104 Život jsou iluze, pokud se na ně nedíváš

2. květen 2013 | 17.29 |

104       Život jsou iluze, pokud se na ně nedíváš zcela reálně

Věnováno Davidovi

Dík, ženo za název. Našel jsem si na netu, jaká je filozofie úspěchu:

Nikdy se nevzdávej. Nic na světě nemůže nahradit Tvou vytrvalost. Ani talent. Nikde se nepovaluje tolik neúspěšných lidí s talentem. A nejen u nás. Nikde, ani jinde na zeměkouli. Ani vzdělaných. Svět je plný vzdělaných zoufalců a zoufalých vzdělanců. A je úplně jedno, v jakém pořadí to napíši. Tvá vytrvalost a odhodlání jsou samy o sobě všemohoucí. Bez ohledu na to, co si myslíš, že vidíš, slyšíš, vnímáš nebo cítíš, jdi stále dál a dál. Pokud půjdeš dál, pak se nakonec dostaneš tam, kam chceš dojít. Cokoli si dokážeš PŘEDSTAVIT, a čemu dokážeš VĚŘIT, toho můžeš dosáhnout.

Chyba je, že přemýšlíš o tom, co se Ti nelíbí. Potom dostáváš to, co se Ti nelíbí. Dostáváš vlastně to, co nechceš. Vždy se nacházíš na těch cestičkách, jejichž parametrům vyhovují Tvé myšlenky. Mysl nezná hranic kromě těch, které sám uznáváš.

Každému je dopřána svoboda vybrat si vše, co je mu libo, ale většina v to nevěří. Já ano, a proto někomu připadám, že jsem vytahovací, natahovací a nafukovací. Je pravda, že se i přes den občas natáhnu a vyfouknu. Po chvíli se ale opět pumpičkou vytvaruji do původních rozměrů a píši dál.

Velmi vysoké cíle vůbec nejsou těžko dosažitelné, to z nich jen dělají navyklé stereotypy rozumu, jež můžeš pomocí víry v sebe zlomit. Můžeš dosáhnout každého cíle, který je Tvůj.

V každé nepřízni osudu, v každém neúspěchu a soužení je zároveň i počátek možného příštího úspěchu. Miř vysoko a očekávej hodně!

Ten, kdo se vzdává, nikdy nevítězí – a ten, kdo vítězí, se nikdy nevzdává. Jestliže se ve svém rozhodování necháváš ovlivňovat druhými, nebudeš úspěšný v ničem. Neříkej nikomu, co chceš udělat a UDĚLEJ TO! Musíš ale vydržet, protože nedostatek vytrvalosti je jednou z hlavních příčin nezdaru. Říkej si často: Prostě dostanu to, co chci. Tečka. Nepitvej scénář, pouze ho dynamicky upravuj. Záměrně fixuj svou pozornost jen na to, co chceš vidět ve svém světě, od ostatních věcí se odvracej, nechej je prošumět. A dělej to neustále! Ne jen občas. Ať už si myslíš, že to dokážeš nebo ne, v obou případech máš pravdu. Lidé vždy dávají vinu okolnostem za to, jací jsou. Ty tomu však nevěř. Vstaň a vyhlížej okolnosti, jaké by se Ti mohly hodit, a když je nikde nevidíš, sám si je vytvoř.

Jestliže neovládneš svůj život Ty sám, udělá to za Tebe někdo jiný. Převzít odpovědnost znamená převzít kontrolu nad těmi částmi života, které můžeš sám ovládat, a nesnažit se ovládat to, co pod Tvoji kontrolu nespadá. Pokud si vybereš jeden konec tyče, vyber si i ten druhý. Takže pokud se rozhodneš převzít odpovědnost za své životní poměry, pak automaticky uvolníš i sílu k jejich změně.

Rodíme se jako princové a během života se z nás stávají žáby. Důvodem toho, že stále ještě nežiješ život svých snů, je to, že marníš příliš mnoho času a energie skrýváním své negativní představy o sobě před světem. Jsi-li malý, světu neposloužíš.

Jsi zrozen k úspěchu ve všech oblastech, které si vybereš. Na krčení se v koutě není nic příkladného. Nic takového jako špatné počasí není – je jen nevhodné oblečení.

Cíl není nic jiného než sen s daným termínem. Neptej se, co svět potřebuje – ptej se, co Tě posiluje, a pak jdi a udělej to. Protože to, co svět potřebuje, jsi Ty, plný síly. Svou reputaci nemůžeš založit na tom, co se chystáš udělat. Je to prosté – představ si to, vyzkoušej to, pak vyraž do světa a udělej to!

Někteří lidé vidí věci takové, jaké jsou, a ptají se PROČ? Úspěšní sní o věcech, které nikdy nebyly a ptají se PROČ NE?

Štěstí není výsledek – je to stav mysli a těla. Tajemství šťastného života nespočívá v tom, že děláme, co se nám líbí, ale v tom, že se nám líbí, co děláme. Skutečným tajemstvím síly je uvědomění si této síly.

Nečekej na mimořádné příležitosti. Chop se obyčejných příležitostí a učiň je velkými. Skoncuj se svoji průměrnou existencí, nenech se odradit a nepřijmi nikdy svůj nezdar. Pamatuj, že potácet se, váhat a ustupovat ze svých plánů – vzdát se, slábnout a líně nechat věci být, znamená zničit sílu vítězství, kterou máš v sobě. Příroda zajišťuje pokrok ne snižováním dvou na stejnou úroveň, ale povzbuzováním a zachováváním toho, kdo je nejlepší.

Nejdůležitější důvod, proč nedostaneš, co chceš, je ten, že nevíš, co chceš. Tvůj zisk bude přímo úměrný hodnotě, kterou světu nabídneš. Jestli chceš zbohatnout, mysli na vydělávání, udržování a rozmnožování peněz. Jestli chceš být chudý, mysli na jejich utrácení. Jestliže chceš opravdu zbohatnout, musíš věřit, že máš zrovna takovou cenu jako všichni milionáři.

Pokud bude před Tebou volba buď anebo, zeptej se sám sebe, jestli by nešlo obojí. Boj se a stejně to udělej! Když budeš vždycky dělat jen to, co je snadné, budeš mít těžký život. Porosteš jen tehdy, když se budeš cítit nepohodlně a řešit problémy složité.

Strach začíná mizet, když podnikneš kroky směrem k cíli, po němž skutečně toužíš. Neúspěch je často výsledek velmi malé vytrvalosti. Nejkratší způsob, jak uděláš mnoho věcí je ten, abys dělal v každém okamžiku jen jednu věc. První dostane ústřici, druhý lasturu. Staneš se tak malým, jako Tvé rozhodující přání, tak velkým jako Tvůj hlavní cíl. Překážky jsou děsivé věci, které vidíš, když odvrátíš zrak od cíle.

Toto je recept na štěstí sestávající ze šesti slov:

"Promysli věci a pak je uskutečni."

Ano, dokonce i ve chvíli, kdy toto čteš, Vesmír vymýšlí, jak Tě učinit šťastným, zdravým a úspěšným a nedá se proti tomu nic dělat.

Jsou čtyři druhy lidí. Ti, kdo umí počítat, a ti, kdo počítat neumí. Na této Zemi není žádná jistota. Je zde jen příležitost. Chceš-li být úspěšný v podnikání, buď odvážný, buď první, buď odlišný. Prosperita je velký učitel, nepřízeň ještě větší. Nejlepší způsob, jak předpovědět budoucnost, je vytvořit si ji a zaznamenat pomocí písmenek do pí sí. Směr, kterým se ubíráš, je důležitější než rychlost Tvého postupu. Smysl života nenajdeš pod kamenem, kam ho někdo schoval. Smysl můžeš dát životu pouze sám, z vlastního nitra.

NEPŘESTÁVEJ OČEKÁVAT ZÁZRAKY - JSI JEDNÍM Z NICH.

Nečekej, nikdy nenastane ten "správný čas". Začni tam, kde jsi a pracuj s jakýmikoliv nástroji, které máš po ruce, lepší nástroje najdeš cestou. Zmobilizuj své zdroje, seber veškeré schopnosti, shromáždi všechnu svou energii, soustřeď veškerý svůj um k tomu, abys zvládl alespoň jednu oblast, o kterou usiluješ.

Dělej svou práci. Ne pouze svou práci a nic víc, ale i něco málo navíc – to něco málo navíc, co stojí za celý zbytek.

Prvním zákonem úspěchu je koncentrace, schopnost soustředit veškerou energii do jednoho bodu, mířit přímo k tomu bodu a nedívat se doprava ani doleva.

Každý velikán se stal velikánem, každý úspěšný člověk uspěl, pokud věnoval všechny své síly jedné určité cestě a psal písmenka hlava nehlava.

Převzato a pár písmenek upraveno z www.matrix-neo.cz

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře