801 Kartářka

28. leden 2015 | 05.13 |

801 Kartářka

Fčera nebo někdy jindy semsi sednul vedle kartářky. Nikdy předtím sem neseděl, takušsem musel. Chtělsem zjistit, jestlifak vědíprt nebo něco podobnýho. Kdyšsemse uvelebil, řekla:

"Teť si uděláme takovej jakoby nástin auvidim, co uvidim, coje potřeba rozebrat adyštak potom nechám konkrétní otázky naVás. Řekněte Mi Vaše znamení?

Váhy."

0pt;font-family:"Tahoma","sans-serif"">PakMě poprosila ozamíchání karet asejmutí nadvě hromádky. Chvíli snima něco dělala apak řekla:

"Vyto tadymáte takový nějaký NE úplně uspořádaný. Vjakým znamení je partnerka? Není také Býk?

Já momentálně žádnou partnerku nemám.

Ale Já Někoho vidim. Tam není vůbec žádný fstach? Někdo tuje aje konkrétní. Jefaktže jetoněco, coje, jakbychto řekla? Jakobyste potýdlectý stránce neměl úplně jasnej směr, ňákou vizi, konkrétní cíl. Tady bybylo dobrý, kdybystese vlastně dotoho jako trošičku vobul. Ona jeto vlastně Vaše záležitost. Vyto jakoby úplně nepouštíte. Fakt jeten, žeTy ženský, tady je něco, comáte tendenci jakoby rosběhnout, alepakVásto srazí spátky, jakobystese něčeho bál?

Tosi nemyslim.

Spíšdevoto, žeJáVás vidim, že potkáte ještě dvě ženy avlastně ašta druhá jevidět jakobyňáká stálejší. Prafda je, žei tenhleten fstach první, kterej tady vidim aje poměrně nedaleko, jetakovej ňákej, jakřikám, hesky seto rosbíhá, ale tady někde tomá tendenci takjakoby skřípat ajít takjakoby spětně. Jakobyste Vysám dával vodtoho trošičku tyruce pryč.

Tone, to si nemyslim.

No faktje, no faktježe ono, kdyš vlastně spětně, jakto máme nastavený My, tak přestože třebasme bespartnera amoc ho chceme, taktu samotu si podvědomě vybíráme. Toje voprafdu Naše záležitost, Nikoho Jinýho. Nikomu není daný, bejt sám. Spíš devoto, žetam hraje ňákou roli ego, ňákou roli skušenosti, hraje tam ňákou roli karma, jetam toho hodně, cose dotoho vlastně jaksi fkládá. Alejetoněco, coje oNás astimVy potřebujete teťko trošku pracovat. Vybystese měl pokusit odblokovat podvědomí. Slyšelste votom někdy?

Neslyšel anemyslim sito.

Aletoje záležitost aktuální ateť je nutný, abyste došel do toho bodu, kdy to budete mít snahu voprafdu udržet. Abyto fungovalo.

Tositaky nemyslim, žebych neměl snahu fstach udržet.

Zase, Vymáte ňákou přetstavu a partnerka prostě jinou.

Takjeto přece fšdycky, ne?

Tak jistě, pochopitelně. Alejak řikám, udělejte kompromis, tojeto todůležitý. Najít tu správnou rovinu. Víte, todleto tosedá rozklíčovat poměrně brzy. Adeto voprafdu ušnasamym začátku. Zjistit, jestli jetoono ajestliste ochoten protohoto člověka něco obětovat. AdátMu ňákej prostor, Vaši energii. Votomto právě celýje. Vytady vůbec máte vidět dost zvláštní minulost. Jáse podívám trochu blíš. Pět, šest... Cosedělo fpětadvaceti, fšestadvaceti?

Tosem studoval adělo setoho hodně. Co přesně máte namysli?

Neproběhlo tam ušněco vážnýho?

Myslíte fstach?

Ano. Tadyse vytvořil první blok. Paksoutu ňáký další překášky, tojeněco kolem zdraví.

Navejšce semměl normální fstahy, ale konkrétně ušnevim, co bylo fpětadvaceti, fšestadvaceti. Aleikdyš sije ušmoc nepamatuju, vímjistě, žebyly úplně normální.

Víte, ale toje přesně vono, cobybylo dobrý teť ftuhle chvíli rozklíčovat. Kolik jeVám nyní let?

Padesát.

Tady vlastně kašdej ten člověk má ňákou rovinu, kteráde ftakovejch zvláštních vlnách  amá období, kdyse vlastně tenživot láme a vytváříse vlastně ňáký nový karmický úkoly. Jeto fšechno votom, cosisem neseme dotoho života. Stím smese narodili. Ale jak říkám, fstahová stránka věci a zdravotní stránka – tady jeněco, conení úplně standartní. Krční páteř, záda? Tyzáda by vůbec chtělo hlídat.

ZádaMě vůbec netrápěj.

Pak se ptala na problémy s očima, ledvinama, játrama a biftekama..."

Chvílisme plkali, alepakse vrátili khlavnímu tématu, kdyš řekla:

"Poznáte ještě dvě ženy.

Už jenom dvě, jo?

Ano.

Atadruhá ušbude nafurt?

Vypadá, žeby mohla voprafdu vydržet.

Acokdyby vydržela ušta první?

Ta nevydrží, ale zase, tosou Vaše karty, né karty partnerky.

Takže Játo spůsobim, že nevydrží?

Ano, uVás jevidět, jak začínáte pochybovat. Jak začínáte mít tendenci jít odtoho rači pryč.

TosiJá nemyslim. Naopak, pokutby teť něco začalo, takJá to budu chtít udržet.

Itodlencto můžebýt ale problém.

Játo nemyslím udržet pomocí řetězů, chci volný fstach, ale budu se snažit, aby byl aco nejdýl.

Je potřeba, abyste votom popřemejšlel, protože šanci máte. Šanci poznat Někoho, máte poměrně brzy. Ajak řikám, dokonce ušvedle Vás Někoho vidim.

Myslíte Některou?

Jo, jasně, myslím ženu. Vyseušmusíte sNěkým znát, to není možný.

Známse se spoustou lidí. Myslíte jako sTou ženou?

Ano. 

CoMi oNí ještě povíte?

Znamení nebo ascendent fsduchu, podobně jakoVy, nemusí tobýt nutně znamení Váhy, Vodnáři, Blíženci. Né asi úplně srovnaná minulost. Vypadáto, že něco sesNí ještě vleče. Buďto vrozvodovým řízení, eventuélně fstach, kterej není ještě úplně ukončenej.  Můžetam být přítel. Má snejvěčí prafděpodobností rodinu aje samostatná, soběstačná.  A vypadáto na brunetku. Takteť popřemejšlejte, kdoje vedle Vás.

Ale teť je nutný, abysteto pustil. Máto velkou naději, ten fstach.

Iten první?

Ano, iten první.           

Já bychbyl rači, kdyby ten první. Protože přeceho nezačnu stím, ževím, že skončí...

Striktně není daný nic. Karty vidí, jakste nastavenej. Jakým spůsobem ktomu budete přistupovat, proto Vámto tady řikám, že bybylo dobrý stim pracovat. Jeto oVás aVy byste měl vyhledat něco, coVás odblokuje adáVám možnost sedotoho ponořit úplně na 100 procent. Ne na50, na60, alebudetam voprafdu tastofka.

Dobře. JáVásnyní trochu zastavim. AbychVám věřil, mohlabysteMi říct, cosem dosud prožil? Nějaké hlavní události zMého života?

Jako minulost?

Ano.

Tak zminulosti něco vidět, JáVám asi nebudu schopná říct, cose dělo, spíšde voto, žeJá vidim něco, comě příde důležitý zhlediska Vašeho vývoje. ProVástoale směrodatný být nemusí.

Jetu jedna událost, která byla směrodatná akdyšjí vykartujete, pak budu věřit tomu, co říkáte.

Vystesi prošel ňákou nemocí, zdraví?

JáVám to neřeknu, chci, abyste to řeklaVy, skaret.

No, JáVámto nejsem schopná takhle rozklíčovat.

Tosi právě myslim, žeto nejde.

Takjeto zdraví, zdravotní stránka?

Játo nechci říctJá. Kdyš Vámto řeknuJá, takušto tímpádem neřekneteVy. Neboto pouze zvokapujete atouš nebude vono.

No, zvokapuju... Vy potřebujete vědět, jaká bude Vaše budoucnost. Minulost není důležitá. Fkašdým případě teť, pokutse zasekneme tady, jakřikám jevidět něco kolem zdraví. Jevidět pohybovej aparát. Máte tady vidět tekutiny. Jetu vidět lymfatickej systém. Nebyltam někdy ňákej problém s míchou?

Ne.

Takcose dělo?

Měse stále neptejte, vidíteto přece fkartách. Jávím, že něco mezi nebem azemí je. Ale zrovna tomu, coděláte vy, Jánevěřim. Továm říkám narovinu.

Aproč ste tady?

Protožesem nikdy nebyl a chcisi ověřit domněnky. AkdybysteMi alespoň obecně řekla, coseMipřihodilo, takVám možná začnu trochuněco věřit.

No obecně, zdraví. Zdravotní stránka věci Vástu teťko brzdí a ot 25ého, 26ého roku věku. Víte, VyMě tady skoušíte. Jásem kartářka. Jářikám lidem, coje čeká. Já vidím, co bude ané, cobylo.

TakMi řekněte, co bude.

Jakříkám, soutu vidět ještě dvě partnerky. První nevychází sňákýho důvodu, cose odehrává veVašem podvědomí. Tonetušim, tomusíte rosklíčovat Vy. Druhej fstach je otrošičku sice lepší, ale fakjeten, že vlastně ani tohleto není vidět, jako trvalá záležitost.

Tím chcete říct, že nebude ušnikdy trvalá?

Opět Vámtady opakuju, žetoje něco, coje Vaše volba. Přestožeto takle nevidíte. Tak vysito vyberete. Pochopteto. Žetoje voprafdu oVás. Toneni o partnerech, ookolnostech. Fšechnoje oVás. AniVáš úras nebyl náhoda. Věci senedějou náhodně. Fšechno jedaný.  Jeto sdělení a konkrétní sdělení. Právě proVás. Cose odehrává veVašem podvědomí netušim. Po pracovní stránce, Vy děláte na zkrácený úvazek nebo čimse živíte?

Nedělám vůbec nic.

Tady něco vidětje, ale jeto něco, coneni stálý. Vy pracujete s počítačema nebo svirtualitou?

Píšu na počítači povídky a žiju z renty, nemusím pracovat.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

RE: 801 Kartářka newold®blbne.cz 28. 01. 2015 - 12:14
RE(2x): 801 Kartářka apv 29. 01. 2015 - 10:27
RE(3x): 801 Kartářka newold®blbne.cz 29. 01. 2015 - 14:12
RE(4x): 801 Kartářka apv 29. 01. 2015 - 18:43