605 Trocha filozoflie o opilství

21. říjen 2013 | 07.52 |

605 Trocha filozoflie o opilství

Napadlo Ho, že se Mu chce také trochu filizoflovat a u večeře Jí proto, řekl toto:

"Fcelém Svém životě jsem se snažil dokázat Něco s velkým eN, ale šla Mi jen samá malá písmena. Nikdy jsem se nezmohl na velké. Nešloto."

Já ktomu dodávám, že se kluk oprafdu snažil, cošoto, ale kde není funkční kapslkok a šift, chybí i velká písmena. Myslel si také, že Jeho tělo pouze plní příkazy Mosku. Vono tomu tak skutečně bylo, ale jen do té chvíle, dokud se nacházelo mimo staf opojenosti po intoxikaci alkoholem, coš u Něj zastak často nebývalo. To má pak a nejen On typickou nadnesenou náladu, bývá i zvýšeně sebevědomý, hovorný, podnikavý a družný. Zmenšují se Mu isociální zábrany. Líbí se Mu lecjaká i kterákoli. U některého kluka se může objevit aš agresivní chování, pakliže se delší dobu nedostavuje vzájemnost. Při větší opilosti máme také poruchy chůze. Různé pády, skoky, odskoky, záskoky a zarudlé spojivky.

5pt; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;">Přesný mechanismus, jímš tyto interakce přispívají k pocitu uspokojení, Mi není jasný. Obecně ale, dle množství alkoholu fkrvi lze rozdělit opilost do několika stádií:

1/ excitační, neboli vybuzená opilost do 0,99 ‰. Jsme hovorní, máme lepší, povznesenější náladu, stále fšak vhranici normy.

2/ od 0,80 ‰ výše není řidič schopen bezpečně řídit vozidlo a chodec ani jedno chodidlo.

3/ mírná opilost je od 1,00–1,49 ‰, kdy jsme stále ještě hovorní, euforičtí a místy planě ftipkujeme. Jsme zvýšeně sebevědomí a sebedůvěřiví. Psychomotorika jejiš ale ovlivněna alkoholickou intoxikací – reakční čas je prodloužen. Nad 1 ‰ jsme ataxičtí, coš spočívá fporuše koordinace pohybů. Také ftuto chvíli jiš mimovolně pohybujeme očima do fšech možných i nemožných směrů. Skoro stejně, jako Cháma Loén.

4/ střední opilost se dostavuje od 1,50–1,99 ‰. Naše psychomotorika je jiš výrazněji narušena. Jsou přítomny poruchy koordinace a zpomalují se Nám tělesné pohyby. Snížujeme i pozornost, aniš by mrzlo. Afektivitu i emoční vyladění máme ftuto chvíli labilní – nálada se Nám může buď zlepšit, nebo i apaknaopak zhoršit a nastupuje celkový útlum. Hodně usínáme. Možné jei kolísání sobou krajních poloch. Vjednání snižujeme zábrany a opilecky se sebevraždíme akdyšuš né Sebe, tak jsme i celkově dost agresivní vůči okolí.

5/ těžká opilost uNás nastává mezi 2,00–2,99 ‰ (dvouma celýma a dvouma celýma, devadesátidevítima setinamima promilema). Blábolivě mluvíme, pokud ještě vůbec. Nejsme schopni samostatné chůze a ani ničeho jiného samostatného. Máme psychické a výraznější poruchy chování (podobně jako výše se opilecky sebevraždíme, jsme velice agresivní a zvracíme na fšechny strany).

6/ vážná otrava alkoholem se Nám dostaví při 3,00–3,99 ‰, kdy máme těžké poruchy vědomí a stupora, coš je nedostatek poznávacích funkcí a úrovní vědomí. Téměř úplně přestaneme reagovat a odpovídáme jiš pouze na základní podněty a opčas ani natyne.

7/ riziko smrtelné otravy alkoholem dosáhneme při 4,00 ‰, kdy se Nám dostaví komatózní staf. Letální, neboli smrtelná dáfka u 50 % zNás je 5 ‰ alkoholu fkrvi.

Musím ofšem dodat, že individuální snášenlivost je velmi široká. Trénované jedinky a jedinci (tojsou Ty a Ti na vrcholu tolerance) jsou schopny a kluci taky i s hladinou alkoholu blížícíse 3 ‰ působit fkontaktu s okolím scela nenápadně a sopilosti Je usvěčí dechová skouška či toxikologické vyšetření krve neboto, ašto někam napálej.

Patická opilost je patologická reakce na alkohol, která se dostaví i po vypití malého množství, které by u většiny lidí nezpůsobilo intoxikaci aani otravu. Dochází kporuše vědomí a svědomí s bludy, obludami a halucinacemi. K poruchám chování, často s agresí zaměřenou na okolí i na sebesama. Staf odeznívá po minutách aš hodinách a končí spánkem. Na  tento staf si postižená či postižený obvykle nepamatuje. Fpřípadě trestné činnosti, páchané v patické opilosti, je snížená trestní odpovědnost obou pohlavích neboi obouch pohlaví, prostě fšech páchajících i Těch mírně páchnoucích. Patická opilost může být i důvodem ke zproštění viny fšech těchto jmenovaných.

Později Mi vyprávěl u piva, že vymyslil dva ftipy. Ten první:

"Když jsem byl malý, štípaly Mne babičky na svatbách do tváří se slovy:

Ty budeš další!

Přestaly stím, aškdyš jsem Jim na pohřbech začal dělat to samé."

A ten druhý:

Stěžuje si jeden muš druhému:

"Ta Moje manželka je hrozný prase. Jdu se ráno vychcat do dřezu a Vona tam má ještě nádobí vod večeře!"

Veverka Mi ale objasnila, že zase pindal. Řekla Mi, že Tydle dva fóry totiš vymyslil fejsbůk.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře