998 Vlichej sudé

28. prosinec 2015 | 14.22 | rubrika: první rubrika

998 Vlichej sudé

28.12. 2015 4:44

Dopřetfčéra sembyl fsytuacy, dysemse díval nakašdou protijdoucí holku. Nonakšdou né. TunaKerou sem nekoukal, taknaTu semse nedíval.

AbyKlasa nebyla úplně voničem, tak Tiještě napíšu amožná ipřečtu tuto ynformacy:

FPekingu jesdí auta podle pravidla sudých alichých značek. Vedny slichým datem soudoulic fpuštěny pouze vozy slichými poznávacími

značkami, zatímco fsudé dny smějí vyjet jenvozidla, jejichž poznávací značka končí sudým číslem.

JakmileseKdokolif splete, jevyhozen dopovětří.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

997 Comyslíš?

28. prosinec 2015 | 14.20 | rubrika: první rubrika

997 Comyslíš?

26.12. 2015 6:49

Fčérasemsi vyšel napřethladovou, přetobědní apřetsvižnouprochásku těsněteda přethladem apřetobědem. Fkopci UVýsluní Mědohonili raníVaříni, taksemtootočil amazalspět. UMušlesemsifšim samostatné maléstafbički vedlení anapadloMě, žebyto mohlobýt veřejné splachovadlo. Skorosem kněmu doběch, přečet nápisy TOJLETY anaklice SEM. Taksem zatáchSEM, ale dveře byly zajištěný pevně. Ještěsemje skusil domáčknout afzápětí znovutach, ale nepovolily. Přečetsemsitedy, žePROVOZOVATELem jeStatutární město Teplice aotpovědnou osobou: Blanka Ptáčková, Jejíš telefoní čísloje 417 510 111. TakJí volám aozvaloseMi:

"Dobrý den, dovolalistese naMagistrát města Teplice, čekejte prosím... aasi 7xtovyzvánělo apak sluchátko spadlo napodlahu."

Skusilsemto ještě jednou seskorostejným výsledkem, alesluchátko nakonec zvet spodlahy záznamník. Strašněsem Ptáčkový vynadal, alepakušsem nemochmoc čekat ašel stafbičku obejít, jestlinemá ještějeden fchot. Sbokusemobjevil rosvícené zelené kolečko, snápisem volno avhoťte minci 5.- Kč (afzávorce 1,- 2,- 5,-)

Potním bylo zhasnuté červené kolečko snápisem opsazeno. Dyšsemto pochopil, taksemto nevydržel amusel sejít přebalit.

Pées: VěříšMito?

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

996 Základní pravidlo

25. prosinec 2015 | 09.38 | rubrika: první rubrika

996 Základní pravidlo

25.12. 2015 9:07

Ještě poznámka kčasy Klasy: fčéra sem byl doštyr fpáře naLuně. Ateťušteda ktomupovidlu:

Dyšpříde párek aholka jeheská, přisednesi fpabu vedle kestolu fšdycky zády amusimbalit kluka. Ktomutakyještě jednamalápoznámka:

Dyšsisedne naproti, tak kluk přesně fose. Apokut náhodou ne avýhled mamdobrý, taksenejedná oheskouholku, aleohydrant.

Původně sem chtěl napsat, žesejedná oHydru, ale paksemsi uvědomil, žebych semoch překlepnout ašloby oVydru atomuušbysepřece nikdo nesmál, ne?

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

995 Kouzelný kolt

24. prosinec 2015 | 15.54 | rubrika: první rubrika

995 Kouzelný kolt

24.12. 2015 7:47

Fčérasemse uKozičky sezalíbením amilým úsměvem koukal naděcko, ješťapalo sematam fdoprovodu předkloněné, tohočasu stoprokojící maminky skouzelným koltem, vlastně dekoltem. Dyšsifšimla, kamsekoukám, takseMě propotvrzení zeptala:

"Tomámale heskou Dítě, že?"

Milesem otpověděl:

"Sicesemse koukal úplněněkamjinam, aleholčičku máte skutečně takyveliceroskošnou."

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

994 Příhoda

24. prosinec 2015 | 08.16 | rubrika: první rubrika

994 Příhoda

23.12. 2015 6:06

Fčéra semšel Potlampu apřisedliMě ksobě štyry spolužáci sgymplu. Teda spolužáci zročníku. Jakse furt holetbám, žemám vynikající paměť na obličeje, taksem poznal jen Láďu Šístka. Pomocí prvního, druhého, třetího atakdálpísmena sem bystře složil, žedva kluci poMé levici semenovali astáleještěmenují Tomášové. Stejným spůsobem vímito, žeprvnízNich má přímení Zavoral s "véčkem" skoro uprostřet, nakeré jehrdej, protožeHo odlišuje. Druhýho přímení sem zapoměl, cošMěmrzí, protože vyprávěl příhodu, kerouTi teť napíšu apak přečtu, idyš vim, žesemji ušnapsal ačtu ašteť. Ten třetí neznámý obličej semenoval amenuje Dalibor Dřevěný achodil seZuzanou Božovskou, kerá byla Mojí spolužačkou. Sicetosem nepatří, ale uvetsem, protože Mitím kluci napovídali. Stejně semse aledalpodat. Ateťta příhoda. Tomáš bespřímení, Kerej chodil do Béčka, povídal, jaksišel koupit něco doTabáku apřetNim vefrontě siženská kupovala "noviny" fuvozofkách ažechce voboje. Významně sepřitom naToma podívala, abypochopyl, seKerouveličinou mátučest stát vjedné frontě! Napultě přetékaly dva tituly: Aha aBlesk.

Uvědomilsemsi, žepodobných veličin, žijevnašízemi drtivávěčina aprotototu vypadátakle.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

993 Dostalsem bot

24. prosinec 2015 | 08.14 | rubrika: první rubrika

993 Dostalsem bot

23.12. 2015 4:04

Ušnevim vojakejvečírek šlo adysemseho zúčastnil. Pamatujuse ale, žesme naněm hráli různé společenské isobecké hry, vekerých semse velmi rát angažoval. Hlavně ftěch druhejch, kerýse vodehrávali vedvou afpokojíčku. Vjednu chvíli, dyšsembyl nařadě fté společenské, takMi pomalu řekli, abychrychle pantomimicky přetvet, žese fdanou chvíli imomentálně nemohu čehokolif zúčastnit, protože mám důležité opchodní jednání.

Udělalsem nahrudi rukama stříšku apoloschoval ukazováček upasu, dostalsem bot amochsezase odebrat dopokojíčku.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

992 Indyján

22. prosinec 2015 | 09.16 | rubrika: první rubrika

992 Indyján

22.12. 2015 6:01

Cestovatel Miroslav Stingl siftelevizi nadvojce, fpořadu Daniela Stacha vjednu chvíli pokoušel nasadit indyjánskou čelenku. Alepokoušelobráceně – koncema per směrem kehlavě. NešloMuto. DanielMu řek:

"Mátejiasi obráceně, pane Stingl."

A On:

"Žejo, žejó. Novíte, jásinato nevidim zvenku."

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

991 Kápu, nekápu

21. prosinec 2015 | 09.36 | rubrika: první rubrika

991 Kápu, nekápu

21.12. 2015 5:35

Jaksem napsal fKlase Brapce, žeMi Lojza řekjedno sprvních Zvukočeských pořekadel:

"Kdomá ruce fkapce, ten sihoní brapce!"

TaksemJi nechal fčerapřečíst Jardovi aVonMiřek, žesekpořekadlu ještěváže jedna historka zdoby, kdyLojza učil nasoukromym gymplu fÚstí ajeden italský student Mukněmuřek:

"Kdomá ruce fkapce, kápu. Ten sihoní brapce, nekápu."

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

990 Cvrlikání ptactva

21. prosinec 2015 | 09.35 | rubrika: první rubrika

990 Cvrlikání ptactva

21.12. 2015 3:12

Kdysisemnapsal, žespimrát přivotevřenym vokně, protože miluju, dyšMě kránu probouzí líbezné cvrlikání ptactva. Fčérasemalešel spát ašneska aVoniTi parchanti uš řvali jakpominutý, taksem tovokno zavřel.

Abych nebyl vulgárnívůl, taknapíšu apřečtu, žepřestožeje miluju, takMě ftuchvíli slušněnasáno apřečteno KAKALO, ženevlastním kulomet.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

989 Fčéra ňákí, neska měkí

20. prosinec 2015 | 15.50 | rubrika: první rubrika

989 Fčéra ňákí, neska měkí

20.12. 2015 4:28

Protožesem prospravedlnost arovnoprávnost žen, roshotsemse, ženeska spíšu Klasu sesamíma měkíma íma. Fšdicki, respekti-

ve, dišsedu keKozičce najíst, snažímse zapamatovat, kerí lázně soukerí akerísoutamty. Ušumim Císařskí anaproti Sadoví.

Paksiještě pamatuju, žekousek dál. Popravé straně, dišdu na (afzávorce mam, žepolevé dišdu z) jeLázeňskí dům Bétoven.

Tohosi pamatuju podle toho, že uněj fparku je socha Mózarta, cošbil takidobrej houslista nebo klavírista. Jedno stoho. Buť Ten

druhej bilTenle neboTenlebil Tamten. Touš jejedno.

Coalenechápu, pročsetendům nemenuje Mózart anebo pročuněj fparku neníteda socha tamTohodruhýho trumpetisti?

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

988 Samýtvrdý y

19. prosinec 2015 | 18.29 | rubrika: první rubrika

988 Samýtvrdý y

19.12. 2015 14:28

Fčéra nebopředefčéra sme fDobrý čajovně společně sMartynem, dvoumy holkamy ase samýma tvrdýma y vymyslyly, žesy mohu klydně sefšemy přypýt natykání Německým bylynkovým lykérem, taky stvrdýmy y.

Dyšhobudupýt pomalu apojedu rychle (afzávorce mam, žeholky dodaly aseshasnutýma světlama), takMě polycajty nemůžou lapyt.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

987 Brapce

19. prosinec 2015 | 09.19 | rubrika: první rubrika

987 Brapce

19.12. 2015 6:26

Neska Tinapíšu anebopak, vlastněteť přečtu ještě párpísmenek keZvukočeštině. Fčérasemsi uvědomil, žesiJi vlastně nevymýšlým. Jápouze zapisuji coKdokde nebo kdeKdoco anebojen prostě kdeco. Fspomněl semsitotiš, jaksem opčas, dyšsem nevěděl kamsnima, chodil srukama fkapsách. DyšMě takle spatřil Lojza, řekMi jedno sprvních Zvukočeských pořekadel:

"Kdomá ruce fkapce, ten sihoní brapce!"

Vysloveno ipsáno "pé cé é" a "bra pé cé é". Specijélně výras, ješje tímtopořekadlem opčashoněný, je umístěn naMém Zvukočeštinářském pyjedestálu.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

986 Dvapostřehy

18. prosinec 2015 | 09.36 | rubrika: první rubrika

986 Dvapostřehy

18.12. 2015 6:34

Jaksempsal fčéra něco ostrašidelné škodě, tak později došlo kještě drastičtější, skorobychto anebo píšu rovnou, khororové. Jakušsme měli upito azačalobýtveselo, taksem kočičkám jemně naznačoval, kde bydlim. Prvnísemto skusil naJanu. ŘeklaMi, žebyseMnoušla strašněráda, aležemá doma umírajícího manžela amusíteda zaNím. Navysvětlenou: umírajícího touhou poNí. Achystalasejít, odejít. Nevadí, bleskloMi vehlavě – podívalsemsetotiš naVeroniku azasesifšim, žejetakykočička. Podal semJí podobný, vlastně nemlichstejný návrch. Takyby strašněrádašla, aleJejí umírajícíFilip jeprý ušnacestě. JeštěsemJí stačilříct, žetomám kefchodu minutu aJejí návštěva bytrvala jen pársekunt, dyš ftom Filip vešel apřisetsi. Mezi jinouspoustou slof takéřek, ženěkdeviděl zajímavou fotku nádraží Náchot, nakeré bylavyfocena budova onohonádraží, naníšnahoře bylacedule Náchot, podní Výchot aještěpodní Záchot, takle třicedule natsebou apotsebou. PakVeronika přidala takyjedan postřech, žebyli fKošťanech naautobusový zastáfce, kdepot jízdním řádem visela cedulka:

Prodej hup

kilo za 90,- korun

Prodáváme 10ého 12ý ot11i50i do12i dovyprodání zásop. Afotku dané cedulky Miukázala vmobu.

Ktomujen dodám, žeJábychtokilo hup prodal v11:55 přesně.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

985 KdosevNich mávyznat?

17. prosinec 2015 | 10.42 | rubrika: první rubrika

985 KdosevNich mávyznat?

17.12. 2015 6:33

Nešzačnu spisovat, takfsunu, žeMilišta prozradila, žemám neskazase, ostatně jakokašdýrok ftentoden, výročí Svého úmrtí. Sicejen 9ideního, alemusimto oslavit, protožedyšsejedná o9idení úmrtí, takstoho plyne ivyplývá, žesemsepak zasenarodil. Teťsi uvědomuju, žesemese narodit musel, jinakbych todle přecenemoch psát, ne? Konec fsufky. Fčérasemšel kolem Kavárny Dekor dopabu. Mrknulsem dovýlohy ařeksi fduchovi:

"Strašidelná škoda!!!"

Bylytamtotiš dvěkrásný amilýholky, Jana sVeronikou. Nonicsenedalo dělat, pokračovalsem fchůzi apůvodním směru. Dyšsemsi Potlampou objednal azapálil doutníčka, takholky přišly apozvaly měkestolu, žemusim kJejichmu. Cosezasedalo dělat? Dyšmusim, takmusim. ToJá fšdyckydodržuju. Přisetsemsi tedy kJejichmu. Chvilkusmesi normálně povídali afurtsmesenaplný vejce chechtali. Holkysou totiž ještě chytřejší, nešmuj nejinteligentnější humor atakse smálifurt. Jásemtaky ještěchytřejší, nešvon ataksemse chechtal sNima. Pochvíli seMě Veronika zeptala:

"JeslipakTyalevíš, jakJásemenuju?

Jasně - Veronika.

Jééé, taktosemráda, aledlouho sisMě plet seŠárkou."

Ktomu musim připoznamenat, žejeto taky, respektive hlavně avýlučně Její chyba, jako jetomu uFšech holek. DyšsemJí totiž přetněkdy poprvé potkal, posdravilsem:

"Ahoj Šárko."

AVonaMě utoho nechala, čímšse keménu drzepřiznala. Mátotiš nemlich stejně krásnou amilou sestrutohoména. Dofčéra semsimyslel, žesejedná oNí ané oNi.

Teťuš Ji poznám fšdycky aTamtutaky, pokut siJiteda sNí nebosToudruhoukočkou, nespletu.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

984 Krabičky

16. prosinec 2015 | 09.21 | rubrika: první rubrika

984 Krabičky

16.12. 2015 5:44

Asiminulejtejden, dyšbylo fčéra, taksemse zeptal Mártyho:

"Comáš ftěch pěknejch krabičkách, coseTitadyfšudefurtválej?

No, tojetak, dotěchhle krásnejch, plechovejch krabiček vottabáku, sidávaj rybáři třpytky arousnice, víš. Noapak fšdycky domu přinesou tučnej úlovek.

Tysijetam taky dáváš?

Nonééé, Játam nosím samozřejmětentabák, kerejtammábejt. Sicenicnechytnu, alezato mám narybáchklit."

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

983 Záhada

15. prosinec 2015 | 09.23 | rubrika: první rubrika

983 Záhada

15.12. 2015 4:44

Jaksem kdysinapsal, ževeFokusu mají velice inteligentně označené tojlety:

Panďulačku muže sešipkou fpravo apopisem "Muži sou vedle" apanďuláčka ženu sešipkou vlevo apopisem "Ženy sou vedle"

takfčéra sembyl fKošťanech fSokolovně, kdemaj nadveřích namontovanýdvěkliky.  Natklikou vlevo majnamalovanýho panďuláčka anattou fpravo, upantů, panďulačku.Zeptalsemse servírky:

"Mladá pani, jaksetam Tyženy dostávaj?"

BleskověMi otpověděla:

"Tamse dostanou jenom blondýny!"

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

982 Obrofské úspěchy

14. prosinec 2015 | 09.50 | rubrika: první rubrika

982 Obrofské úspěchy

14.12. 2015 2:42

Vestředu sembylčíst fDuchcově, fkavárně Pohoda. Stavilsemse ušfpůlpátý cestou zMeziboří. Objednalsemsi najednou kávuskotlíku nebo sbandasky, džůs zedžbánku apunčový dort, abyMě majitelka azároveň opslužovatelka, nemusela furt běhatopslužovat. Fkavárně byl přítomen jedenpán anabaru seděly dvěholky ženskéhorodu, čteníbylo otsedmi. Zapětminut sedum holky zaplatily ašly. Zaminutusedum sepřihlásil ionenpán, žetakézaplatí. Řeksem Mu, esliby ještě chvilku nepočkal, žebudu číst ukázky správě vydané knihy Klasy, kterousem napsal. ČetsemJim skorodvě hodiny. Pokaždé Klase, kerousivybrali, sesmáli avybrali hnet další. Pakchlap zaplatil ana Mou otásku, zda knihu nechce koupit otpověděl:

"Nezloptese, nenítoMůj styl."

Majitelcesem četdál, ještě asipůlhodiny. Pořátsesmála. Fduchovisemsi říkal:

Doufám, žekoupí hodně knich. Na Můj dotas, kolik jichbude? Otpověděla:

"Víte, Játotady asi zavřu, nemám nanájem. Zacelýden tubylo pěthostů astohoste třividěl."

Nadruhýden semčet fTeplický Regijonální knihovně otšesti hodin. Plakátek visel asitýden dopředu. Fosumnáct nulanula sebyl přítomen Já, Jitka (kteráMi čtení fknihovně sprosřetkovala) advěknihovnice. RosdalsemJim knihy, holky sivybíraly aJáčet. Stálese chcechtaly aJátaky. Četsem skoro dvěhodiny, dyšpřišel chlapík. Takysem Muvrznul knihu, aťsivybere Klasu, keroupřečtu. Vybral ňákou, kerousemuščet, ale holkám tonevadilo ataksemjí přečet znova. Smálismese zasefšichni, tentokrát ischlapíkem. Poté Jitkařekla, žeknihovna mápadla ažetedy mámepadat taky. Zeptalsemse, zdaknihuchce někdokoupit.

Sholek, kerése přesdvěhodiny chcechtaly, nekoupila žádná achlapík, Kerej slyšel jednuKlasu, koupil celouknihu adalMi idýško.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

981 Deník Českolipska

14. prosinec 2015 | 09.41 | rubrika: první rubrika

981 Deník Českolipska

13.12. 2015 5:43

NeskaránoMiHlas 057 vmobu připoměl, jakMiMárty někdyněkde, nejspíš vminulostifatelijéru, řek:

"Celej životsem poslouchal, jak dělníci musej hrozně makat nato, abychJá moch studovat. Prototaky semsitěch studyjí fšdyckytak vážil. Ateť nedávno, vesvobodnym státěuš, porevoluci, žejó, votevřu noviny avnich hlavní nápis:

122 dělníků musí pracovat najednoho dyzajnéra."

Malápoznámka: Tento titulek siMárty fakpřečet 2.12. 2015 fDeníku Českolipska, fKafé Florian, dyšsemtam křtil Klasy.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

980 To úplněstačí

13. prosinec 2015 | 08.45 | rubrika: první rubrika

980 To úplněstačí

12.12. 2015 3:33

Zasefčéra azaseMártyřek:

"Hele (afzávorce mam: nová přesdífka proMě), fšichni komici řikaj:

Hele tenhumor, tonenižádná sranda!"

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

979 Takto sedí…

13. prosinec 2015 | 08.44 | rubrika: první rubrika

979 Takto sedí...

11.12. 2015 9:09

Projíždělsem seznamkou a zaujalaMě úvodní věta Jindřišky, 32 zMostu:

"Mám zájem mít sex se ženou od 25i do 40i let."

ProTy, coMě znají, nemusím ušnic psát. Proostatní: Nenímoc oblastí, vekterýchse sholkama naprostoschoduji.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

978 Tapodoba…

12. prosinec 2015 | 07.52 | rubrika: první rubrika

978 Tapodoba...

11.12. 2015 6:55

Čekalsem vMeziboří přetbarákem napřítelkyni, nešnajde obličej, sekerym chodíven. Kolem procházela holka sepesem. Nabízelamu nějaký pamlsek neboco, alepeshonechtěl. Stálemuho vnucovala, aleon tvrdošíjně odmítal. DyšMne míjeli, řeksemJí:

"Víte, slečno, von nechce být tak tlustej, jako..."

Aftomsemsi fšim, žeVonajetaky. Taksem dopověděl:

"Jako někteří psi vjeho věku."

Řeklajen: "Hm." Aotvalila se.

Ještě malá potnámka: Takystesi fšimli, jakse někteří pesové podobají svým paninkám čipáníčkům?

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

977 Hodně kávy

12. prosinec 2015 | 07.50 | rubrika: první rubrika

977 Hodně kávy

10.12. 2015 5:25

SeSvatým Martinem sPodudetysme vMártyho atelijéru fčéra neboněkdyjindy přikávě adoutníku rozebírali, jaktotak spolu jišnějakýčas velice neradi děláme, kdeco. Přišlismetaké nato, žedyšuš nemáš dost peněs, nevadí. Nemusíš jemít. Alecoje důležitý? Důležitýje, mít hodně kávy.

Protože, dyštu kávu máš, taknemusíš pít čaj.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

976 Samé zajímavé interesantnosti

10. prosinec 2015 | 08.49 | rubrika: první rubrika

976 Samé zajímavé interesantnosti

9.12. 2015 6:26

BylsemsNel Utří karafijátů navečeři. DyšNám přinesli druhou dvojku, takMiřekla:

"Víšcoje zajímavý, tadyjekašdážidlejiná."

Podívalsemsekolemidokola atpověděl:

"Avíšcoje ještě zajímavější, žesemtubyl jišněkolikrát anikdy semsi toho nefšim."

Vedle ustolu sedělo párchlapíků. Taksemse zvet, dukNim apovidám:

"Dobrývečer, pánové, máte ustolu dvěstejný židle?

Ne.

Tojezajímavýže, tadyje každá židle jiná než kterákoli."

JedenMi otpověděl:

"Avíte, cojeještě zajímavější? Žeikašdej člověk jetadyjinej."

Roshlítsemse aviděl, žeměl prafdu.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

975 Bohužel

10. prosinec 2015 | 08.45 | rubrika: první rubrika

975 Bohužel

8.12. 2015 6:25

Šelsem fčéra Štěpánskou ulicí naStarém Městě adostalsem chuťnakafe nebo mě ušbolely nohy, nevim. Ještě chvílisem neupat afšimsesi nápisů:

TOP 10: Nejlepší kavárny fPraze

Kavárna deLyks

PárEkseláns

Unás dostanete fše!

Zvlášť věta přet vykřičníkem Mězaujala, taksemsi řek, tositamdám kávu avešelsem. Kamsemse kouk, fšudefak samejluxus. Usadilsemse, pochvíli přišel servír arozvinulse mezi námi tento roshovor:

"Dobré odpoledne pane, coVám mohunabídnout?

Kávu bychsi dal.

Amáte nějaké specijélní přání?

Notak třeba Kolombija Bukaramangu.

Prosim?

Kolombija Bukaramangu.

Tubohužel, nemáme.

Tosestane, nevadí. Takvíteco? DejteMi Kostariku Taracu.

Kostarika, Kostarika Taracu? Takébohuželnemáme.

No, taktřeba Nepál Saprým Maunt Everest.

Taktubohužel, takénemáme.

AleprosimVás, Nepál Saprým Maunt Everest, tosnat, promiňte, tojako, ...

Dobřetak, tutošbyste mohli: Malavi ÁÁPlus Pamvamba.

Bohužel, pane, takénemáme.

Takbych prosil PapuuNovou Gvíneu, ale splantáže Á.

Takébohužel, nemáme. Ale máme vyníkající Segafrédo.

Ne, takvíteco? DejteMi čaj.

Ajaký?

PřinesteMitřeba, zelený čaj Asam opKongea."

Anisnat nemusím psát anatošpak číst, žehotakébohužel, neměli.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

974 Alojs, Božena sdětmi adalšímipříbuznými

7. prosinec 2015 | 08.58 | rubrika: první rubrika

974 Alojs, Božena sdětmi adalšímipříbuznými

7.12. 2015 5:52

JednaMoje skvělá známá Marcela bylaveWídni zaSvoucerou. Asištvrtej neboňákej jinejden šlynafštívit hropdědečka. Sofinkasi vjednuchvíli zaběhla mezihroby, najednousezačalasmát afšechny jetam volala avolala, ale Jimsenechtělo, protožebyli uhrobudědečka fpietě. AleSofí hahaha, poďtesem! Poďtesem! Takšli asio4čestičky dál, paksezastavili apřečetli, ženakrásném pomníčku, vyvedeném vmramoru avlesku bylo napsáno:

"Tady otpočívá fpokoji rodina Mrtvých"

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

973 Nesbývá, nešse oběsit

7. prosinec 2015 | 07.18 | rubrika: první rubrika

973 Nesbývá, nešse oběsit

6.12. 2015 9:06

Ještěneš začnu spisovat, takmalá poznámka kdnešnímu časy Klasy: Fčérasembyl nanana "Naležákovi". Ateťušteda spisuji. Vestředu, dyšsmejeli sMártym doLípy nebo zLípy, takseMě fautě zeptal:

"Víšcoje vživotě nejvěčí trest?

Ne.

Dyšmáš nádhernou ženu. (afzávorce mam namalováno: udělej jakoukolipauzu)

Seš sNí šťastnej, rozumíš? Máš sNí děti, krásnou rodinu prostě. Ateť příde ňákej šmejd jakojó anormálně tiJí vojede. Tysenasereš, samozřejměžejo adešHo stlouct. Avíš, cojenatom nejhorší?

Dyšještě navrch dostaneš vodNěj přesdršku!"

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

972 Rande

5. prosinec 2015 | 09.36 | rubrika: první rubrika

972 Rande

5.12. 2015 6:54

Jaksemse fčéra mistrně asjedním "n" vyhnul tomu, abych furtnepsal fčéra anapsalsem, ževestředu (afzávorce mam: idyš šlo voštvrtek), takseneska zasemusim vrátit kobligatornímu, žefčéra (afzávorce zasemam: pokut toteda čirounebokalnou náhodou nebylo jindy) sem Jardovi v21ceřek, žesembyl naVečeři sMirkou sgymplu. PaksemseHo zeptal, jestliseMu tenkrát taky líbila. Očekávalsem kladnou otpověť, protože Mirkaselíbila kašdýmu. ŘekMi, žedoNíbyl dokoncezamilovanej ažesmesejednou, ještě sJirkou Wyrcem, zase čirounebokalnou náhodou poflakovali kolem Jejího baráku, protožeJirkavěděl, kdebydlí adomluvili smese, žeJíJarda pozvenarande. Jemusesice mocnechtělo, aleMydva, výbornýkámoši, smeHotam dovlekli, schovalismese pot stříšku aJirka naNízazvonil. Mirka vykoukla aJardařek:

"Ahoj, šlabys ven?"

Vona votpověděla:

"Ne."

Azavřela vokno.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

971 Fšechno snědený

4. prosinec 2015 | 07.18 | rubrika: první rubrika

971 Fšechno snědený

4.12. 2015 5:12

Abychzasefurtnepsal fčéra, taknapíšu vestředu smejeli sMártym číst Klasy do Café Florián fČeskýLípě. Cestousifurtněco povídáme. Vjednuchvíli MártyMě:

"Nohele, tadyteť, jakpojedeme, budememíjet soukromej hostinec "UDoušů"jó. Tense vyznačujetímže fšdyckydyšJátudy jezdim nachalupu azasedomu, takVoni tamajnapsáno "Španělák", "Segedyn", jó, "Vepřový výpečky", "Kančíguláš", "Jeleníguláš" asamýtakovýdle dobroty. Vidíštu ohromnou ceduli?

Jo, jo.

Taktuhlesemjel kolem amělitam napsáno:

Dnesušmáme hovno.

Ataksemto, jakokašdý spořádaný opčan (afzávorce mam Čech udavač), jeloznámit hygyjenykům."

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

970 Melnemel

4. prosinec 2015 | 07.15 | rubrika: první rubrika

970 Melnemel

3.12. 2015 6:56

Fčérasme přišli sMártym doaťasu aměltam neskutečnej bordel, kerejsmetam zanechali denpřet. Fšude samý neumytý nádobky, džezvy, hrnky atakdále. Nasypal dokafemlýnka zrnka avrazilMiho doruky svykřičníkem roskazovacím:

Mel!

a šel umejt tynádobky. Jensemuslyšel, spozarohu, týctvodu, skontroloval Mojí činost:

"Meleš?

Melu.

Tak nemel amel!"

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

969 Taktoje

2. prosinec 2015 | 13.51 | rubrika: první rubrika

969 Taktoje

1.12. 2015 6:55                                                         

Abych furtnepsal, žefčéra, tak napíšu, žezítra načtení vLípě semprodal první Klasy. Přečetsempárukázek aprvnímu zájemci sem vracel dvanáctikorunu nadvědvoustofky. ŘekMi:

"Tojedobrý."

Otpovědělsem:

"Neni, spisatel musí být chudej."

Paksemsi ale uvědomil, že nemusí.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)