644 Sladký den

24. prosinec 2013 | 20.13 | rubrika: první rubrika

644 Sladký den

Bude Sladký den, aš něco zkusím napsat. Teda pokut se Mi to povede. Stál jsem ve frontě u kasy fKauflandu a paní přede Mnou po zaplacení asi třech apůl tisíce korun rozpažila ruce a povídá pokladní:

"Jaktak na to koukám, tak samý zbytečný věci, vůbec nevím, co s nima budu dělat?"

Pokladní neodpověděla atak jsem řekl:

"Tak je někde vyhoďte."

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 5 (1x)

643 Páreček

24. prosinec 2013 | 14.07 | rubrika: první rubrika

643 Páreček

Uš asi 5 hodin sedím a civím do monitoru. Nic Mne nenapadá atak nic nepíšu. Zase jeden podivný, ale prafdivý paradox. FakMi připadá divný, že nic nepíšu a přitomto nyní čtu. Jsou věci mezi nebem a zemí. A jejich tam hodně takových a podobných. Jen je zapsat. Oto se právě pokouším atak se nedif, že Ti to připadá jako nějaká divná a vymyšlená kravina. Ostatně mě to tak připadá také.

Vspomněl jsemsi, žekdyš jsem jel emhádéčkem do města, tak jsem zaslechl jak páreček mladých, sedících za Mnou, říká:

"Houstička:

Viděls Ho fčéra ftelevizi? 65 let a má dítě s dvacítkou! Co tomu říkáš? Líbilo by seTi to, mít totak?

Párek:

Vžádným případě, Já Miluji tebe!"

Otočil jsemse a řekl:

"Mě by seto líbilo.

Houstička:

Vám, jo, tsss.

Ano Mě, ale budu muset pár let počkat, podle Vašeho příkladu ztelevize jsou Té Mojí právě čtyři roky."

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

644 O pohledech

24. prosinec 2013 | 14.07 | rubrika: první rubrika

644 O pohledech

Četl jsem svelikým zájmem na webu o různých pohledech na holku a kluka. Že napříklat mnoho vlastností má u holek menší rosptyl neš u kluků. Kluci mají věčí šanci, že se potkají s průměrnou (fdobrém smyslu slova) holkou, kdešto holky se mohou snáze potkat s extrémy, řekněme shlupoňem nebo géniem. U kluka fklidu až 70 % moskových center utichá, kdežto uholek je 90 % center stále fklidovém aktivním stavu. Další rozdíly:

Podle populárních předstaf o pravěkých lidech Homo sapiens kluci-lofci lovili nebo odháněli nepřítele, a pak odpočívali. Pili skvašené bobuloviny a obilné nálevy. Vyprávěli přitom přehnané historky o své statečnosti, brousili nože a čistili pistole s moskem fpodstatě zařazeným na volnoběh. Základem úspěchu byla orientace na dálku. Tomu fyziologicky odpovídá "tunelové vidění" s menší schopností periferního vidění. Zato ale mají kluci lépe vyvinutá centra fpravém frontálním laloku předního mosku pro prostorovou orientaci. Proto i dnes najdou cestu ke vzdálenému cíli. U kluka je dobré prostorové vidění a odhat vzdálenosti výhodou (dnešním projevem je dobré couvání a parkování auta). A samozřejmě mozek kluka pracuje vlnovitě, kdy se střídají fáze vysoké aktivity při každodenních stresových situacích sfázemi o nízké aktivitě při odpočinku. Hlavní rozdíl mezi holkou a klukem bych sroloval do závěrečné věty Klasu:

Kluka pohlet na holku vzruší. Holku pohlet na Mě rozesměje.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

642 Jsem zjiné planety

21. prosinec 2013 | 11.45 | rubrika: první rubrika

642 Jsem zjiné planety

Nafštívil jsem dnes, na doporučení Mé ošetřující lékařky, psychiatrickou ambulanci Bialbi. Teda pokusilse nafštívit. Ambulance Bialbi se totiš nachází vlékárně Dr. Max bes vnějšího označení. Musíš vejít do lékárny a aš tam uvidíš dveře scedulkou Bialbi. Ale také s cedulkou MUDr. Tamler. Tyto dveře vedou do patra. Fpatře jsou skleněné dveře, nanichš je jiš jen šipka označená MUDr. Tamler a vedoucí doleva. Tak jsem si velice chytře odvodil, že MUDr. Tamler je hlavní a nejdůležitější MUDr. celé ambulance. Po asi půlhodinovém sezení fčekárně aza neustálého vycházení pacientů (napočítal jsem přesně čtyři), jsem začínal být lechce nervózní. Řekl jsem si, že jeto nejspíš fpořátku. Pacient psychiatrie má být neustále lechce nervózní. Pak jsemsi ale fšiml, že fšichni fčekárně drží vrukách číslo. Tak jsemse zeptal, odkut ho vzali. Ukázali mi na přístroj, který ušbyl ftu chvíli vypnutý. Sestřička Mi pak sdělila, že za chvíli končí atak přístroj fčas vypínají, aby nemuseli makat přesčas aže si mám přijít zítra.

Na druhý den, když přišlo Mé číslo, které jsem obdržel po stisknutí červeného tlačítka nařadu, jsem zjistil, že jsem o dveře a asi deset metrů vedle aty Mé, smalou cedulkou Bialbi se otevřou aš za dvěapůl hodiny. MUDr. Tamler není hlavní a nejdůležitější MUDr. celé ambulance. MUDr. Tamler vlastně nemá vůbec s ambulancí Bialbi nic, krom chodby, společného. Na dveřích ambulance Bialbi bylo napsáno i mobilní číslo. Zavolal jsem naň a ono Mi z Litoměřic sdělilo, že mám odpoledne přijít, žesiMě lékařka určitě vezme. Tak jsem zase odjel dom, naobjedvalse a jel se oženit s doktorkou, kterou jsem nikdy vminulosti neviděl. Kdyš jsem tentokrát přišel nařadu, taksi Mě doktorka skutečně vzala a do lékařské správy na závěr napsala:

Organický psychosyndrom po moskové kontuzi. Objektivně orientovaný, lucidní, kontakt navazuje a forie kolísá. Lucidní snění (bdělý, vědomý spánek) je pojmenování pro staf, kdy si spící člověk uvědomí, že sní a to mu dá možnost se ve svém snu vědomě a bez omezení (záleží na jednotlivých dispozicích) pohybovat či ho měnit. Zjednodušeně napsáno a řečeno, jde o "probuzení ve snu". A slovo forie znamená nálada, emotivita, cítění, afektivita. Také Mi předepsala prášky Cipralex.

ZJejího závěru jsem usoudil, že má patrně prafdu atak jsem si prášek po snídani zobnul. Také je možné, žeuš jeMi fšechno fuk aproto jsemho tedy zobnul. Sám nevím.

Také nyní nevím, zda se zrovna nenacházím vesnu, proto fše píši a pokut i někde přečtu, pakMi jistě Některá či Někdo řekne, oco jde.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

641 Nevím, tady máš deset

16. prosinec 2013 | 09.07 | rubrika: první rubrika

641 Nevím, tady máš deset

Minulý týden jsem jel vlakem do Brna za kamarádem ze studií. SeMnou fkupé byl jediný cestující. Jiš ot pohledu vypadal, žeje trochu zaostalý ve vývoji a rát na světě. Byl také velice družný atak jsme se seznámili. Cesta před Námi byla dlouhá atak Mu povídám:

"Emile, co kdybychom si dávali hádanky? Kdyš Já Ti dám hádanku a Ty jí neuhodneš, dášMi deset Korun. Akdyš to bude obráceně, tak Já Ti dám stofku, aby to bylo alespoň trochu spravedlivý.

Dobrá, můžem.

Tak poslouchej. Máto čtyři nohy a sedí se na tom. Cotoje?"

Emil pár stanic přemýšlel a Já Ti zatím mohu napsat, že se vlastně jmenuje Ambroš, ale dohodli jsme se na Emilovi, protože Ambroži Mi moc nešlo do pusy a Emil k Němu lépe pasuje. Tak tedy Emil dlouho přemýšlel a pak řekl:

"Nevím, tady máš deset Korun a cotoje?

Židle. A teť Ty Mi dej hádanku."

Emil zase pár stanic přemýšlel apak řekl:

"Kdyš jeto nahoře, máto čtyři nohy akdyš jeto dole, máto tři nohy. Cotoje?"

Taknyní jsem pro změnu přemýšlel trochu déle Já apak sedal bezradně podat.

"Emile, nevím, tady máš stofku. A cotoje?

Nevím, tady máš deset."

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

640 Fše je tajný

10. prosinec 2013 | 12.59 | rubrika: první rubrika

640 Fše je tajný

Při posledním zátahu věřitelů na Mou osobu, zatáhli Mě Tito ašdo bespečnostní firmy jako pracovníka ostrahy. Její názef nemohu napsat, protože je tajný a Já musím zachovat Její inko i gnito. Podpisem jsemse ktomu, potpokutou 250 000,- Ojró, zavázal. Ostatně, Její tajné logo nosím na rukávu levého bicepsíku tajné bundy, kdyš jedu do anebo spráce veřejným emhádéčkem na trase trolejbusu číslo 5 mezi stanicemi Somet a Sklářská. Myslím si ale, žekdyš jefše tak tajné, takani nelze nic vyzradit. Jeto věc na promyšlení, které Mne ofšem nebaví.

Pracuji u firmy necelý měsíc. Při druhé noční 12ce posobě, kdyš jsem byl na trase, takMi zavolal zastupující velitel směny, kdese právě nacházím. Popsal jsem Mu dotyčné místo a On byl za pár fteřin u Mne. Jal seMi vysvětlovat, jak správně chodit podél plotu. Jemně podotýkám a opakuji: po necelém měsíci Mého chození. Na závěr se Mne zeptal:

"Baví Vás tato práce?

Myslíte vážně tuto otásku?

Naprosto!

Ftom případě Mě baví velice hesky.

Tak pokračujte!"

Pokračoval jsem tedy fzábavné chůzi podél plotu a byl pevně rozhodnut, že dám výpověď. Na druhý den jsem ji našemu veliteli ústně podal. Ten Mi řekl, ať nazítří fše zavolám nadřízenému a Ten Mi zase řekl, nechť si fše promyslím apak Mu promyšlené sdělil.

Atak jdu zítra opět na ranní...

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

639 X a Y

10. prosinec 2013 | 12.58 | rubrika: první rubrika

639 X a Y

Dočetl jsemse, že Naše DNA je uspořádána do 46 chromozomů, z nichž 23 máme od otce a 23 od matky. Výjímečné jsou sexuální chromozomy X a ten druhej, Y. Holky mají dva X chromozomy, každý od jednoho ze svých rodičů. Kluci mají jeden X chromozom od matky a jeden Y chromozom od otce. Holčičí genotyp je označován XX a klučičí XY a tyto genotypy určují naše genetické pohlaví. Zajímavé je, že X chromozom je pěkný macek, patří mezi největší a je holčičí, kdežto náš klučičí chromozom Y je vedle něj úplný pinďa. Tomuto rozdílu ve velikosti odpovídá i počet genů, které jsou na nich umístěny. Na mackovi je umístěno asi 1 500 genů, kdežto pinďa Jich s bídou unese jen 78. A kluci se liší od holek právě těmito 78 geny. Některé se podílejí na tvorbě spermií, jiné sehrávají dosud neznámou úlohu. A právě tato neznámá úloha genů je to, co Mne velice zajímá a napřu tímto směrem Mé bádání. Jenženom nemám zrovna špičkově vybavenou laboratoř, tak budu muset zkoumat nějakým jiným způsobem.

Zjistil jsem, že holky se od kluků vněčem liší. Jasně, polechtám Jim nebo Nám ega. Napíšu a řeknu, že ve fšem. Ale objektivně napsáno a řečeno to tak není. Jsou okamžiky a situace, kdyale holky nad klukama jasně vyhrávají. VMých Klasech vlastně fšdycky. Říká se, že kluci jsou zMarsu a holky zVenuše. Tak to sice není, fšichni jsme ze Země, ale skutečnost, že někdy myslíme a jednáme jako dvě různé rasy je nepřehlédnutelná. To, jak reagujeme vjednotlivých situacích, není dáno jen naší povahou a charakterem, ale právě i tím, k jakému pohlavímu patříme.

Větci jiš dávno objevili, že mezi mosky obou pohlaví jsou určité rozdíly, coš se sice stalo terčem mnoha ftipů, ale také to vysvětluje odlišné způsoby reakcí na podněty a situace. Fčem jsou tedy ty nejzákladnější rozdíly?

Napříklat fkomunikaci. První rozdíl je patrný ušna první poslech. Liší se ale nejen množství slof, které vypouští z úst holky a které kluci, ale i vjejich užívání. Kluci nemluví jentak zbůchdarma akdyž nemají co říct, klidně mlčí. Zatímco pro věčinu holek je mlčení těšké, vlastně nepředstavitelné a mají potřebu rozebírat úplně fšechno. Z toho fšak vyplývá skutečnost, že věčina holek umí také daleko lépe jazyk používat, takže snás vyjádří, co má na srdci. Kluci mají sverbalizací svých pocitů problém. Proto toho kluci vhátkách zase tolik neřeknou. Femocích je problém ještě markantnější. Holky jsou empatičtější a lépe dokážou vzájemně spolupracovat, dokážou lépe odhadnout druhé člověky. Holka se podívá na druhého člověka a zjeho slof a gest dokáže celkem přesně odhadnout Jeho rozpoložení. Když je někdo naštvaný, smutný, má problém, pozná to. Kluci toto většinou nedokážou, protože neumí číst emoce.

Takže holka, kdyš svému příteli na otásku:

"Co se děje?" řekneš "Nic!" nediv se, že se nevzrušuje a dál fklidu pije Vařína. Vždyť jsi Mu právě řekla, žeje fše fpořádku.

Takže využij své přírodou dané výhody, smiluj se nad jeho nedokonalostmi akdyš Tě bude cokolif trápit, takMuto prostě řekni.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

638 Ty Mi taky nezavoláš

4. prosinec 2013 | 08.57 | rubrika: první rubrika

638 Ty Mi taky nezavoláš

Seděl jsem fkavárně a přemýšlel. Napadlo Mě, žesi založím Předfstahovou poradnu. Jak jiš názef vypovídá, budu vNí Těm, co se budou zajímat oMé rady, radit různé rady, vedoucí ktomu, aby Jim fstach vydržel alespoň pár dnů. Ftom jsem zaslechl, jak holka feletonuje:

"Jó, ale musels to vědět. Ty Mi taky nezavoláš. Hele, nebudeme se hádat. Nekřič na Mě."

Pak asi půl hodiny nepromluvila, alekdyš jsemse naNí podíval, měla mob stále na uchu. Zřejmě přestal křičet a začal říkat takové zajímavosti, že Ho mlčky poslouchala. Když skončili, chtěl jsem se Jí zeptat, co říkal, ale tvářila se kysele a celkově vypadala takňák divně, tak jsemto nechal plavat. Co Jí také moch říkat? Napsal jsem sice, že zajímavosti, ale buť jsem totak nemyslel nebo jsemto myslel blbě. Třeba Jí něco sliboval. Nabízí se, že Jí bude stále volat, nebudese hádat a přestane křičet, možností je nepřeberná fůra. Taky ale moch mluvit úplně o něčem jiném. To ušse nikdy nedovíme, ale myslímsi, že nemusíme litovat.

Takových apodobných pitomin se namele spousta a není třeba sejich dopátrávat.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

637 Názef je neurčitý

4. prosinec 2013 | 08.55 | rubrika: první rubrika

637 Názef je neurčitý

Vůbec jeto tak trochu divný Klas. Posuď:

Právě jsem dorazil domu znoční, nosní, ušní a krční 12ky ajsem nabitej písmenama. Ještě si fspomenu kterejma a hnet je začnu psát. Anebo napíši jiná. Sice jsemsi myslel, že půjdu rovnou spát, ale myslet znamená nic nevědět anebo vědět sprosté slovo atak raději píšu.

Jednou Mi ušnevím kerej známej povídá:

"Ty furt chceš ňákou holku? Podívej seuš konečně na sebe!"

Poslechl jsem Ho, ale nic se nestalo. Myslím si, že ftomto není. Civim na sebe kašdou chvíli ažeby seMi přestávalo chtít, se nedá ani napsat, natoš přečíst. Čím dál víc si uvědomuji, že pes či nějaké úplně jiné zvíře bude zřejmě zakopáno na jiném místě. Půjdu ho hledat, ale najaře, ašbude půda míň zmrzlá a měkčí. Bude se Mi líp kopat, hloubit atímpádem po zvířatech pátrat. Fšdycky je lepší hledat zvířata ašnajře. ProMě zaMě, alei seMnou by Zima vůbec nemusela existovat. Naprosto zbytečné období a tlustý voblečení. Zmírnýho Podzima rovnou do rozvášněnýho Jara. TobyseMi líbilo.

Nyní jsem ale zaslechl hrupku ftextu Zrní:

"... jsem umělohmotnej

jsem umělohmotnej...

Hniju, hniju, hniju

hniju, hniju, hniju..."

Mámje moc rát, ale umělohmotnej přece nemůže hnít. To fak nejde. Proto je skoro fše vyrobeno splastiku, aby nehnilo. Tímpádem ani umělohmotnej spěvák nemůže hnít. Ikdyš připouštím, že fumělcově případě je možné fšechno. Vontotaky, kluk jeden chytrej, určitě myslel, že hnije pouze obrázkově atak nechť si fklidu pokračuje vroskladu. Já se vrátím k oblíbenému filozoflování a hledání zvěře. Myslím si totiš, že filozoflovat a hledat nepřestanu, dokud nadeMnou nezaklapne nějaké víko. Oboje Mne baví atak ani přestat nemohu. Alespoň ne, dobrovolně. Nikdo to poMě také zatím nežádá, tak nepřestávám. Uš si nepamatuji, vekterém songu se spívalo:

"Co děláš, to dělej rát..."

Myslím, že ho pěl Walda a Já píšu a píšu tedy rát. Tak píšu furt. Pokut mám co. Hodněkrát seMi aletaké stane, že jen slušně sedím a dívámse na monitor. Dívámse a fduchovi se ptám, jak jeto divné, že nic nepíšu. Také opčas koukám na fotbal a zjistím, že ho nesleduji. Po chvíli zjistím, že ani nevím, kdoským a protikomu hraje. Mám prostě takové stavy, že něco činím a přitomto zároveň nedělám. Ale vydržímto. Atřeba ihodně dlouho. Jak ofšem přesně, takto oprafdu nevím. Ještě jsem nikdy nezměřil a pravděpodobně ani nezměřím. Nacházím se fté době vLimbu nebo někde poblíž. Nevím to úplně přesně. Fdanou chvíli skoro fše nevím scela přesně a něco anijen byť třeba alespoň trochu zdánlivě netuším.

Mám nyní takový divný období. Asi víš, že jsem byl donucen chodit do práce. Ušto samo vosobě je strašnej průšvih. Co Ti budu dál psát a číst...

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

636 Zásadní zásada

27. listopad 2013 | 14.23 | rubrika: první rubrika

636 Zásadní zásada

Opčas Mě neustále žádají anebo napsaně i vysloveně prosí Mé a Moji známí, abych vymyslil a sformulizoval pár hlavních atedy zásadních myšlenek. Pokusímse nyní ftomto Klasu. Vnaší společnosti vyfstává velice důležitá a naléhavá potřeba, aby si movité a majetní našli Svou spisatelku či Svého spisatele a zasponzorovali vydání Jejich knich. Je to nutné, protože je. Spisatelé nemohou schánět prachy na vydávání Svých knížek, protože musí stále psát další. Nemají tedy nato pochopitelně čas. Ale nemusí se fšdycky zadařit, hlavně kdyš bude kapat. A votom to je. Řekl Mi fčéra Pavel, že náš společný kámoš Milan je se želvou na prochásce. Zeptal jsem se Ho:

"A kdy vodešel?

Odpověděl Mi:

Fzáří."

Jiš končí listopad atak pokut prochásku přežije On i želva, mohli bychom pak společně zajít do pabu, popít a pobavit se otom. Nebo i oněčem jiném. Jaksetak otakových otáskách fpabech klábosí. Třeba oholkách nebo opolitice. Ikdyš oté se bavit nechci. Ta je díky jejím aktérkám a Těm druhejm ušdávno fté části těla, která se používá ksezení. Atam se Mi nechce.

TakMi nezbývá, neš si trochu zafilozloflovat o fstazích holek sklukama. To Měale baví atak du dotoho. Nejdříf ale použiji část textu kapely Zrní:

"Je Mi líto fšech lidí, kteří musí být venku, kdyš sněží."

Mě je líto Mě, protože jdu dnes i zítra na noční 12ku, ale nepleťsi s pivem, protože ftéto 12ce budu střídavě 6 hodin venku a 6 hodin fteple. Ale protože zřejmě správně předpokládám, že mám kdispozici pouze jeden život, taksi ho musím užít atedy se na šichtu do mrazu těšit. Chcešli si užívat, MUSÍŠ se těšit i do nepříznivých podmínek.

To je zásadní zásada, která je naprosto zásadní a je třeba se jí držet fšema rukama. Budu se jí tedy držet fšema těma Svýma dvouma, protože nejsem pavouk. Ale slíbil jsem Ti filozoflování o fstazích holek sklukama.

Takže si to probereme popořadě povopicích. Opičí kluk doráží, ale holka ho odmítá. Ovšem ne tak úplně, coš je možno vidět napříklat fdokumentu o životě vopic a symbolizováno tím, že samice si samce přitáhne a pak ho hnetka provokativně zase odkopne. Když kluk vytrvá a snaží se dostatečně dlouho, možná dojde k tomu, co chce. Je ovšem potřeba trpělivosti. Jakmile kTOMU skutečně dojde, trvá to asi tři sekundy. No, a pak už je na řadě lehárko. Úkol splněn.

Kožich šmarjá, Ty vopice se po Nás fak vopičej.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)