589 Mosky

10. říjen 2013 | 08.44 |

589 Mosky

Uš mnoho let se větci snaží přijít na to, jak se liší ženský a mušský mozek a tedy, jaké jsou rozdíly vmyšlení, prožívání a emocionalitě mezi holkami a kluky. Zjistili, že při stejné úloze zapájejí holky jiné části mosku než kluci. K řešení úkolu tedy dospějí oba, každý však "svou" cestou. Holka tou na kosmetiku a kluk cestou do pabu. Kdyš se tam moc společensky neunaví, tak i cestou spět. Každá i každý použitím jiných mozkových center a jiných metod a postupů. Ve škole se například holky naučí rychleji číst než kluci a osvojí si bohatší slovní zásobu. Zato chlapec se lépe orientuje v prostoru a projevuje více prosazení se nebo agresivity. Zvlášť ftěch pabech je to každou chvíli vidět.

Je samozřejmé, že přitom, jak fungujeme jako celek, jsme také ovlivněni výchovou a společností. I kdyš mozek kluka je o něco těžší, nešten holčičí a váži něco víc než 1 300 gramů a holky jen 1 100 gramů, oba mají stejný tvar s početnými záhyby. Rozdílů v hmotnosti se hned chopili někteří myslitelé a zdůvodňovali přirozenou nadřazenost kluků. Šlo ale o úplné hlupáky atak si toho nefšímej. Ani srovnávání mosků zesnulých velikánů a velikánek jim za prafdu nedalo.

Dokázalo se, že inteligence nemá nic společného s velikostí mozku. Platí to samozřejmě jen o lidech. Při rozdílech mosku ryby a například šimpanze platí slavná věta:

"Na velikosti záleží."

U lidí tomutak není. Našel jsemsi na webu, že mozek ruského spisatele Turgeněva vážil více než dvě kila, zatímco mozek Alberta Einsteina byl menší než holčičí. Trochu Mě to překvapilo, ale pak jsem si řekl:

"Bůchví, jak vážili."

Dále vědci skoumali a zjistili, že při rozpoznávání nějakých fotografií, zapájeli kluci pravou polokouli a u holek to ve velkém procentu byly obě hemisféry.

Výsledky experimentů dále ukázaly, že kluci mají více nadání na orientaci v prostoru, na rozlišování a skládání geometrických forem, zatímco holky obratně a výborně zacházejí se slovem. Na řešení stejného úkolu používají odlišnou techniku. Kluci se ve městě orientují tak, že si osvojí celkový plán. Holky si určí orientační body, napříklat semafor nebo opchod. Říkejme tomu ženský smysl pro detail. Každá hemisféra má svou specifickou funkci. U Kluka je rozdělení mezi levou a pravou polokoulí jasně stanovené. Fpravo se nachází vnímání prostoru a forem, vlevo řeč a myšlení. Kluk se tedy orientuje pravou polokoulí a číst se učí levou. Holka, či už jde o čtení, mluvení anebo kreslení plánů, používá obě moskové polokoule.

Ani důsledky moskového infarktu s postižením levé hemisféry nejsou stejné. Kluk stratí schopnost mluvit častěji než holka, protože její hemisféry jsou lépe vzájemně propojeny a jestli vlivem infarktu selže jedna, druhá do značné míry začne fungovat výkonněji. Samozřejmě tuto regenerační schopnost má i mušský mozek, avšak jak se zdá, holky umějí lépe koordinovat obě hemisféry najednou.

Pečujme tedy pečlivě nejen o naše tělo, ale i mozek. Luštění křížovek, používání paměti místo diářů a kalkulaček taky pomůže. Zkus si třeba při čištění chrupů vyměnit ruce nebo kartáčky. Jestli obvykle používáš pravou ruku nebo růžový kartáček, zkus si je tentokrát promrskat levou a modrým a procvičsi tak opačnou hemisféru. Mozek má rát takovéto cvičení, protože neustále může vytvářet nové spojení mezi neurony a tím zdokonalovat své funkce. Jinak může docházet k tomu, že málo používané nervové dráhy ještě víc zakrní, když je nebudeš nepoužívat.

A to jim přece nedovolíš...

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře