954 Úřat

11. listopad 2015 | 08.23 |

954 Úřat

10.11. 2015 5:44

Zjistilsem, žeMoje průkaska ZeTéPé márakovinu, 31ýho12ý zemře amusimsitedy zažádat vonovou, jinakMě besrosudku zastřelej. Zašelsemtedy naúřat fúřadní hodinu. Holky Midaly formulář, kdebylykolonky proMě aprouMou doktorku. Šelsemtedy kdoktorce, vystálsemsi, vlastně pohodlně vyseděl, hodinku avyplnil Svoje kolonky. Dyšsem přišel nařadu, takMi řekli, žetam Moje panidoktorka neni ažemam přijít pozítra. Přišelsemtedy pozítra, zasevysedělhodinku adyšsem přišel nařadu, takMi řekli, žemohuvyplnit ikolonky doktorky. Svelikým potěšením semjetedy vyplnil ašel zasenaúřat. Bylpátek aúřadní hodiny ot8i do11i. ChtělsemJim dát formulář, aleholkaMi řekla, žemusim přijít isfotkou fpondělí. Zeptalsemse:

"Proč fpondělí, Játady fotkumám, Vytuste, takVámto dám hnet, ne?

Netonejde, musíte fpondělí, protožeJápak musim zajít doarchívu, tamnajít avytáhnout Vaši slošku, prověřit údaje apak Vám teprf můžeme vydat žádost onovou průkasku.

Takto udělejte teť, Jási klidněpočkám, máte ašdo 11i.

Ne, Jásemtadynato sama amuselabychdo archívu hledat Vašislošku. Musíte přijít fpondělí.”

Jemně podotýkám, že fkanceláři bylo přítomno dalšíchpětholek. Takžetamalepudu fpondělíznovu asnat Mivydají žádost, keroudokážu vyplnit abudumít tedykonečně alespoň zažádáno.

Cosebudedít pak, taktoTinapíšu apřečtu příště.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře