597 Intimní asistentky

13. říjen 2013 | 18.23 |

597 Intimní asistentky

Fčeských ústavech pro handicapované a seniory se objevují na prvním místě fpořadí intimní asistentky a hnet za Nima, prostitutky. Postiženým dnes radí s intimnostmi asistentky a pomáhat chtějí i Ty druhý holky. Bodejť by nechtěly, kdyšby zato mohly mít prachy. Jeli potřeba, tak asistentky vysvětlí, že se nesluší svlékatse přetostatními. Prostitutky hnetale vzápětí uvedou, že to vůbec nevadí. Jindy obstarají vibrátor nebo poradí při partnerských potížích. Zatím to bývají většinou přímo pracovnice těchto zařízení. Zájem fšakuš mají i prostitutky z ulice, kterým ftom pomáhá Sdružení Rozkoš bez rizika, kterému ftom samém nepomáhá nikdo.

Asistentky a někdy i asistenti fústavech pro seniory či postižené například vzdělávají o sexualitě, nebo radí, jak se chovat, nechovat a jak pochovat. Někdy také obstarávají potřebné vybavení pro fšechny tyto možnosti.

"Nepostradatelné jsou názorné erotické pomůcky, které naše klientky a klienty učíme postupně používat. Fšdy aleaš po jejich výslovném souhlasu, nesouhlasu či alespoň po vydání jakéhokoli zvuku,"

uvádí nejmenovaný ústaf pro momentálně postižené v publikaci, kterou v říjnu vydá Rozkoš bez rizika.

Ftomto zařízení se sexuální osvětě věnují přibližně dva pracovníci (jedna žena vzávorce a cirka jeden asimuž, umístěný také tam), které zde nazývají jako asistentku a asáka pro intimní život. Asistentka ktomu říká:

"Moje služba ftéto oblasti spočívá předefším ftom, abych uživatelům citlivě vysvětlila a v rámci dostupných pomůcek i ukázala, jak prožít a zdokonalit Můj sexuální život,"

popsala anonymně svou práci a souhlasila s inkognytovým otištěním.

Někde jsou sociální pracovníci vyčleněni jen na tuto činnost, častěji ji však dělají spolu s běžnými povinnostmi. Podle této asistentky by intimní asistenci mohly zastávat i bývalé či současné prostitutky.

"Některé o tom uvažují. Poté, co jsme o tomto tématu mluvili na naší červnové konferenci, tak nám přišlo už několik životopisů a další nám byly zaslány elektronicky. Samozřejmě by se musely fřadě oblastech vzdělávat ato nejenom dotyčné životopisy, ale i jejich autorky,"

uvedla.

V některých zemích asistentky a asistenti s děduly, babkami či momentály a momentálkami dokonce i souloží. V českých ústavech je aplikována takzvaná pasivní sexuální asistence. Narozdíl od řady zemí, kde tedy probíhá i ta aktivní. Tou může být erotická masáž, pomoc fyzicky postiženému páru při pohlavním styku, jakou je například nadzvedávání partnera, přidržování obou na posteli, či jiném místě, orální sex či přímo soulož.

V Německu Aktivní sexuální asistenci vymezuje zákon o prostituci. Fungují zde rekvalifikační kurzy na sexuální asistenci, jejichž součástí je prevence, hygiena a první pomoc při případném znásilnění asistentky či asistenta rozvášněným dědulou, babičkou nebo mentálem či mentolkou. Ve Švýcarsku Sexuální asistentky absolvují tříleté pomaturitní studium. Pojišťovny seniorkám, seniorům či postiženkám a postiženým proplácejí zhruba 80 Ojró za jednu službu.

Sexuální asistence se oficiálně poskytuje i ve Finsku, Anglii, Belgii, Nizozemsku či Rakousku. Tyto služby se nabízejí pod různými názvy - sexuální či intimní asistence, sexuální doprovázení, servis tělesného kontaktu, dotyková práce či práce besdotyku a náhradní partnerství.

"V Česku není legalizovaná prostituce, proto by se v případě aktivní asistence jednalo o kuplířství. Senior nebo handicapovaný může samozřejmě využít služeb prostitutek mimo zařízení, ale spousta z nich se nemůže moc pohybovat. Legalizace sexuálních služeb by jim to velmi usnadnila. A to i ženám, které by rády v této oblasti zůstaly a využily své zkušenosti v práci s tělem,"

řekla nejmenovaná.

O legalizaci nejstaršího řemesla se v Česku hovoří již řadu let, I kdyby se ale prostituci někdy podařilo legalizovat, zdaleka ne každý handicapovaný či senior by si aktivní asistenci mohl finančně dovolit. V západní Evropě se ceny pohybují v řádu desítek až spíše stovek Ojró za hodinu.

Řada ústavů své pracovníky nechává proškolovat. Zatím se však fčeských ústavech poskytuje jen zmíněná sexuální osvěta a drobná výpomoc, která bývá zdarma v rámci běžných služeb. Odborníci se shodují, že postižení i senioři mají o intimní asistenci zájem. Jen jim obvykle trvá, než se o sexualitě začnou bavit a pak ještě déle, neš se začnou i slyšet. Obvykle totiš mají vybité baterie u naslouchátek a neš si je nabijí, zapomenou, o čem si povídali. Také se dost často i stydí.

S ostychem se často potýkají i sociální pracovnice i pracovníci. Když se nezmíněný ústav začal v roce 2006 sexuální problematice věnovat, část personálu prý reagovala se zděšením, nepochopením či apsolutním nesouhlasem. Prostitutky se ale nestydí vůbec, atak některé ústavy uš nechávají své pracovníky i ftéto oblasti vyškolit. Ale zatím to nebývá úplně zvykem.

"Vzdělanost je ftom minimální. Účastníci mi často říkají, že to je pro ně první informace. Nejčastěji se ptají, jak reagovat na sexuální projevy klientek a klientů,"

řekla nějaká lektorka.

V citovaném zařízení například žije devětadvacetiletý muž s těžkým momentálním postižením, který se dříve před ostatními obnažoval, masturboval a ženám sahal na intimní prsa.

Díky práci sexuálních asistentek, asistentů a prostitutek se toto Jeho chování podařilo omezit a šahá tak na tato místa ušmnohem méněkrátekrát.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 3 (2x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře