746 Vernysáš

8. květen 2014 | 10.15 |

746 Vernysáš

Holčička Mi oznámila, žednes máme výletní Šlauch v Lounech. Doposlední chvíle odpolední semto nevěděl a myslel, žeMě nechce na Šlauchu ani vidět aproto Mě láká na Rajnyho vernysáš do Loun. Ušsemse lek, že budu mít béčko nebo žetko. Ale dopadlo todobře a nakonec Mitam tenzadek icelý zbytek MéhoMě dokonce vodvezla Svým fárem. Atakteť ušTi mohu napsat, že vernysáš byla velmi vydařená. Konečně totiš, po Mém vysvětlení, Rajny pochopil, jak vlastně Svá díla tvoří. Má totiš přesně matematicky spočítáno kamkterý čtvereček nahodile nalepí a jakým otstínem ho vybarví. Ještěžesem kdysi chvíli studoval matematiku. Hnet seMu bude otovíce dařit atoMu vřele přeju.

Taky semsi teť uvědomil ataké semto fčera řekl některým zúčastněným, že semse ladoce těšil nato, jak začnu opčas prohazovat slabiky skrs síto. Atotak, že sitoho opčas ani nefšimneš. Někdy aniJá ne. Zatímco Jiné spisatelské člověčenstvo sesnaží oco nejsnadnější vyjádření hluboké myšlenky, Já vycházím sapaku. Co nejtěšíma věty vyjádřit úplnou blbost. Neníto vůbec nic snadného ani proMě, nemyslisi. Také byMě ladoce zajímalo, jestli přímení Jasmina Ščuka jde Bosňansky či Hercegoviňansky takétak hesky skomolit jako česky. Tuto větu sem napsal také proto, abysis oživila ladoce. Použil semho ušpodruhý, ať si naněj zvyknem. Ale nebojse, Játo nedubu požívat fkašdém slově. Zatímto mám promyšlené tak, že první voslo ve větě nebo idruhé bude fšdycky přísně podle pravidel Zvukočeštiny aašpak se opčas mihne nějakéto prohození. Nemám fúmyslu, abysMi nerozuměla. Apak je prafdou. Chci, abys rozuměla ještě dříf, nešse vyjádřím. Třeba vevětách:

"Podobnost je špinavě nehodná.

Vytřeštil naMě dálkový světla.

Co můžeš udělat zítra nebo iklidně třeba zatýden, nikdy nedělej hnet!

Kočky by, dle reklamy, kupovaly visky, ale Jádu rači dopabu na řezaný."

žádný prohozy nebudou, abyjim bylo rozuměthnet. Protože si myslim, že pakušby nešlo oKlasy, ale oguláš. Atoho se hodlám vavyrovat. Jde tomu zatím rozumět, žejo?

Je proMě dost důležité, abyto loby proTebe srozumitelné.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře