyplnit tak, že si poslechnete ukásku a vyplníte, že se vám líbí hodně a pokračujete dál."

Přihlásil jsem se:

"A cokdyš se Mi ukáska líbit nebude?

No, né, to si pak poslechnete další várku písní a zase vyplníte, že líbí hodně apokračujete dál.

Dobře, vlastně špatně, kdyš se Mi ukáska líbit nebude, tak přece nevyplním, že se Mi líbí hodně, to je blbost, né?

Není to blbost, kdyš nevyplníte, že se Vám líbí hodně, tak Vás to nepustí dál."

Řekl jsem si, že je blbost, abych cokoli dál říkal a nahlas jsem zmlknul. Dvě stofky je skoro deset pif. Dobře jsem udělal, protože později jsem zjistil, že mohu namísto líbí hodně, vyplnit, že danou stanici neposlouchám a systém Mě také pustil dál.

Nespronevěřil jsem se a mohl večer dopabu.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

620 Sportovní odvětví

1. listopad 2013 | 18.11 | rubrika: první rubrika

620 Sportovní odvětví

Jiš dnes se těším na chvíli, kdy vyhraji Svůj soudní sport. Dělám ho již více jak 12 let a zažívám při něm výhry, remízy i prohry, jaktotak ve sportu chodí. Čím déle ho provozuji, tím zdatnější jsem profesionál. Na příštím mistroství světa, které se bude konat fPraze fden, který Praha teprf vyhlásí, vyhraji naposlet vMém současném odvětví a rozhodnuse, zda budu či nebudu pokračovat inadále. Protože Mě ale baví fše, co právě dělám, tak nejpíš pokračovat budu.

AšMi dorazí na účet odměna za pražské klání, tak vyzvu holky, ať se přihlásí Každá, Která si chce užít. A nemyslím jenom fposteli.

Někde jsem slyšel nebo četl, že rajtovat sedá i jinde.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 5 (1x)