842 Tautologie

6. duben 2015 | 13.23 |

842 Tautologie

Probudil semse přet chvílí sTautologií vhlavě. Holka, vimženemusim vysvětlovat, žeto přetchvílí nebylo. Taktedy techdy, kdyšbylo taksem věděl, žetoslovo něco znamená, jenomne, co. Jenženom, My, comáme gůgla, takpo ošmrdlání fkoupelně a uklohnění Vařína, víme fše.

Tautologie jetedy fpodstatě výpověď otomtéš. Jeto fšdytak, besohledu naprafdivostní hodnotu jednotlivých částí takového výroku. Příkladem tautologie jenapříklat výrok:

"Buď bude zítra pršet, nebo zítra pršet nebude."

anebonebo:

"Buď pudu zítra napifko, nebo ne."

Ktomu ofšem musím dodat, žekdyš nepudu napifko, tak pudu naněco jinýho. Jiným případem sou nepravé tautologie, teda výroky, kterésou samy osobě tautologické, ale fsouvislosti skontextem získávají konkrétní význam. Příklat napříklat:

Výrok: ašto bude, takto bude, ve skutečnosti zhruba znamená: Nedáseto urychlit, musíš počkat ašbudu.

Výrok: dětisouděti, získá svůj význam fdialogu:

"Vysvětloval sem Mu, ženesmí sám přecházet silnici, alevůbecMě neposlouchá.

Tovíš, dětisouděti."

Mlufčítím mánamysli, ženeposlušnost jeproděti charakteristická atudíš vyplývá jiš zesamotného označení těchto osůbek. Vrcholnou tautologii semsi připravil na uzávěr Klasy:

"Buď semfak dobrej spisatel, nebone.”

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře