639 X a Y

10. prosinec 2013 | 12.58 |

639 X a Y

Dočetl jsemse, že Naše DNA je uspořádána do 46 chromozomů, z nichž 23 máme od otce a 23 od matky. Výjímečné jsou sexuální chromozomy X a ten druhej, Y. Holky mají dva X chromozomy, každý od jednoho ze svých rodičů. Kluci mají jeden X chromozom od matky a jeden Y chromozom od otce. Holčičí genotyp je označován XX a klučičí XY a tyto genotypy určují naše genetické pohlaví. Zajímavé je, že X chromozom je pěkný macek, patří mezi největší a je holčičí, kdežto náš klučičí chromozom Y je vedle něj úplný pinďa. Tomuto rozdílu ve velikosti odpovídá i počet genů, které jsou na nich umístěny. Na mackovi je umístěno asi 1 500 genů, kdežto pinďa Jich s bídou unese jen 78. A kluci se liší od holek právě těmito 78 geny. Některé se podílejí na tvorbě spermií, jiné sehrávají dosud neznámou úlohu. A právě tato neznámá úloha genů je to, co Mne velice zajímá a napřu tímto směrem Mé bádání. Jenženom nemám zrovna špičkově vybavenou laboratoř, tak budu muset zkoumat nějakým jiným způsobem.

Zjistil jsem, že holky se od kluků vněčem liší. Jasně, polechtám Jim nebo Nám ega. Napíšu a řeknu, že ve fšem. Ale objektivně napsáno a řečeno to tak není. Jsou okamžiky a situace, kdyale holky nad klukama jasně vyhrávají. VMých Klasech vlastně fšdycky. Říká se, že kluci jsou zMarsu a holky zVenuše. Tak to sice není, fšichni jsme ze Země, ale skutečnost, že někdy myslíme a jednáme jako dvě různé rasy je nepřehlédnutelná. To, jak reagujeme vjednotlivých situacích, není dáno jen naší povahou a charakterem, ale právě i tím, k jakému pohlavímu patříme.

Větci jiš dávno objevili, že mezi mosky obou pohlaví jsou určité rozdíly, coš se sice stalo terčem mnoha ftipů, ale také to vysvětluje odlišné způsoby reakcí na podněty a situace. Fčem jsou tedy ty nejzákladnější rozdíly?

Napříklat fkomunikaci. První rozdíl je patrný ušna první poslech. Liší se ale nejen množství slof, které vypouští z úst holky a které kluci, ale i vjejich užívání. Kluci nemluví jentak zbůchdarma akdyž nemají co říct, klidně mlčí. Zatímco pro věčinu holek je mlčení těšké, vlastně nepředstavitelné a mají potřebu rozebírat úplně fšechno. Z toho fšak vyplývá skutečnost, že věčina holek umí také daleko lépe jazyk používat, takže snás vyjádří, co má na srdci. Kluci mají sverbalizací svých pocitů problém. Proto toho kluci vhátkách zase tolik neřeknou. Femocích je problém ještě markantnější. Holky jsou empatičtější a lépe dokážou vzájemně spolupracovat, dokážou lépe odhadnout druhé člověky. Holka se podívá na druhého člověka a zjeho slof a gest dokáže celkem přesně odhadnout Jeho rozpoložení. Když je někdo naštvaný, smutný, má problém, pozná to. Kluci toto většinou nedokážou, protože neumí číst emoce.

Takže holka, kdyš svému příteli na otásku:

"Co se děje?" řekneš "Nic!" nediv se, že se nevzrušuje a dál fklidu pije Vařína. Vždyť jsi Mu právě řekla, žeje fše fpořádku.

Takže využij své přírodou dané výhody, smiluj se nad jeho nedokonalostmi akdyš Tě bude cokolif trápit, takMuto prostě řekni.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře