726 Café Exil

10. duben 2014 | 16.06 |

726 Café Exil

Vnázvu Klasy se konalo autorské čtení, které pořádalo nakladatelství Pravěk fPraze, vesvé domofské kavárně, vinárně a pivárně. Vyrazili sme sVíťou uš fpůl druhé, protože Onsi ještě musel přetakcí zajet doPísku vyhrát jeden konkurs. Vysadil Mě umetra Hradčanská, coš jejen malý kousek otCafé Exil. Ujistil semse, žetam večer čtení bude ašelse podívat nastrojárnu, kdesem kdysi studoval. Nakatedře sem páternosterem projel fšechna patra atasi prošel vlastníma nohama. Našelsem idvě jména profesorů CéeSCé, kteří u Mě tenkrát studovali a dělali zápočty askoušky. Pak semse šel projít poDejvicích. Apřetstafsi, že fbufetu Sklizeň nabízejí "Oprafdové jídlo". Zase mají Pražáci výhodu – oprafdové jídlo anavíc fpouhém bufetu, kousek ot ČVUT. Měl sem ještě dovečera čas atak sem nafštívil nejbližší pab, abych sidal řezané aposilnil setak navečerní čtení. Pak semse vrátil doCafé Exil apokračoval fposilňování. Kdyš dorazil i Willhelm Grasslich, dal Mi ještě teplé výtisky Klas, které semsi objednal. Fprvní části večera sem četl asi jako pátý apokašdé Klase se osazenstvo smálo a plácalo dlaněmi osebe. Četl sempak ještě vedvou zbývajícich částech programu astále velký aplaus. Možná seTi zdá, žese moc chválím, aleopak je prafdou. Sem totiš velice skromný spisatel. A prafdopisný. Po skončení třetí části večera, si vystáli frontu všichni, kdoš chtěli odeMě věnování doprávě zakoupené knihy.

Tak semho, milerát, Danovi vepsal.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře