401 Břeh a Jeho Řeka

6. červenec 2013 | 07.26 |

401       Břeh a Jeho Řeka

Již někdy kolem roku 93 před naším letopočtem si začala tato Řeka utvářet kolem sebe Svého Břeha. Každá řeka má sice břehy dva, které se definují jako pravý a levý, a to podle strany ve směru toku, ale Tato má jednoho a to, pravého Břeha.

Jeho tvar je ovlivněn druhem horniny, ze které je tvořen, erozí způsobenou Její vodou a také sedimenty, které může voda přinést.

Pokud hladina vodní plochy stoupá, Břeh ustupuje a naopak pokud hladina klesá, Břeh postupuje. Takto si spolu hrají již od počátku, co se spolu poprvé něžně dotkly. Napsal jsem něžně, ale něžné doteky u Nich nastávají jen v mírně klesajících částech se širokým korytem. MᚠJe ale vidět v místech, kde Ji pevně svírá a mačká, jak sardinku. To je hukot. Jen by Mne zajímalo, jak toho Břeh dociluje. Myslím, jak se Mu daří svírání jen z jedné strany? Ale nebudu to řešit, láska je láska, jak by Mi zazpívala Lucka.

Když Ji ovšem svírá moc pevně a Ona už to nemůže vydržet, tak se Mu holka jedna napnutá, rozlije a nastane povodeň, která je způsobena rozlitím nadměrného množství vody v krajině mimo koryto Jejího toku. Jejími následky mohou být různě velké škody na majetku, ekologické škody či oběti na lidských životech.

Povodně způsobují škody zejména domácnostem, infrastruktuře a podnikatelským subjektům v oblastech, ve kterých se holka rozlije. I když lze povodňové škody snížit odstěhováním od vodních toků, lidé tradičně žili a pracovali v jejich blízkosti, protože země je zde většinou plochá a úrodná a řeky nabízí dopravní možnosti. Některé povodně se vyvíjejí pomalu, zatímco jiné, jako přívalové povodně, se mohou vyvinout během několika minut, a to i daleko od vodních toků (např. z erozí ohrožených polí, rozsáhlých nepropustných ploch) nebo bez viditelných známek deště. Povodně mohou být lokální, ovlivňující blízké okolí vzniku, nebo velmi rozsáhlé, ovlivňující celé povodí. Tyto konkrétní nastávají pouze v Jejich domácnosti a to již po několik tisíciletí. Břeh na Ní nikdy v danou chvíli nestačí, ale hlavu v pýru z toho nemá. Ví, že až holka napáchá, co se Jí zamane, zase se do Něho vrátí. Vždycky tomu tak bylo, tak co by se trápil jakýmakolima starostmi.

Chvilku si počká, sečtou se škody a šup, holka je zpátky. A těch živočichů, co spolu vychovali a stále chovají. Ani po Mně nechtěj, abych je začal vyjmenovávat. Neznám je všechny křestním jménem a dokonce si myslím, že ani Břeh a Řeka neznají. Při takovém mumraji to přeci nejde.

Hlavně, že Ji obepíná a Ona si teče. Přejme Jim další, alespoň tři letopočty.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 ˇ 2 ˇ 3 ˇ 4 ˇ 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře