530 Fak se šťourala

12. září 2013 | 09.45 |

530       Fak se šťourala

Když začnu zasklas tímže:

Zaslechl jsem fčeeera v Legendě...

Taksiasi budeš myslet, že tam chodím stále a často, aže moc piji. Ano, mám sice mezi nohama pyj, ale to neznamená, že chlastám každý den a hodně. Minimálně, jak se dobře znám, tak pokaždé jeden den ftýdnu vynechám. Aspoň doufám.

Začnu tedy takto:

Zaslechl jsem fčeeera:

"Vona Mu dala konec, protože Jí fůrtjen kontroloval. Kdes byla? Kam zase deš? Co tam budeš dělat? Jak dlouho? Fkolik se vrátíš? Ským tam budeš? Atakdál. Ale dala Mu Ho hlavně ztoho důvodu, že Jí začal špehovat.

Sice se převlíkal do maskáčovacích převleků tak skvělých, že Ho ani kumpáčové z pabu nepoznali, ale nedomyslel, žekdyž se Jí třeba doma zeptal, jak se mohla fčera před divadlem šťourat v nose, žeJí holce jedný chytrý dojde, žeJí sleduje.

Fak se tam totiž šťourala, protože zapoměla doma kapesníky. Atak si bystře zvodovodnila, žekdyž to ví, kdeakdy se přesně šťourala, avekterým orgánu, tak Ji špýzluje. Vrtala Jí sice hlavou vrtačka, protože Ho nepoznala, maskulína šikovného, ale nechtěla se ftom dál vrtat. Stačilo, žejeJí fše jaský, atak Mu dala konec."

Tak todle jsem zaslechl ve společenské místnosti, kam chodí jakákoli lidská skupina, která se chce voněčem bavit a vočem se nedá bavit nikde jinde tak příjemně, než tam.

Ano, taktamto přesně bylo a neee vžádný Legendě.

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře