759 Víte-že...

27. červen 2014 | 15.03 |

759 Víte-že...

1. října jeDen kávy, slavíse vJaponsku aJáse 1. října narodil. Vůbecto nedávám dožádné souvislosti, jen semsi fspomněl. A dále že... jedním z největších píčů kávy byl Onoré de Balzak , který vednech intenzivní literární činnosti údajně vypil aš 60 šálků denně, takže Mých sirka nebo cirka sedum, kdyš také intenzívně zívám, je prt. O účincích a vlastnostech kávy se traduje řada legend.

Jedna znich, kteráse možná udála kolem roku 850 ňákýho letopočtu, hovoří ohabešském pastefci kos Kaldim, kterýsi pofšiml, žeJeho zvířata fšdy neobyčejně ožijí, kdyšsepo celodenním pobytu napahorkatinách napasou plodů zneznámého, stále zeleného keře. Při bliším skoumání rostliny, objevil kávové bobule atakéje ochutnal. Ojejich příznivém účinku později hovořil isopatem nedalekého kláštera atenseje rozhodl vyskoušet také. Fposledním okamžiku přesvědčen, že povzbudivé účinky kávových bobulí jsou dílem samotného ďábla, zrna vhodil do ohně. Sice tomu moc nevěřím, alejeto na webu acoje na webu, toje na webu. Díky této náhodě tedysnat poprvé došlo kčástečnému upražení kávy auvolnění jejích aromatických komponent. Vůně kávových zrn dovedla opata kezměně názoru akrozhodnutí vyzkoušet kávu na mniších, žijících fklášteru. Při dalším experimentování s kávovými zrny přišel na myšlenku rozdrtit je a rozmíchat s vodou. Takymoc nevěřim, žetotak přesně bylo, ale zase tenweb. Tento povzbuzující nápoj pak mniši pravidelně pili, aby déle vydrželi mumlat dlouhé modlitby. Atomu uš věřim.

Jiná legenda z13. století hovoří ošejku Omarovi zJemenu, knězi a lékaři, který byl vyhnán zrodné kávové Mokky pro neshody spanovníkem. Nacestě jihem Arabského poloostrova sináhodně uvařil odvar zbobulí keříčků, nacházejícíchse fokolí tábořiště. Byl velmi překvapen jeho stimulujícím účinkem. Při své další pouti tento nápoj často podával nemocným afkrátké době se oJeho léčivých schopnostech dozvěděl i vladař. Tense rozhodl udělit mu milost avyzval ho knávratu dozemě. Zde mu byl časem vystavěn ichrám apopíjení kávy sepostupně stále více rozšiřovalo i fokolí panovníka.

Dnes byse klidně dalo napsat a přečíst, žeje rošířena fšude a proto pijme sBalzakem!

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře