968 Nejdeto

30. listopad 2015 | 12.07 | rubrika: první rubrika

968 Nejdeto

29.11. 2015 5:55

Fčérasezacelejden nestalonic atakTi napíšu apřečtu, žesemnormálně boulel koulink  aftomsemsi tohofšim. Totištoho, žese nic ftipnýho neděje. PřipadaloMito divný, mělsem smysly nastražený, alefurtfaknic anifakfurtnic. Řeksemsi Protoho, jakvNěj Některé aTamti věří, Jázítraráno nebudu nicmít?! Costim? Přecesinezačnu, potřech letech psaníprafdy, vymýšlet? Roshotsemse, žene atakTinyní zasepoprafdě sdělim, žetodle fšechno píšu ušteť, cošjef18:18. Chci vyrazit někam zazábavou aftom Mivolá Jarda, eslisem nezapoměl nakoncert Ušsmedoma. Samozřejměsem naněj nezapoměl, aledělalsem haryky, žejo. Spolusme vymysleli, žefšdyckyněkdy, nešněkam pudu, taksepodívám eslinemam jítjinam. ToproMě aleznamená, žemusim nyní dobudoucnapromyslet to, žejakmile Měcokolif napadne, musimse ihnetpokusit zjistit, esli ftuchvíli nemam dělat něcojinýho. Budeto aledost těšký, protože kdykolifMě něco uchvátí, nemam vehlavě nicjinýho, jako kašdej bezvadnej chlap. Teda, lépenapsáno apřečteno:

Játoftýhlavěmam, jenomnevim kde.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

967 Šetřim pluhy

29. listopad 2015 | 15.19 | rubrika: první rubrika

967 Šetřim pluhy

28.11. 2015 5:55

Fčéra neboněkdyjindy MiMártyřek, žeseMu nejlíp tvoří atudíš největší skvosty složí, uplácá, namaluje nebonapíše, dyšsekrátce přettím pomiluje seSvojíženou. ZeptalsemseHo:

"Dokolika akdeRadka afzávorcemam napsáno (Jehožena) neskapracuje?"

OtpovědělMi súsměvem:

"PřítelMůj, KdopoleMé orá apluchMuj šetří."

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

966 Dvědohro

26. listopad 2015 | 13.24 | rubrika: první rubrika

966 Dvědohro (Mrně aNenechávej ptactvo létat)

25.11. 2015 17:25

Jedunakole akousek otcesty spatřím malou holčičku, kerájemoc heská apřipomíná Mimou současnou dífku. PoznalsemJi nabadů. Pokrátké avelmiMimilé domluvě Jivedu ukázat Svépartnerce. Menujese Andílek Žumpíí avrda.HH.Havrda. OtevíráMi Její matka aMou dífku zavolá. Po asiměsíční příjemné konverzaci semJi pozval naschůsku. Všichnitři sepak díváme naTo děcko avidíme, žejeTo Mádífka. Souhlasila, atak smese sešli vjednéteplickékavárně. Tasamasenasebe dívá súžasem. Ischůzka byla velmi příjemná. Najednousem nahý, aleNikomu tonevadí. Začalismese scházet častěji. Nafpořadí ušnevímkolikátou schůsku semse roshotjít naostro. Možná mne ktomu donutily neuschnuté boxerky nasušáku...

Ataksem vyrazil beznich. Bylisme tentokrát fpabu LunaKlub 07 aJá semsi pořezaném pivečku potřeboval otskočit. NatoaletěMi ulít a ušsemHo nikdy nespatřil, protožese vevýšce 11 300 metrů srazil skomerčním letadlem, letícím nad Pobřežím slonoviny...

Fšichnipak fascinovaně sledujeme holčičku, která nám říká:

"Já alenejsem skutečná holčička.”

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

965 Zvukočeština a ekologie

26. listopad 2015 | 13.22 | rubrika: první rubrika

965 Zvukočeština a ekologie

23.11. 2015 15:25

Asipřetměsícem MiMárty řek, žetaMoje Zvukočeština jevlastně ekologyje. Nebylsemsitim mocjistej ataksemsi našelnawebu, že ekologyjejejevěda, zabývajícíse vzájemnýma fstahamy mezyživýma organismamynavzájem aprostředím vněmš žijí. Převetsemsi, žeZvukočeštinajejeje takyvěda, zabývajícíse vzájemnýma fstahamy mezijednotlivýmapísmenkyma navzájem aprostředím, vněmš součtena.

Cošjefpodstatě tosamý auštotedachápu.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

963 Skvělesmesi rozuměli

22. listopad 2015 | 16.05 | rubrika: první rubrika

963 Skvělesmesi rozuměli

21.11. 2015 7:25

Zasefčéra azaseJarda. Šelsem sNim nakoncert kapely Květy doBožáku. Plechový vrata, vedoucí dopodzemního klubu, byly ještě zamčený, alebylo slyšet, žekapela uvnitř skouší. Přišelsem, ostatně jakofšdycky, dyšněkam sKýmkolifdu, první ašeltedy počkat dopabu. Jenže bylnarvanej. Prošelsemho afšim, žeujednoho stolusou 3volný židle anaté opsazené sedí krásná mladá holka. Chtělsemse vrátit asednout kbaru, ale OnaMi pokynula prstem, nechťsi přisednu. Chvilku smesi normálně povídali. No, normálně asinení tosprávné slovo. Skoropokašdé semJí požádal ozvokapování celývěty. Mluvila potichu apab bylpuštěnej naplnýkou... naplnouhlasitost. Vjednu chvíli Hankařekla, žetadyteťko nebude, žejede doPrahy, dělat maturitu. ÚplněsemJí nepochopil, protožepřetchvilkou Midvakrát řekla, žejevyučená dizajnérka. Onasealezvedla a otcházela otstolu. KdyšMne míjela, taksem zvokapoval:

"TakTi přeji hodně štěstí.”

Dyš súsměvemnartechodešla, fšimsemsi, ženastole nechalamob aklíče. Velicebystře Miteda došlo, ženejede doPrahy dělat maturitu, aležede něcotrochujiného, dělat natoaletu.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

962 Pastys

22. listopad 2015 | 09.57 | rubrika: první rubrika

962 Pastys

18.11. 2015 8:20

Mártyřek naŠlauchu Martinovi Davidovi:

"Martine, Ty - jako umělec, byť nezaměstnanej, takpyjaspoň Pastys, névole!”

Ještěmalápoznámka: Původněsem stéto velicedobřemíněnérady napsat Klasu aninechtěl, alepaksemsifšim slova "takpyjaspoň”.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

961 Takle bytošlo

17. listopad 2015 | 15.18 | rubrika: první rubrika

961 Takle bytošlo

17.11. 2015 4:50

Zvukočeština ušdorazila idoTeplic! Bylsemfčéra neboněkdyjindy sJardou napifku fŠanovědvojce fpabu, kerejsemenuje:

Hvjezda (afzávorce mam vyhláskováno: Há Vé Jé É Zet Dé A)

Jetosice slabej vodvar, kMojí vrcholové tomá hodně daleko, alenáznak uštuje. A uvědomsi, žefšenové serodí fbolestech. Myslímsi, žeifšechny jazyky takleňák začínaly, začínaj abudou začínat. Jinaktosnat aninejde, né? Ledasnat... TeťMěto takňák sčistajasna napadlo, anišbychotom zvlášť těšce přemýšlel, ledažebyseteda někde fTeplicích narodil, přetňákejma 50i rokama, vysocevzdělanej, jazykovej osvícenec atentotěšký úkol vzal nasvá lechká bedra.

Tobysnat bylacesta.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

960 Dobřesemudělal

16. listopad 2015 | 09.31 | rubrika: první rubrika

960 Dobřesemudělal

16.11. 2015 8:42

Domluvilsemse sVlastíkem, že objednám naBarče čajčas na10:30 ažeMu ještě zavolám, jestlibylovolno. Zavolalsemtedy narecepci adomluvilto. TakMuvolám:

"Vlasto, MirkaMi řekla, že f10:30 jevolno, taksemto objednal napůl jedenáctou abudutam veštvrt, proTebe f10:15.

Dobřesi udělal, synku.”

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

959 Vosum číslic

16. listopad 2015 | 09.22 | rubrika: první rubrika

959 Vosum číslic

15.11. 2015 6:54

PovídalMi fčéra Márty:

"Toznáš, jaksemTi vyprávěl, žepřetrokem semudivadla zaparkoval anaMuj svátek 11ýho 11ý Mivyjel lístek v11 hodin 11 minut. Roknato, čili letos, Mipíše Muj syn:

"Fše nej ksvátku, kde máš koně?

Taksi přetstaf, žesemhoměl nachystanýho, ale nedobíjejmu podběhy. Díky a pusu táta. Vodeslal semto ateť semviděl těch vosum číslic vedle sebe:

11ýho 11ý 11 hodin 11 minut  - myslel, žeMě vomejou – zasevosum stejnejch číslic vedlesebe apakžeBůch neexistuje, tyvole.

JeslyTynejsi svatej?

Sv. Martin sPodsudety – dyťJáTitofurt řikám.”

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

958 Taksitotady nechte

14. listopad 2015 | 09.00 | rubrika: první rubrika

958 Taksitotady nechte

14.11. 2015 3:54

Fspomělsemsi, jakMi fčéra neboněkdyjindy Márty vyprávěl, žejednou strašidelně pospíchal aještěsi ktéhrůze potřeboval něconakoupit vLídlu. Bleskurychle naházeltoněco dokošíku amastil kekase. Alečirounáhodou, jakonapotvoru, žádná volná. Taktam košík nechal achtěl jít dopr... achtěl sopchodu odejít. Jedna prodavačka seHopokusila zastavit:

"Pane, nechalstetam nákup?!

Amáte volnou kasu?

Nonemáme.

Notakvidíte.”

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

957 Timsebudu řídit

13. listopad 2015 | 08.27 | rubrika: první rubrika

957 Timsebudu řídit

13.11. 2015 6:13

Dyšnemá Jarda děti, tak kNěmu dostčasto chodim navečeři adomácí kino. Fčéra, dyš smažil masa, utrousil:

"Ták atosidám potom.

Tybudešneska ještějednou jíst?

Nojasně, přet spaním. Toaleneni vodeMě, někdesemčet, žetělo musímít sílu, aby mohlo sobezitou bojovat.”

Ihnet semse roshot, žeiJámusim zásadně změnit Svoji bojovou taktyku.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

956 Oční kontakt

13. listopad 2015 | 08.05 | rubrika: první rubrika

956 Oční kontakt

11.11. 2015 6:12

Bylsemsi fčéra fPlavecký hale svelikou prafděpodobností zaplavat aměl semtam oční kontakt skrásnouholkou. Respektyve Onahoměla seMnou. JáseJíkoukal naprsa aVonasesůsměvem koukala, kamsekoukam. Cosedělodál senedovíš, protože vočuňačinkách nepíšu.

JenTiještě napíšu apřečtu, žedotýPlavecký začnuchodit pravidelně.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

955 Spolu anibesebe

12. listopad 2015 | 09.36 | rubrika: první rubrika

955 Spolu anibesebe

10.11. 2015 6:11

Šelsem kolem plakátovací plochy apřečet názef hrynebofilmu:

Spolu anibesebe

Aprotožetodělámrát, začalsemhnet přemejšlet. Prvníslovosem pochopil okamžitě. Jakospolu pítkafe, spoluhrát golf, spolujezdit nakole, spoluhrát boulink, atakdál. Tomufšemu rozumim. Alevespojení sdruhou částí Mitožádnejsmysl nedává:

Spolupít kafe, anibesebe pítkafe

Spoluhrát golf, anibesebe hrátgolf

Spolujezdit nakole, anibesebejezdit nakole

Spoluhrát boulink, anibesebehrát boulink

Apsolutněfše postrádá logiku. JeMijasné, žese podívat nepudu. Abych pochopil jen první slovo, kerýřeknou apakbyl ušjenvykulenej, taktoMizato nestojí.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

954 Úřat

11. listopad 2015 | 08.23 | rubrika: první rubrika

954 Úřat

10.11. 2015 5:44

Zjistilsem, žeMoje průkaska ZeTéPé márakovinu, 31ýho12ý zemře amusimsitedy zažádat vonovou, jinakMě besrosudku zastřelej. Zašelsemtedy naúřat fúřadní hodinu. Holky Midaly formulář, kdebylykolonky proMě aprouMou doktorku. Šelsemtedy kdoktorce, vystálsemsi, vlastně pohodlně vyseděl, hodinku avyplnil Svoje kolonky. Dyšsem přišel nařadu, takMi řekli, žetam Moje panidoktorka neni ažemam přijít pozítra. Přišelsemtedy pozítra, zasevysedělhodinku adyšsem přišel nařadu, takMi řekli, žemohuvyplnit ikolonky doktorky. Svelikým potěšením semjetedy vyplnil ašel zasenaúřat. Bylpátek aúřadní hodiny ot8i do11i. ChtělsemJim dát formulář, aleholkaMi řekla, žemusim přijít isfotkou fpondělí. Zeptalsemse:

"Proč fpondělí, Játady fotkumám, Vytuste, takVámto dám hnet, ne?

Netonejde, musíte fpondělí, protožeJápak musim zajít doarchívu, tamnajít avytáhnout Vaši slošku, prověřit údaje apak Vám teprf můžeme vydat žádost onovou průkasku.

Takto udělejte teť, Jási klidněpočkám, máte ašdo 11i.

Ne, Jásemtadynato sama amuselabychdo archívu hledat Vašislošku. Musíte přijít fpondělí.”

Jemně podotýkám, že fkanceláři bylo přítomno dalšíchpětholek. Takžetamalepudu fpondělíznovu asnat Mivydají žádost, keroudokážu vyplnit abudumít tedykonečně alespoň zažádáno.

Cosebudedít pak, taktoTinapíšu apřečtu příště.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

953 Cosedá dělat

9. listopad 2015 | 09.36 | rubrika: první rubrika

953 Cosedá dělat

9.11. 2015 8:58

Fspomělsemsi právě, žesem fčéra vMetropoli naotásku, zda budu platit kartou, odpověděl, žene. Azaplatilsem starobylým spůsobem, protožesem fšechny prachy, zefšechMých bank, převet naneexistující konto, abyMifinančák nemoch nicukrást. JenžeMi zase přijely ňáký dyvydendy nafšechnyMoje konta atak, ašMě dnes holka zase vyzve:

"Takjak?”

Budu zase klatit ňákoupartou, abychsepokusil udržet níské hladiny.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

952 Nenísi úplnějistej

9. listopad 2015 | 09.10 | rubrika: první rubrika

952 Nenísi úplnějistej

9.11. 2015 7:00

VyprávělMi jeden smnoha Mýchznámých, žeMá, kroměMě, takéještě jednoho známého. Aletonení, samozřejmě nic neobvyklého, kulitomutonepíšu. Kašdý nemá toštěstí, žedostává kašdouchvíli kupudárků aNěkdojenopčasjeden. Jsou itací, conedostávajnikdynic. ATentoMuj jedensmnoha buť fčéra neboněkdyjindy, potkal Svého druhého, celého pomláceného. Fšudesamá zaschlá kref abelhalse, jakobyneuměl normálně chodit. Mujsmnoha seHo zeptal:

"Byls u doktora?”

Jehodruhý odpověděl:

"Nebyl. Sem hipochondr amocsi nevěřim.”

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

951 Fšichni homáme

7. listopad 2015 | 15.27 | rubrika: první rubrika

951 Fšichni homáme

7.11. 2015 5:55

Bylsem nedávno fautoopravně, kdeměli umístěnou nástěnku sněkolika nápisy. Jedenuš semuvet fKlase 945 Jsem navrcholu. Hnetvedle měli další:

"Kašdý člověk máprávo být 20minut deně blbcem. Jásito vybírám právěteť.”

Adyšušné blbcem, takalespoň vydřiduchem. Jakotřeba Znojemštíradní, kteří prostředníkem Své mlufčí vysvětlují, proč mají vrepublice nejdraší hroby nasvětě:

"Naši cenu spůsobuje zejména apředefším úhrada zaslušby, mezikeré patří odvosodpadu, vodné, stočné, prořezávání stromů, údršba elektrického osvětlení nebo hygienického zařízení, úklit spadaného listí, sekání trávy, oprava oplocení alaviček, zajištění přístupu khrobovémumístu ataké informační slušby khrobovémumístu,”

vymenovala Pastrňáková.

Ještě dodávám, žeofšem apatrně nedopatřením opoměli spoplatnit nebo alespoň uvést volná místa kestání ačerstvý fsduch.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

950 Drůbeš

6. listopad 2015 | 07.47 | rubrika: první rubrika

950 Drůbeš

6.11. 2015 7:22

Přicestěspět smese sJirkou stavili vJitrafském dvorci najídlo, přotožesem jiš otrána statečně držel půst. Uvědomilsemsi totiš, žepůst je otslova pustit atak semho tedypustil. Vnabídce menu měli fkolonce Drůbeš:

Zaprvé - Pomalu pečený králík...

Zadruhé - Konfiskované kančí stehno...

Azatřetí - Špekové knedlíky

Račismesidali rychlepečené jehněčí.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

949 Tak, comyslíš?

5. listopad 2015 | 15.25 | rubrika: první rubrika

949 Tak, comyslíš?

6.11. 2015 5:56

Abynebylo podezřelé, žesem fšechno zažil fčéra, tedy vjeden jedinýden, taknapíšu, žepátýho listopadu, cošdyš se podívám nalištu, kolikátýho jeneska, bylo někdy, sme vMachníně přešli duchaplnou diskuzí sJirkou Maršíčkem natéma novéKlasy, kterábyse klidně mohla menovat:

MůžuVám ještě zavolat?

Jednáse ovolání dogolfového areáluMalevil, kdesem asipřet štrnáctěmi denma stratil přihře telefon. Domluvilsemse narecepci, žeopčas zavolám, zdase nenašel. Ňák přetněkdy semtamtedy volal ařekliMi, žene. Paksemtam zase ařekliMi zase. Noafčéra, přivyndavání begu sauta, semhonašel fkufru. TaksemJim zavolal, žeušnebudu volat. Paksemsi alefspoměl, žesem naňáké jamce stratil míček.

Mám Jim zavolat?

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

948 Vonije sdražili!

5. listopad 2015 | 08.46 | rubrika: první rubrika

948 Vonije sdražili!

5.11. 2015 4:44

Dyšsembyl nedávno, tušímžetobylo loni, asipopětiletech uMojí ošetřující lékařky kůli něčemujinýmu, takJí povidám:

"Pani doktorko, pamatujetesi, jaksteMi řikala, žedyš zapomenu brát prášky jedenden či dva, žesenictak hrozného nestane, aleběda, jakjenebudu brátdýl, žese začnou dít Věci sVelkým Vé? Atakéže, pokut sechci léčit, nesmím fkombinaci sbraním léků pít?

TakJásembyl asipřet třemarokama sdvouma kámošema ujednoho zNich nachalupě akašdýden smetam podnikali celodenní cyklistické výlety nakolech. Fšdycky kobědu smesidali jedno malépifko. Večersmesijich dalivíc adyšušsmebyli dost slušně opčerstveni, šlisme nakutě. Nadruhýden smevýletili najiná místa astejným spůsobem smese opčerstvovali. Celkově sme takto zakončovali celkem pětdnů. Nabitý zásobník sprášky natýden semměl sebou, ale fspomělsemsi naVaši varovnouvětu:

Pokut chcete pít, nesmíte brát prášky!

Aottédoby jetedyneberu.”

Vona Minato otpověděla:

"Pane Apurk, tojedobře, Vonije sdražili!”

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

947 Jaksmese poznali

5. listopad 2015 | 07.46 | rubrika: první rubrika

947 Jaksmese poznali

4.11. 2015 5:35

Takyfčéra naŠlauchu Měvyzvali:

"JakVydva stese vůbec poznali?”

Řeksem:

"Asipřet třema rokama prošvihli Naši potomci David sOtou strašidelný průšvich veškole. Opřestáfce sidovolili opustit lavice adokoncesespolubavili, kdyš ftom neočekávaně vešla úča anačapalaJe. NavrhlaJim návrch naředitelskou důtku, protožetutřídní jisměli zapodobnou kriminální činnost. Také oboum dožákajdy napsala milé pozvání rodičům nadostaveníčko kekávě adoutníčku. Kyšsmese dostavili afšesi shrůzou vyslechli, takNás Hanka pozvala nadalší kafe, abychomse stoho spamatovali. Noapřitom spamatovávávání smesetedy poznali. Přikafisem přečet pár Klas aVíťařek, žemaluje obrásky, kerébyseMidoNich mohli hodit. Jásem Munamaloval mejl, nechť Mije pošle.

KdyšMi nadruhý den dorazyly, poslalsem Mumilijón astal seMým dvorním ilustrátorem.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

946 Dědek Ebrt

3. listopad 2015 | 07.28 | rubrika: první rubrika

946 Dědek Ebrt

3.11. 2015 5:21

Fčéra naŠlauchu Waldařek, žezemřel Dědek Ebrt. Napsalsem velký Déčko, protože ikřestníména sepíší sevelkýma. Dědek Ebrt byl mohutnej avysoký chlap, kerej vážil 130 kilo. Seděl kašdejden fpabu, kdeprývypil svou dení dáfku, 45 pif. Ktomupro upřesnění aabysetolíp pamatovalo, dodávám, žejichbylo 44, čemuseuš dávěřit, kórdyšsi uvědomíš, žese jedná opříhodu sdoby, kdy pifko stálo korunu dvacet.

Vnemocnici mumuseli, sdůvodu, kerejsem zapoměl, uříznout nohu. Vyteklo zNěj pivo azemřel.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

945 Jsem navrcholu

2. listopad 2015 | 15.19 | rubrika: první rubrika

945 Jsem navrcholu

2.11. 2015 7:11

Bylsem vyměnit motorovejvolej afdílně mělipověšený, zarámovaný nápis:

"Natomto pracovišti sepracuje takdokonale, žekašdé další zlepšení znamená krokspět.”

Připomnělo Mito fspomínku nafčéra, kdyJozef řekfpabu přičtení Klasy:

"TaTvoje Zvukočeština ušjetak dokonalá, žese vůbec nedápřečíst.”

žádné komentáře | přidat komentář

944 Přetci acivilizace sounavině

1. listopad 2015 | 14.23 | rubrika: první rubrika

944 Přetci acivilizace sounavině

1.11. 2015 6:12

Četsem nanetu, žeslatkáchuť signalizovala našim přetkům, žedaná potravina jezdrojem rychle využitelné energie – toznamená energie potřebné propochody, napráci nebo při útěku přetnebezpečnýma zvířaty.

"Apotraviny obsahující větší množství tuků souzase energeticky bohaté,"

vysvětluje odpornice navýživu Eliška Vreštiaková. Akdyšto vřeští Eliška, jetonatuty nebonatuky. Tukysitotiš organismus dokáže uložit dosvých zásop napozdější náročné opdobí, třebanazimu.

"Atypak pomáhají udržet našetělo fteple apozitivně ovlivňují náladu. Protose učlověka vyvinula silná chuťová preference naslatké atučné,"

dodává Eliška.

Mámetotedy fgenech. Put přežití. Příroda totedy fšechno zařídila správně, jenže civilizace tozměnila, aproto semtaky uštrochu tlustej, anišbych zatomoch.

Mohusitedy fklídkudát Vařína sčokoládou, protože zatomůžou přetci acivilizace.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

943 Jaktoje

1. listopad 2015 | 14.14 | rubrika: první rubrika

943 Jaktoje

31.10. 2015 6:11

ChciTi nyní napsat, jakto dooprafdyje. Jetotedatakle:

Jiš několikrát, jehoš přesný počet neznám, semtochtěl napsat apřečíst. Možnásemto iprovet, alebuťsem zapoměl aneboMě okolnosti zase jednou donutili. Vímžebyto mohlo sdánlivě ňák vypadat, aleJásifak nemůžu nic myslet, protože fšechnovoSobě vimbespečně, správně ajistě. Akdybyto přestonáhodou někdyňák vypadalo, taktomutak není, protože jetojinak. Nejdesipřeci voSobě nicmyslet, kdyšjefšechno fšeobecně známo. Možnásemtojiš vminulosti lechce naznačoval, alednestochci stvrdit sdefinitivním spoplatněním, aby nebylo uš žádných pochyp. Abytedy pochybovačky apochybovači neměli ušproč pochybovat, protože pochyby souchyby.

Nazávěr chci ještě poděkovat vynikajícímu hráči golfu, Jiřímu Maršíčkovi, zato, žeMě naučil skvělý úder, kterýsem nazval "Zanožení zápěstím”.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

942 Ale, co?

1. listopad 2015 | 14.12 | rubrika: první rubrika

942 Ale, co?

29.10. 2015 7:22

Dlouhosemsi lámal hlavu nat textem zlidovělé, mezi lidmi docelarosšířené, lidové lidofky, vekeré sespívá:

"JáTihotam našroubuju, JáTihotam dám...”

Nevědělsem copřesně dotyčný našroubuje akamtodá. Našelsemsi nawebu kupomoci lidofkové texty, ale kničemu tonebylo. PakMě ještěpoměrnědocela bryskně napat šroubovák, alekamho dotyčný našroubuje akamcodá, stímsifak nevím rady. Arodiče nebo NěkdoJinej Mikdysi opčasřikali nebo řikal:

"Komunení rady, tomunení pomoci.”

Jásemsi tedatenkrát fšdycky poradil apomoch sám. Takbudu muset iteť. Kdyštak otom přemejšlim, takJámam našroubovák molitanový úložítko anikamho aninešroubuju. Šroubuju sním šroubky donavrtaných, předem připravených dírek, dle přesnévelikosti. Jak nedodržím velikost, dodírky senedostanu ažádné přemlouvání nepomůže. Prostě, jakcokolif zanedbám, nikamse nedostanu. To ušmam léty otskoušené aprověřené. Tímsenemusíme zabývat. Vraťmesetedy ktextu písně. Řikámsi nyní, jestli není myšlen vňákym přenesenym nebo nedonošenym významu. Jokožetřeba vůbecnejde vošroubovák ašroubování, ale voněco úplně jinýho. Tyvole, teťMě něco napadlo! Ale tone, tozavrhuju.

Bylobyto úplně trapný řešení anehodný Nás, inteleguánů aholek, stejné kvality.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)