579 Ftom Zvukočeština

4. říjen 2013 | 12.44 |

579 Ftom Zvukočeština

Řekl Mi Karel Matěj Kopecký:

"Já ušTě nemůžu číst. Fčéra jsem psal scénář naší nové hry a ftom jsem napsal ftom. Seš nakažlivej a My, češtinářský veličenstva Tě prostě číst nemůžeme."

Souhlasně jsem přikývl a dal Mu další dvě Klasy. Jeho veličenstvo si dalo další pivo a jalo se tedy vrosporu s vlastním rozhodnutím laskavě číst. Bylo ale spokojeno, žetak učinilo, protože se stále usmívalo. Sice u první Klasy nahlas upozorňovalo na zdánlivé nesrovnalosti se Svým vznešeným mateřským jazykem, ale při druhé ušto vzdalo, protože nerado čte fpabu nahlas celé věty. Také vím, že Mne pochopilo a má tedy rádo. Ono zase ví otom, že se již nějaký čas pečlivě snažím o změnu pravidel českého pravopisu, o níž Mě ostatně před nedávnem laskavě požádalo samo Ministerstvo školství. Nazvali jsme nakonec jazyk, který tvořím, Zvukočeštinou. Matějovo původní názef byl Audiočeština, ale Já jsem jej při přebírání autorských práf přemaloval na již uvedený a celočeský - Zvukočeština.

Zvukočeština bude také rozhodně oblíbenější u prvňaček, druháčků, třeťaček a fpodstatě u fšech dalších áčků. Zvukočeština totiž připouští fše, co je slyšet. Od zvuků, které fšichni vydáváme, se také odvoditelně jmenuje. A jedině tak jeto fpořádkovi.

Přece dítě nemůže správně napsat to, co ve slově apsolutně není slyšet?

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře