781 NouFoun

25. listopad 2014 | 18.12 | rubrika: první rubrika

781 NouFoun

Dneska ráno semse dočetl, že novinkou NouFouna je "selfie" verze, ukteré téměř celou přední část pokrývá zrcátko. Výhodou tohoto modelu jetak možnost okamžitého sdílení Tvého obličeje s lidmi, coTi koukaj přesrameno anebo sevejdou. Tato selfie varianta stojí 18 dolarů, tedaasi 400 korun.

A stoho plyne ušdlouho známá prafda, žekašdá blbost něco stojí.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

780 Stolet

22. listopad 2014 | 06.25 | rubrika: první rubrika

780 Stolet

Napsala Mi:

"ty seš SPISATEL? docela mě ten překlep pobavil...

to není překlep, spisuji písmenka, takže spisatel, spisovatelem je kdejaký trouba..."

Píši hnet na úvot Klasy, abyste věděli. Nenítoale zastak významný. Daleko důležitějšíje, žedobré kafe piji jakékoli a pivo mám rát řezané a plzeňské. Přečetlsemsi právě nawebu, že první suspenzor byl vhokeji použitý ušlétapáně 1874, ale první helma ašvroce 1974. Trvalototedy přesně stolet, neš holkám došlo, žei mužský mozek se něčemu hodí.

Ale strašněhesky Měnyní baví život. Koupilsemsi totiš židli kpísí, kterásezaklání anavíc sní mohu jezdit kledničce aspět. Ijinam sedá jezdit, ale tamse nechladí mlíko dokafe. Také zjiných důvodůMě nyní bavížít, aleotěch psát nebudu, protožesem ušotpřirození skromný, jakMě fšichni, coMě znají, znají.

Znají semmoch napsat ještě třikrát, ale nebavilaMě ta čárka.

komentáře (1) | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

779 Dvě hlášky

19. listopad 2014 | 05.00 | rubrika: první rubrika

779 Dvě hlášky

StáleMě fascinuje abaví, žeholky soukrásný aklucine. Sice jen do určitého věku apakzase vypadají líp kluci, ale toMi stačí. Jenje opčas potřeba vzájemně střídat, coš setaké děje ajetotak vepořádkovi. Jelsem fčéra někde po Teplicích autem a spatřil reklamu:

"Kosmetický salon – studio pro Vaši krávu!"

Na poslední dvě písmenka semse ušmoc nesoustředil, abych nepřehlédl heskou ženu, která zrovna šla pochodníku. Kdybyšlo vovošklivou dočetl bych pečlivě ašdokonce, ale tosem nemoch vědět. Jezdím rychle atak sou fšechny heský. Myslímsi, že salon je určen pro rodiče, jejichž cera je ftelecím věku a jetřebaJi studovat. Takésiale myslím, žefšechny holky jetřeba studovat anejen krávy. Kdyby existoval najakékoli škole obor se zaměřením na "Holky", šel bych naněj. A určitě byMě studium bavilo.

Doceladost seMi líbí, kdyš Některé či Někomu zavolám a ozveseMi:

"Volaný dostupník není účastný."

Rádbych věděl, která firma tyto hlášky vymýšlí a jestli setím baví podobně, jakoJá.

komentáře (2) | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

778 Samá správná roshodnutí

14. listopad 2014 | 16.13 | rubrika: první rubrika

778 Samá správná roshodnutí

Kdyš semse dnes ráno poněkolikáté probudil, podíval sesokna a neviděl Své auto, šel jsem přet barák, jestli není tam. Nemám okna tímto směrem. Ale auto nikde. Pak semsi fspoměl, žesem byl fčera u Jardy, pili jsme pivo atak sem nechal auto uNěj a šel domu pěšky. Počkalsem ašbude světlo ašel semsi pro něj. Nemohl semhoale nikde najít atak sem znovu čekal ašbude aspoň sedum hodin a deset minut, zavolal Jardovi, vzbudilHo azeptal se, jsetli neví, kdesem fčéra zaparkoval. ŘeklMi, že sem fčéra uNěj vůbec nebyl aže sembyl na oslavě Víťových narozenin. Ftu chvíli semsi fspoměl, žesme u Víti a Hanky také popíjeli ažeMi nakonec Víťa odebral klíčky, abychsi skusil ukrást vlastní auto.

Vyrazilsem tedy pěšmo přes Panorámu k Víťovi. U boulingu semsiale uvědomil, žesem doma zapoměl převozní papíry – neměl sem auto ještě na značkách. Vrátil semse tedy domů, rozhodnut, že pojedu eMHáDéčkem, protože sportu ušbylo dost. Tenden ofšem zvolený trolejbus výjimečně končil na benešáku.

Takže semšel k Víťovi ještě delší trasou, nešbych šeltou přes Panču.

komentáře (1) | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

777 Stejný fkus

9. listopad 2014 | 07.50 | rubrika: první rubrika

777 Stejný fkus

Dnessem nabadů zjistil, žemám stejný fkus jako Já. Dlouho semsi vybíral holku, kterou oslovím akdyš sem tak učinil, zjistil sem, žesisNí ušdávno píšu. Docela Měto potěšilo, protože kdybych měl jiný fkus, takbychsi takpěknou nevybral. Vonobyto bylo vůbec dost nepříjemný, protože bychsi nejspíš vybral ňákou vošklivou abylbych stoho nevrlej a otrávenej. Ještěže mám stejnej.

Pakje taky dost nutnýto, abyse sNí dalo povídat, teda pokut Mi nejde zrovna oSex. Tím myslímto, aby nebyla hloupější nešJá. To nemám rát. Je-li totiš hloupější nešJá, není moc chytrá apakMěto sNí nebaví vůbec. Pokut Ji oslovím ftakovém případě, jdeMi osex. Vmnoha případech jde ototo, protože láska prochází žaludem.

Právě semsiale fšim, že píšu Klasu číslo 777. Už to samo vosobě znamená, že píšu dobře apíšu rát jako ftom filmu pro památníky. Pro Ty, kteří nejsou památníci připomínám, že vněm tušímže nějaký herec vzimě nahorách a slyžemi na nohou vesvahu řekl větu:

"Skáču dobře a skáču rát."

Stálealestál namístě afšem, kdoš u Něj zastavili, tuto větu opakoval, pak do něj někdo strčil, Onserozjel auš nebyl nikdy spatřen.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

776 Záhadná komunikace

5. listopad 2014 | 06.47 | rubrika: první rubrika

776 Záhadná komunikace

PovídalMi známý okomunikaci sjistou, nepojmenovanou firmou:

"Voni Mi dneska volali, abych Jim neodpovídal, pokut naše domluva platí.

Snad poslali esemes, né?

Ne, volali Mi.

Taks Jim odpověděl né?

Nechtěli to.

Tos mlčel a zavěsil?

Hele Mirku, Já ušnevím, jakto bylo, ale prostě Mi řekli, abych Jim neodpovídal, pokud se nic nezměnilo."

Musel semto napsat a přečíst, abysteMi pak řekli, jakto bylo. Jásiteda myslím, žeto museli být esemesky.

NemohliMu přeci volat, aby neodpovídal, to je blbost, né?

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

775 Cose vyklube?

2. listopad 2014 | 08.33 | rubrika: první rubrika

775 Cose vyklube?

ZačínáMě docela bavit otpovídat na otázky Těch, kdošMě ještě neznají:

"Jdeš ráno do práce nebo máš volno?

Mám volno uš17 let aprafděpodobnětedy budumít iráno. Dělám si kašdý den cochci abaví Měto. Atose zatím ještěvůbec nebavím tak, jakbych chtěl nejvíc. Co teprf, ašbudu! Aže začnu, tosipiš. Teda Já sito píšu. Avzhledem ktomu, žese jedná o Mě, taktaky přečtu. Akdyš to přečtu, budouto Některá a Někdo slyšet. Takto prostě chodí, běží aleží. Ale pakbude letět, protože vletu setoho dávíc stihnout. Pakale možná naněco zapomenu. Opčas seMito stane. Ale vůbecto nevadí, protože ftom případě dělám něco podobnýho, někdy ještě lepšího. Fšechno zlý je pro něco špatný ajindy dobrý. Záleží natom, načem záleží, cošje apsolutní prafda. FčeraMi Viki řekla, že úplně fšechny Mé Klasy nejsou ftipný. Ato znamená, že ňákýjo.

Vím, ale napsat je třeba fšechno, protože Měto baví anavíc nikdy nevím, cose vyklube.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

774 Tři vjedné

30. říjen 2014 | 07.46 | rubrika: první rubrika

774 Tři vjedné

Sedělsem fkafevárně a popíjel preso. Myslel jsem nablbiny anaholky. Ftomsem zaslechl, jak muš naproti telefonuje:

"Já semto tušil.

Dělá Ti problémy, viť?!

Já totušil.

Todle byMě vživotě nenapadlo.

To sem tušil.

Tak tosem netušil, to sem věděl!"

Trochudost Mě zajímalo, co tušil, netušil, napadlo, nenapadlo aco věděl, ale Onsi uvědomil, že mluví nahlas, stlumilse abylsem fpytli. TakTi raději napíšu apřečtu, žesice ušnevím, kdeseMi přihodilo, ale myslím, žešlo oradu lékaře nebo octamologa nebo někoho podobnýho:

"Kdyšto umejete ajeto suchý, tak zamokra aplikujete."

Nechápalsem, jak mám zamokra aplikovat suché atosi vosobě myslím skoro fšechno. Aleještě Tichci přečíst, že Moni má nafejsbůku namalováno:

"Věřte nevěřte, dneska jsem byla poprvé na fotbale a vyhráli jsme 4:1. Moji kluci si zakřičeli a já viděla, jak se profesionálně simuluje."

 Kdyšsembyl poprvé nafotbale Já, takTeplice také vyhráli 4:1. Domnívámse, že šlo ovítěství natnějakým soupeřem. Voni totiš Teplice tenkrát hráli proti samým soupeřům.  Teť Mě napadlo, že slovo soupeř je dost divný. Začíná sice stejně nadějně, jako jedna velice příjemná záležitost, ale končí úplně nesmyslně. Spousta českých slov začíná slibně a končí trapně, ale stím sedá něco dělat. Prototaké píšu.

Abudu tak dlouho, dokud udržím moč ataky klávesnici na stole.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

773 Lidapida

24. říjen 2014 | 04.57 | rubrika: první rubrika

773 Lidapida

Oslovil semJi na badů a OnaMě tak, jakMi říká Můj nejlepší kámoš. Dal jsem Jí malinký plusový bodík a velký zato, že souhlasila skonzervací. Mělsem konzervovat opatrně, protože je plachá. Alekonzervovat opatrně, ftomsem nejlepší. Pokut teda není lepší ňákej Číňan.

První rande smesi domluvili fkafevárně vMostu. Docela trochuhodně semse těšil, protože sem ušdlouho neviděl Ženu sblíska. Samože  fMHD Jich jezdí dost, ale Ty nemyslim. Tosou ženy smalym ž. ALidapida je svelkym. Shodně velkym. Vlastně snejvěčim, jakýde napsat. Hele vono vlastně aninapsat nejde, ale přetstavit jo. Přetstavit si umim fšechno, cochci. Achci toho hodně. Vlastně se dá napsat i přečíst, že velice skromně si fšdycky přetstavuji fšechno. Coš je dobře azároveň správně, protože jedině tak, toho mohu dosáhnout. Ataky dosahuju. Sice to někdy trvá dlouho, ale nakonec, kdyšuš to vypadá, žeje konec, takto začne. Ana jakýkoli začátek fšeho se fšdycky moc těším. Teda nelapej Mě za písmenka fpředchozí větě. Sou začátky, nakerý se netěšim, ale o těch tato Klasa není. Kdyš oslovím na badů, tak se těšim. Jinak bychto nedělal. Fšdycky se snažím dělat to, coMě těší. Jako asi fšichni. Napsal sem asi, protože semse Jich ještě neptal. Mám sice opčasčas, ale Jich je hodně atak semto zatím nestich.

Teť Mě napadlo, že semse vlastněještě neptal Žádné aniNikoho. Ale stejně předpokládám, žejeto tuty, boty nebo fruty. Podle té písně "Tuty, boty, Arizóna, Texas", kterou fšichni znají, protože je stará jako Metuzalém, kterého zná takédost lidí. Jednou sem Metuzaléma potkal, kdyš někam šel. Já šel sJozefem na fotbal a Von na ňáký nezajímavý místo, protoho nenapíšu ani nepřečtu. Nechtěl jít sNáma, protože nemá rád rohový praporky. To proč je nemá rát mivysvětlil jednou u piva nebo spíšuvíc pif atak sito nepamatuju. Já totiš fšdycky, kdyš se v nějaké místnosti vypije víc pif, taksipak něco nepamatuju. Teť Mě zase čirou náhodou napadloto, žekdyš chlap sedí vedle piva, tak furt sedí vedle jednoho, ale fšdycky jich vypije víc. Toje proMě paradoxní paradox. Další sdánlivý paradox jeto, že kdyš vypije třeba tři, tak vyčůrá pět. Napsalsem sdánlivě, protože vím pročtotak je. Vysvětlím Tito. Kdyš chlap vypije dostatečný počet pif, tak pivní chromozómy X dosáhnou nadvlády nad pivníma chromozómama Y azačnou řádit. Nejvíc pak řáděj vměchýři, kerej není zrovna moc velkej, zapumpuje a jetopak nutno řešit na toaletě. Zase semsi náhodou uvědomil něco.

Ale zapoměl semto, protože Mi taky zapumpoval a muselsem jít řešit.

komentáře (2) | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

772 Znovu Mišel (Houelebek)

20. říjen 2014 | 05.34 | rubrika: první rubrika

772 Znovu Mišel (Houelebek)

Vracím se ktomu, co napsal:

"Život začíná f50i letech, prafda, akorát že ve 40i končí."

Fspoměl semsi nato zaseproto, žeMi za pár dní bude taky padesát, tak sem zvědaf, jakMi začne. Aš přijedou prachy, takse uvidí. Ale Mě skončil ve třiatřiceti, sice jen na 9 dní, ale furt jetu nepřesnost sedum let.

Takteťuš Mije padesát a prachy přijely. Ale žebybylo něco jinak? Jo, můžu si koupit cochci ataky kupuju, ale holky furtnic. Zatím seteda moc nepídím alepakaš budu, taknevim, kammam jít.

Né, taktam nepudu. Ikdyš kámošovi sem slíbil vířifku sholkama aslip je slip ané slipy. Takžese budu muset poroshlídnout azačítsi užívat. Takyušje načase. Hele, kdybys náhodou věděla, kdese nachází cíl Mého slibu, dejMi vědět. Sicesem napsal, žese budu pídit, ale momentálně nato nemám čas. Nebo seMi nechce. Anebosem línej. Vůbec seMiale nechce - otom přemýšlet. Natosem línej určitě.

Anavíc sem si teť fspoměl, jak jednou komentátoři "Fůr de Tráns" jiš poněkolikáté řekli, že na konci pelotonu se jede mnohem rychleji, neš vepředu. Napadlo Mě, jakjetedy možné, žesou vzadu? Dále řekli, že Jim hrozí, žekdyš se Někdo vepředu utrhne, takHo nebudou moct dostihnout. Zase jakto, kdyš jedou rychleji?

VMých Klasách seto hemží, tuatam, samou prafdou, jakbyTiřekli Ti, coMě dobře znají. Aspoň doufám, žebyto řekli. Zeptám seJich. Rači semto napsal, abych přečet, protože vim, žese jinak nezeptám. Aš dočtu, takse těšim naodpovědi.

Takjó, dočet sem.

komentáře (2) | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)