1080 Kdesou tyčasy

22. listopad 2016 | 11.56 | rubrika: první rubrika

1080 Kdesou tyčasy

16.11. 2016 14:07

Marek Eben uvet vňákym pořadu, žeJejich politruk navojně řek:

"Jestlisi Regan myslí – takse mýlí!"

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

1079 Nanosentální Piktus

5. listopad 2016 | 15.49 | rubrika: první rubrika

1079 Nanosentální Piktus

28.10. 2016 12:42

Techdy, dyšbylo neska, taksemse probudil fpětnulapět seslovnim spojením "Nanosentální Piktus" vehlavě, vlastně vemosku anevědělsem, cosnim. Řeksemsitedy, ževoNěm napíšu Klasu. Protožesem vůbec netušil vocogou iběží, pustilsem počítač akafe, zapsal dogůgla, aleTen nicnenašel. Skusilsem fšechno možný inemožný sklíčovejma slovami, alezase besvýseltku. Řeksemsi: škoda, mohlabejt skvělá Klasa, ale nynísi uvědomuju, žeNěkerý Klasy byneměly bejt lepší, nešTy vostatní. Kdysy semsi myslel, žeKašdá další, musíbejt lepší, nešTa přetchozí, abystese furt chechtaly (chechtaly píšu úmyslně stvrdým ýčkem nakonci, protože připomínám, žepíšu hlavně proholky).

Nynísimyslim, žemusim napsat ipár slapších Klas, abybylovůbecpoznat, žeTysilnější soulepší atedyftipnější.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

1078 Lenin fPolsku

5. listopad 2016 | 15.48 | rubrika: první rubrika

1078 Lenin fPolsku

28.10. 2016 12:12

Koukalsem naFšechnopárty sOndřejem Hejmou, Kerej vyprávěl, jakbyl vLeningratský Ermitáži aviděltam vobras, pojmenovaný "Lenin fPolsku". BylonaNěm zobrazeno nahé pozadí zatku a Ondřej sezeptal průvodkyně:

(fzávorce mam, žehbitě překládám do Zvukočeštiny):

"Toje Lenin?

Ne, toje NaděšdaKonstantynovna Krupská.

Akdejeteda Lenin?

No, Tenje ftom Polsku."

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

1077 První vlašťofka

21. říjen 2016 | 12.05 | rubrika: první rubrika

1077 První vlašťofka

17.10. 2016 8:49

Bylsem fčéra na oslavě osmadvacátých narozenin Mého synofce Radka urodičů nabaráku. Přijela také Moje česká sestra Hanka zNěmecka, seSvým německým manželem Ervínem aJeho německou mamčou Hildou, taky zNěmecka. Přijeli téš sdvouma německýma pesama, teletem Čestrem aprasátkem Lili, zestejné země. Hanka byla jediná schopná tlumočnice. Táťkasesice trochu snažil, mamča račine, takže dyšse fšichni přemístili třeba nazahradu čidojiné části domu aJá zůstal fobýváku sHildou sám, došlo fšdycky ktomuto:

Hilda senaMě podívala aspustila velmi dlouhou, německou větu, většinou sotazníkem nakonci:

Mě napadla jediná otpověť, psána ofšem Zvukočesky:

"Estut Mir lajt, Icht frštéhe nicht."

AprotožeHilda ušmádost pokročilého Alshajmra, takse dominuty zeptala zase naněcojiného, třeba. Taksem ještě vypotil:

"Hilde, nochajnmal:

Estut Mir lajt, Icht frštéhe nicht."

Takto seto ještě několikrát zvokapovalo, nešse vrátila tlumočnice. Uvědomilsemsi, ženěmecký trch jevelký amá věta, jejíš druhá část sedokonce rýmuje:

"Estut Mir lajt, Icht frštéhe nicht."

Bymohlabýt první vlašťofkou.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

1076 Máto nohy

11. říjen 2016 | 12.06 | rubrika: první rubrika

1076 Máto nohy

11.10. 2016 6:05

Jako vopčas muzikant shudební nějakou báseň, roshot semse, žespíšu ftip. Dnesráno semvybral tenle:

Chytrej jede shloupým vevlaku, aprotože maj přetNima dlouhou cestu, takMu povídá:

"Poslouchej, hloupej, abyNám cesta rychlejc ubíhala, budemesi dávat hádanky. DyšJáTi dám hádanku aTyJí neuhodneš, takabytobylo zajímavější, dášMi 10korun, adyš TyMidáš hádanku aJáJi neuhodnu, dámTi stofku. Tak dobře poslouchej, soustřeťse apřemejšlej:

"Máto štyrynohy asedíse natom. Cotoje?"

Hloupej sepár stanic soustředí apřemejšlí, alenemůže nic soustředěnýho vymyslit, taksedá podat:

"Nevim, tady máš 10korun. Acotoje?

Židle. Ateť Ty."

Tak hloupej zase párstanic přemejšlí apak spustí:

"Dyšjeto nahoře, máto štyrynohy adyšjeto dole, máto třinohy. Cotoje?"

Teť zas chvíli přemejšlí chytrej, ale takynemůže nanic přijít, takdá hloupýmu stofku azeptáse:

"Cototedaje?"

Ahloupej otpoví:

"Nevim, tady máš deset."

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

1075 Plochá dráha

11. říjen 2016 | 12.05 | rubrika: první rubrika

1075 Plochá dráha

5.10. 2016 10:45

Sledovalsem ftývý závody naploché dráze. Poskončení jedné jízdy, vníš Náš závodník dojel poslední, komentír pronesl:

"No, aleřekněmesi, ževýkon Našeho závodníka nebyl nejhorší..."

KtomuJá dodávám, že oprafdu nebyl nejhorší aklidně bysedalonapsat apřečíst, žeJeho výkon byldost dobrý, jen výkony fšechtří ostatních byly lepší.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

1074 Pes, kerej štěká

4. říjen 2016 | 11.11 | rubrika: první rubrika

1074 Pes, kerej štěká

4.10. 2016 10:56

Někdo Mitvrdil, žeŇákýho člověka 5x dovezli donemocnice zle pokousaného fšude potěle, protože tvrdil, žepes, kerej štěká, nekouše.

Kousali fšichni.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

1073 Dvě říkadla

4. říjen 2016 | 11.10 | rubrika: první rubrika

1073 Dvě říkadla

9.9. 2016 9:30

NapadlyMě dvě události mezinárodního významu, vlastně říkadla:

"Nesnídej, obědvej osamotě avečeři sněs přátelům."

No aTo druhý, nevim jistě, jestli vesdravém, alespíš:

"Vnesdravém těle, smradlavý puch."

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

1072 Pavouk

3. září 2016 | 10.16 | rubrika: první rubrika

1072 Pavouk

27.8. 2016 8:30

Mujkamarád Jarda jednou stahoval ňákej film znetu anajednouMu vedle myši lespoměrně velkej pavouk. SchodilHo nazem aplácnul pantoflí. DyšJi nadzved, abyse přesvěčil, uviděl, žepavouk nejenženeni mrtvej, aleještě navíc trochu povyrost ajalse utíkat. TakHo majznul znovu, alesestejnym výsletkem. Taktosetofše několikrát opakovalo, ašbyl pavouk uštak velkej, žese nejal utíkat, ale navopak sejal naJardu útočit. NešseMu zakous do hrdla, takse Jarda shrůzou probudil a uvědomilsi, žetobyl jensen. Sůlevou sišel na toaletu ulevit ajaksitak čůral, takseMu sestropu narameno spustil pavouk.

Kdyby zrovna nebyl natoaletě anečůral, takbyse asi poch – pochlubil Svým známým, coseMu heského sdálo.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

1071 Tůr de Půlky

1. srpen 2016 | 13.21 | rubrika: první rubrika

1071 Tůr de Půlky

12.7. 2016 8:30

Fuvolněteseprosím citovala Anyfe Vyskočilová svého manžela:

"ZabijuTě, zakopu nazahradě, nechámTi koukat jen zadek atamsibudu parkovat kolo."

Ktomu fakuš nemácenu nic ftipnýho připojit, jevidět, žeJi stále miluje.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)